VENTOLIN inhaler

VENTOLIN inhaler 100 µg doza

1 inhaler sa 200 doza suspenzije za inhalaciju pod pritiskom, u kutiji

Supstance:
salbutamol
Jačina ATC Oblik
100 µg doza R03AC02 suspenzija za inhalaciju pod pritiskom

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

VENTOLIN

Inhaler 100 mikrograma

suspenzija za inhalaciju pod pritiskom
salbutamol
ATC:R03AC02

Pažljivo pročitajte ovu uputu prije nego što počnete uzimati lijek jer može da sadrži važne informacije
za Vas
- Uputu nemojte baciti. Možda ćete poželjeti da je ponovno pročitate.
- Ako su Vam potrebne dodatne informacije obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
- Zapamtite, ovaj lijek je ljekar propisao samo za Vas. Nemojte ga dati nekom drugom jer bi mu mogao
naškoditi, čak iako simptomi njegove bolesti mogu biti slični Vašim.
- Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primjetite neko neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je VENTOLIN Inhaler i za šta se koristi
2. Šta morate znati prije nego što počnete koristiti VENTOLIN Inhaler
3. Kako treba uzimati lijek VENTOLIN Inhaler
4. Moguća neželjena djelovanja
5. Kako čuvati lijek VENTOLIN Inhaler
6. Dodatne informacije

1.

ŠTA JE VENTOLIN INHALER I ZA ŠTA SE KORISTI

Ventolin Inhaler sadrži lijek koji se naziva salbutamol. Pripada grupi lijekova koji se zovu brzo djelujući
bronhodilatatori.

Bronhodilatatori pomažu da vazdušni putevi u plućima ostanu otvoreni, što omogućava lakši
protok vazduha.

Olakšavaju simptome kao što su stezanje u grudima, otežano disanje i kašalj.

Ventolin Inhaler se koristi za liječenje problema s disanjem kod ljudi koji imaju astmu ili slično
zdravstveno stanje. Ventolin inhaler se također koristi i za spriječavanje napada astme kod fizičkih
napora ili kod drugih «okidača» astme. „Okidači“ su faktori koji uzrokuju pojavu simptoma astme kod
nekih osoba. Uobičajeni «okidači» astme kod nekih ljudi mogu biti razni alergeni kao što su kućna
prašina, pelud biljaka, alergije na mačke i pse, dim cigareta.

Ventolin Inhaler sadrži gas propelant pod nazivom HFA 134a (norfluran), koji je manje škodljiv za
okolinu u odnosu na gas iz starijih inhalera. Ti stariji inhaleri mogu imati drugačiji ukus od Ventolin
Inhalera, što ne utiče na njegov način djelovanja.

2. ŠTA MORATE ZNATI PRIJE NEGO ŠTO POČNETE UZIMATI VENTOLIN INHALER

Nemojte uzimati Ventolin Inhaler
Nemojte uzimati Ventolin Inhaler ako:

Ste alergični na salbutamol sulfat ili neki drugi sastojak lijeka (vidjeti dio 6).

Prijevremeno nastupi prijevremeni porođaj ili prijeteći pobačaj

Upozorenja i mjere opreza
Prije nego započnete liječenje Ventolin inhalerom, obavijestite svog ljekara, medicinsku sestru ili
farmacuta ako :
- je Vaša astma aktivna (npr. imate česte simptome ili ograničenu fizičku aktivnost). Vaš ljekar može
uvesti ili povećati lijek namijenjen za kontrolu Vaše astme (npr. inhalatorni kortikosteroid).
- imate visok krvni pritisak
- imate probleme sa štitnom žlijezdom
- imate probleme sa srcem kao što su nepravilan ili ubrzan rad srca ili anginu pektoris (bolove u
grudnom košu).

- ako uzimate derivate ksantina (kao što je teofilin) ili steroide za liječenje astme
- ako uzimate tablete za izmokravanje (diuretike), koji se ponekad koriste za regulaciju visokog krvnog
pritska

Uzimanje drugih lijekova i Ventolin inhaler
Obavjestite Vašeg ljekara, medicinsku sestru ili farmaceuta ukoliko koristite, nedavno ste koristili ili
možda ste koristili bilo koje lijekove, uključujući biljne lijekove i lijekove koji se mogu nabaviti bez
recepta. Ne zaboravite da ponesete sa sobom te lijekove ukoliko morate da ostanete u bolnici.
Obavezno obavijestite Vašeg ljekara, medicinsku sestru ili farmaceuta ukoliko koristite:

lijekove za nepravilan ili ubrzan rad srca

druge lijekove za terapiju astme.

Ventolin inhaler sa hranom i pićem
Ventolin Inhaler možete uzimati u bilo koje doba dane neovisno od uzimanja hrane.

Trudnoća ,dojenje i plodnost
Ako ste trudni, ako mislite da ste trudni ilidojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, pitajte
Vašeg ljekara, medicinsku sestru ili farmaceuta za savjet prije uzimanja lijeka.

Vožnja i upravljanje mašinama
Malo je vjerovatno da Ventolin Inhaler ima uticaja na sposobnost upravljanja vozilima ili mašinama.

3. KAKO TREBA UZIMATI VENTOLIN INHALER

VAŽNO JE da uzimate lijek onako kako Vam je rekao Vaš ljekar. Ako niste sigurni kako trebate uzimati
lijek, uvijek pitajte svog ljekara, medicinsku sestru ili farmaceuta.

Odrasli i adolescenti od 12 godina i više

u akutnom napadu astme - uobičajena doza je 1-2 inhalacije

prevenciji napada astme - uobičajena doza je 2 inhalacije 10 do 15 minuta prije izlaganja
fizičkom naporu ili izlaganja „okidaču“

u redovnoj terapiji- uobičajena doza je 2 inhalacije do 4 puta dnevno

maksimalna doza je 8 inhalacija u periodu od 24 sata.

Djeca do 12 godina

u akutnom napadu astme - 1inhalacija. Dvije ako je to potrebno.

u prevenciji astme - 1 inhalacija 10 do 15 minuta prije izlaganja fizičkom naporu ili izlaganja
„okidaču“ .Doza se može povećati na 2 inhalacije ako je potrebno.

u redovnoj terapiji - uobičajena doza je 2 inhalacije do 4 puta dnevno

maksimalna doza je 8 inhalacija u periodu od 24 sata.

Uputstvo za upotrebu

Kao pomoć za identifikovanje da li je lijek inhaler Ventolin postoji urezano reljefno slovo V na
plastičnoj kutiji.

Aktiviranjem Ventolin Inhalera oslobađa se fina magla koju inhalirate kroz Vaša usta u
pluća.Vaš ljekar, medicinska sestra ili farmaceut će Vam pokazati kako da koristite Vaš
inhaler. Ukoliko niste sigurni, potražite savjet Vašeg ljekara, medicinske sestre ili farmaceuta.

Svaki inhaler pod pritiskom obezbjeđuje 200 inhalacija.

Inhaler nemojte primjenjivati češće nego što Vam je Vaš ljekar propisao. Obavjestite Vašeg ljekara
ukoliko Vam se čini da lijek nema isti efekat kao prilikom dosadašnje primjene, jer može doći do
pogoršanja Vaše bolesti i možda će Vam biti potrebna primjena drugog lijeka.

Ukoliko dođe do pogoršanja sviranja u grudima ili do pogoršanja disanja, u hitnim slučajevima, Vaš
ljekar će Vam propisati povećanje doze. Veoma je važno pridržavati se instrukcija ljekara u pogledu
broja inhalacija koje je potrebno da primjenite i koliko često.

Testiranje Inhalera

1.

Ako se Ventolin Inhaler koristi prvi put, prvo provjerite da li

pravilno radi. Uklonite poklopac sa nastavka za usta blagim pritiskom
palca i kažiprsta na njegove bočne strane i odvojite ih.

2.

Da bi se uvjerili da radi, dobro ga protresite, udaljite nastavak

za usta od Vas i pritisnite bočicu kako bi oslobodili dozu lijeka u
vazduh. Ukoliko niste koristili inhaler 5 dana ili duže, oslobodite dvije
doze lijeka u vazduh.

Upotreba Vašeg inhalera

Važno je da neposredno prije upotrebe Vašeg inhalera počnete da dišete što je sporije moguće.

1.

Sjedite ili stojte uspravno prilikom upotrebe Vašeg inhalera.

2.

Uklonite poklopac sa nastavka za usta (kako je prikazano na

prvoj slici). Provjerite unutrašnjost i spoljašnjost kako bi bili sigurni da
je nastavak čist i da ne sadrži strana tijela.

3.

Protresite inhaler 4 do 5 puta kako bi se uvjerili da

nema neučvršćenih dijelova i da je sadržaj inhalera ravnomjerno
promješan.

4.

Držite inhaler uspravno sa palcem postavljenim na bazu

inhalera, ispod nastavka za usta. Izdahnite duboko koliko god
možete. Ne udišite ponovo vazduh.

5.

Postavite nastavak za usta u usta, između zuba i

obuhvatite ga usnama. Nemojte zagristi.

6.

Udahnite kroz usta. Neposredno nakon što počnete da

udišete vazduh, pritisnite nadole vrh inhalera kako bi se oslobodila
jedna doza lijeka. Navedeni korak činite dok još uvijek udišete mirno i
duboko.

7.

Zadržite dah, izvadite inhaler iz usta i uklonite prst sa vrha

inhalera. Zadržite dah tokom nekoliko narednih sekundi ili koliko
dugo Vam odgovara.

8. Ukoliko Vam je ljekar preporučio da primijenite dve doze lijeka, sačekajte približno pola minuta prije
primjene naredne doze, ponavljanjem postupka od koraka broj 3 do 7.

9. Nakon upotrebe uvijek ponovo postavite poklopac na nastavak za usta kako bi se zaštitio od
prašine. Poklopac postavite čvrsto ga potiskujući, tako da ulegne na mjesto.

Prvih nekoliko puta vježbajte ispred ogledala. Ukoliko primjetite "maglu" koja izlazi sa vrha inhalera ili
sa strane Vaših usta, potrebno je da ponovite postupak.

Maloj djeci može biti potrebna pomoć roditelja koji mogu rukovati inhalerom umjesto njih. Uputite dijete
da izdahne i upotrebite inhaler neposredno nakon što dijete počne da udiše vazduh. Uvježbavajte
tehniku zajedno. Možda će Vam pomoći upotreba Volumatic ili Babyhaler komora za inhalaciju ukoliko
lijek Ventolin primjenjujete kod beba ili djece mlađe od 5. godine života - razgovarajte sa Vašim
ljekarom ukoliko smatrate da Vam je potrebno neko od navedenih medicinskih sredstava.

Starijoj djeci ili osobama sa slabim rukama može biti lakše da drže inhaler sa obje ruke. Postavite oba
kažiprsta na vrh inhalera i oba palca na bazu inhalera ispod nastavka za usta. Vaš ljekar, medicinska
sestra ili farmaceut će biti u mogućnosti da Vas posavjetuju.

Čišćenje Vašeg Inhalera
Važno je da očistite Vaš inhaler najmanje jednom nedeljno, kako biste spriječili da se blokira.

Da biste očistili Vaš inhaler:

Izvaditi metalnu bočicu iz plastičnog kućišta Inhalera i skinuti poklopac sa usnika.

Isprati plastično kućište pod mlazom tople vode

Osušiti temeljito unutra i izvana plastično kućište

Metalnu bočicu vratiti u plastično kućište i staviti poklopac na nastavak za usta

Ne stavljajte metalnu bočicu u vodu!

Ako ste uzeli više lijeka Ventolin nego što je trebalo
Ukoliko ste uzeli veću dozu lijeka Ventolin nego što je potrebno, posavjetujte se sa Vašim ljekarom što
je prije moguće.

Može doći do pojave sljedećih neželjenih dejstava:

Vaše srce može kucati brže nego što je uobičajeno

možete se osećati nesigurno (drhtavo)

hiperaktivnost.

Pojava navedenih dejstava obično prestaje u toku nekoliko časova.

Ako ste zaboravili da uzmete lijek Ventolin

Ukoliko ste zaboravili da uzmete dozu lijeka, uzmite Vašu dozu čim se sjetite

Međutim, ukoliko je vrijeme da uzmete narednu dozu lijeka, nemojte uzimati propuštenu dozu

Nemojte uzimati dvostruku dozu lijeka kako biste nadoknadili propuštenu

Ako naglo prestanete da uzimate lijek Ventolin
Nemojte prekidati terapiju lijekom Ventolin bez preporuke Vašeg ljekara.

Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi primjene lijeka, posavjetujte se sa Vašim ljekarom, medicinskom
sestrom ili farmaceutom.

4.

MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Ukoliko se Vaše disanje ili zviždanje u grudima pogoršava neposredno nakon upotrebe inhalera,
odmah prekinite sa primjenom lijeka i odmah obavijestite Vašeg ljekara.

Kao i prilikom primjene drugih lijekova, primjena lijeka Ventolin može prouzrokovati pojavu neželjenih
dejstava, iako se neće javiti kod svih osoba. Prilikom primjene lijeka Ventolin može doći do pojave
sljedećih neželjenih dejstava:

Alergijske reakcije (javljaju se kod manje od 1 na 10 000 osoba):
Ukoliko imate alergijsku reakciju, prekinite sa primjenom lijeka Ventolin i odmah se javite ljekaru.
Simptomi alergijske reakcije uključuju: otok lica, usana, usta, jezika ili grla koji može otežati gutanje ili
disanje, osip praćen svrabom, malaksalost ili zbunjenost, i kolaps.

Posavjetujte se sa Vašim ljekarom što je prije moguće ukoliko:

Osjetite da Vaše srce kuca brže ili jače nego obično (palpitacije). Palpitacije su obično
bezazlene i obično prestaju nakon kratkotrajne primjene lijeka

Osjetite nepravilan rad srca ili postojanje dodatnih otkucaja

Navedena dejstva javljaju se kod manje od 1 na 10 osoba

Ukoliko primjetite neko od navedenih neželjenih dejstava posavjetujte se sa Vašim ljekarom što je prije
moguće. Ne prekidajte terapiju lijekom Ventolin osim ukoliko Vam nije rečeno da tako učinite.

Obavijestite Vašeg ljekara ukoliko primjetite neko od navedenih neželjenih dejstava koja se mogu javiti
nakon primjene lijeka Ventolin:

Česta (javljaju se kod manje od 1 na 10 osoba)

osjećaj drhtanja

glavobolja

Manje česta (javljaju kod manje od 1 na 100 osoba)

iritacija usta i grla

grčevi mišića

Rijetka (javljaju se kod manje od 1 na 1000 osoba)

smanjena koncentracija kalijuma u krvi

povećan dotok krvi u ekstremitetima (periferna dilatacija)

Veoma rijetka (javljaju se kod manje od 1 na 10 000 osoba)

poremećaji sna ili poremećaj ponašanja kao što je osjećaj uznemirenosti i razdražljivosti

Takođe, može doći do pojave nekog od navedenih neželjenih dejstava, međutim učestalost njihove
pojave nije poznata
:

bol u grudima, zbog srčanih problema kao što je angina pektoris. Obavijestite Vašeg ljekara,
medicinsku sestru ili farmaceuta ukoliko dođe do pojave navedenog dejstva. Ne prekidajte
terapiju lijekom Ventolin osim ukoliko Vam nije rečeno da tako učinite.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

Ukoliko Vam se čini da lijek nema isti efekat kao prilikom dosadašnje primjene
Obavijestite Vašeg ljekara ukoliko Vam se čini da lijek nema isti efekat kao prilikom dosadašnje
primjene, jer može doći do pogoršanja Vaše bolesti i možda će Vam biti potrebna primjena drugog
lijeka. Ne uzimajte dodatnu dozu lijeka Ventolin ukoliko Vam ljekar to nije propisao.

5. KAKO ČUVATI LIJEK VENTOLIN INHALER

Lijek čuvajte van domašaja djece!

Ventolin Inhaler čuvajte na sobnoj temperaturi do 30°C, zaštićeno od hladnoće i direktne
sunčeve svjetlosti.

Ako je inhaler vrlo hladan, izvadite metalnu bočicu iz plastičnog kućišta i zagrijte je svojim
rukama nekoliko minuta prije same upotrebe. Nikada ne koristite ništa drugo da zagrijete lijek.

Ventolin Inhaler je pod pritiskom. Inhaler se ne smije lomiti, bušiti ili zapaliti, čak ni kada se
čini da je prazan.

Lijek nemojte upotrebljavati nakon isteka roka trajanja otisnutog na pakovanju.

Lijekove ne odlagati putem otpadnih voda ili otpada iz domaćinstva. Potražite savjet Vašeg farmaceuta
kako da uklonite lijekove koji Vam više nisu potrebni. Takve mjere će pomoći u zaštiti životne sredine.

Rok upotrebe
2 godine

6. OSTALI PODACI

Šta sadrži VENTOLIN INHALER

Jedna doza lijeka (inhalacija) Ventolin Inhaler sadrži 100 mikrograma salbutamola kao salbutamola
sulfat.
Pomoćne komponente: hidrofluoroalkan 134a (norfluran (HFA 134a)).

Farmaceutski oblik i sadržaj pakovanja
Ventolin Inhaler je upakovan u kontejner pod pritiskom od aluminijumske legure zatvoren ventilom za
doziranje, aktivatorom i kapicom za zaštitu od prašine.

Svaka bočica sadrži 200 doza od po 100 mikrograma salbutamola (u obliku
salbutamol-sulfata)

Način i mjesto izdavanja
Lijek se izdaje na ljekarski recept.

Proizvođač
Administrativno sjedište: Wellcome Limited. Great West Road 980, Brentford, Middlesex, Engleska
Nositelj odobrenja: GlaxoSmithKline d.o.o., Zmaja od Bosne 7-7a, Sarajevo
(UK V 9 od 09.07.2015.)

Datum i broj rješenja

Broj rješenja: 04-07.10-223/13, Datum: 05.07.2013

Datum revizije teksta
Septembar, 2015.