RASETRON

RASETRON 3 mg/3 mL

5 ampula po 3 ml koncentrata za rastvor za infuziju i injekciju

Supstance:
granisetron
Jačina ATC Oblik
3 mg/3 mL A04AA02 koncentrat za rastvor za injekciju/ infuziju