REVOLADE filmom obložena tableta

REVOLADE 25 mg tableta

28 filmom obloženih tableta (4 PA/Al/PVC/Al blistera po 7 tableta), u kutiji

Supstance:
eltrombopag
Jačina ATC Oblik
25 mg tableta B02BX05 filmom obložena tableta