THERAFLU Complex plus C

THERAFLU Complex plus C 500 mg tableta+ 25 mg tableta+ 5 mg tableta+ 20 mg tableta+ 30 mg tableta

12 tableta (1 PVC/Al blister) u kutiji

Supstance:
paracetamol askorbinska kiselina kofein fenilefrin terpin
Jačina ATC Oblik
500 mg tableta+ 25 mg tableta+ 5 mg tableta+ 20 mg tableta+ 30 mg tableta N02BE51 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Coldrex
(500 mg + 25 mg + 5 mg + 20 mg + 30 mg)
tablete
paracetamol, kofein, fenilefrin hidrohlorid, terpin hidrat i askorbinska kiselina

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo prije nego što počnete uzimati lijek, jersadrži Važne informacije za
Vas.
Uvijek koristite ovaj lijek točno kako je opisano u uputstvu ili kako Vam je savjetovao Vaš ljekar ili
farmaceut.

Uputstvo nemojte baciti. Možda ćete poželjeti da ga ponovno pročitate.

Ako su Vam potrebne dodatne informacije obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ukoliko doživite bilo koje neželjeno dejstvo obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta. Ovo
uključuje i neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu, Vidjeti Poglavlje 4.

Obavijestite Vašeg ljekara ukoliko se ne osjećate bolje ili se osjećate lošije nakon 3 dana

Sadržaj uputstva:
1. Šta su Coldrex tablete i za šta se koriste
2. Prije nego počnete uzimati Coldrex tablete
3. Kako uzimati Coldrex

tablete

4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati Coldrex tablete
6. Dodatne informacije

1.

Šta su Coldrex tablete i za šta se koriste

Coldrex tablete se koriste za ublažavanje simptoma gripe i prehlade, uključujući groznicu, glavobolju,
bol u mišićima, grlobolju, kao i simptome upale sinusa (začepljen nos, bol u sinusima).

Coldrex tablete sadrže pet aktivnih supstanci:

Paracetamol – koji olakšava bol i snižava tjelesnu temperaturu kod groznice

Kofein, blagog stimulativnog dejstva

fenilefrin hidrohlorid je dekongestiv koji pomaže u prohodnosti nosa i sinusa, te time olakšava
disanjeterpin hidrat je ekspektorans koji pomaže pri iskašljavanju sekreta iz respiratornog
trakta

vitamin C (askorbinska kiselina) koji nadoknađuje gubitak vitamina C koji se javlja u početnim
stadijima gripe i prehlade.

2.

Prije nego počnete uzimati Coldrex tablete

Nemojte uzimati Coldrex tablete ako:

ste alergični (preosjetljivi) na paracetamol, kofein, fenilefrin hidrohlorid, terpin hidrat, vitamin C
(askorbinsku kiselinu) ili neki drugi sastojak ovog lijeka.

Imate poteškoće u radu bubrega ili jetre

Imate deficijenciju glukoza-6-fosfat dehidrogenaze

Imate povišen krvni pritisak

Imate prekomjernu proizvodnju hormona štitaste žlijezde (hipertireoidizam)

Imate dijabetes

Imate feokromocitom (tumor srži nadbubrežne žlijezde)

uzimate tricikličke antidepresive ili inhibitore monoaminooksidaze (ili ste unutar posljednje
dvije sedmice uzimali), ili ako uzimate beta-blokatore (Vidjeti poglavlje Uzimanje drugih
lijekova sa Coldrex tabletama)

koristite druge simpatomimetičke dekongestive

imate glaukom (povišen pritisak unutar oka)

ste trudni
Coldrex tablete ne smiju koristiti djeca ispod 12 godina starosti.

Budite oprezni sa Coldrex tabletama
Treba potražiti savjet ljekara prije uzimanja ovog lijeka ukoliko:

često konzumirate alkohol ili imate oboljenja jetre, uključujući virusni hepatitis (povećava rizik
jetrene toksičnosti)

imate oboljenje bubrega, uključujući teško renalno oštećenje (samo za dugotrajnu i
visokodoznu terapiju, prihvatljivo za povremenu terapiju)

imate osnovnu jetrenu bolest, jetrena funkcija se treba pažljivo pratiti u dugotrajnoj i
visokodoznoj terapiji

imate uvećanu prostatu ili imate poteškoće pri izmokravanju

imate oboljenja srca

Imate bolest krvnih sudova (npr. Reynaudov fenomen koji može da se javlja kao bol u prstima
ruku i nogu kao odgovor na hladno ili na stres)

Ukoliko dojite. Upotrebu tokom dojenja treba izbjegavati.

Imate ozbiljnu infekciju, jer povećava rizik od metaboličke acidoze.Simptomi metaboličke
acidoze ukljkučuju: duboko, ubrzano i otežano disanje; mučninu, povraćanje; gubitak apetita.
Razgovarajte odmah sa Vašim ljekarom ukoliko dobijete kombinaciju ovih simptoma.

Ne prekoračujte preporučenu dnevnu dozu.

Treba izbjegavati istovremenu primjenu drugih lijekova za gripu i prehladu, dekongestivnih lijekova
(lijekovi koji se koriste za olakšavanje nazalne kongestije i začepljenog nosa) kao i lijekova koji sadrže
paracetamol.

Coldrex sadrži kofein. Lijek ne treba uzimati na kraju dana jer kofein može uzrokovati nesanicu,
razdražljivost i anksioznost.
Prevelik unos kafe i čaja za vrijeme terapije lijekom Coldrex može uzrokovati napetost i razdražljivost.

Posjetite Vašeg ljekara ukoliko se simptomi zadrže i nakon 3 dana

Uzimanje drugih lijekova sa Coldrex tabletama

Obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta ukoliko koristite ili ste nedavno koristili neke druge lijekove,
uključujući i one koji se uzimaju bez recepta.
Obavijestite ljekara ili farmaceuta, posebno ako:

Uzimate lijekove za terapiju depresije, kao što su triciklički antidepresivi (amitriptilin)

Koristite ili ste koristili u zadnje dvije sedmice lijekove za terapiju depresije, koji se zovu
inhibitori monoaminooksidaze

Koristite beta-blokatore za terapiju srčanih oboljenja i povišenog krvnog pritiska. U ovom
slučaju ne bi trebali koristi Coldrex tablete

Koristite supresore ili stimulanse apetita

Koristite lijekove za srčana oboljenja (npr. Digoksin)

Koristite varfarin ili slične lijekove za razrijeđivanje krvi (antikoagulansi)

Treba biti posebno oprezan ukoliko imate istovremenu terapiju sa nekim od dole nabrojanih lijekova:

Lijekovi koji induciraju jetrene enzime, kao što su neki hipnotici i epileptici (uključujući
glutetimid, fenobarbital, fenitoin, karbamazepin) i rifampicin (koji se koristi u terapiji
tuberkuloze);
Ovo se također odnosi na zloupotrebu alkohola;

Lijekovi koji usporavaju želučano pražnjenje, kao što je propantelin

Lijekovi koji stimuliraju ili suprimiraju apetit

Digoksin (koji se koristi u terapiji srčanih oboljenja)

Holestiramin (smola koja veže žučne kiseline kod visokih vrijednosti holesterola u krvi)

Metoklopramid (koji se koristi u terapiji gastrointistenalnih poremećaja)

Domperidon (koristi se u olakšavanju simptoma mučnine i povraćanja)

Nesteroidni antiupalni lijekovi (uglavnom acetilsalicilna kiselina)

Oralni kontraceptivi

Zidovudin (koristi se u terapiji HIV infekcija)

Probenicid (koristi se u terapiji gihta)

Varfarin ili derivati kumarina (lijekovi koji su poznati pod nazivom antikoalgulansi i koriste se u
razrjeđivanju krvi)

Lamotrigin (koristi se u terapiji epilepsije)

Hloramfenikol (antibiotik)

Barbiturati (lijekovi od kojih osjećate pospanost)

Antihistaminici (lijekovi koji se koriste kod alergija)

Tiroksin (hormon štitne žlijezde)

Benzodiazepin (lijekovi sa sedativnim efektom, koji induciraju pospanost i/ili opuštanje mišića)

Cimetidin (koristi se u terapiji gastrointestinalnih smetnji)

Disulfiram (koristi se u terapiji alkoholizma)

Efedrin (koristi se u terapiji niskog krvnog pritiska, šoka i astme)

Enoksacin (antibiotik za terapiju određenih infekcija)

Ciprofloksacin ili norfloksacin (antibiotici za terapiju određenih infekcija)

Ergotamin (koristi se u terapiji migrena)

Lijekovi koji sadrže aluminij

Deferoksamin (specifičan antidot koji se koristi za akutno trovanje željezom)

Napomenite Vašeg ljekarua da koristite paracetamol ako treba da vršite određene laboratorijske
pretrage.

Uzimanje hrane i pića sa Coldrex tabletama
Ovaj lijek sadrži kofein. Izbjegavajte konzumiranje ovog lijeka sa pićima koja sadrže kofein (kafa, čaj,
kao i konzervirana pića koja sadrže kofein)

Trudnoća i dojenje
Upitajte svog ljekara ili farmaceuta za savjet prije upotrebe bilo kojeg lijeka.
Ovaj lijek se ne smije uzimati tokom trudnoće, osim ako Vaš ljekar smatra da je neophodno.
Trebate biti oprezni prilikom korištenja paracetamola tokom dojenja.
Izbjegavajte korištenje ovog lijeka tokom dojenja.

Upravljanje vozilima i mašinama
Ovaj lijek može uzrokovati vrtoglavicu. Ako utiče na Vas, ne vozite niti upravljajte mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Coldrex
Coldrex sadrži Sunset yellow boju (E110), koja može uzrokovati alergijske reakcije.

3.

Kako uzimati Coldrex tablete

Način primjene: oralno.

Odrasli (uključujući i starije) i djeca u dobi od 12 godina i starija

Uobičajena doza je 1-2 tablete na svakih 4 do 6 sati, do maksimalno 8 tableta u 24 sata.
Ove doze se ne smiju prekoračiti.
Bez ljekarskog savjeta Coldrex tablete ne smijete upotrebljavati kontinuirano duže od sedam dana.

Djeca ispod 12 godina
Ne preporučuje se primjena lijeka kod djece mlađe od 12 godina.

Ako simptomi potraju, zatražite savjet od ljekara.
Potrebno je ponoviti evaluaciju kliničke slike ako se stanje ne popravi ili se pogorša nakon 3 dana
terapije.

Ako uzmete više Coldrex tableta nego što ste trebali

Posavjetujte se sa Vašim ljekarom odmah i recite mu koliko tableta ste uzeli. Ljekar će Vam dati savjet
šta treba da dalje radite.
Važno je, u slučaju predoziranja odmah potražiti savjet ljekara, čak i ako se osjećate dobro jer postoji
rizik od odgođenog ozbiljnog oštećenja jetre.

Ako ste zaboravili uzeti Coldrex tablete na vrijeme
Uzmite sljedeću dozu čim se sjetite. Nemojte uzimati više od jedne doze svaka 4 sata. Ne uzimajte
duplu dozu kako bi ste nadomjestili propuštenu dozu.

Ako imate dodatnih pitanja vezano za ovaj lijek upitajte Vašeg ljekara ili farmaceuta.

4.

Moguća neželjena dejstva

Kao i svi drugi lijekovi i Coldrex tablete mogu izazvati neželjena dejstva, no ona se neće javiti kod
svakoga.
Neželjena dejstva su prema učestalosti pojavljivanja razvrstana u sljedeće kategorije:
vrlo često:

više od 1 na 10 pacijenata je pogođeno

često:

manje od 1 na 10 pacijenata je pogođeno

manje često:

manje od 1 na 100 pacijenata je pogođeno

rijetko:

manje od 1 na 1000 pacijenata je pogođeno

vrlo rijetko:

manje od 1 na 10000 pacijenata je pogođeno

Učestalost nepoznata: nije moguće odrediti iz dostupnih podataka

Vrlo rijetka neželjena dejstva su:

Smanjen broj krvnih ćelija koje se zovu trombociti (trombocitopenija)

Prolazni kožni osip i druge alergije, uključujući iznenadnu reakciju cijelog tijela poznatu kao
anafilaksija

Sužavanje disajnih puteva zbog stezanja mišića (bronhospazam)

Oboljenja jetre

Rijetke su prijave ozbiljnih reakcija na koži

Neželjena dejstva nepoznate učestalosti:

Povraćanje, dijareja

Povišen krvi pritisak

Glavobolja;

Vrtoglavica;

Nemogućnost da se zaspi (insomnia)

Neugodan osjećaj otkucaja srca (palpitacije)

Nervoza i iritabilnsot

Kada koristite ovaj lijek možete osjetiti: glavobolju, vrtoglavicu, nervozu, poteškoće sa spavanjem,
povišen krvni pritisak, mučninu i povraćanje.
Ovi simptomi bi trebali nestati ako prestanete uzimati Coldrex.

Prestanite sa upotrebom ovog lijeka i javite se Vašem ljekaru ako imate neka od sljedećih neželjenih
dejstava, koja su rijetka:

osip po koži, ljuštenje kože ili afte

alergijsku reakciju koja može biti težeg oblika kao što je osip i peckanje ponekad u kombinaciji
sa kratkoćom daha ili sa oticanjem usana, jezika, grla ili lica modrice nepoznatog porijekla ili
krvarenje

neobično ubrzan puls ili osjećaj neuobičajeno brzog ili nepravilnog srčanog ritma

poteškoće u izmokravanju. Ovo je mnogo češće kod muškaraca koji imaju uvećanu prostatu

probleme sa disanjem prilikom uzimanja drugih antiinflamatornih lijekova kao što je
acetilsalicilna kiselina (aspirin), i ako imate sličnu reakciju sa ovim lijekom

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5.

Kako čuvati Coldrex tablete

Coldrex tablete morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Coldrex tablete se ne smiju koristiti poslije isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.
Rok trajanja se odnosi na posljednji dan u mjesecu.
Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekara kako odložiti
lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju životne okoline.

6.

Dodatne informacije

Coldrex tablete sadrže:
Aktivne supstance: svaka tableta sadrži paracetamol 500 mg, kofein 25 mg, fenilefrin hidrohlorid 5 mg,
terpin hidrat 20 mg i askorbinsku kiselinu 30 mg.

Pomoćne supstance: kukuruzni škrob, topivi škrob,talk, stearinska kiselina, polivinil pirolidon, kalijev
sorbat, natrijev lauril sulfat, boja sunset yellow (E110).

Kako Coldrex tablete izgledaju i sadržaj pakovanja
Kutija sa 12 tableta u PVC blister pakovanju.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez recepta, u apoteci.

Proizvođač (administrativno sjedište):
Wellcome Limited,
Great West Road 980,
Brentford, Middlesex TW8 9GS, Engleska

Nositelj odobrenja:
GlaxoSmithKline d.o.o.,
Zmaja od Bosne 7-7a,
Sarajevo , BiH

Datum i broj rješenja
04-07.10-440/12 od 26.06.2013.godine

Datum revizije upute
April, 2017.godine