Supstanca: Natrijum-hlorid

NATRIJUM-HLORID 81

MOVIPREP prašak za oralni rastvor 100 g/1 kesica+ 7.5 g/1 kesica+ 2.691 g/1 kesica+ 1.015 g/1 kesica+ 4.7 g/1 kesica+ 5.9 g/1 kesica | 2 prozirne vrećice koje sadrže vrećicu A i vrećicu B (vrećica A (papir/LDPE/AI/LDPE) sadrži 112 g praška, vrećica B (papir/LDPE/AI/LDPE) sadrži 11 g praška), u kutiji
MAXILAX prašak za oralnu otopinu 13.125 g/1 kesica+ 0.3507 g/1 kesica+ 0.785 g/1 kesica+ 0.0466 g/1 kesica | 20 kesica po 13,8 g praška za oralnu otopinu, u kutiji
HETASORB 6% rastvor za infuziju 60 g/1000 mL+ 9 g/1000 g | staklena boca sa 500 mL rastvora za infuziju
IZOTONIČNA OTOPINA NATRIJ-KLORIDA 0,9% Braun otopina za infuziju 9 g/1000 mL | 20 polietilenskih boca po 100 ml otopine za infuziju, u kartonskoj kutiji
IZOTONIČNA OTOPINA NATRIJ-KLORIDA 0,9% Braun otopina za infuziju 9 g/1000 mL | 10 polietilenskih boca po 250 ml otopine za infuziju, u kartonskoj kutiji
IZOTONIČNA OTOPINA NATRIJ-KLORIDA 0,9% Braun otopina za infuziju 9 g/1000 mL | 10 polietilenskih boca po 500 ml otopine za infuziju, u kartonskoj kutiji
IZOTONIČNA OTOPINA NATRIJ-KLORIDA 0,9% Braun otopina za infuziju 9 g/1000 mL | 10 polietilenskih boca po 1000 ml otopine za infuziju, u kartonskoj kutiji
HARTMANOV rastvor rastvor za infuziju 6.02 g/1000 mL+ 0.373 g/1000 mL+ 0.294 g/1000 mL+ 6.276 g/1000 mL | 500 ml rastvora za infuziju u polietilenskoj boci (PE niske gustine)
SLOŽENA OTOPINA NATRIJ LAKTATA BRAUN otopina za infuziju 0.6 g/100 mL+ 0.04 g/100 mL+ 0.027 g/100 mL+ 0.312 g/100 mL | 10 polietilenskih boca po 500 ml otopine za infuziju, u kutiji
SLOŽENA OTOPINA NATRIJ LAKTATA BRAUN otopina za infuziju 0.6 g/100 mL+ 0.04 g/100 mL+ 0.027 g/100 mL+ 0.312 g/100 mL | 10 polietilenskih boca po 1000 ml otopine za infuziju, u kutiji
RINGER LAKTAT DIACO otopina za infuziju 6 g/1000 mL+ 0.4 g/1000 mL+ 0.27 g/1000 mL+ 3.25 g/1000 mL | staklena boca sa 500 mL otopine za infuziju
NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMPOSITUM (RINGER RASTVOR) rastvor za infuziju 8.6 g/1000 mL+ 0.33 g/1000 mL+ 0.3 g/1000 mL | 500 ml rastvora za infuziju u polietilenskoj boci (PE niske gustine) (10 polietilenskih boca sa po 500 ml rastvora za infuziju u kutiji)
RINGEROVA OTOPINA BRAUN otopina za infuziju 8.6 g/1000 mL+ 0.3 g/1000 mL+ 0.33 g/1000 mL | 10 polietilenskih boca po 500 ml otopine za infuziju, u kutiji
RINGEROVA OTOPINA BRAUN otopina za infuziju 8.6 g/1000 mL+ 0.3 g/1000 mL+ 0.33 g/1000 mL | 10 polietilenskih boca po 1000 ml otopine za infuziju, u kutiji
GLUKOZA SA NATRIJ KLORIDOM DIACO otopina za infuziju 9 g/1000 mL+ 50 g/1000 mL | staklena boca sa 500 mL otopine za infuziju
NUTRINEAL PD4 1,1% rastvor za peritonealnu dijalizu 300 mg/1000 mL+ 270 mg/1000 mL+ 570 mg/1000 mL+ 646 mg/1000 mL+ 510 mg/1000 mL+ 595 mg/1000 mL+ 510 mg/1000 mL+ 951 mg/1000 mL+ 1393 mg/1000 mL+ 850 mg/1000 mL+ 850 mg/1000 mL+ 1020 mg/1000 mL+ 955 mg/1000 mL+ 714 mg/1000 mL+ 1071 mg/1000 mL+ 184 mg/1000 mL+ 51 mg/1000 mL+ 4480 mg/1000 mL+ 5380 mg/1000 mL | PVC vrećica sa 2000 ml rastvora za peritonealnu dijalizu, u kutiji
NUTRINEAL PD4 1,1% rastvor za peritonealnu dijalizu 300 mg/1000 mL+ 270 mg/1000 mL+ 570 mg/1000 mL+ 646 mg/1000 mL+ 510 mg/1000 mL+ 595 mg/1000 mL+ 510 mg/1000 mL+ 951 mg/1000 mL+ 1393 mg/1000 mL+ 850 mg/1000 mL+ 850 mg/1000 mL+ 1020 mg/1000 mL+ 955 mg/1000 mL+ 714 mg/1000 mL+ 1071 mg/1000 mL+ 184 mg/1000 mL+ 51 mg/1000 mL+ 4480 mg/1000 mL+ 5380 mg/1000 mL | PVC vrećica 2500 ml
EXTRANEAL rastvor za peritonealnu dijalizu 75 g/1000 mL+ 5.4 g/1000 mL+ 4.5 g/1000 mL+ 0.257 g/1000 mL+ 0.051 g/1000 mL | 1 PVC vrećica sa 2000 ml rastvora, u kutiji
EXTRANEAL rastvor za peritonealnu dijalizu 75 g/1000 mL+ 5.4 g/1000 mL+ 4.5 g/1000 mL+ 0.257 g/1000 mL+ 0.051 g/1000 mL | 1 PVC vrećica 2500 ml, u kutiji
BALANCE 1,5 % glukoze 1,25 mmol/L kalcija otopina za peritonejsku dijalizu 3.925 g/1 L+ 0.1838 g/1 L+ 5.64 g/1 L+ 0.1017 g/1 L+ 16.5 g/1 L | 4 pojedinačna pakovanja ("Stay Safe Balance system") po 2000 mL otopine za peritonealnu dijalizu u zaštitnoj plastičnoj vrećici sa 2 komore
BALANCE 1,5 % glukoze 1,75 mmol/L kalcija otopina za peritonejsku dijalizu 5.64 g/1 L+ 3.925 g/1 L+ 0.2573 g/1 L+ 0.1017 g/1 L+ 16.5 g/1 L | 4 pojedinačna pakovanja ("Stay Safe Balance system") po 2000 mL otopine za peritonealnu dijalizu u zaštitnoj plastičnoj vrećici sa 2 komore
BALANCE 2,3 % glukoze 1,25 mmol/L kalcija otopina za peritonejsku dijalizu 5.64 g/1 L+ 3.925 g/1 L+ 0.1838 g/1 L+ 0.1017 g/1 L+ 25 g/1 L | 4 pojedinačna pakovanja ("Stay Safe Balance System") po 2000 mL otopine za peritonealnu dijalizu u zaštitnoj plastičnoj vrećici sa 2 komore
BALANCE 2,3% glukoze 1,75 mmol/L kalcija otopina za peritonejsku dijalizu 5.64 g/1 L+ 3.925 g/1 g+ 0.2573 g/1 L+ 0.1017 g/1 L+ 25 g/1 L | 4 pojedinačna pakovanja ("Stay Safe Balance System") po 2000 mL otopine za peritonealnu dijalizu u zaštitnoj vrećici sa 2 komore
BALANCE 4,25 % glukoze 1,25 mmol/L kalcija otopina za peritonejsku dijalizu 5.64 g/1 L+ 3.925 g/1 L+ 0.1838 g/1 L+ 0.1017 g/1 L+ 46.75 g/1 L | 4 pojedinačna pakovanja ("Stay Safe Balance System") po 2000 mL otopine za peritonejsku dijalizu u zaštitnoj plastičnoj vrećici sa 2 komore)
BALANCE 4,25 % glukoze 1,75 mmol/L kalcija otopina za peritonejsku dijalizu 5.64 g/1 L+ 3.925 g/1 L+ 0.2573 g/1 L+ 0.1017 g/1 L+ 46.75 g/1 L | 4 pojedinačna pakovanja ("Stay Safe Balance System") po 2000 mL otopine za peritonejsku dijalizu u zaštitnoj vrećici sa 2 komore
DIANEAL PD4 rastvor za peritonealnu dijalizu 13.6 g/1000 mL+ 5.38 g/1000 mL+ 4.48 g/1000 mL+ 0.184 g/1000 mL+ 0.051 g/1000 mL | PVC - vrećica sa 2000 mL rastvora za peritonealnu dijalizu
DIANEAL PD4 rastvor za peritonealnu dijalizu 13.6 g/1000 mL+ 5.38 g/1000 mL+ 4.48 g/1000 mL+ 0.184 g/1000 mL+ 0.051 g/1000 mL | PVC - vrećica sa 2500 mL rastvora za peritonealnu dijalizu
DIANEAL PD4 rastvor za peritonealnu dijalizu 13.6 g/1000 mL+ 5.38 g/1000 mL+ 4.48 g/1000 mL+ 0.184 g/1000 mL+ 0.051 g/1000 mL | PVC - vrećica sa 5000 mL rastvora za peritonealnu dijalizu
DIANEAL PD4 rastvor za peritonealnu dijalizu 22.7 g/1000 mL+ 5.38 g/1000 mL+ 4.48 g/1000 mL+ 0.184 g/1000 mL+ 0.051 g/1000 mL | PVC - vrećica sa 2000 mL rastvora za peritonealnu dijalizu
DIANEAL PD4 rastvor za peritonealnu dijalizu 22.7 g/1000 mL+ 5.38 g/1000 mL+ 4.48 g/1000 mL+ 0.184 g/1000 mL+ 0.051 g/1000 mL | PVC - vrećica sa 2500 mL rastvora za peritonealnu dijalizu
DIANEAL PD4 rastvor za peritonealnu dijalizu 22.7 g/1000 mL+ 5.38 g/1000 mL+ 4.48 g/1000 mL+ 0.184 g/1000 mL+ 0.051 g/1000 mL | PVC - vrećica sa 5000 mL rastvora za peritonealnu dijalizu
DIANEAL PD4 rastvor za peritonealnu dijalizu 38.6 g/1000 mL+ 5.38 g/1000 mL+ 4.48 g/1000 mL+ 0.184 g/1000 mL+ 0.051 g/1000 mL | PVC - vrećica sa 2000 mL rastvora za peritonealnu dijalizu
DIANEAL PD4 rastvor za peritonealnu dijalizu 38.6 g/1000 mL+ 5.38 g/1000 mL+ 4.48 g/1000 mL+ 0.184 g/1000 mL+ 0.051 g/1000 mL | PVC - vrećica sa 2500 mL rastvora za peritonealnu dijalizu
CAPD/DPCA 18 stay safe otopina za peritonejsku dijalizu 5.786 g/1000 mL+ 3.925 g/1000 mL+ 0.1838 g/1000 mL+ 0.1017 g/1000 mL+ 46.75 g/1000 mL | 4 vrećice sa po 2000 ml otopine za peritonejsku dijalizu u kartonskoj kutiji
CAPD/DPCA 19 stay safe otopina za peritonejsku dijalizu 5.786 g/1000 mL+ 3.925 g/1000 mL+ 0.1838 g/1000 mL+ 0.1017 g/1000 mL+ 25 g/1000 mL | 4 vrećice sa po 2000 ml otopine za peritonejsku dijalizu u kartonskoj kutiji
DIANEAL PD4 rastvor za peritonealnu dijalizu 38.6 g/1000 mL+ 5.38 g/1000 mL+ 4.48 g/1000 mL+ 0.184 g/1000 mL+ 0.051 g/1000 mL | PVC - vrećica sa 5000 mL rastvora za peritonealnu dijalizu
CAPD/DPCA 2 sleep safe otopina za peritonejsku dijalizu 5.786 g/1000 mL+ 3.925 g/1000 mL+ 0.2573 g/1000 mL+ 0.1017 g/1000 mL+ 16.5 g/1000 mL | 2 plastične vrećice sa 5000 mL otopine za peritonejsku dijalizu (sleep safe - sistem)
CAPD/DPCA 17 stay safe otopina za peritonejsku dijalizu 5.786 g/1000 mL+ 3.925 g/1000 mL+ 0.1838 g/1000 mL+ 0.1017 g/1000 mg+ 16.5 g/1000 mL | 4 vrećice sa po 2000 ml otopine za peritonejsku dijalizu u kartonskoj kutiji
CAPD/DPCA 2 stay safe otopina za peritonejsku dijalizu 5.786 g/1000 mL+ 3.925 g/1000 mL+ 0.2573 g/1000 mL+ 0.1017 g/1000 mL+ 16.5 g/1000 mL | 4 vrećice sa po 2000 ml otopine za peritonejsku dijalizu u kartonskoj kutiji
CAPD/DPCA 3 sleep safe otopina za peritonejsku dijalizu 5.786 g/1000 mL+ 3.925 g/1000 mL+ 0.2573 g/1000 mL+ 0.1017 g/1000 mL+ 46.75 g/1000 mL | 2 plastične vrećice sa 5000 mL otopine za peritonejsku dijalizu (sleep safe - sistem)
CAPD/DPCA 3 stay safe otopina za peritonejsku dijalizu 5.786 g/1000 mL+ 3.925 g/1000 mL+ 0.2573 g/1000 mL+ 0.1017 g/1000 mL+ 46.75 g/1000 mL | 4 vrećice sa po 2000 ml otopine za peritonejsku dijalizu u kartonskoj kutiji
CAPD/DPCA 4 sleep safe otopina za peritonejsku dijalizu 5.786 g/1000 mL+ 3.925 g/1000 mL+ 0.2573 g/1000 mL+ 0.1017 g/1000 mL+ 25 g/1000 mL | 2 plastične vrećice sa 5000 mL otopine za peritonejsku dijalizu (sleep safe - sistem)
CAPD/DPCA 4 stay safe otopina za peritonejsku dijalizu 5.786 g/1000 mL+ 3.925 g/1000 mL+ 0.2573 g/1000 mL+ 0.1017 g/1000 mL+ 25 g/1000 mL | 4 vrećice sa po 2000 ml otopine za peritonejsku dijalizu u kartonskoj kutiji
PHYSIONEAL 40 glukoza 1,36% w/v rastvor za peritonealnu dijalizu 13.6 g/1 L+ 5.38 g/1 L+ 0.184 g/1 L+ 0.051 g/1 L+ 2.1 g/1 L+ 1.68 g/1 L | 2000 ml rastvora za peritonealnu dijalizu (5 dvostrukih PVC vrećica ) u kutiji
PHYSIONEAL 40 glukoza 1,36% w/v rastvor za peritonealnu dijalizu 13.6 g/1 L+ 0.184 g/1 L+ 0.051 g/1 L+ 2.1 g/1 L+ 1.68 g/1 L+ 5.38 g/1 L | 2500 ml rastvora za peritonealnu dijalizu (4 jednostruke PVC vrećice) u kutiji
PHYSIONEAL 40 glukoza 1,36% w/v rastvor za peritonealnu dijalizu 13.6 g/1 L+ 0.184 g/1 L+ 0.051 g/1 L+ 5.38 g/1 L+ 2.1 g/1 L+ 1.68 g/1 L | 2500 ml rastvora za peritonealnu dijalizu (4 dvostruke PVC vrećice) u kutiji
PHYSIONEAL 40 glukoza 2,27% w/v rastvor za peritonealnu dijalizu 22.7 g/1 L+ 5.38 g/1 L+ 0.184 g/1 L+ 0.051 g/1 L+ 2.1 g/1 L+ 1.68 g/1 L | 2500 ml rastvora za peritonealnu dijalizu (4 jednostruke PVC vrećice) u kutiji
PHYSIONEAL 40 glukoza 2,27% w/v rastvor za peritonealnu dijalizu 22.7 g/1 L+ 5.38 g/1 L+ 0.184 g/1 L+ 0.051 g/1 L+ 2.1 g/1 L+ 1.68 g/1 L | 2500 ml rastvora za peritonealnu dijalizu (4 dvostruke PVC vrećice) u kutiji
PHYSIONEAL 40 glukoza 2,27% w/v rastvor za peritonealnu dijalizu 22.7 g/1 L+ 5.38 g/1 L+ 0.184 g/1 L+ 0.051 g/1 L+ 2.1 g/1 L+ 1.68 g/1 L | 2000 ml rastvora za peritonealnu dijalizu (5 dvostrukih PVC vrećica) u kutiji
PHYSIONEAL 40 glukoza 3,86% w/v rastvor za peritonealnu dijalizu 38.6 g/1 L+ 5.38 g/1 L+ 0.184 g/1 L+ 0.051 g/1 L+ 2.1 g/1 L+ 1.68 g/1 L | 2500 ml rastvora za peritonealnu dijalizu (4 jednostruke PVC vrećice) u kutiji
PHYSIONEAL 40 glukoza 3,86% w/v rastvor za peritonealnu dijalizu 38.6 g/1 L+ 5.38 g/1 L+ 0.184 g/1 L+ 0.051 g/1 L+ 2.1 g/1 L+ 1.68 g/1 L | 2500 ml rastvora za peritonealnu dijalizu (4 dvostruke PVC vrećice) u kutiji
PHYSIONEAL 40 glukoza 3,86% w/v rastvor za peritonealnu dijalizu 38.6 g/1 L+ 5.38 g/1 L+ 0.184 g/1 L+ 0.051 g/1 L+ 2.1 g/1 L+ 1.68 g/1 L | 2000 ml rastvora za peritonealnu dijalizu (5 dvostrukih PVC vrećica) u kutiji
NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE rastvor za infuziju 9 g/1000 mL | 500 ml rastvora za infuziju u polietilenskoj boci (PE niske gustine) (10 polietilenskih boca sa po 500 ml rastvora za infuziju u kutiji)
NATRIJ KLORID DIACO otopina za infuziju 9 g/1000 mL | staklena boca sa 500 mL otopine za infuziju
NATRIJ KLORID DIACO otopina za infuziju 9 g/1000 mL | staklena boca sa 1000 mL otopine za infuziju
Natrij hlorid POLIFLEKS 0,9% rastvor za infuziju rastvor za infuziju 0,9 g/100 mL | PP vrećica od 100 ml upakovana u zatvorenu, zaštitnu, vanjsku LHDPE plastičnu vrećicu (twinbag)
Natrij hlorid POLIFLEKS 0,9% rastvor za infuziju rastvor za infuziju 0,9 g/100 mL | PP vrećica od 250 ml upakovana u zatvorenu, zaštitnu, vanjsku LHDPE plastičnu vrećicu (twinbag)
Natrij hlorid POLIFLEKS 0,9% rastvor za infuziju rastvor za infuziju 0,9 g/100 mL | PP vrećica od 500 ml upakovana u zatvorenu, zaštitnu, vanjsku LHDPE plastičnu vrećicu (twinbag)
Natrij hlorid POLIFLEKS 0,9% rastvor za infuziju rastvor za infuziju 0,9 g/100 mL | PP vrećica od 1000 ml upakovana u zatvorenu, zaštitnu, vanjsku LHDPE plastičnu vrećicu (twinbag)
MULTIBIC 2 mmol/l kalija otopina za hemodijalizu/hemofiltraciju 0.1491 g/1000 mL+ 0.2205 g/1000 mL+ 0.1017 g/1000 mL+ 1.1 g/1000 mL+ 6.136 g/1000 mL+ 2.94 g/1000 mL | 2 vrećice ( sa dvije komore) po 5000 ml otopine za hemodijalizu/ hemofiltraciju, u kutiji
MULTIBIC 3 mmol/l kalija otopina za hemodijalizu/hemofiltraciju 0.2237 g/1000 mL+ 0.2205 g/1000 mL+ 0.1017 g/1000 mL+ 1.1 g/1000 mL+ 6.136 g/1000 mL+ 2.94 g/1000 mL | 2 vrećice ( sa dvije komore) od 5 000 ml otopine za hemodijalizu/hemofiltraciju, u kutiji
MULTILAC 2 mmol/l kalija otopina za hemodijalizu/hemofiltraciju 5.961 g/1000 mL+ 4.26 g/1000 mL+ 0.1419 g/1000 mL+ 0.2205 g/1000 mL+ 0.1017 g/1000 mL+ 1.1 g/1000 mL | 2 vrećice po 5000 mL otopine za hemofiltraciju/hemodijalizu uložene u kartonsku kutiju
VOLUVEN 6% (▼) rastvor za infuziju 60 g/1000 mL+ 9 g/1000 mL | 10 polietilenskih boca (KabiPac) sa po 500 ml rastvora za infuziju, u kutiji
VOLUVEN 6% (▼) rastvor za infuziju 60 g/1000 mL+ 9 g/1000 mL | 20 poliolefinskih vreća (freeflex) sa omotom sa po 500 ml rastvora za infuziju, u kutiji
NATRIJ HLORID 0,9% VIOSER otopina za infuziju 9 g/1000 mL | 500 ml otopine za infuziju (10 polietilenskih boca sa po 500 ml otopine za infuziju ), u kartonskoj kutiji
NATRIJ HLORID 0,9% VIOSER otopina za infuziju 9 g/1000 mL | 250 ml otopine za infuziju (10 polietilenskih boca sa po 250 ml otopine za infuziju ), u kartonskoj kutiji
RINGER LAKTAT VIOSER otopina za infuziju 6 g/1000 mL+ 0,3 g/1000 mL+ 0,2 g/1000 mL+ 3,1 g/1000 mL | 500 ml otopine za infuziju (10 polietilenskih boca sa po 500 ml otopine za infuziju), u kartonskoj kutiji
NATRIJ HLORID 0,9% IMUNA rastvor za infuziju 9 g/1000 mL | 1 plastična (PP) kesa sa 100 ml rastvora za infuziju upakovana u zaštitnu ovojnu kesu, u kutiji
NATRIJ HLORID 0,9% IMUNA rastvor za infuziju 9 g/1000 mL | 1 plastična (PP) kesa sa 250 ml rastvora za infuziju upakovana u zaštitnu ovojnu kesu, u kutiji
NATRIJ HLORID 0,9% IMUNA rastvor za infuziju 9 g/1000 mL | 1 plastična (PP) kesa sa 500 ml rastvora za infuziju upakovana u zaštitnu ovojnu kesu, u kutiji
NATRIJ HLORID 0,9% IMUNA rastvor za infuziju 9 g/1000 mL | 40 plastičnih (PP) kesa sa po 100 ml rastvora za infuziju upakovane svaka u zaštitnu ovojnu kesu; u kutiji
NATRIJ HLORID 0,9% IMUNA rastvor za infuziju 9 g/1000 mL | 18 plastičnih (PP) kesa sa po 250 ml rastvora za infuziju upakovane svaka u zaštitnu ovojnu kesu; u kutiji
NATRIJ HLORID 0,9% IMUNA rastvor za infuziju 9 g/1000 mL | 10 plastičnih polipropilenskih (PP) kesa od 500 ml rastvora za infuziju kartonskoj u kutiji
NATRIJ HLORID 0,9% IMUNA rastvor za infuziju 9 g/1000 mL | 10 plastičnih (PP) kesa sa po 1000 ml rastvora za infuziju upakovane svaka u zaštitnu ovojnu kesu; u kutiji
NATRIJ HLORID 0,9% IMUNA rastvor za infuziju 9 g/1000 mL | 1 plastična (PP) kesa sa 1000 ml rastvora za infuziju upakovana u zaštitnu ovojnu kesu, u kutiji
RINGER IMUNA rastvor za infuziju 8,6 g/1000 mL+ 0,3 g/1000 mL+ 0,33 g/1000 mL | 250 ml rastvora za infuziju u plastičnoj, PP vrećici upakovanoj u zaštitnu, ovojnu vrećicu, u kartonskoj kutiji
RINGER IMUNA rastvor za infuziju 8,6 g/1000 mL+ 0,3 g/1000 mL+ 0,33 g/1000 mL | 500 ml rastvora za infuziju u plastičnoj, PP vrećici upakovanoj u zaštitnu, ovojnu vrećicu, u kartonskoj kutiji
RINGER IMUNA rastvor za infuziju 8,6 g/1000 mL+ 0,3 g/1000 mL+ 0,33 g/1000 mL | 1000 ml rastvora za infuziju u plastičnoj, PP vrećici upakovanoj u zaštitnu, ovojnu vrećicu, u kartonskoj kutiji
RINGER IMUNA rastvor za infuziju 8,6 g/1000 mL+ 0,3 g/1000 mL+ 0,33 g/1000 mL | 18 plastičnih, PP vrećica sa 250 ml rastvora za infuziju, u kartonskoj kutiji
RINGER IMUNA rastvor za infuziju 8,6 g/1000 mL+ 0,3 g/1000 mL+ 0,33 g/1000 mL | 10 plastičnih, PP vrećica sa 500 ml rastvora za infuziju, u kartonskoj kutiji
RINGER IMUNA rastvor za infuziju 8,6 g/1000 mL+ 0,3 g/1000 mL+ 0,33 g/1000 mL | 10 plastičnih, PP vrećica sa 1000 ml rastvora za infuziju u kartonskoj kutiji