Supstanca: Paliperidon

PALIPERIDON 8

XEPLION suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem 50 mg/0.5 mL | 0,5 ml suspenzije za injekciju sa produženim oslobađanjem u napunjenoj šprici i 2 injekcione igle, u kutiji
XEPLION suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem 75 mg/0.75 mL | 0,75 ml suspenzije za injekciju sa produženim oslobađanjem u napunjenoj šprici i 2 injekcione igle, u kutiji
XEPLION suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem 100 mg/1 mL | 1 ml suspenzije za injekciju sa produženim oslobađanjem u napunjenoj šprici i 2 injekcione igle, u kutiji
XEPLION suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem 150 mg/1.5 mL | 1,5 ml suspenzije za injekciju sa produženim oslobađanjem u napunjenoj šprici i 2 injekcione igle, u kutiji
TREVICTA suspenzija za injekciju s produženim oslobađanjem 175 mg/0.875 mL | 0,875 ml suspenzije za injekciju sa produženim oslobađanjem u napunjenoj šprici i 2 injekcione igle, u kutiji
TREVICTA suspenzija za injekciju s produženim oslobađanjem 263 mg/1.315 mL | 1,315 ml suspenzije za injekciju sa produženim oslobađanjem u napunjenoj šprici i 2 injekcione igle, u kutiji
TREVICTA suspenzija za injekciju s produženim oslobađanjem 350 mg/1.75 mL | 1,750 ml suspenzije za injekciju sa produženim oslobađanjem u napunjenoj šprici i 2 injekcione igle, u kutiji
TREVICTA suspenzija za injekciju s produženim oslobađanjem 525 mg/2.625 mL | 2,625 ml suspenzije za injekciju sa produženim oslobađanjem u napunjenoj šprici i 2 injekcione igle, u kutiji