Supstanca: Verapamil

VERAPAMIL 11

ISOCOR rastvor za injekciju/infuziju 2.5 mg/1 mL | 10 ampula po 2 ml rastvora za injekciju/infuziju (1 PVC blister sa 10 ampula), u kutiji
ISOPTIN filmom obložena tableta 80 mg/1 tableta | 50 filmom obloženih tableta (5 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
ISOPTIN filmom obložena tableta 40 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta (3 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
ISOPTIN filmom obložena tableta 120 mg/1 tableta | 20 filmom obloženih tableta (2 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
VERAPAMIL HF film tableta 40 mg/1 tableta | 30 film tableta (3 PVC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji
VERAPAMIL HF film tableta 80 mg/1 tableta | 50 film tableta (5 PVC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji
VERAPAMIL ALKALOID obložena tableta 80 mg/1 tableta | 30 obloženih tableta (2 Al/PVC blistera po 15 tableta), u kutiji
VERAPAMIL ALKALOID obložena tableta 40 mg/1 tableta | 30 obloženih tableta (2 Al/PVC blistera po 15 tableta), u kutiji
VERAPAMIL ALKALOID RETARD tableta sa produženim oslobađanjem 240 mg/1 tableta | 20 tableta sa produženim oslobađanjem (2 AL/PVC blistera po 10 tableta) u kutiji
VERAPAMIL Replek Farm obložena tableta 80 mg/1 tableta | 50 obloženih tableta (5 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
TARKA tableta s prilagođenim oslobađanjem 180 mg/1 tableta+ 2 mg/1 tableta | 28 tableta sa prilagođenim oslobađanjem (2 PVC/PVDC//Al blistera po 14 tableta), u kutiji