RENNIE

RENNIE 680 mg tableta+ 80 mg tableta

24 tablete za žvakanje (2 PVC/Al blistera po 12 tableta), u kutiji

Supstance:
kalcijum-karbonat
Jačina ATC Oblik
680 mg tableta+ 80 mg tableta A02AD01 tableta za žvakanje

Uputa o lijeku 

RENNIE   
680 mg + 80 mg tableta za žvakanje 
kalcijev karbonat, magnezijev subkarbonat, teški 

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke. 
Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš liječnik ili ljekarnik.
- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati. 
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekarniku. 
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 7 dana. 


Što se nalazi u ovoj uputi:
1. Što je Rennie i za što se koristi? 
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Rennie? 
3. Kako uzimati Rennie? 
4. Moguće nuspojave 
5. Kako čuvati Rennie?
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije  

1. ŠTO JE RENNIE I ZA ŠTO SE KORISTI? 
Rennie je antacid, lijek za smanjivanje kiselosti želučanog soka, a sadrži kalcijev karbonat i magnezijev subkarbonat, teški. Koristi se u odraslih i djece starije od 12 godina za kratkotrajno ublažavanje simptoma prekomjernog lučenja želučane kiseline kao npr. žgaravice, vraćanja želučane kiseline, epizodnih želučanih bolova te loše probave. Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 7 dana. 

2. ŠTO MORATE ZNATI PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI RENNIE? 
Nemojte uzimati Rennie: 
- ako ste alergični na djelatne tvari ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.); 
- ako imate hiperkalcemiju (povišena koncentracija kalcija u krvi) i/ili stanja koja uzrokuju hiperkalcemiju,
- ako imate hiperkalciuriju (pojačano izlučivanje kalcija putem mokraće); 
- ako imate kamence u bubregu koji nastaju zbog taloženja kalcija; 
- ako imate teško zatajenje bubrega; 
- ako imate hipofosfatemiju (sniženu koncentraciju fosfata u krvi). 

Upozorenja i mjere opreza 
Dugotrajnu uporabu lijeka treba izbjegavati. Preporučena doza ne smije se prekoračiti.
Ovaj lijek ne smije se uzimati neprekidno dulje od 7 dana bez savjetovanja s liječnikom.
Ukoliko se simptomi javljaju povremeno i postoji potreba za čestom primjenom lijeka, potrebno je potražiti savjet liječnika.
Kao i kod ostalih antacida, Rennie tablete mogu prikriti simptome ozbiljnijeg stanja poput maligne bolesti želuca.
Potreban je oprez ukoliko imate oštećenu funkciju bubrega. Ako se kalcijev karbonat i magnezijev subkarbonat, teški koriste u bolesnika s oštećenom funkcijom bubrega treba redovito nadzirati razine kalcija, fosfata i magnezija u krvi.
Dugotrajno uzimanje visokih doza lijeka može dovesti do nuspojava kao što su hiperkalcemija (povišena koncentracija kalcija u krvi), hipermagnezemija (povišena koncentracija magnezija u krvi) i mliječno-alkalni sindrom posebno u bolesnika s zatajenjem bubrega.
Rennie se ne smije koristiti u slučajevima hiperkalciurije (pojačano izlučivanje kalcija putem mokraće).

Produljeno uzimanje lijeka Rennie može povećati rizik od nastanka bubrežnih kamenaca.

Soli magnezija mogu prouzročiti depresiju središnjeg živčanog sustava u bolesnika s zatajenjem bubrega. 

Djeca i adolescenti 
Rennie se ne preporuča u djece i adolescenata mlađih od 12 godina zbog nedostatnih podataka o sigurnosti i djelotvornosti. 

Drugi lijekovi i Rennie  
Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. 

Ako uzimate: 
- antibiotike (tetracikline, kinolone), 
- lijekove za liječenje zatajenja srca (glikozide npr. digoksin), 
- lijekove za izmokravanje (tiazidske diuretike), 
- levotiroksin (lijek za štitnu žlijezdu) 
- fosfate, fluoride, preparate koji sadrže željezo, eltrombopag 
prije uzimanja Rennie tableta obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku. 

Preporučuje se uzimanje Rennie tableta za žvakanje odvojeno od drugih lijekova, primjerice u razmaku od jedan do dva sata.

Rennie s hranom i pićem 
Rennie se ne smije uzimati s velikim količinama mlijeka ili mliječnih proizvoda. 

Trudnoća i dojenje 
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete,obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek. 

Rennie se može uzimati tijekom trudnoće i dojenja ako se uzima prema preporukama liječnika, ali produljeno uzimanje visokih doza lijeka se mora izbjegavati. U trudnica se mora ograničiti primjena ovog lijeka do maksimalne preporučene dnevne doze.

Tijekom trudnoće i dojenja treba imati na umu da kalcijev karbonat i magnezijev subkarbonat, teški osiguravaju znatnu količinu kalcija povrh kalcija koji se dobiva putem hrane. Iz tog razloga trudnice moraju ograničiti uzimanje kalcijevog karbonata i magnezijevog subkarbonata, teškog na jedan tjedan i izbjegavati istodobno uzimanje većih količina mlijeka (1 l sadrži do 1,2 g elementarnog kalcija) i mliječnih proizvoda kako bi se spriječilo preopterećenje kalcijem koje može dovesti do tzv. mliječno-alkalnog sindroma, rijetkog, ali ozbiljnog stanja koje zahtjeva liječenje. 

Upravljanje vozilima i strojevima 
Ne očekuje se utjecaj ovog lijeka na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima. 

Rennie sadrži saharozu 
Ovaj lijek sadrži 475 mg saharoze u jednoj tableti za žvakanje. O tome treba voditi računa u bolesnika s šećernom bolesti. Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, posavjetujte se sa svojim liječnikom prije nego što počnete uzimati ovaj lijek.

3. KAKO UZIMATI RENNIE? 
Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Odrasli i djeca starija od 12 godina 
Preporučena doza je 1-2 tablete za žvakanje kao pojedinačna doza jedan sat nakon obroka i prije spavanja. U slučaju žgaravice ili želučanih bolova ta doza se može povećati, ali do maksimalno 11 tableta na dan.
Rennie ne smijete uzimati neprekidno dulje od 7 dana bez savjetovanja s liječnikom.
Djeca i adolescenti 
Rennie se ne preporuča u djece i adolescenata mlađih od 12. godina zbog nedostatnih podataka o sigurnosti i djelotvornosti.


Način primjene: 
Kroz usta. Tablete treba sažvakati ili otopiti u ustima. Tekućina nije potrebna. 


Ako uzmete više lijeka Rennie nego što ste trebali 
Dugotrajno uzimanje visokih doza Rennie tableta za žvakanje može dovesti do zatajenja bubrega, hipermagnezemije, hiperkalcemije i alkaloze što može uzrokovati probavne smetnje (mučnina, povraćanje, umor, smetenost, učestalo mokrenje, pojačan osjećaj žeđi, dehidracija, zatvor) i mišićne slabosti. U tim slučajevima treba prekinuti uzimanje lijeka i poticati primjeren unos tekućine. U težim slučajevima predoziranja (npr. mliječno-alkalni sindrom) treba zatražiti savjet liječnika zbog moguće potrebe drugih mjera rehidracije (npr., infuzija).

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku. 

4. MOGUĆE NUSPOJAVE
Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga. 

Zabilježene su sljedeće nuspojave:
- reakcije preosjetljivosti uključujući osip, koprivnjaču, angioedem (uključuje simptome otok usnica, jezika i ždrijela), anafilaksiju (uključuje simptome otežanog disanja, ubrzanog rada srca, promjene stanja svijesti do gubitka svijesti),
- hipermagnezemija (s antacidima koji sadrže magnezij) ili hiperkalcemija i alkaloza koje mogu dovesti do želučanih simptoma i mišićne slabosti, mučnina, povraćanje, želučane tegobe, proljev.

U slučaju predoziranja može se javiti tzv. mliječno-alkalni sindrom u kojem se javljaju sljedeće nuspojave: gubitak osjeta okusa, kalcinoza (nakupljanje soli kalcija u raznim tjelesnim tkivima), slabost, glavobolja, povećanje koncentracije dušika u krvi. 

Prijavljivanje nuspojava 
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. KAKO ČUVATI RENNIE? 
Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.Čuvati na temperaturi ispod 25ºC. Rok valjanosti je 5 godina.Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji iza „Rok valjanosti“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. SADRŽAJ PAKIRANJA I DRUGE INFORMACIJE 
Što Rennie sadrži? 
- Djelatne tvari su kalcijev karbonat i magnezijev subkarbonat, teški. Jedna tableta za žvakanje sadrži 680 mg kalcijevog karbonata (272 mg elementarnog kalcija) i 80 mg magnezijevog subkarbonata, teškog.
- Pomoćne tvari su: saharoza, škrob kukuruzni prethodno geliran, krumpirov škrob, talk, magnezijev stearat, parafin vrlo tekući, aroma peperminta, aroma limuna.

Kako Rennie izgleda i sadržaj pakiranja?
Jedna kutija sadrži 4 PVC/Al blistera s po 6 tableta za žvakanje

Proizvođač 
Delpharm Gaillard, 33 Rue de l 'industrie, 74240 Gaillard, Francuska

Način i mjesto izdavanja lijeka 
Lijek se izdaje bez recepta

Naziv i adresa proizvođača
Bayer Pharma AG
13342 Berlin, Njemačka,

Nosilac dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Bayer d.o.o. Sarajevo 
Trg solidarnosti 2a, Sarajevo, BiH 

Broj i datum rješenja o stavljanju gotovog lijeka u promet 
04-07.10-735/12 od 22.3.2013.