Supstanca: Risperidon

RISPERIDON 53

TORENDO Q-Tab oralna disperzibilna tableta 0.5 mg/1 tableta | 30 oralnih disperzibilnih tableta (3 blistera po 10 tableta) u kutiji
TORENDO Q-Tab oralna disperzibilna tableta 1 mg/1 tableta | 30 raspadljivih tableta za usta (3 blistera po 10 tableta) u kutiji
TORENDO Q-Tab oralna disperzibilna tableta 2 mg/1 tableta | 30 raspadljivih tableta za usta (3 blistera po 10 tableta) u kutiji
TORENDO filmom obložena tableta 4 mg/1 tableta | 60 filmom obloženih tableta
TORENDO filmom obložena tableta 4 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta (3 Al/PVC/PE/PVDC blistera po 10 tableta) u kutiji
TORENDO filmom obložena tableta 3 mg/1 tableta | 60 filmom obloženih tableta (6 blistera po 10 tableta) u kutiji
TORENDO filmom obložena tableta 3 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta (3 Al/PVC/PE/PVDC blistera po 10 tableta) u kutiji
TORENDO filmom obložena tableta 2 mg/1 tableta | 60 filmom obloženih tableta (6 blistera po 10 tableta) u kutiji
TORENDO filmom obložena tableta 2 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta (3 Al/PVC/PE/PVDC blistera po 10 tableta) u kutiji
TORENDO filmom obložena tableta 1 mg/1 tableta | 60 filmom obloženih tablete (6 blistera po 10 tableta) u kutiji
TORENDO filmom obložena tableta 1 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta (3 Al/PVC/PE/PVDC blistera po 10 tableta) u kutiji
ANTARZA film tableta 1 mg/1 tableta | 20 film tableta (2 blistera po 10 film tableta) u kutiji
ANTARZA film tableta 1 mg/1 tableta | 30 film tableta (3 blistera po 10 film tableta) u kutiji
RISPEN filmom obložena tableta 1 mg/1 tableta | 60 filmom obloženih tableta
RISPEN filmom obložena tableta 2 mg/1 tableta | 60 filmom obloženih tableta
ANTARZA film tableta 2 mg/1 tableta | 20 film tableta (2 blistera po 10 film tableta) u kutiji
RISPEN filmom obložena tableta 3 mg/1 tableta | 60 filmom obloženih tableta
ANTARZA film tableta 2 mg/1 tableta | 30 film tableta (3 blistera po 10 film tableta) u kutiji
RISPEN filmom obložena tableta 4 mg/1 tableta | 60 filmom obloženih tableta
RISSAR film tableta 2 mg/1 tableta | 20 film tableta (2 Al/PVC blistera po 10 tableta) , u kutiji
ANTARZA film tableta 3 mg/1 tableta | 20 film tableta (2 blistera po 10 film tableta) u kutiji
ANTARZA film tableta 3 mg/1 tableta | 30 film tableta (3 blistera po 10 film tableta) u kutiji
RISSAR film tableta 3 mg/1 tableta | 20 film tableta (2 Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji
ANTARZA film tableta 4 mg/1 tableta | 20 film tableta (2 blistera po 10 film tableta) u kutiji
ANTARZA film tableta 4 mg/1 tableta | 30 film tableta (3 blistera po 10 film tableta) u kutiji
RISSET filmom obložena tableta 1 mg/1 tableta | 60 filmom obloženih tableta (6 PVC/PVdC//Al po 10 tableta) u kutiji
RISSET filmom obložena tableta 1 mg/1 tableta | 20 filmom obloženih tableta (2 PVC/PVdC//Al blistera po 10 tableta) u kutiji
RISSET filmom obložena tableta 2 mg/1 tableta | 60 filmom obloženih tableta (6 PVC/PVdC//Al blistera po 10 tableta) u kutiji
RISSET filmom obložena tableta 2 mg/1 tableta | 20 filmom obloženih tableta (2 PVC/PVdC//Al blistera po 10 tableta) u kutiji
RISSET filmom obložena tableta 3 mg/1 tableta | 20 filmom obloženih tableta (2 PVC/PVdC//Al blistera po 10 tableta) u kutiji
PROSPERA filmom obložena tableta 1 mg/1 tableta | 20 filmom obloženih tableta (1 PVC/PE/PVDC/Al blister po 20 tableta), u kutiji
PROSPERA filmom obložena tableta 2 mg/1 tableta | 20 filmom obloženih tableta (1 PVC/PE/PVDC/Al blister sa 20 tableta), u kutiji
PROSPERA filmom obložena tableta 3 mg/1 tableta | 20 filmom obloženih tableta (1 PVC/PE/PVDC/Al blister sa 20 tableta), u kutiji
RISPERIDON Genera filmom obložena tableta 4 mg/1 tableta | 60 filmom obloženih tableta (6 PVC/Aclar//Al blistera po 10 tableta), u kutiji
RISPERIDON Genera filmom obložena tableta 3 mg/1 tableta | 60 filmom obloženih tableta (6 PVC/Aclar//Al blistera po 10 tableta), u kutiji
RISPERIDON Genera filmom obložena tableta 2 mg/1 tableta | 60 filmom obloženih tableta (6 PVC/Aclar//Al blistera po 10 tableta), u kutiji
RISPERIDON Genera filmom obložena tableta 1 mg/1 tableta | 20 filmom obloženih tableta (2 PVC/Aclar//Al blistera po 10 tableta), u kutiji
RISPOLEPT CONSTA prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem 25 mg/1 viala | 1 staklena bočica sa 65,6 mg praška, 2 ml rastvarača u šprici, adapter za bočicu, 2 (Terumo SurGuard 3) igle za i.m. primjenu, u kutiji
RISPOLEPT CONSTA prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem 37.5 mg/1 viala | 1 staklena bočica sa 98,4 mg praška , 2 ml rastvarača u šprici, adapter za bočicu, 2 ( Terumo SurGuard 3) igle za i.m. primjenu, u kutiji
RISPOLEPT CONSTA prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem 50 mg/1 viala | 1 staklena bočica sa 131,2 mg praška, 2 ml rastvarača u šprici, adapter za bočicu, 2 (Terumo SurGuard 3) igle za i.m. primjenu, u kutiji
RICUS filmom obložena tableta 1 mg/1 tableta | 20 filmom obloženih tableta (2 Al/PVC/TE/PVDC blistera po 10 tableta) u kutiji
RICUS filmom obložena tableta 2 mg/1 tableta | 20 filmom obloženih tableta (2 Al/PVC/TE/PVDC blistera po 10 tableta) u kutiji
RICUS filmom obložena tableta 3 mg/1 tableta | 20 filmom obloženih tableta (2 Al/PVC/TE/PVDC blistera po 10 tableta) u kutiji
RICUS filmom obložena tableta 4 mg/1 tableta | 20 filmom obloženih tableta (2 Al/PVC/TE/PVDC blistera po 10 tableta) u kutiji
RISSAR film tableta 1 mg/1 tableta | 20 film tableta (2 blistera po 10 tableta) u kutiji
RISSAR oralni rastvor 1 mg/1 mL | staklena bočica sa 60 ml oralnog rastvora i pipeta za doziranje, u kutiji
RISEDON film tableta 2 mg/1 tableta | 30 film tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera sa po 10 film tableta), u kutiji
RISEDON film tableta 4 mg/1 tableta | 30 film tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera sa po 10 film tableta), u kutiji
RISPERIDON Teva filmom obložena tableta 3 mg/1 tableta | 20 filmom obloženih tableta (2 PVC/PVdC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
RISPERIDON Teva filmom obložena tableta 2 mg/1 tableta | 60 filmom obloženih tableta (6 PVC/PVdC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
RISSET filmom obložena tableta 2 mg/1 tableta | 20 filmom obloženih tableta (2 PVC/PVdC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
RISPERIDON Teva filmom obložena tableta 1 mg/1 tableta | 60 filmom obloženih tableta (6 PVC/PVdC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
RISSET filmom obložena tableta 1 mg/1 tableta | 20 filmom obloženih tableta (2 PVC/PVdC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji