RISSET

RISSET 1 mg tableta

20 filmom obloženih tableta (2 PVC/PVdC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
risperidon
Jačina ATC Oblik
1 mg tableta N05AX08 filmom obložena tableta