RASETRON

RASETRON 1 mg tableta

5 film tableta (1 blister) u kutiji

Supstance:
granisetron
Jačina ATC Oblik
1 mg tableta A04AA02 film tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

RASETRON
1 mg
2 mg
film tableta

granisetron

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome.

Drugome ovaj lijek može da škodi čak i ako ima znake bolesti slične Vašim.

Ovo uputstvo sadrži:

1. Šta je Rasetron i za šta se koristi
2. Prije nego što počnete uzimati Rasetron
3. Kako se Rasetron uzima
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako se Rasetron čuva
6. Dodatne informacije

1.ŠTA JE LIJEK RASETRON I ZA ŠTA SE KORISTI
Rasetron je lijek koji sprječava ili suzbija mučninu i povraćanje i spada u grupu lijekova zvanu
antiemetici. Namijenjen je za sprječavanje ili za suzbijanje mučnine i povraćanja koji se javljaju poslije
primjene lijekova za liječenje tumora ili rentgenskog zračenja koje se primjenjuje u istu svrhu.

Kako lijek Rasetron djeluje
Lijek djeluje tako da blokira centar za povraćanje u mozgu kada je on nadražen (u ovom slučaju)
lijekovima ili rentgenskim zračenjem radi liječenja tumora. Na taj način on sprječava pojavu mučnine i
povraćanja koji se javljaju u navedenim slučajevima.

Kada se lijek Rasetron upotrebljava
Granisetron se upotrebljava kod pacijenata koji primaju lijekove protiv tumora ili se rentgenski zrače
zbog njega, da bi spriječio mučninu i povraćanje do kojih dolazi u tim situacijama.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI LIJEK RASETRON?

Upozorite ljekara ako uzimate druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj

metabolizma, preosjetljivi ste na lijekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

Pored toga, ako je vaš odgovor na bilo koje od sljedećih pitanja da, izvjestite o tome vašeg ljekara
PRIJE nego što počnete sa uzimanjem tableta. Umesto toga, može biti neophodno da uzmete neki
drugi lijek, a ne ovaj.

Da li ste alergični na granisetron tablete ili na bilo koju njihovu sastavnu komponentu?

Da li je ovaj lijek propisan za djete mlađe od 12 godina?

Da li vam je vaš ljekar rekao da vaša crijeva ne rade dobro?

Da li imate bilo kakav bol u stomaku i da li je vaš abdomen proširen ili naduven?

Da li patite od teškog zatvora (opstipacije)?

Kada ne smijete uzimati lijek
Lijek ne smijete uzimati ako ste preosjetljivi na granisetron, aktivnu komponentu ljeka, na njegove
druge sastojke, kao ni tokom trudnoće i dojenja.

Upozorenja i mjere opreza
Rasetron može da smanji pokretljivost crijeva, pa ako imate neku vrstu otežane prolaznosti crijeva
neophodno je pažljivo praćenje vašeg stanja za vrijeme uzimanja lijeka.

Uzimanje lijeka Rasetron sa hranom i pićem
Lijek se može koristiti bez obzira na obrok, odnosno na uzimanje hrane.

Primjena u trudnoći i dojenju
Prije nego što počnete da uzimate neki lijek, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.
Nisu vršena ispitivanja granisetrona kod trudnica, a ne zna se ni da li lijek prelazi u mlijeko majke. Iz tih
razloga, lijek ne smijete uzimati ako ste tzrudni ili ako dojite dijete.

Rukovanje mašinama i vozilom
Nema podataka da granisetron utiče na upravljanje motornim vozilom i mašinama.

Šta morate da znate o pomoćnim materijama koje sadrži Rasetron
Ovaj lijek sadrži mliječni šećer laktozu. Ako znate ili ako vam je vaš ljekar rekao da ne podnosite neke
vrste šećera, prije nego što uzmete tabletu granisetrona, posavjetujte se o tome sa vašim ljekarom.

NA ŠTA MORATE PAZITI AKO UZIMATE DRUGE LIJEKOVE

Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lijekove koje više ne pijete, kao i na lijekove koje

planirate da uzimate u budućnosti. Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste do

nedavno uzimali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta.

Inače, granisetron se može bezbjedno uzimati sa drugim najčešće upotrebljavanim lijekovima,
uključujući i one za liječenje tumora.

3. KAKO SE LIJEK RASETRON UPOTREBLJAVA

Ukoliko mislite da lijek granisetron suviše slabo ili jako djeluje na Vaš organizam, obratite se ljekaru ili

farmaceutu.

Mučnina i povraćanje izazvani lijekovima za liječenje tumora (hemioterapija)

Odrasli
Preventivno: 1 mg (1 tableta od 1 mg) dva puta dnevno ili 2 mg (jedna tableta od 2 mg ili 2 tablete od 1
mg) jednom dnevno do nedjelju dana poslije primjene hemioterapije. Prvu dozu treba uzeti 1 sat prije
primjene hemioterapije. Tabletu treba popiti sa punom čašom vode. Tokom 24 sata može se uzeti
najviše 9 mg lijeka.

Djeca (dobi iznad 12 godina)
Ljekar će svakom djetetu posebno odrediti dozu lijeka na osnovu njegove telesne težine i ista iznosi
20 mikrograma/kg. Lijek se uzima 1 sat prije hemioterapije, jednom dnevno, do 5 dana za vrijeme
hemioterapije. Tokom 24 sata može se uzeti najviše 1 mg, što odgovara jednoj tableti od 1 mg.

Mučnina i povraćanje izazvani radioterapijom (zračenjem)

Odrasli
2 mg (jedna tableta od 2 mg ili 2 tablete od 1 mg) jednom dnevno do nedjelju dana poslije zračenja.
Prvu dozu treba uzeti 1 sat prije početka zračenja. Tokom 24 sata može se uzeti najviše 9 mg lijeka.

Djeca (dobi iznad 12 godina)
Ljekar će svakom djetetu posebno odrediti dozu lijeka na osnovu njegove tjelesne težine i ista iznosi
20 mikrograma/kg. Lijek se uzima jednom dnevno do 5 dana poslije zračenja. Tokom 24 sata najviše
se može uzeti 1 mg, što odgovara jednoj tableti od 1 mg.
“Vaš ljekar će Vas posavjetovati koliko dugo da uzimate lijek granisetron. Ne prekidajte tretman jer će
se mučnina i/ili povraćanje opet pojaviti”

Ukoliko ste uzeli lijeka više nego što bi trebalo
Ukoliko ste uzeli veću dozu lijeka granisetron nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim
ljekarom ili farmaceutom! Ako ne možete da stupite u kontakt sa njima, odmah se obratite najbližoj
stanici za hitnu pomoć ili bolnici.

Ukoliko ste zaboravili da uzmete lijek Rasetron
Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomjestite to što ste preskočili da uzmete lijek!

Šta se dešava ako naglo prestanete da uzimate Rasetron
Nemojte prekidati upotrebu lijeka bez prethodnog dogovora sa vašim ljekarom, jer će se u slučaju
njegovog naglog prekida, simptomi i znaci mučnine i/ili povraćanja opet pojaviti.

4. NEŽELJENA DEJSTVA
Slično drugim lijekovima, i granisetron može da izazove neželjena djelovanja, ali ona uglavnom nisu
ozbiljnog karaktera. Kod nekih pacijenata može da dođe do glavobolje ili zatvora (opstipacije).
Manje često: mogu da se pojave alergijske reakcije. Izvjestite svog ljekara ako primjetite osip po koži
ili počnete da osjećate svrab. Ako pak osjetite otežano disanje ili počnete da otičete u licu, odmah o
tome izvjestite vašeg ljekara. Te eakcije su rijetke, ali zahtijevaju hitnu medicinsku pomoć.
Ako vršite pregled krvi, izvjestite svog ljekara da upotrebljavate granisetron tablete, jer one ponekad
mogu da utiču na rezultate funkcionalnih testova jetre.
Tablete granisetrona rijetko mogu da izazovu i bol u stomaku, neočekivani umor ili opštu slabost,
pospanost, poremećaj varenja hrane, nesanicu ili neobičan ukus u ustima.
Vrlo rijetko može da dođe i do opadanja kose, anemije, gubitka apetita i smanjenja broja bijelih krvnih
zrnaca (leukocita) i krvnih pločica (trombocita). Međutim, za sada se ne zna da li je to usljed uzimanja
granisetrona ili lijekova za liječenje tumora, odnosno hemoterapije.

5.NAČIN ČUVANJA
Držati lijek van domašaja i pogleda djece!
Lijek čuvati na temperaturi do 30˚C.

Sadržaj aktivnih supstanci:, 1 mg i 2 mg granisetrona (u obliku granisetron-hidrohlorida)

Sadržaj pomoćnih supstanci: laktoza monohidrat, mikrokristalna celuloza, hipromeloza, natrijum-skrob

glikolat (tip A), magnezijum-stearat, titan dioksid (E171), makrogol 400 i polisorbat 80, Opadry bijeli II
18378.

PAKOVANJE
Pakovanje: kutija sa 5 i 10 film tableta u blister-pakovanju.

ROK UPOTREBE
Tri godine.
Lijek ne upotrebljavati po isteku roka upotrebe!

POSEBNE MJERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LIJEKA ILI OSTATKA LIJEKA
Neupotrijebljeni lijek se uništava u skladu sa važećim propisima.

PROIZVOĐAČ
Actavis Group hf,
Reykjavikurvegur 76-78
P.O. Box 420 Hafnarfjordur, Island

Actavis Ltd.
B 16 Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN 08,
Malta

NOSILAC DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET
Pliva d.o.o. Sarajevo
Trg heroja 10
Sarajevo
Bosna i Hercegovina

NAČIN IZDAVANJA LIJEKA
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

DATUM I BROJ RJEŠENJA
Rasetron film tableta 1 mg, 5 film tableta; 04-07.2-3691/12 od 10.10.2012.
Rasetron film tableta 1 mg, 10 film tableta; 04-07.2-3692/12 od 10.10.2012.
Rasetron film tableta 2 mg, 10 film tableta; 04-07.2-3693/12 od 10.10.2012.