ULCODIN

ULCODIN 150 mg tableta

20 film tableta u staklenoj bočici, u kutiji

Supstance:
ranitidin
Jačina ATC Oblik
150 mg tableta A02BA02 film tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

ULCODIN
150 mg film tableta

ranitidin

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo.

- Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
- Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome. Drugome ovaj lijek može da škodi,
čak i ako ima znake bolesti slične Vašima.
- Ako bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili ako primijetite neželjena dejstva koja ovdje nisu
navedena, molimo Vas da to kažete svom ljekaru ili farmaceutu.

Uputstvo sadrži:
1. Šta je Ulcodin i za šta se koristi

2. Prije nego počnete uzimati Ulcodin

3. Kako uzimati Ulcodin

4. Moguća neželjena djelovanja

5. Kako čuvati Ulcodin

6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE ULCODIN I ZA ŠTA SE KORISTI
Ulcodin film tablete sadrže lijek koji se zove ranitidin, koji spada u grupu lijekova koji se nazivaju
antagonisti H2- receptora. Ovaj lijek smanjuje količinu kiseline koju Vaš želudac stvara.

Za odrasle (uključujući i starije) Ulcodin se koristi za:
• liječenje i zaustavljanje čira (ulkusa) na želucu, ili dijelu crijeva koji se naziva duodenum,
• liječenje infekcija u želucu, uz istovremenu primjenu antibiotika (lijekova za liječenje bakterijskih
infekcija),
• zaustavljanje pojava čira kada se javlja kao neželjeno dejstvo nekih lijekova,
• zaštitu čira od krvarenja
• ublažavanje problema uzrokovanih kiselinom u jednjaku ili previše kiseline u želucu. To može
uzrokovati bol ili nelagodu ponekad poznatu kao loša probava, dispepsija ili gorušica,
• zaustavljanje vraćanja kiseline iz želuca u jednjaku, kada je pacijent pod anestezijom tokom
operacije,

Za djecu (od 3 do 18 godina)
• kratkotrajno liječenje čira na želucu, ili dijela crijeva koji se naziva duodenum i
• liječenje i ublažavanje problema uzrokovanih kiselinom u jednjaku ili zbog previše kiseline u želucu.
To može uzrokovati bol ili nelagodu ponekad poznatu kao loša priobava, dispepsija ili gorušica.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI ULCODIN
Nemojte uzimati lijek Ulcodin ako:
• ste alergični (preosjetljivi) na ranitidin ili na neki drugi sastojak lijeka (navedeno u odjeljku 6).
Ako niste sigurni, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu prije nego što primite Ulcodin tablete.

Budite oprezni sa Ulcodinom:
Provjerite kod svog ljekara ili farmaceuta prije nego što uzmete lijek ako:
• imate rak želuca,
• imate problema sa bubrezima; moraćete primiti različite količine Ulcodin tableta,
• ste ranije imali čir na želucu, a sada uzimate vrstu lijekova protiv bolova i upale koje nazivamo
nesteroidni antiinflamatorni lijekovi (NSAIL),
• imate rijetko stanje koje se naziva akutna porfirija,
• ste stariji od 65 godina,
• imate bolest pluća,
• ste dijabetičar i
• imate bilo koji problem sa imunološkim sistemom.

Ako niste sigurni da li se bilo šta od gorenavedenog odnosi na Vas, razgovarajte sa svojim ljekarom ili
farmaceutom prije nego što primite ovaj lijek.

Uzimanje drugih lijekova sa Ulcodinom

Molimo Vas da obavijestite svog ljekara ili farmaceuta o svim lijekovima koje uzimate ili koje ste

nedavno uzimali, uključujući i one koje ste kupili bez recepta i biljne lijekove. Ovaj lijek može uticati na

djelovanje nekih drugih lijekova. Isto tako, i ti drugi lijekovi mogu uticati na djelovanje ovog lijeka.

Posebno obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova:
• nesteroidne antiinflamatorne lijekove (NSAIL)- to su lijekovi protiv bola i zapaljenja,
• lidokain, lokalni anestetik,
• propranolol, prokainamid ili n-acetilprokainamid, zbog srčanih problema,
• diazepam, za stanje brige i anksioznosti,
• fenitoin, za epilepsiju,
• teofilin, za probleme sa disanjem (astma),
• varfarin, za razređivanje krvi,
• glipizide, za smanjenje nivoa glukoze u krvi,
• atazanavir ili delaviridin, za liječenje HIV infekcije,
• triazolam, za nesanicu,
• gefitnib, za rak pluća,
• ketokonazol, lijek protiv gljivičnih infekcija, ponekad se koristi za liječenje kandidijaze i
• sukralfat, za čir na želucu.

Midazolam je lijek koji se može dati samo prije operativnog zahvata. Ukoliko ljekar želi da Vam da
midazolam prije operacije, recite mu ako uzimate Ulcodin tablete.

Ako niste sigurni da li se bilo koji od gorenavedenih lijekova odnosi na Vas, razgovarajte sa svojim
ljekarom ili farmaceutom prije nego što upotrijebite Ulcodin tablete.

Trudnoća i dojenje

Pitajte svog ljekara ili farmaceuta za savjet prije nego što počnete da koristite bilo koji lijek!

Ako ste trudni, mislite da ste trudni, planirate trudnoću ili dojite, ne biste trebalo da uzimate ovaj lijek,
osim ako Vam ljekar ne savjetuje da je to bitno za Vas.

3. KAKO UZIMATI ULCODIN

Uvijek uzimajte Ulcodin onako kako Vas je uputio ljekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni kako,

posavjetujte se s ljekarom ili farmaceutom.

Uzimanje ovog lijeka
• Uzmite ovaj lijek oralno (na usta).
• Tabletu progutajte cijelu sa vodom.

Odrasli (uključujući i starije)
Uobičajena doza za odrasle (uključujući i starije):
- 150 mg ujutro i 150 mg uveče ili
- 300 mg uveče prije spavanja.
Vaša tačna doza će zavisiti od stanja Vašeg želuca, i odrediće je Vaš ljekar.

Djeca od 12 godina i više
Primjenjuje se doza za odrasle.

Djeca od 3 godine do 11 godina i sa više od 30 kg tjelesne težine:
Ako je lijek propisan za dijete, Vaš ljekar će dati pravu dozu na osnovu tjelesne težine djeteta.

Liječenje čira na želucu ili duodenumu:
- Uobičajena doza je 2 mg za svaki kilogram tjelesne težine, dva puta dnevno za četiri sedmice. Ova
doza se može povećati na 4 mg za svaki kilogram, dva puta na dan. Svaku dozu treba uzeti u
razmaku od 12 sati. Liječenje čira na želucu i duodenumu može se povećati do osam sedmica.

Liječenje gorušice zbog previše kiseline:
- Uobičajena doza je 2,5 mg do 5 mg za svaki kilogram tjelesne težine, dva puta dnevno za dvije
sedmice.
Ova doza se može povećati na 5 mg za svaki kilogram tjelesne težine, dva puta dnevno. Uzimajte
svaku dozu u razmacima od 12 sati.

Ako uzmete više lijeka Ulcodin nego što ste trebali
Lijek Ulcodin nije obično štetan ako ga uzmete više nego što bi trebalo, osim ako ne uzmete mnogo
tableta odjednom. Ako Vam se to desi (ili nekom drugom ko uzima ovaj lijek), odmah treba da odete
do najbliže bolnice.
Ponesite pakovanje lijeka sa sobom i ostatak lijeka kako bi doktor znao šta ste
popili.

Ako ste zaboravili uzeti Ulcodin

Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.

Uzmite lijek čim se sjetite da ste propustili dozu. Ukoliko je skoro vrijeme za sljedeću dozu, ne pijte
propuštenu dozu, i produžite sa uobičajenim režimom doziranja.

Ako prestanete uzimati lijek Ulcodin
Nakon nekoliko dana od početka uzimanja tableta trebalo bi da se osećate mnogo bolje. Nemojte
prestati sa uzimanjem tableta bez prethodne konsultacije sa ljekarom ili farmaceutom, jer u suprotnom
bol I nelagodnost mogu da se vrate.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom lijeka Ulcodin, obratite se svom ljekaru ili

farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA

Kao i svi drugi lijekovi, Ulcodin može izazvati neželjena dejstva, koja se ne javljaju kod svih.

Mogu se javiti sljedeća neželjena djelovanja:

Prekinite sa uzimanjem tableta Ulcodin i odmah se javite svom ljekaru ako primijetite neko od
sljedećih ozbiljnih neželjenih dejstava,

možda će biti potrebno hitno liječenje

:

• alergijske reakcije, čiji znaci mogu uključivati:
- osip kože, svrab ili koprivnjača
- oticanje lica, usana, jezika ili drugih delova tijela
- bol u grudima, nedostatk vazduha, sviranje u grudimaili problematično disanje,
- neobjašnjiva groznica i osjećaj nesvjestice, naročito pri stajanju.
• problemi sa bubrezima koji mogu dovesti do bolova u leđima, groznice, bola pri mokrenju, pojave
krvi u mokraći i promjene u analizama krvi,
• jak bol u stomaku, koji može biti znak stanja koje se zove "pankreatitis"
• spor ili nepravilan rad srca.

Provjerite sa svojim ljekarom pri sljedećoj posjeti, ako primijetite bilo koje od ovih neželjenih dejstava:
Manje česta neželjena dejstva
(javljaju se kod manje od 1 na 100 pacijenata)
• bolovi u stomaku;
• opstipacija
• mučnina (nauzeja)

Rijetka neželjena dejstva (javljaju se kod manje od 1 na 1 000 pacijenata)
• osip kože

Rijetka neželjena dejstva koja se mogu uočiti u analizama krvi:
• povećanje serumskog kreatinina u krvi (test ispitivanja funkcije bubrega)
• promjene u funkciji jetre

Provjerite sa svojim ljekarom što je prije moguće, ako primijetite bilo koje od sljedećih neželjenih
dejstava:

Veoma rijetka neželjena dejstva (javljaju se kod manje od 1 na 10 000 pacijenata)
• mogu se javiti promjene u nivou određenih supstanci u krvi. Ovo može dovesti do osjećaja
neobičnog umora ili nedostatak vazduha, ili do češće pojave modrica ili infekcije.

• osećaj depresije, zbunjenosti; halucinacije (vidne ili slušne obmane ili opažanje stvari koje realno ne
postoje);
• glavobolja (ponekad teška)
• vrtoglavica ili zamagljen vid
• Vaši zglobovi ili mišići mogu biti bolni ili otečeni, ili ne možete kontrolisati njihove pokrete
• Vaši mali krvni sudovi mogu postati otečeni (poznato kao "vaskulitis"). Znaci ovog stanja mogu
ukljičivati: osip, otečene zglobove ili probleme sa bubrezima
• Vaša jetra može postati otečena. Ovo može dovesti do: mučnine ili povraćanja, gubitka apetita ili
opšteg lošeg stanja, svraba, groznice, žute prebojenosti kože i beonjača ili tamno obojene mokraće
• crvenilo ili oznake na koži, što ima izgled malih meta
• neobjašnjivo opadanje kose
• proliv
• mpotencija
• osjetljive grudi i/ili povećanje grudi
• pojava iscedka iz dojke
• primetno i snažno lupanje srca i/ili povećana brzina rada srca

Učestalost nepoznata (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka)
• nedostatak vazduha

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje su navedene.

5. KAKO ČUVATI ULCODIN
Ulcodin morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Rok trajanja: tri (3) godine
Ulcodin se ne smije koristiti poslije isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju. Rok trajanja odnosi
se na zadnji dan tog mjeseca.
Lijek čuvati na temperaturi do 25°C.
Neiskorišteni lijek ne treba odlagati u kućni otpad ili ga bacati u otpadne vode. Potrebno je pitati
farmaceuta za najbolji način odlaganja neutrošenog lijeka, jer se na taj način čuva okolina.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta lijek Ulcodin sadrži
 Aktivna supstanca je ranitidin.
Jedna film tableta sadrži 150 mg ranitidina.

 Pomoćne supstance su:

tabletno jezgro – kukuruzni skrob; natrijum skrob glikolat Tip A;

magnezijum-stearat;

hidroksipropilceluloza.

Sloj

za

oblaganje

titan-dioksid

E171;

hidroksipropilceluloza.

Kako lijek Ulcodin izgleda i sadržaj pakovanja
Ulcodin film tablete su bijelokremaste, okrugle, bikonveksne film tablete.
Film tablete su pakovane u tamnobraon bočice od neutralnog stakla, zatvorene sa aluminijumskim
zatvaračem s PE uloškom.
Kutija sadrži 20 film tableta (1 bočica), uz priloženo uputstvo.

Proizvođač
Alkaloid AD Skopje
Bul. Aleksandar Makedonski 12
1000 Skopje, Republika Makedonija

Proizvođač gotovog lijeka
Alkaloid AD Skopje
Bul. Aleksandar Makedonski 12
1000 Skopje, Republika Makedonija

Nosilac dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Alkaloid d.o.o. Sarajevo
Isevića sokak br. 4b, Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Broj i datum odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet
Ulcodin, film tableta, 20 x 150mg: 04-07.3-2-2070/17 od 19.06.2017.