ROZAMET

ROZAMET 10 mg g

1 alu- tuba sa 25 g kreme, u kutiji

Supstance:
metronidazol
Jačina ATC Oblik
10 mg g D06BX01 krema

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Rozamet
10 mg/g
krema

metronidazol

Molimo vas da pažljivo pročitate cijelu uputu prije nego počnete koristiti lijek.

- Čuvajte uputu. Možda je ponovno zatrebate.

- Ako imate dodatna pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.

- Ovaj lijek propisan je vama osobno i nemojte ga davati drugim osobama. Može im naškoditi čak i

ako su njihovi simptomi isti kao vaši.

- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Uputa sadrži:

1. Što je Rozamet krema i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete koristiti Rozamet kremu
3. Kako koristiti Rozamet kremu
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Rozamet kremu
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Rozamet krema i za što se koristi

Rozamet krema sadrži aktivnu tvar metronidazol, te spada u skupinu kemoterapeutika-dermatika.
Koristi se u liječenju bolesnika s rozaceom (crvenilo lica, ponekad s gnojnim čvorićima) i
rozaceiformnim steroidnim dermatitisom.

2.

Što morate znati prije nego počnete koristiti Rozamet kremu

Nemojte koristiti Rozamet kremu

ukoliko ste alergični na metronidazol ili bilo koji sastojak lijeka (vidjeti dio 6).

Upozorenja i mjere opreza
Prije upotrebe Rozamet kreme, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

ukoliko lijek dođe u kontakt s očima, obilno isperite oči vodom.

ukoliko imate ili ste imali poremećaj krvi (krvnu diskraziju), nemojte upotrebljavati Rozamet
kremu osim ako vam je liječnik to preporučio.

Rozamet krema nije namijenjena djeci mlađoj od 12 godina.

izbjegavajte izlaganje UV zračenju (sunčeva svjetlost, solarij) tijekom trajanja liječenja
Rozamet kremom.

izbjegavajte produženo i nepotrebno liječenje Rozamet kremom.

Drugi lijekovi i Rozamet krema
Obavijestite liječnika ili ljekarnika ako koristite ili ste nedavno koristili neke druge lijekove, pa i one
lijekove koje vam nije propisao liječnik.

Koncentracije metronidazola nakon lokalne primjene vrlo su niske, tako da je mogućnost interakcija
svedena na minimum.
Ipak, ukoliko koristite sljedeće lijekove, obavijestite svog liječnika:

lijekovi za smanjenje zgrušavanja krvi (antikoagulansi), poput varfarina ili dikumarina.

alkohol; iako je reakcija vjerojatnija s oralnim oblikom, ne preporuča se istodobna upotreba s
Rozamet kremom.

Trudnoća i dojenje
U slučaju da ste trudni ili planirate trudnoću, savjetujte se sa svojim liječnikom prije nego što uzmete
bilo koji lijek.

U slučaju trudnoće ili dojenja, ne preporuča se upotreba Rozamet kreme, osim ukoliko liječnik ne
procijeni da je neophodno.

Upravljanje vozilima i strojevima
Lijek ne utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima.

Rozamet krema sadrži propilenglikol, cetilni i stearilni alkohol, metilparahidroksibenzoat i
propilparahidroksibenzoat
Rozamet krema sadrži propilenglikol, koji može nadražiti kožu. Ukoliko do toga dođe, prestanite
koristiti lijek i obratite se svom liječniku.
Rozamet krema sadrži cetilni i stearilni alkohol koji može uzrokovati lokalne kožne reakcije (npr.
kontaktni dermatitis).
Rozamet krema sadrži metilparahidroksibenzoat i propilparahidroksibenzoat koji mogu uzrokovati
alergijske reakcije (moguće i odgođene reakcije preosjetljivosti).

3.

Kako uzimati Rozamet kremu

Slijedite navedene upute, osim ako vam liječnik nije dao druge upute.
Ne zaboravite koristiti lijek. Liječnik će vas uputiti koliko dugo trebate koristiti Rozamet kremu.

Rozamet krema namijenjena je samo za lokalnu primjenu.

Odrasli
Rozamet kremu primijenite u tankom sloju na zahvaćeno područje kože dva puta dnevno, ujutro i
navečer. Prije primjene, zahvaćeno područje kože isperite mlakom vodom ili blagim sredstvom za
čišćenje koje ne nadražuje kožu.

Nakon primjene Rozamet kreme, možete koristiti kozmetiku protiv akni.

Prosječno trajanje liječenja je 3-4 mjeseca, a može se produžiti do najviše 2 godine ukoliko liječnik
procijeni da je potrebno.

Starije osobe
Za starije osobe nije potrebno prilagođavati doziranje.

Djeca i adolescenti
Ne preporučuje se primjena u djece i adolescenata. Sigurnost i učinkovitost nije dokazana.

Ako uzmete više Rozamet kreme nego što ste trebali
Rozamet krema namijenjena je za primjenu na kožu. U slučaju gutanja kreme, potražite savjet
liječnika.

Ako ste zaboravili koristiti Rozamet kremu
Rozamet krema najbolje će djelovati kada se koristi prema uputama. Ukoliko zaboravite primijeniti
kremu u propisano vrijeme, primijenite je čim se sjetite te nastavite koristiti prema uobičajenom
rasporedu.

Ako prestanete koristiti Rozamet kremu

Učinak Rozamet kreme na rozaceu može biti spor. Važno je da nastavite koristiti lijek dok vam liječnik
ne kaže da prestanete. Ukoliko prestanete koristiti Rozamet kremu prije vremena, učinak može
izostati.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u svezi s primjenom Rozamet kreme, savjetujte se s

liječnikom ili ljekarnikom.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi ostali lijekovi i Rozamet krema može dovesti do nuspojava.

Česte nuspojave (javljaju se u manje od 1 na 10 bolesnika)

suha koža

crvenilo kože

svrbež

nelagoda kože (pečenje i bockanje)

iritacija kože

pogoršanje rozacee

Manje česte nuspojave (javljaju se u manje od 1 na 100 bolesnika)

utrnulost i trnci u prstima

metalni okus u ustima

mučnina

Nuspojave nepoznate učestalosti (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

kontaktni dermatitis

Ukoliko dođe do lokalne kožne iritacije, smanjite učestalost upotrebe Rozamet kreme, ili u potpunosti
prekinite liječenje.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.

5.

Kako čuvati Rozamet kremu

Rozamet kremu morate čuvati izvan pogleda i dohvata djece.
Čuvati na temperaturi ispod 25

C, u originalnom pakiranju.

Rok valjanosti je 2 godine.
Lijek se ne smije koristiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju.

Lijekovi se ne smiju odbacivati u odvod ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako da odložite lijek koji
više ne trebate. Ove mjere pridonose zaštiti okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Rozamet krema sadrži
1 g Rozamet 10 mg/g kreme sadrži 10 mg metronidazola.

Pomoćne tvari:
glicerol;

cetilni

i

stearilni

alkohol;

natrijev

laurilsulfat;

metilparahidroksibenzoat;

propilparahidroksibenzoat; propilenglikol; voda, pročišćena; parafin, tekući.

Kako Rozamet krema izgleda i sadržaj pakiranja
Bijela homogena krema bez mirisa.
Aluminijska tuba s 25 g kreme zatvorena bijelim plastičnim zatvaračem, u kutiji.

Režim izdavanja
Izdaje se na liječnički recept, u ljekarnama.

Ime i adresa proizvođača (administrativno sjedište)
JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d. Rijeka, Svilno 20, Rijeka, Hrvatska

Ime i adresa proizvođača gotovog lijeka (mjesto puštanja lijeka u promet)
JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d. Rijeka, Svilno 20, Rijeka, Hrvatska

Ime i adresa nositelja dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Farmis d.o.o. Sarajevo, Igmanska bb, Vogošća- Sarajevo

Broj i datum rješenja o odobrenju za stavljanje gotovog lijeka u promet

ROZAMET , 10 mg/g krema: 04-07.3-2-7371/15 od 26.07.2016.