TANYZ ERAS

TANYZ ERAS 0.4 mg tableta

30 tableta s produženim oslobađanjem (3 blistera PVC/Aclar, Al folija po 10 tableta) u kutiji

Supstance:
tamsulosin
Jačina ATC Oblik
0.4 mg tableta G04CA02 tableta s produženim oslobađanjem

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Tanyz ERAS 0,4 mg tablete s produženim oslobađanjem
tamsulozin hlorid

Prije uzimanja lijeka pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku.
Čuvajte ovo uputstvo o lijeku jer Vam može ponovno zatrebati.
Ako imate dodatnih pitanja, upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
Ovaj lijek je propisan Vama lično i ne smijete ga davati drugima jer im može štetiti čak i ako imaju
simptome jednake Vašima.
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta. To uključuje i svaku
moguću nuspojavu koja nije navedena u ovom uputstvu.

Uputstvo o lijeku sadrži slijedeće podatke:

1. Šta je Tanyz ERAS i za šta se koristi?
2. Prije nego počnete uzimati Tanyz ERAS
3. Kako uzimati Tanyz ERAS?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Tanyz ERAS?
6. Dodatne informacije

1.

ŠTA JE TANYZ ERAS I ZA ŠTA SE KORISTI?

Aktivna supstanca u Tanyz ERAS je tamsulozin. On je selektivni alfa1A/1D antagonist
adrenoreceptora. Smanjuje napetost glatkih mišića u prostati i mokraćnoj cijevi, čime olakšava protok
mokraće kroz mokraćnu cijev i izlučivanje mokraće. Dodatno, smanjuje osjećaj potrebe za mokrenje.

Tamsulozin se propisuje muškarcima za ublažavanje simptoma od strane mokraćnog sistema
uzrokovanih povećanom prostatom (dobroćudno povećanje prostate). Ovi simptomi mogu uključivati
poteškoće pri mokrenju (slabi mlaz urina), kapanje mokraće, pojačan nagon na mokrenje i često
mokrenje tokom noći kao i tokom dana.

2.

PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI TANYZ ERAS

Nemojte uzimati Tanyz ERAS:

ako ste preosjetljivi na tamsulozin ili na bilo koji drugi sastojak lijeka Tanyz ERAS. Preosjetljivost
se može javiti u obliku lokalnog oticanja mekih tkiva (npr.grla ili jezika), otežanog disanja i/ili
svrbeža i osipa (angioedem).

ako imate ozbiljne probleme s jetrom.

ako patite od nesvjestice zbog smanjenja krvnog pritiska prilikom mijenjanja položaja tijela
(prilikom sjedanja ili ustajanja).

Budite oprezni s Tanyz ERAS
Razgovarajte sa svojim ljekarom ili farmaceutom prije uzimanja Tanyz ERASA

Redoviti pregledi kod ljekara su potrebni radi praćenja stanja zbog kojeg se liječite.

Rijetko, može se pojaviti nesvjestica tokom korištenja Tanyz ERASA, kao i kod ostalih lijekova
ove vrste. Na prve znakove vrtoglavice ili slabosti odmah sjednite ili legnite dok simptomi ne
nestanu.

Ako imate tešku bolest bubrega obavijestite svog ljekara o tome.

Ako ste bili na operaciji ili ste na rasporedu za operaciju oka zbog zamućenja očne leće (mrena),
molimo Vas da obavijestite svog specijalistu oftalmologa da koristite ili ste već koristili tamsulozin
hlorid. Specijalista tada može poduzeti odgovarajuće mjere u vezi liječenja i hiruškog zahvata.
Pitajte svog ljekara trebate li odgoditi ili privremeno prestati uzimati ovaj lijek za vrijeme
podvrgavanja operativnom zahvatu oka zbog zamućenja očne leće.

Možda ćete primijetiti ostatak tableta u svom izmetu. Budući da se aktivni sastojak tablete već
oslobodio, ne postoji opasnost da je tableta manje efikasna.

Djeca
Nemojte davati ovaj lijek djeci ili adolscentima mlađim od 18 godina, jer on ne djeluje na tu populaciju.

Uzimanje drugih lijekova s Tanyzom ERAS
Recite svom ljekaru ili farmaceutu ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koji lijek nabrojan ispod, ili
bilo koji drugi lijek, uključujući i lijekove koji se izdaju bez ljekarskog recepta.

Uzimanje Tanyz ERAS zajedno sa drugim lijekovima iz iste skupine (blokatori alfa 1 adrenoreceptora)
može dovesti do neželjenog smanjenja krvnog pritiska.

Posebno je važno obavijestiti svog ljekara ako ste istovremeno uzimali lijekove koji mogu smanjiti
količinu uklonjenog Tanyz ERAS-a iz tijela (npr. ketokonazol, eritromicin).

Uzimanje hrane i pića s Tanyzom ERAS
Tamsulozin se može uzimati neovisno o hrani.

Trudnoća i dojenje
Ovaj naslov nije primjenljiv, jer se Tanyz ERAS primjenjuje samo kod muškaraca.

Upravljanje vozilima i mašinama
Ne postoji dokaz o uticaju tamsulozina na sposobnost upravljanja vozilima i rad na mašinama. Trebate
uzeti u obzir da tamsulozin može uzrokovati omaglicu i ošamućenost. Upravljajte vozilima ili mašinama
samo ako se osjećate dobro.

Ostala upozorenja
Posavjetujte se s ljekarom ili farmaceutom prije nego uzmete bilo koji lijek.

3.

KAKO UZIMATI TANYZ ERAS?

Uvijek uzimajte tamsulozin prema uputama Vašeg ljekara. Ako niste sigurni, posavjetujte se s Vašim
ljekarom ili farmaceutom.

Uobičajena doza je jedna tableta dnevno. Možete uzimati tamsulozin sa ili bez hrane, najbolje u isto
vrijeme svaki dan.

Tabletu progutajte cijelu. Važno je da tabletu ne drobite i ne žvačete jer to može uticati na djelovanje
tamsulozina.

Obično, Tanyz ERAS je propisan na duže vrijeme. Učinci na mjehur i mokrenje se zadržavaju tokom
dugotrajnog liječenja sa Tanyz ERAS.

Ako uzmete više Tanyza ERAS nego što ste trebali
Uzimanje više Tanyz ERAS tableta, može dovesti do neželjenog smanjenja krvnog pritiska i povećanja
srčanog ritma, sa osjećajem nesvjestice. Kontaktirajte odmah svog ljekara ako ste uzeli više Tanyz
ERAS tableta nego što ste trebali.

Ako ste zaboravili uzeti Tanyz ERAS
Možete uzeti svoju dnevnu tabletu tamsulozina kasnije isti dan, ako ste je zaboravili uzeti kao što Vam
je propisano. Ako ste preskočili dozu jedan dan, uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme. Ne
uzimajte dvostruku dozu kako bi nadoknadili dozu koju ste zaboravili.

Ako prestanete uzimati Tanyz ERAS
Ako se liječenje tamsulozinom prerano prekine, Vaši se simptomi mogu vratiti. Stoga, uzimajte
tamsulozin tako dugo kako Vam je propisao Vaš ljekar, čak i onda kada su simptomi nestali. Uvijek se
obratite svom ljekaru, ako razmišljate o prekidanju ove terapije.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom lijeka Tanyz ERAS obratite se svom
ljekaru ili farmaceutu.

4.

MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi drugi lijekovi, Tanyz ERAS može uzrokovati nuspojave, iako se one ne javljaju kod svih
osoba.

Ozbiljne nuspojave su rijetke. Odmah se obratite svom ljekaru ako razvijete tešku alergijsku reakciju
koja uzrokuje oticanje lica ili grla
(angioedem).

Česte (pojavljuju se kod 1 do 10 na 100 bolesnika)

Vrtoglavica, osobito prilikom sjedanja ili ustajanja,

retrogradna ejakulacija (sjeme ne napušta tijelo kroz mokraću cijev, ali umjesto toga odlazi u
mokraćni mjehur) i nemogućnost ejakulacije.

Manje česte (pojavljuju se kod 1 do 10 na 1000 bolesnika)

glavobolja,

osjećaj lupanja srca (palpitacije),

pad krvnog pritiska pri ustajanju, što uzrokuje omaglicu, ošamućenost ili nesvjesticu
(ortostatska hipotenzija),

oticanje i iritacija sluznice nosa (rinitis),

zatvor, proljev, osjećaj mučnine, povraćanje,

opšta slabost (astenija),

osip, svrbež, koprivnjača (urtikarija).

Rijetke (pojavljuju se kod 1 do 10 na 10000 bolesnika)

nesvjestica,

iznenadno lokalno oticanje mekih tkiva u tijelu (npr. grla ili jezika), teško disanje i/ili svrbež i
osip, često kao alergijska reakcija (angioedem).

Vrlo rijetke (pojavljuju se kod manje od 1 na 10000 bolesnika)

prijapizam (bolna produžena neželjena erekcija za koju je potrebna hitna medicinska
intervencija),

osip, upala i plikovi na koži i ili sluznicama usana, očiju, usta, nosnice ili genitalija (Stevens-
Johnson sindrom),

Abnormalni nepravilni srčani ritam (fibrilacija atrija, aritmija, tahikardija), otežano disanje
(dispneja).

Nije poznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

zamućen vid, oštećenja vida,

krvarenje iz nosa,

suha usta,

teški oblik osipa (erythema multiforme, eksfolijativni dermatitis).

Ako trebate ići na operaciju oka zbog zamućenja leće (mrena) i uzimate ili ste već ranije uzimali Tanyz
ERAS, zjenica se može širiti teže a šarenica (obojeni dio oka) može postati mlohava za vrijeme
postupka.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI TANYZ ERAS?
Tanyz ERAS trebate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Tanyz ERAS se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka trajanja navedenog na pakovanju. Prve dvije
znamenke označavaju mjesec, a posljednje četiri znamenke označavaju godinu. Rok trajanja odnosi
se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Rok trajanja lijeka je 3 godine od datuma proizvodnje.

Lijek čuvajte u originalnom pakovanju, radi zaštite od svjetlosti.
Čuvati na temperaturi do 30 °C.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog farmaceuta kako
ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6.

DODATNE INFORMACIJE

Šta Tanyz ERAS 0,4 mg sadrži?
Aktivna supstanca je 0,400 mg tamsulozin hlorida, što odgovara 0,367 mg tamsulozina.
Pomoćne supstance su:

Jezgra tablete: hipromeloza; celuloza, mikrokristalična; karbomer; silicijev dioksid, koloidni, bezvodni;

željezov oksid,crveni (E172) i magnezijev stearat.

Vanjski dio tablete: celuloza, mikrokristalična; hipromeloza; karbomeri; silicijev dioksid, koloidni,

bezvodni i magnezijev stearat.

Kako Tanyz ERAS 0,4 mg izgleda i sadržaj pakovanja?
Bijele,okrugle tablete s otisnutim “T9SL” na jednoj strani i “0.4” na drugoj strani.

Tanyz ERAS je dostupan u blisterima PVC/PVDC//Al ili PVC/Aclar//Al ili OPA/Al/PVC//Al, u pakovanju od 30
tableta (3 blistera sa po 10 tableta).

Režim izdavanja
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Proizvođač
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Republika Slovenija

Proizvođač gotovog lijeka
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Republika Slovenija
TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Str.5, 27472 Cuxhaven, Njemačka

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
KRKA FARMA d.o.o. Sarajevo
Džemala Bijedića 125 A, Sarajevo

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet gotovog lijeka u BiH
Tanyz Eras 30 x 0,4 mg tableta s produženim oslobađanjem (PVC/PVDC//Al blister):
04-07.9-549/14 od 14.11.2014. godine
Tanyz Eras 30 x 0,4 mg tableta s produženim oslobađanjem (PVC/Aclar//Al blister):
04-07.9-548/14 od 14.11.2014. godine
Tanyz Eras 30 x 0,4 mg tableta s produženim oslobađanjem (OPA/Al/PVC//Al blister):
04-07.9-550/14 od 14.11.2014. godine