Korona virus COVID-19

SUMAMED FORTE

SUMAMED FORTE 200 mg/5 mL

1 HDPE bočica sa 16,74 g praška za pripremu 15 ml oralne suspenzije, dvostranom kašikom i graduiranom brizgalicom od 5 ml u kutiji

Supstance:
azitromicin
Jačina ATC Oblik
200 mg/5 mL J01FA10 prašak za oralnu suspenziju