TARKA

TARKA 180 mg tableta+ 2 mg tableta

28 tableta sa prilagođenim oslobađanjem (2 PVC/PVDC//Al blistera po 14 tableta), u kutiji

Supstance:
verapamil trandolapril
Jačina ATC Oblik
180 mg tableta+ 2 mg tableta C09BB10 tableta s prilagođenim oslobađanjem

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

TARKA
180 mg/2 mg
tableta sa prilagođenim oslobađanjem
verapamil,trandolapril

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži za vas bitne informacije.
Sačuvajte uputstvo. Možda ćete ga htjeti ponovno pročitati.
Ako imate dodatnih pitanja, posavjetujte se s vašim ljekarom ili farmaceutom.
Ovaj je lijek propisan samo vama i zato ga ne smijete davati drugima. Njima bi mogao naškoditi, čak i
ako imaju znakove bolesti slične vašima.
Ukoliko je bilo koja od nuspojava postane ozbiljna ili ukoliko primijetite bilo kakvu nuspojavu koja nije
navedena u ovom uputstvu, obavijestite svog ljekara ili farmaceuta. (Vidjeti poglavlje 4)

Uputstvo sadrži:
1. Šta je Tarka 180mg/2mg i za što se koristi
2. Šta morate znati prije upotrebe
3. Kako treba uzimati Tarku 180mg/2 mg
4. Moguće nuspojave
5. Čuvanje
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE TARKA I ZA ŠTA SE KORISTI
Tarka 180 mg /2 mg tablete su tablete „s prilagođenim oslobađanjem“ što znači da mogu oslobađati
lijek sporo tokom nekoliko sati.

Tarka

se koristi za liječenje povišenog krvnog pritiska kod bolesnika čiji se pritisak može regulisati

primjenom kombinacije verapamila SR 180 mg i trandolaprila 2 mg.
Tarka pripada grupi lijekova koji snižavaju krvni pritisak (nazivaju se još i antihipretenzitivi).

Tarka sadrži dva različita tipa lijekova:
– blokator kalcijevih kanala (verapamil)
– inhibitor angiotenzin konvertirajućeg enzima -ACE inhibitor (trandolapril)

2. ŠTA MORATE ZNATI PRIJE UPOTREBE

Tarku ne smijete uzimati
• ako ste alergični na trandolapril ili neki drugi ACE inhibitor, na verapamil ili na na neki drugi sastojak
Tarka tableta (vidjeti poglavlje 6).
• ako ste vi (ili član vaše porodice) imali tešku alergijsku reakciju na bilo koji drugi ACE inhibitor, kao
što je oticanje lica, jezika ili grla (angioneurotski edem).
• ako je vaš krvni pritisak izuzetno nizak usljed teških srčanih problema (kao tokom šoka).
• ako ste nedavno preboljeli srčani infarkt
• ako vam je ljekar rekao da imate zatajenje srca ili srčani blok II ili III stepena (smetnje provođenja
srčanih podražaja koje uzrokuju veoma spor rad srca) ili abnormalnost u električnoj aktivnosti srca
koja uzrokuje periode veoma ubrzanog rada srca (Wolff-Parkinson-White sindrom, Lown-Ganong-
Levine sindrom).
• ako imate problema sa srčanim zaliscima ili „sindrom bolesnog sinusnog čvora“ (nepravilan rad
srca), a nemate električni stimulator srca.
• ako imate opstruktivnu hipertrofičnu kardiomiopatiju (zadebljanje srčanog mišića).
• ako imate ozbiljno narušenu funkciju jetre, uključujući i nakupljanje tečnosti u stomaku (ascites).
• ako imate ozbiljno narušenu funkciju bubrega ili idete na dijalizu.
•ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i liječite se lijekom za snižavanje krvnog tlaka
koji sadrži aliskiren.

• ako imate smetnje u radu nadbubrežnih žlijezda s prekomjernim lučenjem hormona (primarni
aldosteronizam).
•ako ste već liječeni lijekom koji sadrži ivabradin u tretmanu određenih srčanih stanja
• ako ste trudni duže od 3 mjeseca. (Tarku je također bolje izbjegavati i u ranoj trudnoći – vidjeti
poglavlje o trudnoći).
• ako imate manje od 18 godina.
• ako se liječite injekcionim beta-blokatorima (osim u jedinicama intenzivne njege).

Ukoliko imate pitanja ili nedoumica u vezi sa prethodno navedenim, posavjetujte se sa vašim ljekarom

ili farmaceutom.

Tarku morate uzimati posebno oprezno
Posavjetujte se sa svojim ljekarom prije uzimanja Tarke.
Vaš ljekar može odlučiti da pažljivo prati vaš krvni pritisak i uzme uzorke krvi na početku liječenja i
promjene doze ukoliko:
• ste starija osoba.
• imate dijabetes.
• imate ozbiljno narušenu funkciju jetre ili bubrega ili ste nedavno imali transplantaciju bubrega.
• ste već imali srčani ili moždani udar ili ste u opasnosti od njihovog nastupanja.
• uzimate litij (lijek koji se koristi u liječenju manije).
• uzimate digoksin (lijek koji se koristi za regulisanje srčanog ritma)
• uzimate „statin“ (lijek koji snižava nivo holesterola u krvi, ili nivoe masnoće u krvi)
• se podvrgavate dijeti sa smanjenim unosom soli ili ukoliko ste povraćali, imali proljev, imali nedavno
proljev, ukoliko ste dehidrirani ili ukoliko uzimate diuretike (ponekad ih nazivaju „vodene pilule“) ili
druge lijekove koji mogu izmijeniti nivo kalija u vašem organizmu.
• ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku, koji se koriste za liječenje visokog krvnog
tlaka:

blokator angiotenzin II receptora (ARB) (nazivaju se i sartanima – primjerice valsartan,
telmisartan, irbesartan), osobito ako imate bubrežne tegobe povezane sa šećernom bolešću.

aliskiren

Ljekar Vam može provjeravati bubrežnu funkciju, krvni tlak i količinu elektrolita (npr. kalija) u krvi u
redovitim intervalima.
Vidjeti također informacije pod naslovom “Nemojte uzimati Tarku“.

Obavijestite vašeg ljekara ukoliko se bilo šta od dole navedenog odnosi na vas:

Srčana oboljenja:

• imate spor ili nepravilan rad srca.
• ljekar vam je rekao da imate ili srčani blok I stepena (nervni blok u srcu koji uzrokuje usporen rad
srca) ili disfunkciju lijeve srčane komore (lijeva strana srca slabo pumpa).

Ostala stanja:

• koristite Tarku i lijekove koji utiču na imunološki sistem (npr. ciklosporin), ili imate poremećaj
imunološkog sistema, kao što je sistemski lupus eritematodes (stanje koje uzrokuje bol u zglobovima,
osip na koži i groznicu) ili sklerodermija (stanje koje dovodi do stvrdnjavanja i zadebljanja kože i
mogućeg opadanja kose), jer to može dovesti do povećanog rizika od niskog nivoa bijelih krvnih
zrnaca.
• imate neuro-mišićni poremećaj, kao što je mijastenija gravis (hronični zamor i mišićna slabost),
Eaton- Lambertov sindrom ili uznapredovana Duchenneova mišićna distrofija.
• primate injekcije zbog prevencije alergijskih reakcija na pčelinje ubode (desenzibilizacija).
• mislite da ste (ili biste mogli biti) trudni. Tarka se ne preporučuje u ranoj trudnoći i ne smije se
uzimati ukoliko ste trudni duže od 3 mjeseca, jer može ozbiljno naškoditi plodu ukoliko se koristi u toj
fazi (vidjeti poglavlje o trudnoći).
• ukoliko dojite (vidjeti poglavlje „Trudnoća i dojenje“).

Alergijske reakcije:
• U rijetkim slučajevima neki pacijenti su imali teške alergijske reakcije nakon uzimanja ACE inhibitora,
kao što je Tarka. Ove reakcije su češće u bolesnika crne rase, a mogu dovesti do osipa koji svrbi i/ili
oticanja lica, usana, jezika i grla (angioneurotski edem).

Ozbiljne alergijske reakcije mogu također utjecati na crijeva i uzrokovati bol u stomaku sa ili bez
mučnine i povraćanja) (intestinalni angioedem).
Ukoliko se ovo dogodi, prestanite uzimati Tarku i odmah potražite medicinsku pomoć.
Ukoliko ste se podvrgnuli LDL-aferezi (ukljanjanje holesterola iz krvi).

Djeca i adolescenti
Nemojte davati ovaj lijek dijeci i adolescentima ispod 18 godina starosti.

Uzimanje drugih lijekova
Neki lijekovi mogu uzrokovati neželjene reakcije ukoliko se koriste sa Tarkom. Obavijestite ljekara ili
farmaceuta ukoliko uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući i lijekove koje
ste dobili bez recepta ili bilo kakve biljne preparate.
Naročito, obavijestite ljekara ukoliko uzimate bilo koji od sljedećih lijekova:

Lijekovi za liječenje problema sa srcem ili visokim krvnim pritiskom:
• diuretici (nazivaju se još i „vodene pilule“), zamjene za sol ili pilule kalija.
• bilo kakve lijekove koji se koristi za kontroliranje rada srca (kao što su beta-blokatori, digoksin ili
drugi lijekovi koji se koriste za kontroliranje nepravilnog rada srca) ili krvni pritisak. Oni mogu
uzrokovati pretjerano snižavanje krvnog pritiska ili mogu pretjerano usporiti rad srca.

Ljekar vam može prilagoditi dozu/uzeti mjere opreza ukoliko:

koristite antagonist angiotenzin-II- receptora (ARB) ili aliskiren.

Lijekovi za liječenje psiholoških problema:
• bilo kakvi lijekovi kojima se liječi depresija ili psihoza, kao što su imipramin, litij, midazolam, buspiron
ili trankvilizatori.

Lijekovi kojima se spriječava odbacivanje organa kod transplantacije: kao što su ciklosporin,
takrolimus, everolimus.

Lijekovi koji se koriste za ublažavanje bolova ili smanjenje otoka, kao što su:
•steroidi (naprimjer, kortizon ili prednizon).
• određeni protuupalni lijekovi ili lijekovi protiv bolova (npr. naproksen, ibuprofen ili aspirin, odnosno
opioidi, poput morfija).

Lijekovi kojima se snižava holesterol ili masnoća u krvi: kao što su “statini” npr. Simvastatin,
atorvastatin.

Lijekovi kojima se liječi dijabetes: kao što su inzulin ili tablete za dijabetes.

Lijekovi kojima se liječi epilepsija ili napadi: ,kao što su fenitoin, karbamazepin i fenobarbital.

Lijekovi kojima se liječe probavne smetnje ili čir na želucu: kao što su antacidi i cimetidin.

Ostali lijekovi koji mogu reagirati s Tarkom:
• Lijekovi kojima se liječi astma, kao što je teofilin.
• Lijekovi kojima se liječe infekcije ili tuberkuloza, kao što su rifampicin, klaritromicin ili eritromicin.
• Lijekovi kojima se liječi rak, kao što je doksorubicin.
•Lijekovi za sprječavanje zgrušavanja krvi, kao što je dabigatran.
• Lijekovi kojima se liječi ili sprječava giht, kao što su alopurinol i kolhicin.
• Lijekovi koji se koriste u hirurgiji: obavijestite svog hirurga da uzimate Tarku prije operacije obzirom
da Tarka može uticati na plinove anestetika ili mišićne relaksante ili druge lijekove koji se koriste
tokom operativnih zahvata, kao što je dantrolen.

Ovo nije potpun popis lijekova koji mogu uticati na Tarku. Posavjetujte se sa svojim ljekarom ili
farmaceutom prije uzimanja bilo kojeg lijeka uporedo s Tarkom.

Uzimanje Tarke sa hranom i pićem
•Izbjegavajte alkohol dok koristite Tarku. Možete primijetiti jače učinke snižavanja krvnog pritiska nego
obično.
•Nemojte piti sok grejpa dok uzimate Tarku. Sok grejpa može povećati količinu verapamila koju
apsorbira vaše tijelo, što može dovesti do povećanog rizika od nuspojava Tarke.

Trudnoća i dojenje
Trudnoća
Morate obavijestiti vašeg ljekara ukoliko mislite da ste (ili biste mogli biti) trudni. Vaš ljekar će vam,
obično, savjetovati da prestanete uzimatu Tarku prije nego zatrudnite, te će vam savjetovati uzimanje
drugog lijeka umjesto Tarke. Tarka se ne preporučuje u ranoj trudnoći i ne smije se uzimati ukoliko ste
trudni više od 3 mjeseca, jer može ozbiljno naškoditi plodu ukoliko se koristi nakon trećeg mjeseca
trudnoće.

Dojenje
Obavijestite vašeg ljekara ukoliko dojite ili treba da počnete da dojite. Tarka se ne preporučuje
majkama koje doje, a vaš ljekar vam može odrediti drugu vrstu terapije ukoliko želite dojiti, naročito
ukoliko je vaša beba novorođenče ili je prerano rođena.

Posavjetujte se sa vašim ljekarom ili farmaceutom prije uzimanja bilo kakvog lijeka.

Sposobnost upravljanja vozilima i mašinama
Lijek može uticati na vašu sposobnost da bezbjedno upravljate vozilima ili mašinama, jer možete
osjećati omaglicu ili umor.
Dok ne utvrdite na koji način Tarka utiče na vas, ne biste trebali upravljati vozilima ili opasnim alatima,
odnosno velikim mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima Tarke

Natrij:

Ovaj lijek sadrži 1,12 mmol (ili 25,77 mg) natrija po tableti, što je potrebno uzeti u obzir kod pacijenata
sa kontroliranim unosom natrija.

Laktoza:

Tablete Tarke sadrže laktozu. Ovaj lijek sadrži 107 mg laktoze monohidrata po tableti. Ukoliko vam je
ljekar rekao da ne podnosite neke šećere, kontaktirajte vašeg ljekara prije uzimanja ovog lijeka.

3. KAKO TREBA UZIMATI TARKU
Uvijek uzimajte tablete Tarke tačno prema uputstvima koje vam je dao ljekar. Provjerite sa vašim
ljekarom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni kako treba uzimati Tarku.

Uobičajena doza je jedna tableta s prilagođenim oslobađanjem Tarke jednom dnevno, ujutru prije,
tokom ili poslije doručka. Tabletu treba progutati cijelu sa čašom vode, bez sisanja, žvakanja ili
drobljenja.

Ukoliko uzmete više Tarke nego što ste trebali
Ukoliko mislite da ste uzeli previše Tarke, odmah kontaktirajte svog ljekara ili farmaceuta, jer neke
situacije mogu zahtijevati hitni medicinski tretmant.
Ukoliko uzmete previše Tarke, možete osjećati pospanost ili omaglicu zbog velikog pada krvnog
pritiska i usporavanja rada srca. Ostali simptomi koji mogu nastupiti ukoliko uzmete previše Tarke su:
šok (nagli pad krvnog pritiska ili usporavanje srčanog rada), stupor, zatajenje bubrega, ubrzano
disanje, ubrzani rad srca, nepravilan rad srca, tjeskoba i kašalj.

Ukoliko zaboravite uzeti Tarku
Uzimajte Tarku svaki dan u isto vrijeme kako biste izbjegli da zaboravite uzeti vašu dozu Tarke.
Ukoliko, ipak, zaboravite uzeti tabletu Tarke, uzmite je čim se sjetite, ali samo ukoliko se sjetite na isti
dan kada ste propustili uzeti dozu.
Nikada ne uzimajte dvije tablete da biste nadoknadili uzimanje doze koju ste propustili.

Ukoliko prestanete uzimati Tarku
Ne preporučuje se prekidanje terapije Tarkom, osim ukoliko vam je ljekar savjetovao da to učinite.
Ukoliko prestanete uzimati Tarku, možete primijetiti porast vrijednosti vašeg krvnog pritiska.
Ukoliko imate bilo kakvih drugih pitanja o upotrebi ovog lijeka, upitajte svog ljekara ili farmaceuta.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE
Kao i svi lijekovi, tablete Tarke mogu uzrokovati nuspojave, iako ne kod svih bolesnika. Nuspojave
koje su zabilježene kod primjene Tarke su navedene u nastavku.

Odmah obavijestite vašeg ljekara i prestanite uzimati Tarku ukoliko dobijete tešku alergijsku reakciju
koja uzrokuje osip koji svrbi i/ili oticanje lica, usana, očnik kapaka, jezika ili grla. Iako su ovakve
pojave rijetke, moguće je da će vam hitna medicinska pomoć biti potrebna.

Česte nuspojave (nastupaju kod 1 0d 10 korisnika) su:
• kašalj
• omaglica, glavobolja, vrtoglavica
• opstipacija
• iznenadni osjećaj vrućine sa crvenilom po tijelu
• ubrzan ili usporen srčani ritam (AV blok)
• nagli pad protoka krvi kroz tijelo koji može biti opasan po život
• jako nizak krvni pritisak
• nizak krvni pritisak kada se uspravite ili sjedite

Sljedeće nuspojave su manje česte (nastupaju kod 1 od 100 korisnika)
• alergijske reakcije (kao što su osip ili svrbež)
• pospanost
• drhtanje/treperenje
• svijest o lupanju srca (palpitacije)
• ubrzan ili usporen rad srca (AV-blok)
• bol u prsima
• mučnina, bol u stomaku
• problemi u želucu i crijevima
• proljev
• znojenje
• često mokrenje
• abnormalani nalazi vrijednosti funkcije jetre
• povišene vrijednosti lipida u krvi (hiperlipidemija)
• edem lica

Sljedeće nuspojave su rijetke (nastupaju u 1 0d 1000 korisnika)
• gubitak apetita
• nesvjestica
•gubitak kose
• groznice (herpes simpleks)
• povećanje koncentracija pigmenta žuči u krvi koje uzrokuje žutilo kože ili bjeloočnica
(hiperbiirubinemija)
• povećanje spojeva koji sadrže nitrogen, kao što su urea, kreatinin (azotemija)
• problemi sa kožom

Sljedeće nuspojave su vrlo rijetke (nastupaju u manje od 1 na 10,000 korisnika)
• bronhitis (upala gornjih dišnih puteva)
• zapušenje sinusa (blokiran ili zapušen nos, odnosno sinusi)
• pomanjkanje daha / stegnutost u grudima
• umor
• slabost
• agresivnost, tjeskoba, depresija, uznemirenost

• problemi u održavanju ravnoteže
• problemi sa snom
• osjećaj trnaca u koži, osjećaj toplote/hladnoće
•promjene okusa
• problemi sa vidom (npr. zamagljen vid)
• žutilo kože ili bjeloočnica (žutica)
• upala gušterače ili jetre
• povraćanje
• blokirani žučni putevi
• suha usta ili grlo
• teške alergijske reakcije koje uzrokuju oticanje lica, očnih kapaka, jezika ili grla
• promjene u nivoima crvenih ili bijelih krvnih zrnaca što može dovesti do modrica, krvarenja ili
smanjene otpornosti na infekcije
• kožne reakcije, uključujući alergijske reakcije koje uzrokuju koprivnjaču/rane; upala kože, osip koji
svrbi, izdignute crvene mrlje, luspičasti ili mjehurasti osip
• bol u mišićima ili zglobovima, slabost u mišićima
• poremećaj erekcije
• oticanje grudi (u muškaraca)
• nepravilno brze kontrakcije gorenje srčane komore urokovane problemima u provođenju električnog
impulsa (atrijska fibrilacija), bolovima u prsima, čeljusti i nazad, izazvani fizičkim naporima, a zbog
problema sa protokom krvi u srce (angina pektoris)/ srčani udar / ubrzan ili usporen rad srca
• moždani udar
• naglo smanjenje finkcije bubrega
• oticanje uzrokovano nakupljanjem tečnosti
• promjene u nivoima kalija u krvi
• promjene u krvnom pritisku
• gubitak svijesti

Slijedeće nuspojave su one se nepoznatom učestalošću (učestalost se ne može procijeniti iz
dostupnih podataka):

• po život opasne alergijske reakcije koje izazivaju bolan crveni ili ljubičasti osip i plikove na koži i
sluznici usta
• crvenilo kože, iritacija, akne, te suha koža
• infekcije urinarnog trakta
• povećan apetit
• povećanje nivoa holesterola i šećera u krvi, snižen nivo natrija, te povećan nivo mokraćne kiseline u
krvi
• halucinacije
• smanjen libido
• trzanje mišića
• migrene
• poremećaj oka, npr. upala očnog kapka, oticanje sluznice kapka
• abnormalna srčani rad, abnormalan EKG
• upletene vene na površini kože
• viskog krvni tlak
• upala gornjih dišnih puteva, zagušenja gornjih dišnih puteva, produktivni kašalj, upala grla, bol u
ustima i grlu, krvarenja iz nosa, otežano disanje
• povraćanje krvi, gasovi
• bol u leđima, bol u rukama i nogama, bolovi u kostima, ukočenosti zglobova, mišićni spazam
• groznica, ne osjećati se dobro, malaksalost

Neke nuspojave nisu primjećene kod primjene Tarke ili njenih sastojaka, ali su primjećene kod
primjene drugih lijekova koji su slični Tarki:

• povećano raspadanje crvenih krvnih zrnaca, što može uzrokovati umor

• konfuzije
• zvonjenje u ušima
• abnormalan rad srca
• srčani udar
• kratak prekid u dotoku krvi u dio mozga, što može dovesti do privremenog poremećaja vida, govora
ili pokreta
• sinusna infekcija ili crvenilo i oticanje sinusa
• crvenilo i oticanje sluzinice nosa
• infekcija jezika ili crvenilo i oticanje jezika
• privremeno sužavanje dišnih puteva u plućima što dovodi do otežanog disanja
• ozbiljne alergijske reakcije mogu također utjecati na crijeva i uzrokovati bol u stomaku sa ili bez
mučnine i povraćanja) (intestinalni angioedem).
• abnormalna peristaltika crijeva, što može uzrokovati oticanje stomaka, bol u stomaku i zatvor
• abnormalan protok žući u jetri što uzrokuje žutilo bjeloočnica
• po život opasna alergijska reakcija koja uzrokuje bolni crveni ili ljubičasti osip i mjehuriće na koži i
sluznici usta
• po život opasna alergijska reakcija koja uzrokuje mjehuriće na koži i guljenje kože
• abnormalne vrijednosti nalaza funkcije bubrega
• poremećaji pokreta kako što je izuzetan nemir i poremećaj voljnih i nevoljnih pokreta
• curenje mlijeka iz dojki, povećane količine prolaktina (ženski hormon) u krvi, koji podstiče
proizvodnju mlijeka
• desni koje pokrivaju zube
• pogoršanje određenih nervnih i mišićnih poremećaja (kao što su miastenija gravis, Eaton- Lambertov
sindrom, Duchenneova mišićna distrofija)
• bolno crvenilo kože na nogama i rukama

Ovo nije potpun popis nuspojava. Neke nuspojave se mogu utvrditi samo putem nalaza krvi ili drugih
medicinskih ispitivanja.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. ČUVANJE
Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.
Nemojte koristiti lijek nakon isteka roka trajanja navedenog na kutiji.
Rok trajanja se odnosi na zadnji dan u mjesecu.
Ne čuvati na temperaturi iznad 25 °C.
Rok trajanja je 2 godine.
Lijekovi se ne smiju odlagati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Posavjetujte se sa svojim
farmaceutom o načinu odlaganja lijekova koji vam više nisu potrebni.
Ove mjere će pomoći u zaštiti okoline.

6. DODATNE INFORMACIJE

Tarka sadrži
Aktivne supstance su verapamil hidrohlorid i trandolapril.
Jedna tableta s prilagođenim oslobađanjem sadrži 180 mg verapamil hidrohlorida i 2 mg trandolaprila.

Pomoćni sastojci su:
-sloj trandolaprila: kukuruzni škrob, laktoza monohidrat, povidon, hipromeloza
(hidroksipropilmetilceluloza), natrij stearilfumarat
-sloj verapamila: mikrokristalična celuloza, natrij alginat, povidon, magnezij-stearat
-ovojnica: hipromeloza (hidroksipropilmetilceluloza), hiproloza (hidroksipropilceluloza),
makrogol 400 & 6000 (polietilen glikol), talk, silicij-dioksid, bezvodni, natrij-dokusat titan-

dioksid, (E171), željezo-oksid crveno (E172), željezo-oksid žuto (E172), željezo-oksid crno ( E172)

Kako izgleda Tarka i sadržaj pakovanja
Tarka je ružičasta, ovalna tableta.
Sastoji od dvije aktivne supstance : jednog sloja verapamil hidrohlorida s postepenim otpuštanjem
(sporim otpuštanjem) i jednog sloja trandolaprila (s brzim otpuštanjem).

Tarka180 mg/2 mg je dostupna u blister (PVC/PVDC//Al) pakovanju s 28 (2 x 14) tableta s
prilagođenim oslobađanjem, u kutiji.

Način izdavanja lijeka
Na recept, u apoteci.

Proizvođač (administrativno sjedište)
BGP Products S.a.r.l
Boulevard Royal 26,
L-2449 Luxembourg
Kneževina Luksemburg

Proizvođač gotovog lijeka (mjesto puštanja lijeka u promet)
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG,
Knollstrasse 50,
67061 Ludwigshafen,
Njemačka

Nositelj dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
BGP Products d.o.o.
Kolodvorska 12/3
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovg lijeka u promet
Tarka, tableta sa prilagođenim oslobađanjem, 28x (180 mg + 2 mg): 04-07.10-3678/13 od 12.03.2014.