TIMADREN

TIMADREN 5 mg mL

1 bočica (LDPE) sa 5 ml kapi za oči, rastvora, u kutiji

Supstance:
timolol
Jačina ATC Oblik
5 mg mL S01ED01 kapi za oči , rastvor


UPUTSTVO ZA PACIJENTA
TIMADREN
5 mg/ml, kapi za oči, rastvor
timolol

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, prije nego što počnete da koristite ovaj lijek.
Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
Ovaj lijek propisan je Vama i ne smijete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primijetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je lijek TIMADREN i čemu je namijenjen
2. Šta treba da znate prije nego što uzmete lijek TIMADREN
3. Kako se upotrebljava lijek TIMADREN
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek TIMADREN
6. Dodatne informacije.

1. ŠTA JE LIJEK TIMADREN I ČEMU JE NAMIJENJEN?
TIMADREN kapi za oči, rastvor sadrži supstancu koja se zove timolol, koja pripada grupi lijekova koji se nazivaju beta-blokatori. Timolol snižava pritisak u Vašem oku. Koristi se za liječenje glaukoma, kada je pritisak u oku povišen.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRIJE NEGO ŠTO UZMETE LIJEK TIMADREN
Lijek Timadren ne smijete koristiti ukoliko:
• ste alergični (preosjetljivi) na timolol, beta-blokatore ili bilo koji od sastojaka Timadrena (pogledati
odjeljak 6 za Dodatne informacije)
• trenutno imate ili ste u prošlosti imali probleme sa disanjem, kao što su astma, težak oblik hroničnog
opstruktivnog bronhitisa (ozbiljno oboljenje pluća koje može da izazove hroptanje, otežano disanje i/ili
dugotrajan kašalj)
• imate srčane probleme
• imate usporene otkucaje srca
• imate poremećaj srčanog ritma (nepravilne otkucaje srca)
• imate srčanu insuficijenciju
- „kardiogeni šok” – ozbiljno srčano stanje izazvano veoma niskim krvnim pritiskom, koje kao posljedicu
može imati sljedeće simptome: vrtoglavicu i nesvjesticu, ubrzan puls, bljedilo, znojenje, uznemirenost,
gubitak svijesti.
Ukoliko niste sigurni da li bi trebalo da koristite Timadren, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Kada uzimate lijek Timadren, posebno vodite računa
Prije korišćenja ovog lijeka, kažite svom ljekaru ukoliko imate ili ste u prošlosti imali
• koronarno oboljenje srca (simptomi mogu uključivati bol ili stiskanje u grudima, nedostatak daha ili
gušenje), srčanu insuficijenciju
• nizak krvni pritisak
• poremećaje srčanog ritma kao na primjer usporene otkucaje srca
• probleme sa disanjem, astmu ili hroničnu opstruktivnu bolest pluća
• lošu cirkulaciju krvi (kao što je Rejnoova bolest ili Rejnoov sindrom)
• dijabetes, pošto timolol može da maskira znake i simptome niskog nivoa šećera u krvi
• prekomjernu aktivnost štitne žlezde, pošto timolol može da maskira znake i simptome

• nosite meka kontaktna sočiva. Vaše očne kapi sadrže konzervans koji se može nakupljati na mekim
kontaktnim sočivima. Važno je da skinete vaša kontaktna sočiva prije korišćenja kapi i da ih ne stavljate u
oči narednih 15 minuta.
Prije operacije, recite svom ljekaru da koristite Timadren, pošto timolol može da promjeni dejstvo nekih
lijekova koji se koriste tokom anestezije.
Ukoliko vam je oko iritirano ili imate bilo kakav problem sa očima, odmah kontaktirajte svog ljekara.
Problemi sa očima mogu uključivati crvenilo oka ili nadimanje očnih kapaka (pogledati Odjeljak 4: Moguća
neželjena dejstva).
Ukoliko sumnjate da Timadren izaziva alergijsku reakciju ili preosjetljivost (na primjer, svrab na koži, ili
crvenilo ili svrab očiju), prekinite primjenu Timadrena i odmah kontaktirajte svog ljekara.

Recite svom ljekaru ako:
• dobijete infekciju oka
• povrijedite oko ili imate operaciju na oku
• se vaši problemi sa okom pogoršaju ili ako dobijete bilo kakve nove simptome.

Primjena kod djece i adolescenata
Postoje samo veoma ograničeni podaci o upotrebi timolola kod dojenčadi i djece. Na primjer, u jednom
malom kliničkom ispitivanju, timolol, aktivni sastojak Timadren kapi za oči, ispitivan je kod dojenčadi i
djece starosti od 12 dana do 5 godina, koja su imala povišen intraokularni pritisak ili im je
dijagnostifikovan glaukom. Za više informacija, razgovarajte sa svojim ljekarom.
Timadren bi generalno trebalo primjenjivati sa oprezom kod mlađih pacijenata. Kod novorođenčadi,
dojenčadi i mlađe djece, Timadren bi trebalo koristiti sa izuzetnim oprezom. Ukoliko se pojavi kašalj,
hroptanje, nepravilno disanje ili nepravilne pauze u disanju (apneja), primjenu lijeka bi trebalo prekinuti
odmah. Kontaktirajte svog ljekara što je prije moguće. Prenosni monitor za apneju takođe može biti
koristan.

Primjena drugih lijekova
Timadren može da utiče na ili na njega mogu da utiču drugi lijekovi koje koristite, uključujući druge kapi za
oči za liječenje glaukoma. Recite svom ljekaru ukoliko koristite ili planirate da koristite lijekove za
smanjenje krvnog pritiska, lijekove za srce ili lijekove za liječenje dijabetesa. Molimo da kažete svom
ljekaru ili farmaceutu ukoliko uzimate ili ste u skorije vrijeme uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući
druge kapi za oči ili lijekove koji se dobijaju bez recepta.
Važno je da kažete svom ljekaru prije korišćenja Timadrena ukoliko uzimate jedan ili više od sljedećih
lijekova:
• antagonist kalcijuma, kao što je nifedipin, verapamil ili diltiazem, koji se često upotrebljavaju za liječenje
visokog krvnog pritiska, angine, nepravilnih otkucaja srca ili Rejnoovog sindroma
• digoksin, lijek koji se koristi za ublažavanje srčane insuficijencije ili liječenje nepravilnih otkucaja srca
• lijekove poznate kao sredstva za smanjenje kateholamina, kao što su rauvolfia alkaloidi ili rezerpin, koji
se koriste za visoki krvni pritisak
• lijekovi koji se zovu presorni amini, kao što je adrenalin koji se koristi za liječenje teških alergijskih
reakcija
• kvinidin (koristi se za liječenje strčanih stanja i nekih vrsta malarije)
antidepresive poznate kao fluoksetin i paroksetin
• klonidin, lijek koji se koristi za liječenje visokog krvnog pritiska
• druge beta-blokatore koji se uzimaju oralno ili primjenjuju kao kapi za oči, jer pripadaju istoj grupi
lijekova kao Timadren i mogu da ispolje efekat zavisnosti.

Trudnoća i dojenje
Posavjetujte se sa svojim ljekarom prije uzimanja bilo kog lijeka.

Primjena u periodu trudnoće
Nemojte koristiti Timadren ako ste trudni, osim ukoliko vaš ljekar to ne smatra neophodnim.

Primjena u periodu dojenja

Nemojte koristiti Timadren ako dojite. Timolol može da dospe u vaše mlijeko. Posavjetujte se sa vašim
ljekarom prije uzimanja bilo kog ljieka tokom dojenja.

Upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama
Postoje moguća neželjena dejstva koja se povezuju sa Timadrenom, kao što su vrtoglavica, zamor i
promjene u vidu, kao što su zamućen vid, spuštenost gornjeg kapka (koje čini oko poluotvorenim), dupla slika koja može uticati na vašu sposobnost upravljanja vozilom i/ili rukovanje mašnama. Nemojte voziti i/ili rukovati mašinama sve dok se ne budete osjećali dobro i dok vaš vid ne postane jasan.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LIJEK TIMADREN

Lijek TIMADREN uzimajte uvijek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš ljekar. Ako niste sasvim sigurni, provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Uvijek primjenjujte lijek Timadren kapi za oči, rastvor, tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš ljekar.
Ukoliko niste sigurni, trebalo bi da provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom. Ljekar će odlučiti koliko kapi bi trebalo da primjenjujete svakoga dana i koliko dugo bi trebalo da ih primjenjujete.
Uobičajena doza je jedna kap u oboljelo oko dva puta dnevno:
• jedna ujutru
• jedna uveče.
Ne mjenjajte vašu uobičajenu dozu bez savjetovanja sa vašim ljekarom.
Ne dozvolite da vrh kontaktne ambalaže dodirne oko ili okolinu oka. Vrh kontaktne ambalaže može da se kontaminira bakterijama koje mogu da izazovu infekciju i ozbiljna oštećenja oka, pa čak i gubitak vida. Da biste izbjegli moguću kontaminaciju kontaktne ambalaže, držite vrh kontaktne ambalaže dalje od kontakta sa bilo kojom površinom.

Način primjene
Prije primjene lijeka potrebno je da operete ruke.
Ako nosite meka kontaktna sočiva, izvadite ih prije stavljanja kapi i sačekajte najmanje 15 minuta
nakon primjene kapi prije ponovnog stavljanja.
Zabacite glavu unazad i povucite prstom donji kapak, kako bi napravili "džep" (odnosno, prostor
za ukapavanje lijeka) između kapka i oka.
Okrenite bočicu, držeći je između palca i kažiprsta i aplikujte lijek u unutrašnji ugao oka. Prilikom
aplikovanja lijeka, pazite da ne dodirnete oko ili očni kapak vrhom bočice.
Oko držite zatvoreno i pritisnite vrhom prsta unutrašnji ugao oka u trajanju od 1 minuta.
Ukoliko Vam je ljekar propisao da primjenjujete lijek i u drugo oko, ponovite prethodno navedeni
postupak za aplikaciju lijeka i u drugo oko.
Nakon primjene lijeka, vratite bočicu u spoljašnje pakovanje (kartonska kutija).

Upotreba kod djece i adolescenata
Prije nego što Vi ili vaše dijete počnete primjenu Timadrena, Vaš ljekar ili ljekar Vašeg djeteta će izvršiti
detaljan medicinski pregled i odlučiti da li je ovaj lijek odgovarajući ili ne. Vi ili vaše dijete, posebno
novorođenče, bi trebalo da budete pod strogim nadzorom jedan do dva sata nakon prve doze i pažljivo
posmatrani radi otkrivanja bilo kakvih neželjenih dejstava tokom trajanja operacije.

Način primjene:
Svaki put je potrebno ukapati samo jednu kap Timadrena u oboljelo oko. Nakon ukapavanja, držite oči
zatvorene koliko god dugo možete (npr. 3 – 5 minuta) i pritisnite ugao oka koji je najbliži nosu kako biste
spriječili širenje kapi za oči po tijelu.
Trajanje terapije:
Vaš ljekar ili ljekar vašeg djeteta će odlučiti koliko dugo će kapi za oči biti potrebne.

Ako ste uzeli više lijeka Timadren nego što je trebalo

Ukoliko ste stavili previše kapi u oko ili progutali kapi, možete:
• imati glavobolju
• osjećati vrtoglavicu ili nesvjesticu
• imati otežano disanje
• osjećati bol u grudima
• osjećati da su vam otkucaji srca usporeni.
Ukoliko se ovo desi, odmah kontaktirajte svog ljekara.

Ako ste zaboravili da uzmete lijek Timadren
Važno je da uzimate lijek Timadren onako kako vam je prepisao vaš ljekar.
• Ako propustite dozu, uzmite kapi što je prije moguće.
• Ako je već skoro vrijeme za uzimanje naredne doze, preskočite propuštenu dozu i uzmite sljedeću dozu
u uobičajeno vrijeme.
• Ne smijete da uzimate duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu.

Ako prestanete da uzimate lijek Timadren
Ako želite da prestanete sa uzimanjem ovog lijeka prvo se obratite vašem ljekaru. Ukoliko imate bilo
kakvih dodatnih pitanja u vezi upotrebe ovog lijeka, obratite se vašem ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA
Kao i svi drugi lijekovi, Timadren može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne pojavljuju kod svih pacijenata.Obično možete da nastavite sa uzimanjem kapi, osim ukoliko reakcije nisu ozbiljne. Ukoliko ste zabrinuti, obratite se ljekaru ili farmaceutu. Nemojte prestati sa korišćenjem Timadrena bez konsultacije sa vašim ljekarom.Kao i drugi lijekovi koji se primjenjuju u oko, timolol se apsorbuje u krv. To može da izazove slična neželjena dejstva kakva se sreću kod beta-blokatora koji se primjenjuju intravenozno i/ili oralno. Incidenca neželjenih dejstava nakon lokalne oftalmološke primjene je niža nego na primjer kod oralne primjene ili primjene putem injekcija. Navedena neželjena dejstva uključuju reakcije kakve se vide kod klase beta-blokatora kada se koriste za liječenje oboljenja očiju.
Ukoliko razvijete alergijske reakcije uključujući potkožno oticanje koje se može pojaviti u zonama kao što su lice i udovi, i može da blokira disajni put što može dovesti do poteškoća u gutanju ili disanju, osipa i koprivnjače, lokalizovanog ili rasprostranjenog osipa, svraba, ozbiljnih iznenadnih alergijskih reakcija opasnih po život, odmah prestanite sa uzimanjem vaših kapi i odmah potražite medicinsku pomoć. Nizak nivo šećera u krvi.
Poteškoće u spavanju (nesanica), depresija, noćne more, gubitak pamćenja.
Nesvjestica, moždani udar, smanjeni dotok krvi u mozak, povećani znaci i simptomi mijastenije gravis
(mišićni poremećaji), vrtoglavica, neobičan osjećaj kao što je briđenje ili trnjenje, i glavobolja.
Znaci i simptomi iritacije oka (npr. peckanje, probadanje, svrab, suzenje, crvenilo), zapaljenje očnog
kapka, zapaljenje rožnjače, zamućenje vida i odvajanje sloja ispod mrežnjače koja sadrži krvne sudove
nakon filtracione procedure što može uzrokovati poremećaje vida, smanjenu osjetljivost rožnjače, suvoću oka, eroziju rožnjače (oštećenje prednjeg sloja očne jabučice), spuštenost gornjeg očnog kapka (koja čini oko poluotvorenim), dupla slika, preosjetljivost na svjetlost, sekrecija iz oka, bol u oku.
Odzvanjanje u ušima.
Usporeni otkucaji srca, bol u grudima, palpitacije, edem (nakupljanje tečnosti), promjene u ritmu ili brzini otkucaja srca, kongestivna srčana insuficijencija (srčano oboljenje sa nedostatkom daha i oticanjem stopala i nogu usljed nakupljanja tečnosti), vrsta poremećaja srčanog ritma, srčani udar, srčana insuficijencija.
Nizak krvni pritisak, nesvjestica, prekid dotoka krvi u mozak što može dovesti do moždanog udara,
Rejnoov sindrom, hladne šake i stopala, šepanje zbog smanjenog dotoka krvi u noge.
Suženje disajnih puteva u plućima (prvenstveno kod pacijenata kod kojih je već postojalo oboljenje),
teškoće u disanju, nedostatak daha, hroptanje, kašalj.
Poremećaji čula okusa, mučnina, loša probava, dijareja, suvoća usta, bol u abdomenu, povraćanje.
Seksualna disfunkcija, umanjena potreba za seksom, smanjen libido. Kod muškaraca, stanje koje utiče na  vaš penis, takozvana Pejronijeva bolest. Simptomi mogu biti abnormalna zakrivljenost, bol ili
stvrdnjavanje tkiva vašeg penisa.

Gubitak kose, svrab na koži belo-srebrnkastog izgleda (psorijastični osip) ili pogoršanje psorijaze, osip,
svrab.
Slabost u mišićima/umor, bol u mišićima koji nije izazvan vežbanjem.
Oboljenje koje se zove lupus (sistemski eritemski lupus).
Tražite od svog ljekara ili apotekara više informacija o neželjenim dejstvima. Oni imaju potpuniji spisak
neželjenih dejstava.
Ukoliko se bilo koje neželjeno dejstvo pogorša, ili ukoliko primjetite bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo da to kažete svom ljekaru ili farmaceutu.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK TIMADREN
Čuvati van domašaja i vidokruga djece!

Rok upotrebe
2 (dvije) godine. Kada se bočica otvori kapi se moraju utrošiti u roku od 28 dana.
Nemojte koristiti lijek TIMADREN poslije isteka roka naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe
posljednjeg dana navedenog mjeseca.

Čuvanje
Proizvod ne zahtijeva posebne uslove čuvanja. Poslije otvaranja bočica se čuva na sobnoj temperaturi i
kapi se mogu koristiti 28 dana.
Lijekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lijekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mjere pomažu očuvanju životne sredine.
Neupotrebljeni lijek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži lijek TIMADREN
Aktivne supstance su:
1 ml rastvora kapi za oči sadrži:
timolol 5 mg (u obliku timolol maleata).

Ostali sastojci su:
Benzalkonijum-hlorid
Natrijum-hidrogenfosfat
Natrijum-dihidrogenfosfat, bezvodni
Natrijum-hlorid
Voda za injekcije.

Kako izgleda lijek TIMADREN i sadržaj pakovanja
Bistar, bezbojan rastvor.
Bočica od polietilena niske gustine (LDPE) sa kapaljkom i zatvaračem.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Proizvođač
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići b.b, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Proizvođač gotovog lijeka
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići b.b, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići b.b, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet
TIMADREN
, 5 mg/ml, kapi za oči, rastvor: 04-07.3-2-8988/16 od 22.06.2017.