RAMIZID

RAMIZID 2.5 mg tableta+ 12.5 mg tableta

28 tableta (4 OPA/Al/PVC//Al blistera po 7 tableta), u kutiji

Supstance:
hidrohlorotiazid ramipril
Jačina ATC Oblik
2.5 mg tableta+ 12.5 mg tableta C09BA05 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

RAMIZID

2,5/12,5 mg tableta

RAMIZID

5/25 mg tableta

Ramipril/hidrohlorotiazid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego što počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke. Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako su njihovi

znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, vidjeti dio 4.

1. Šta se nalazi u ovoj uputi: Šta je RAMIZID i za šta se koristi
2. Šta morate znati prije nego počnete uzimati RAMIZID
3. Kako uzimati RAMIZID
4. Moguće nuspojave RAMIZIDA
5. Kako čuvati RAMIZID
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. ŠTA JE RAMIZID I ZA ŠTA SE KORISTI?

RAMIZID je kombinacija dvaju lijekova koji se zovu ramipril i hidrohlorotiazid.
Ramipril pripada skupini lijekova zvanih "ACE inhibitori" (Angiotensin Converting Enzyme - angiotenzin
konvertirajući enzim). Djeluje tako da:
• smanjuje stvaranje tvari koje povisuju krvni tlak u Vašem tijelu,
• čini Vaše krvne žile opuštenijima i širima,
• olakšava Vašem srcu pumpati krv po tijelu.

Hidrohlorotiazid pripada skupini lijekova zvanih "tiazidski diuretici" ili "tablete za vodu". Djeluje tako da
povećava količinu vode (urina) koju izlučujete. To pomaže u snižavanju krvnog tlaka.

RAMIZID se koristi za liječenje povišenog krvnog tlaka. Dvije djelatne tvari zajedno snizuju krvni tlak.
Koriste se zajedno kad liječenje samo jednom od tih tvari nije bilo uspješno.
RAMIZID

2. ŠTA MORATE ZNATI PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI RAMIZID?
Nemojte uzimati RAMIZID

Ako ste alergični (preosjetljivi) na ramipril, hidrohlorotiazid ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka
(naveden u dijelu 6.).

Ako ste alergični (preosjetljivi) na lijekove slične Ramizidu (drugi ACE inhibitori ili lijekovi derivati
sulfonamida)
Znaci alergijske reakcije mogu uključivati osip, probleme s gutanjem ili disanjem. oticanje usana,
lica, grla ili jezika.

Ako ste ikad imali ozbiljnu alergijsku reakciju zvanu angioedem. Znaci te reakcije uključuju svrbež,
osip (urtikarija), crvene mrlje po rukama, stopalima i vratu, oticanje grla i jezika, oticanje oko očiju i
usana, teškoće u disanju i gutanju.

Ako ste na dijalizi ili nekom drugom obliku filtracije krvi. Ovisno o aparatu koji se pri tom koristi,
Ramizid možda nije pogodan za Vas.

Ako imate teškh problema s jetrom.

Ako imate abnormalne količine soli u krvi (kalcij, kalij, natrij).

Ako imate problema s bubrezima, pri čemu je smanjena opskrba bubrega krvlju (stenoza
bubrežene arterije).

Tijekom zadnjih 6 mjeseci trudnoće (vidjeti dio 'Trudnoća i dojenje').

Ako dojite (vidjeti dio 'Trudnoća,dojenje i plodnost').

Ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i liječite se lijekom za snižavanje krvnog
tlaka koji sadrži aliskiren.

Nemojte uzimati Ramizid ako se išta od gore navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni,
razgovarajte s Vašim ljekom prije uzimanja Ramizida.

Upozorenja i mjere opreza
Obratite se svom ljekaru ili farmaceutu prije nego uzmete RAMIZID:
-

ako imate problema sa srcem, jetrom ili bubrezima,

ako ste izgubili puno soli ili tekućine iz tijela (zbog povraćanja, proljeva, neuobičajeno pojačanog
znojenja, prehrane s malim unosom soli, dugotrajnog uzimanja diuretika ili zbog dijalize),

ako imate predviđenu terapiju za smanjenje alergije na ubod pčela ili osa (desenzibilizacija),

ako trebate primiti anestetik zbog operativnog zahvata ili zahvata na zubima. U tom slučaju će možda
biti potrebno prekinuti liječenje RAMIZID-om jedan dan prije; upitajte svoga ljekara za savjet.

ako imate visoku koncentraciju kalija u krvi (vidljivu u rezultatima krvnih pretraga),

ako uzimate lijekove ili imate stanja koja mogu smanjiti razinu natrija u krvi. Vaš ljekar može provoditi
redovite krvne pretrage, osobito za provjeru razine natrija u krvi, pogotovo ako ste stariji.

ako uzimate lijekove koji se zovu mTOR inhibitori (npr. temsirolimus, everolimus, sirolimus) ili DPP-IV
inhibitori (vildagliptin, saksagliptin ili linagliptin) jer oni mogu povećati rizik od nastanka angioedema,
ozbiljne alergijske reakcije

ako imate kolagensku vaskularnu bolest, kao što je skleroderma ili sistemski lupus erythematodes,

ako ste trudni ili mislite da biste mogli zatrudnjeti morate obavijestiti svoga ljekara; Ramizid se ne
preporučuje u prvih tri mjeseca trudnoće, a može ozbiljno naštetiti Vašem djetetu nakon trećeg
mjeseca trudnoće (vidjeti poglavlje 'Trudoća, dojenje i plodnost').

ako Vam se vid pogorša ili imate bol u oku, osobito ako kod Vas postoji rizik razvoja stanja zvanog
glaukom ili ste alergični na lijekove koji sadrže penicilin ili sulfonamide.

ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku, koji se koriste za liječenje visokog krvnog
tlaka:

blokator angiotenzin II receptora (ARB) (nazivaju se i sartanima – primjerice valsartan,
telmisartan, irbesartan), osobito ako imate bubrežne tegobe povezane sa šećernom bolešću,

aliskiren.

Ljekar Vam može provjeravati bubrežnu funkciju, krvni tlak i količinu elektrolita (npr. kalija) u krvi u
redovitim intervalima.
Vidjeti također informacije pod naslovom “Nemojte uzimati RAMIZID”.

Djeca i adolescenti
RAMIZID se ne preporučuje djeci i adolescentima mlađim od 18 godina, jer lijek nikada nije primjenjivan u
toj dobnoj skupini.

Ako se išta od gore navedenog odnosi na Vas (ili u to niste sigurni), razgovarajte s V a š i m ljekarom prije
uzimanja RAMIZID-a.

Drugi lijekovi i RAMIZID
Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje
druge lijekove.

RAMIZID može utjecati na učinak drugih lijekova, a drugi lijekovi mogu također utjecati na učinak
RAMIZID-a.

Obavijestite svog ljekara ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova, jer oni mogu smanjiti učinak RAMIZID-
a:

• lijekovi za ublažavanje boli i upale (tj. nesteroidni protuupalni lijekovi, NSAIL, kao što su ibuprofen,
indometacin i acetilsalicilatna kiselina)
• lijekovi za liječenje niskog krvnog tlaka, šoka, zatajenja srca, astme ili alergija, kao što su efedrin,
noradreanlin ili adrenalin. Ljekar će vam trebati provjeriti krvni tlak.

Obavijestite svog ljekara ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova, jer oni mogu povećati vjerojatnost
razvoja nuspojava ako ih uzimate s RAMIZIDOM:

lijekovi za ublažavanje boli i upale (tj. nesteroidni protuupalni lijekovi, kao što su ibuprofen,
indometacin i acetilsalicilatna kiselina)

lijekovi koji mogu smanjiti količinu kalija u krvi, uključujući lijekove protiv zatvora, diuretike
(tablete za vodu), amfotericin B (koristi se za gljivične infekcije) i ACTH (koristi se za provjeru
aktivnosti adrenalnih žlijezda)

lijekovi za liječenje raka (kemoterapija)

lijekovi za srčane probleme, uključujući probleme s brojem otkucaja srca

lijekovi za sprječavanje odbacivanja organa nakon transplatacije, kao što je ciklosporin

diuretici (lijekovi koji potiču izlučivanje tekućine iz organizma), kao što je furosemid

lijekovi koji mogu povisti razinu kalija u krvi, kao što su spironolakton, triamteren, amilorid,
kalijeve soli i heparin (lijek za razrjeđivanje krvi)

steroidni lijekovi za liječenje upale, kao što je prednizolon

nadomjestci kalcija

alopurinol (koristi se za sniženje koncentracije urične kiseline)

prokainamid (za liječenje problema sa srčanim ritmom)

kolestiramin (za smanjenje masnoća u krvi)

karbamazepin (za epilepsiju)

heparin (koristi se za razrjeđivanje krvi)

temsirolimus (za liječenje raka)

sirolimus, everolimus (za spriječavanje odbacivanja presatka)

vildagliptin, saksagliptin ili linagliptin (koriste se za liječenje dijabetesa tipa 2)

Liječnik će Vam možda morati promijeniti dozu i/ili poduzeti druge mjere opreza:
Ako uzimate neki blokator angiotenzin II receptora (ARB) ili aliskiren (vidjeti
također informacije pod naslovima “Nemojte uzimati RAMIZID” i “ Upozorenja i

mjere opreza”)

Obavijestite svog ljekara ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova, jer RAMIZID može utjecati na
njihov učinak:

lijekovi za liječenje dijabetesa, kao što su oralni lijekovi za snižavanje koncentracije glukoze u
krvi koji se uzimaju kroz usta i inzulin; RAMIZID može dovesti do smanjenja koncentracije
šećera u krvi, pa je potrebno redovito provjeravati razinu šećera u krvi za vrijeme dok uzimate
RAMIZID;

litij (za liječenje mentalnih problema); RAMIZID može povisiti koncentraciju litija u krvi, pa je
potrebno da Vaš ljekar pažljivo prati koncentraciju litija;

lijekovi za opuštanje mišića

kinin (za malariju)

lijekovi koji sadržavaju jod, a koriste se prilikom rendgenskog ili CT pregleda u bolnici

peniclin (za infekcije)

lijekovi za razrjeđivanje krvi koji se uzimaju kroz usta (oralni antikoagulansi), kao što je varfarin.

Ako se išta od gore navedenog odnosi na Vas (ili u to niste sigurni), razgovarajte s ljekarom prije
uzimanja RAMIZID -a.

Pretrage
Posavjetujte se s Vašim ljekarom ili farmaceutom prije uzimanja lijeka:
• ako trebate obaviti ispitivanje funkcije paratireoidne žlijezde; RAMIZID može utjecati na rezultate
pretrage,
• ako ste sportaš i trebate obaviti anti-doping kontrolu; RAMIZID može dati pozitivan rezultat na testu.

RAMIZID s hranom, pićem i alkoholom
• Uzimanje alkohola s RAMIZID-om može izazvati omaglicu ili ošamućenost. Ako ne znate koliko smijete
popiti dok uzimate RAMIZID, razgovarajte s Vašim ljekarom, s obzirom da lijekovi za snižavanje krvnog
tlaka i alkohol mogu imati aditivni učinak (učinci im se zbrajaju);
• RAMIZID se može uzeti s obrokom ili između obroka.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Trudnoća
Ako mislite da ste trudni ili da biste mogli zatrudnjeti, morate obavijestiti svoga ljekara.

Ne preporuča se uzimati RAMIZID tijekom prvih 12 tjedana trudnoće, a ne smije se uzimati nakon 13-og
tjedna, s obzirom da uzimanje RAMIZID-a za vrijeme trudnoće može biti štetno za dijete.

Ako zatrudnite za vrijeme uzimanja RAMIZID-a, odmah obavijestite svog ljekara. Ako planirate trudnoću,
potrebno je unaprijed prijeći na primjerenu alternativnu terapiju.

Dojenje

Ne biste smjeli uzimati RAMIZID ako dojite.

Prije uzimanja bilo kojeg lijeka upitajte za savjet Vašeg ljekara ili farmaceuta.

Upravljanje vozilima i strojevima

Za vrijeme korištenja RAMIZID-a možete osjetiti omaglicu. Veća je vjerojatnost da se to dogodi na
početku liječenja ili kad uzmete veću dozu RAMIZID-a. Ako se to dogodi, nemojte upravljati vozilom ili
koristiti alate i strojeve.

3. KAKO UZIMATI RAMIZID?

Uvijek uzimajte ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš ljekar. Provjerite s Vašim ljekarom ili
farmaceutom ako niste sigurni.

Koliko lijeka uzeti

Liječenje visokog krvnog tlaka

Ljekar će prilagoditi dozu koju uzimate tako da Vaš krvni tlak bude pod kontrolom.

Stariji bolesnici

Ljekar će smanjiti početnu dozu i postupno prilagođavati Vašu terapiju.

Uzimanje lijeka
• Lijek uzmite kroz usta, svaki dan u isto vrijeme, obično ujutro.
• Tablete progutajte s tekućinom.
• Nemojte drobiti ili žvakati tablete

Ako uzmete više RAMIZID- a nego što ste trebali
Obavijestite ljekara ili otiđite na odjel hitne pomoći u najbližu bolnicu. Nemojte sami voziti u bolnicu, neka
Vas poveze neko drugi ili pozovite hitnu pomoć. Uzmite sa sobom pakovanje lijeka, da ljekar može znati
što ste uzeli.

Ako ste zaboravili uzeti RAMIZID
• Ako zaboravite uzeti lijek, uzmite sljedeću dozu prema rasporedu uzimanja.
• Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom ljekaru ili
farmaceutu.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE
Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako se one neće javiti kod svakoga.

Prestanite uzimati RAMIZID i odmah se obratite ljekaru, ako primijetite bilo koju od sljedećih nuspojava –
možda će Vam biti potrebna i hitna medicinska skrb:
• oticanje lica, usana ili grla koje otežava gutanje ili disanje, kao i svrbež i osip - to mogu biti znaci teške
alergijske reakcije na RAMIZID;
• teške kožne reakcije, uključujući osip, čireve (ulceracije) u ustima, pogoršanje postojećih kožnih bolesti,
crvenilo, mjehurići na koži ili ljuštenje kože (kao što je Stevens- Johnsonov sindrom, toksična epidermalna
nekroliza ili erythema multiforme).

Odmah obavijestite ljekara, ako osjetite nešto od sljedećeg:
• ubrzani puls, nepravilne ili snažne otkucaje srca (palpitacije), bol u prsima, stezanje u prsima ili ozbiljnije
probleme, kao što su srčani i moždani udar;
• zadihanost, vrućica uz kašalj koja traje 2 do 3 dana te smanjeni apetit; to mogu biti znaci problema s
plućima, ukljućujući upalu;
• ako primijetite da Vam se češće javljaju modrice, krvarite dulje nego što je normalno, bilo kakvi znakovi
krvarenja (npr. krvarenje desni), ljubičaste točke na koži, mrlje na koži ili infekcije češće nego što je to
uobičajeno, ako imate bolno grlo i groznicu, osjećate umor, nesvjesticu, omaglicu ili blijedu kožu - to mogu
biti znaci problema s krvi ili koštanom srži;
• jaki bolovi u želucu, koji se mogu proširiti na leđa (to može biti znak pankreatitisa - upala gušterače);
• groznica, zimica, umor, gubitak apetita, bol u želucu, mučnina, žutilo kože ili očiju (žutica) - to mogu biti
znaci problema s jetrom, kao što je hepatitits (upala jetre) ili oštećenje jetre.

Ostale nuspojave
Molimo Vas da obavijestite ljekara ako neke od sljedećih nuspojava postanu ozbiljne ili traju duže od par
dana.

Česte (mogu se javiti u manje od 1 na 10 bolesnika)
• glavobolja, osjećaj slabosti ili umora
• omaglica (češće se javlja na početku liječenja ili kod uzimanja veće doze RAMIZID-a)
• suhi, nadražujući kašalj ili bronhitis
• krvne pretrage pokazuju povećanu razinu šećera u krvi, ako imate dijabetes, može se pogoršati
• krvne pretrage pokazuju povećanu razinu urične kiseline ili masti u krvi,
• bolni, crveni ili nateknuti zglobovi.

Manje česte (mogu se javiti u manje od 1 na 100 bolesnika)
• osip na koži, s/bez ispupčenja dijelova kože
• crvenilo praćeno vrućinom, nesvjestica, hipotenzija (abnormalno nizak krvni tlak), posebice kod naglog
sjedanja ili ustajanja
• problemi s ravnotežom (vrtoglavica)

• svrbež i neobični osjećaji na koži, kao što su ukočenost, žarenje, peckanje, vrućina ili trnci (parestezija)
• gubitak ili poremećaj okusa
• problemi sa snom
• osjećaj depresije, napetosti, povećane nervoze ili nemira
• začepljen nos, upala sinusa (sinusitis), zadihanost
• upala desni (gingivitis), nateknuta usta
• crvene, natečene oči, koje svrbe ili suze
• zvonjava u ušima
• zamućen vid
• gubitak kose
• bol u prsnom košu
• bol u mišićima
• zatvor, bol u želucu ili crijevima
• probavne tegobe ili mučnina
• povećano izlučivanje tekućine (urin) tijekom dana
• znojenje jače od uobičajenog ili osjećaj žeđi
• gubitak ili smanjenje apetita (anoreksija), smanjen osjećaj gladi
• ubrzani ili nepravilni otkucaji srca
• natečene ruke i noge (to mogu biti znaci da zadržavate više vode nego je uobičajeno)
• groznica
• seksulana impotencija u muškaraca
• krvne pretrage pokazuju smanjenje broja crvenih ili bijelih krvnih stanica, trombocita ili koncentracije
hemoglobina
• krvne pretrage pokazuju promjene u radu jetre, gušterače ili bubrega
• krvne pretrage pokazuju smanjenu razinu kalija u krvi.

Vrlo rijetke (mogu se javiti u manje od 1 na 10000 bolesnika)
• mučnina, proljev ili žgaravica
• crven i nateknut jezik ili suha usta
• krvne pretrage pokazuju povećanu razinu kalija u krvi.

Ostale prijavljene nuspojave
Obavijestite svog ljekara ako neke od sljedećih nuspojava postanu ozbiljne ili traju duže od par dana:
• teškoće u koncentraciji, nemir ili zbunjenost
• prsti na nogama i rukama mijenjaju boju kad Vam je hladno uz osjećaj peckanja ili boli kad se ugrijete
(Raynaudov fenomen)
• povećanje grudi u muškaraca
• krvni ugrušci
• poremećaj sluha
• smanjeno suzenje očiju
• objekti izgledaju žućkasto
• dehidracija
• oticanje, bol ili crvenilo u obrazima (upala žlijezde slinovnice)• oticanje crijeva zvano 'intestinalni
angioedem', uz simptome kao što su bol u trbuhu, povraćanje i proljev
• povećana osjetljivost na sunce
• teško ljuštenje ili guljenje kože, osip praćen svrbežom i kvrgama ili druge kožne reakcije kao što je osip
praćen crvenilom na licu i čelu
• kožni osip ili modrice
• mrlje na koži ili hladnoća u ekstremitetima
• problemi s noktima (npr. klimavost nokta ili odvajanje nokta iz ležišta)
• mišićnokoštana ukočenost ili nemogućnost pomicanja vilice (tetanija)
• slabost ili grčevi u mišićima
• smanjen spolni nagon (libido) u muškaraca i žena
• krv u mokraći ,to može biti znak problema s bubrezima ( intersticijski nefritis)
• povećana razina šećera u mokraći
• povećan broj određene vrste bijelih krvnih stanica (eozinofilija) vidljiv prilikom krvnih pretraga
• krvne pretrage pokazuju premali broj krvnih stanica (pancitopenija)

• krvne pretrage pokazuju promjenu razina soli (elektrolita) kao što su natrij, kalcij, magnezij i klorid u krvi
• usporena ili narušena sposobnost reakcije
• poremećaj njuha
• teškoće pri disanju ili pogoršanje astme
• smanjeno suzenje oka
• jaka bol u oku, zamagljen vid ili viđenje aureola (svjetlost ovalnog oblika, svijetleći prsten) oko svjetala,
glavobolja, obilno suzenje ili mučnina i povraćanje koji mogu upućivati na stanje zvano glaukom.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI RAMIZID

Lijek čuvajte pri temperaturi do 25ºC.
Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece!

Rok valjanosti: 2 godine.
Rok valjanosti je otisnut na pakovanju.

Lijek se ne smije primijeniti nakon isteka roka valjanosti!
Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan u navedenom mjesecu.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog farmaceuta kako ukloniti
lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži RAMIZID

Djelatne tvari su ramipril i hidrohlorotiazid.

Jedna RAMIZID 2,5 mg + 12,5 mg tableta sadrži 2,5 mg ramiprila i 12,5 mg hidrohlorotiazida.

Jedna RAMIZID 5 mg + 25 mg tableta sadrži 5 mg ramiprila i 25 mg hidrohlorotiazida.

Pomoćne tvari su: natrijev hidrogenkarbonat; laktoza hidrat; karmelozanatrij, umrežena; škrob, prethodno
geliran; natrijev stearilfumarat.

Kako RAMIZID tablete izgledaju i sadržaj pakovanja

Ramizid 2,5 mg + 12,5 mg tablete su bijele do gotovo bijele, ovalne, ravne s razdjelnim urezom na jednoj
strani i oznakom 12.5. Tableta ima razdjelni urez koji omogućava lomljenje tablete na dva dijela pri čemu
se osigurava da svaka polovica tablete sadrži jednake doze.

Ramizid 5 mg + 25 mg tablete su bijele do gotovo bijele, ovalne, ravne s razdjelnim urezom na jednoj
strani i oznakom 25. Tableta ima razdjelni urez koji omogućava lomljenje tablete na dva dijela pri čemu se
osigurava da svaka polovica tablete sadrži jednake doze.

28 (4x7) tableta u oPA/Al/PVC//Al blisteru, u kutiji.

Proizvođač
FARMAVITA d.o.o. SARAJEVO, BiH
Igmanska 5a, 71320 Vogošća, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Proizvođač gotovog lijeka

FARMAVITA d.o.o. SARAJEVO ,
Igmanska 5a Vogošća, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Nositelj dozvole za stavljanje lijeka u promet
FARMAVITA d.o.o. Sarajevo
Igmanska 5a, 71320 Vogošća, Bosna i Hercegovina

Režim izdavanja:
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje lijeka u promet

RAMIZID 2,5/12,5 mg tablete: 04-07.3-2-2987/15 od 28.04.2016.
RAMIZID 5/25 mg tablete: 04-07.3-2-2988/15 od 28.04.2016.