TRIAPIN film tableta

TRIAPIN 2.5 mg tableta+ 2.5 mg tableta

28 film tableta (2 PVC/PVDC blistera po 14 tableta) u kutiji

Supstance:
felodipin ramipril
Jačina ATC Oblik
2.5 mg tableta+ 2.5 mg tableta C09BB05 film tableta