TIYOZID

TIYOZID 4 mg tableta

20 tableta (2 PVC/PE/PVdC-Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
tiokolhikozid
Jačina ATC Oblik
4 mg tableta M03BX05 tableta
UPUTSTVO ZA PACIJENTA
 
Tiyozid
4 mg tableta tiokolhikozid
 
Ovaj lijek je predmet dodatng praćenja/nadzora. Ovo će omogućiti da se nove bezbjedonosne informacije o lijeku pribave u što kraćem vremenu. Mozete pomoći prijavljivanjem bilo koje neželjene reakcije koju ste mozda iskusili, svom ljekaru, ili farmaceutu.
 
Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!
 
Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se ljekaru ili farmaceutu.
Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome. Drugome ovaj lijek može da škodi čak i ako ima znake bolesti slične Vašim.
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primijetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.
 
 
1.Šta je Tiyozid i za šta se koristi
2.Prije nego što počnete uzimati Tiyozid
3.Kako primjenjivati Tiyozid
4.Moguća neželjena djelovanja
5.Kako čuvati Tiyozid
6.Dodatne informacije
 
 

1. Šta je Tiyozid i za šta se koristi 
 
Ovaj lijek djeluje kao mišićni relaksans. Koristi se kao pomoćna terapija kod bolnih mišićnih kontrakcija kod odraslih pacijenata i adolescenata starijih od 16 godina. Koristi se u akutnim stanjima vezanim za kičmenu moždinu.


2. Prije nego što počnete uzimati Tiyozid
 
Nemojte uzimati Tiyozid :
- ako ste alergični na tiokolhikozid ili bilo koji drugi sastojak lijeka Tiyozid (vidjeti dio 6.)
- ako ste trudni, sumnjate da biste mogli biti trudni ili biste mogli ostati trudni
- ako ste zena u reproduktivnom dobu koje ne koristi kontracepciju 
- ako dojite
 

Upozorenja i mjere opreza
 Posebno oprezni budite tokom upotrebe Tiyozida:
- ako imate epilepsiju ili postoji rizik od epileptičnih napada, ovaj lijek može potaknuti nastanak konvulzija
- ako Vam se javi proljev tokom liječenja ovim lijekom obratite se Vašem ljekaru, možda će biti potrebno smanjiti dozu
- ako imate smanjenu bubrežnu ili jetrenu funkciju.
 
Neophodno je strogo poštovati doziranje i trajanje terapije opisano u poglavlju 3. Ovaj lijek nemojte koristiti u većim dozama i duže od 7 dana, zbog toga što jedan od produkata koji nastaju u tijelu pri uzimanju visokih doza tiokolhikozida može dovesti do oštećenja nekih ćelija (abnormalan broj hromozoma u ćeliji). Ovo je zabilježeno u laboratorijskim ispitivanjima i ispitivanjima na životinjama. Kod ljudi ova oštećenja na ćelijama predstavljaju faktor rizika za razvoj karcinoma, oštećenja fetusa, oštećenje plodnosti kod muškarca. U slučaju dodatnih pitanja molimo da se obratite Vašem ljekaru.
 
Ljekar će Vas informisati o svim mjerama za efektivnu kontracepciju, kao i o potencijalnim rizicima za trudnoću.
 
Djeca i adolescenti
Ovaj lijek se ne smije davati djeci i adolescentima mlađim od 16 godina iz sigurnosnih razloga
 
Uzimanje drugih lijekova sa lijekom Tiyozid
 
Nisu zabilježene nikakve interakcije drugih lijekova sa lijekom Tiyozid.
 
Molimo Vas da obavijestite svog ljekara ako uzimate, ako ste nedavno uzimali ili planirate da počnete sa korištenjem nekog lijeka, uključujući i lijekove koje se izdaju bez recepta.
 
Uzimanje hrane i pića sa lijekom Tiyozid
Tokom liječenje sa lijekom Tiyozid ne konzumirajte alkohol.
 
Trudnoća, dojenje i plodnost
Nemojte koristi ovaj lijek ako:
- ste trudni ili sumnjate da bi ste mogli biti trudni ili biste mogli ostati trudni
- ste žena u reproduktivnom dobu koja ne koristi kontracepciju, jer ovaj lijek može naškoditi
Vašoj bebi
- dojite, jer ova lijek prolazi u majčino mlijeko
 
Ovaj lijek može štetno uticati na mušku plodnost zbog štetnog djelovanja koje može ispoljiti na spermije (abnormalan broj hromosoma). Ovo djelovanje je otkriveno u laboratorijskim ispitivanjima i ispitivanjima na životinjama (vidjeti „Upozorenja i mjere opreza“ u poglavlju 2).
 
Sposobnost upravljanja vozilima i rada na mašinama
 
Tiyozid može izazvati pospanost i uticati na aktivnosti koje zahtjevaju mentalnu spremnost, koordinacju i donošenje brzih odluka (npr. upravljenje vozilima i mašinama, rad na visini). Ove aktivnosti možete obavljati samo uz saglasnost ljekara.
 

Ostala upozorenja
Važne informacije o nekim pomoćnim supstancama u Tiyozid-u
 
Tiyozid tablete sadrže laktozu. Ako Vam je ljekar rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim ljekarom.
 
Ovaj lijek sadrži natrij, manje od 23 mg po jednoj dozi, u osnovi ne sadrži natrij.
 
 
3. Kako primjenjivati Tiyozid
 
Lijek primijenite tačno onako kako Vam je rekao ljekar. Ako niste sigurni kako primjenjivati ovaj lijek, provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom.
 
Preporučena maksimalna doza je 8 mg svakih 12h (16 mg/dan). Dužina trajanja terapije je ograničena do 7 uzastopnih dana.
 
Nemojte prekoračiti preporučenu dozu i dužinu trajanja terapije. Ovaj lijek nije za dugotrajnu terapiju (vidjeti „Upozorenja i mjere opreza“ u poglavlju 2).
 
Upotreba kod djece i adoloscenata
Tiyozid se ne smije davati djeci i adolescentima mlađim od 16 godina iz sigurnosnih razloga.
 
Ako uzmete više lijeka Tiyozid nego što ste trebali
Ako uzmete više lijeka Tiyozid nego što ste trebali, obratite se odmah Vašem farmaceutu ili ljekaru ili medicinskoj sestri.
 
Ako ste zaboravili uzeti Tiyozid
Nemojte uzimati dvostruku dozu kako biste nadoknadili propuštenu.
Ako imate bilo kakvih pitanja o primjeni ovog lijeka, obratite se ljekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.
 
 

4. Moguća neželjena djelovanja
 
Kao i svi drugi lijekovi, Tiyozid može izazvati neželjena djelovanja, iako se ne ispoljavaju kod svakog korisnika lijeka.
 
Česta neželjena djelovanja (1 do 10 od ukupno 100 pacijenata): pospanost, proljev, grčevi u želecu.

Manje česta neželjena djelovanja (1 do 10 od ukupno 1000 pacijenata): svrab ili alergijska reakcija kao što je crvenilo kože, mučnina, povraćanje.

Rijetka neželjena djelovanja (1 do 10 od ukupno 10000 pacijenata): smanjenje krvnog tlaka nakon injekcione upotrebe i ozbiljne alergijske reakcije kao što su oticanje različitih dijelova tijela.
 
Prijavljivanje sumnje na neželjena djelovanja lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu.
 

5. Kako čuvati Tiyozid
 
Čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju.
Čuvati van dohvata i pogleda djece. Ne koristiti Tiyozid tablete nakon isteka roka trajanja navedenog na pakovanju. Rok trajanja se odnosi na zadnji dan navedenog mjeseca.
 

6. Dodatne informacije
 
Aktivna supstanca je tiokolhikozid. 1 tableta sadrži 4 mg tiokolhikozida. Ostali sastojci su kolidon VA 64, monohidratna laktoza, preželatinizirani škrob, mikrokristalna celuloza PH 102, koloidni silika dioksid, natrij strearil fumarat.
 
 
Kako Tiyozid izgleda i sadržaj pakovanja
 
Bijeli neprozirni PVC/PE/PVDC-Al blister.
U kutiji se nalazi 20 tableta (2 blistera/1 kutija).
 
 
Režim izdavanja lijeka
 
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.
 
 
Proizvođač
NOBEL İLAÇ PAZARLAMA VE SANAYİİ LTD ŞTİ Ümraniye 34768 İstanbul Türkiye
 
Proizvođač gotovog lijeka
NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Sancaklar 81100 Düzce Türkiye
 
Naziv i adresa nosioca dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
NOBEL LIJEK d.o.o. Sarajevo
Hasiba Brankovića 9, 71 000 Sarajevo, BiH
 
Broj i datum dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Tiyozid 20 x 4 mg tableta: 04-07.3-1-3700/15 od 10.02.2016.