RINGEROVA OTOPINA BRAUN

RINGEROVA OTOPINA BRAUN 8.6 g000 mL+ 0.3 g000 mL+ 0.33 g000 mL

10 polietilenskih boca po 500 ml otopine za infuziju, u kutiji

Supstance:
kalijum-hlorid natrijum-hlorid kalcijum-hlorid
Jačina ATC Oblik
8.6 g000 mL+ 0.3 g000 mL+ 0.33 g000 mL B05BB01 otopina za infuziju

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Ringerova otopina
(0,86g + 0,030g + 0,033g)/100ml
otopina za infuziju

natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum hlorid-dihidrat

Pročitajte ovo uputstvo pažljivo prije nego počnete uzimati ovaj lijek, zato jer sadrži važne informacije
za vas.

- Čuvajte ovo uputstvo. Možda će vam biti potrebno da ga pročitate ponovo.
- Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se svom doktoru ili farmaceutu.

- Ovaj lijek je propisan iskljucivo za vas. Nemojte ga davati drugim osobama. To im može
naškoditi i ako su njihovi znaci oboljenja isti kao vaši

- Ako primjetite bilo kakvo neželjeno dejstvo obavjestite svog doktora ili farmaceuta. Ovo
uključuje bilo kakvo moguće neželjeno djelovanje koje nije navedeno u ovom upustvu.

Vidi poglavlje 4.

Šta sadrži ovo uputstvo:

1. Šta je Ringerova otopina i za šta se koristi
2. Prije nego što počnete koristiti Ringerovu otopinu
3. Kako uzimati Ringerovu otopinu
4. Moguća neželjena djelovanja
5. Kako čuvati Ringerovu otopinu
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE RINGEROVA OTOPINA I ZA ŠTA SE KORISTI
Ringerova otopina za infuziju je otopina za intravensku primjenu (primjena infuzije u venu) tečnisti
i elektrolita.
Korsiti se:

Kao zamjena za tekućinu i soli kada je stepen kiselosti krvi preniska, a istovremeno nivo hlorida

smanjen,

Za nadoknadu gubitke hlorida,

Za kratkoročno punjenje krvnog sistema,

Za otklanjanje gubitka tečnosti kada je nivo soli u krvnoj plazmi normalan ili prenizak (izotonična

ili hipotonička dehidratacija),

Kao prijenosna otopina za kompatibilne koncentracije elektrolita i lijekove.

2. PRIJE NEGO ŠTO POČNETE KORISTITI RINGEROVU OTOPINU
Nemojte uzimati Ringerovu otopinu ako:

Postoji previše tečnisti u vašem krvotoku,

Imate tešku bolest srca s otežanim disanjem i oticanje stopala ili nogu,

Imate tešku bolest bubrega i ne može mokriti ili teško mokrite,

Imate oticanje tijelesnog tkiva zbog nakupljanje tečnisti.

Budite oprezni sa Ringerovom otopinom:

Kod gubitka tečnisti i prevelike ukupne koncentracije soli u krvnoj plazmi,

Kod povećanog nivoa kalijuma u krvi (hiperkalijemija),

Kod povećanog nivoa natrijuma u krvi (hiponatrijemija),

Kod povećanog nivoa hlorida u krvi (hiperhloraemja),

Kod oslabljene funkcije bubrega s tendencijom povećanja nivoa kalijuma u krvi (hiperkalijemija)

Kod bolesti koje zahtijevaju ograničen unos natrijuma, kao što je slabost srca, oticanje tkiva
(edem), nakupljanje tečnisti u plućima (plućni edem), visoki krvni pritisak, bolesti uzrokovane
trudnoćom s visokim krvnim pritiskom, napadi i nakupljanje tečnisti u tkivu (eklampsija).

Kod teškog oštećenja funkcije bubrega,

Ako ste bolesni ili uzimate lijekove koji mogu dovesti do smanjenog izlučivanja natrijuma.

Elektrolite (soli) u serumu i ravnotežu vode treba pratiti.

Korištenje drugih lijekova i Ringerove otopine
Obavijestite svog doktora ili farmaceuta ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge
lijekove, uključujući i lijekove koji se izdaju bez recepta.
Vaš doktor zna o interakcijama koje se mogu pojaviti prilikom primjene Ringerove otopine za
infuziju u kombinaciji s drugim lijekovima. On će se pobrinuti i osigurati da infuzija koju primite
sadrži ispravnu dozu.
Neki lijekovi se ne mogu miješati s Ringerovom otopinom za infuziju. Doktori dodaju lijekove,
dakle, samo ako su sigurni da se oni mogu sigurno miješati Ringerovom otopinom za infuziju.

Trudnoća i dojenje
Pitajte svog doktora ili farmaceuta za savjet prije uzimanja bilo kojeg lijeka.
Potreban je oprez u eklampsije.

Upravljanje vozilima i mašinama
Ringerova otopina za infuziju nema uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada na
mašinama.

3. KAKO UZIMATI RINGEROVU OTOPINU
Doktor ili zdravstveni radnik će vam primjeniti ovaj lijek.
Način primjene
Ovaj lijek se daje kao infuzija u venu (intravenska infuzija).
Doziranje
Vaš doktor donosi odluku o potrebnoj dozi za vas.
Vaša dnevna doza ovisi o vašim potrebama za tekućinom i solima.

Maksimalna dnevna doza

Do 40 ml po kg tjelesne težine na dan; to odgovara 5,88 mmol natrijuma po kg tjelesne težine i
0,16mmol kalijuma po kg tjelesne težine na dan.

Maksimalna količina infuzije i brzina kapanja

Maksimalna količina infuzije i brzina kapanja ovisi o vašem kliničkom stanju i obično ne prelazi
vrijednosti date u nastavku:
5 ml po kg tjelesne težine ili 1.7 kapi po kg tjelesne težine u minuti.

Trajanje liječenja

Vaš doktor će odlučiti koliko dugo ćete primati ovu otopinu.
Dok primate infuziju, pratit će se količina tečnosti, količina soli, kiselo-bazna ravnoteža i
nivo glukoze u krvi.

Ukoliko primite više Ringerove otopine nego što bi ste trebali
U slučaju nenamjernog predoziranja, može doći do hiperhidratacije (prekomjerne tečnosti u tijelu)
s povećanom napetošću kože, venske kongestije, oticanja tkiva (edem) te u nekim slučajevima
nakupljanja vode u pluća (plućni edem) i nedostatka zraka. Može doći do neravnoteže elektrolita,
povećane koncentracije soli u krvi (hiperosmolarnost) i povećane kiselost u krvi (metabolička
acidoza).
Protumjere
Doktor koji vas liječi će odlučiti o protumjerama. Protumjere mogu biti: Prekid infuzije, uključenje
lijekova koji izazivaju pojačano izlučivanje mokraće, uz kontinuirano praćenje ravnoteže
elektrolita i ispravljanje poremećenosti elektrolita i poremećaja acido-bazne ravnoteže.
Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja u vezi korištenja ovog lijeka, obratite se doktoru ili
farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA
Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može da izazove neželjena djelovanja mada ih ne dobivaju svi.
Podaci o učestalosti neželjenih djelovanja temelji se na sljedećim kategorijama:
Vrlo često: više od 1 na 10 osoba
Često: 1 do 10 osoba u 100 osoba
Manje česte: od 1 do 10 u 1000 osoba
Rijetko: 1 do 10 u 10.000 osoba
Vrlo rijetko: manje od 1 osobe na 10.000 osoba
Nije poznato: učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka.

Metabolički i poremećaji prehrane:
Za vrijeme upotrebe, može se javiti povećan nivo hlorida u krvi (hiperhloremija).

Rijetko: febrilne reakcije uzrokovane postupkom primjene, infekcije na mjestu uboda, lokalna bol
ili reakcije, venska iritacija, zgrušavanja krvi u venama, venske upale koje se šire od mjesta
primjene.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti vašeg
doktora ili farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u
ovom uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI RINGEROVU OTOPINU
Čuvati ovaj lijek van vidokruga i dohvata djece.

Ne koristiti ovaj lijek nakon roka upotrebe koji je naznačen na spremniku i vanjskoj kutiji.
Rok upotrebe se odnosi na zadnji dan navedenog mjeseca.

S mikrobiološkog stajališta, otopina se mora odmah upotrijebiti. Ako se ne primijeni odmah,
vrijeme i uslovi čuvanja su odgovornost korisnika. Mješavinu sa drugim komponentama,
dodacima lijekova, ne bi trebala stajati duže od 24 sata na 2-8 ° C, osim ako je pripremljena u
kontrolisanim i utvrđenim aseptičnim uslovima.

Čuvati lijek ispod 25°C.
Ringerovu otopinu za infuziju koristiti samo ako je otopina bistra i spremnik neoštećen.
Nakon upotrebe odbacite spremnik i neiskorišteni sadržaj.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži Ringerova otopina za infuziu

Aktivne supstance:

1000 ml otopine sadrži
Natrijum hlorid 8,6 g
Kalijum hlorid 0,3 g
Kalcijum hlorid dihidrat 0,33 g

Koncentracije elektrolita

Natrijum 147 mmol/l
Kalijum 4.0 mmol/l
Kalcijum 2.2 mmol/l
Hlorid 156 mmol/l

Pomoćna supstanca:
voda za injekcije

Kako Ringerova otopina izgleda i sadržaj pakovanja
To je otopina za infuziju (otopina koja se primjenjuje infuzijom u venu).
To je bistra, bezbojna vodena otopina.

Ona dolazi u polietilenskim spremnicima: 500ml i 1000ml
Isporučuje se u pakovanjima od 10 x 500ml, 10 x 1000ml

Ime i adresa nositelja dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Medicallux d.o.o.
Pavla Goranina 7, Tuzla

Ime i adresa proizvođača lijeka
B.Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Strasse 1, Melsungen Njemačka

B.Braun Medical S.A.
Carretera de Terrassa 121, 08191 Rubi, Barcelona Španija

Režim izdavanja lijeka
Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa.

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet
Ringerova otopina , otopina za infuziju, 10x 500 ml: 04-07.3-2-5362/15 od 13.04.2016.
Ringerova otopina , otopina za infuziju, 10x 1000 ml: 04-07.3-2-5363/15 od 13.04.2016.