TREVICTA

TREVICTA 263 mg.315 mL

1,315 ml suspenzije za injekciju sa produženim oslobađanjem u napunjenoj šprici i 2 injekcione igle, u kutiji

Supstance:
paliperidon
Jačina ATC Oblik
263 mg.315 mL N05AX13 suspenzija za injekciju s produženim oslobađanjem