VENTOLIN

VENTOLIN 5 mg mL

1 bočica sa 20 ml rastvora za raspršivanje, u kutiji

Supstance:
salbutamol
Jačina ATC Oblik
5 mg mL R03AC02 rastvor za raspršivanje

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

VENTOLIN

rastvor za raspršivanje, 5 mg/ml (miligrama/mililitar)

salbutamol (kao sulfat)

ATC: R03AC02

Pažljivo pročitajte ovu uputu prije nego što počnete uzimati lijek jer može da sadrži važne informacije

za Vas

• Uputu nemojte baciti. Možda ćete poželjeti da je ponovno pročitate.
• Ako su Vam potrebne dodatne informacije obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

• Zapamtite, ovaj lijek je ljekar propisao samo za Vas. Nemojte ga dati nekom drugom jer bi mu

mogao naškoditi, čak iako simptomi njegove bolesti mogu biti slični Vašim.

• Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primjetite neko neželjeno dejstvo koje nije

navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta

U uputstvu možete pročitati:

1. Šta je Ventolin rastvor za raspršivanje i za šta se koristi

2. Šta morate znati prije nego što počnete uzimati Ventolin rastvor za raspršivanje

3. Kako treba uzimati Ventolin rastvor za raspršivanje

4. Moguće nuspojave

5. Kako čuvati Ventolin rastvor za raspršivanje

6. Ostali podaci

1.

ŠTA JE VENTOLIN RASTVOR ZA RASPRŠIVANJE I ZA ŠTA SE KORISTI

Ventolin rastvor za raspršivanje sadrži lijek salbutamol. Pripada grupi lijekova koji se zovu

bronhodilatatori.

• Bronhodilatatori pomažu u širenju disajnih puteva u plućima što Vam omogućava lakše

disanje.

• Olakšava simptome kao što su stezanje u grudima, otežano disanje i kašalj.

Ventolin inhalacioni rastvor se koristi za liječenje problema s disanjem kod ljudi koji imaju astmu ili

slično zdravstveno stanje. Ventolin rastvor za raspršivanje obično koriste osobe sa težim oblikom

astme gdje drugi oblici lijeka nisu dovoljno pomogli. Ventolin rastvor za raspršivanje se koristi za

terapiju teških napada astme.

Ventolin rastvor za raspršivanje se mora koristiti jedino udisanjem na usta uz pomoć aparata koji se

zove inhalator (nebulizator). Ventolin rastvor za raspršivanje se ne smije progutati ili davati kao

injekcija!

2. ŠTA MORATE ZNATI PRIJE NEGO ŠTO POČNETE UZIMATI VENTOLIN RASTVOR ZA

RASPRŠIVANJE

Nemojte uzimati Ventolin rastvor za raspršivanje ako:

• Ste alergični na salbutamol ili neki drugi sastojak lijeka (naveden u poglavlju 6).

• Prijevremeno nastupi prijevremeni porođaj ili prijeteći pobačaj

Upozorenja i mjere opreza

Prije nego započnete liječenje ovim lijekom, obavijestite svog ljekara, ili farmaceuta ako:

• Vaša astma je aktivna (npr. imate česte simptome ili ograničenu fizičku aktivnost). Vaš ljekar

može početnom povećanom dozom inhalacionih kortikosterioda kontrolisati astmu.

• ako imate visok krvni pritisak

• ako imate šećernu bolest

• ako imate probleme sa štitnom žlijezdom

• ako imate probleme sa srcem kao što su nepravilan rad srca ili anginu pektoris.

• ako uzimate antiholinergike za nebulizator (kao što je ipatropijum bromid) zajedno sa

salbutamolom. Vodite računa da Vam prilikom upotrebe kapljice u zraku ne dospiju u oči. Ovo

se može spriječiti korištenjem nastavka za usta umjesto maske ili naočara.

• ako uzimate derivate ksantina (kao što je teofilin) ili steroide za liječenje astme
• ako uzimate tablete za izmokravanje (diuretike), koji se ponekad koriste za regulaciju visokog

krvnog pritska

• ako uzimate preparate za nos (kao što su efedrin ili pseudoefedrin) ili druge lijekove za

liječenje astme.

Uzimanje drugih lijekova

Obavijestite svog ljekara,ili farmaceuta ako uzimate, nedavno ste uzimali druge lijekove, biljne ili

vitaminske pripravke, uključujući one koje ste nabavili bez recepta. Sjetite se da ponesete te lijekove

ako idete u bolnicu.

Ako uzimate neke od dole navedenih lijekova recite to Vašem ljekaru, ili farmaceutu:

• lijekove za nepravilan ili ubrzan rad srca

• ako uzimate druge lijekove za liječenje astme

Uzimanje Ventolin rastvora za raspršivanje sa hranom ili pićem

Ventolin rastvor za raspršivanje možete uzimati u bilo koje doba dana neovisno od uzimanja hrane.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Recite Vašem ljekaru ako ste trudni ili dojite, ako mislite da ste trudni ili to namjeravate biti, Vaš ljekar

će procijeniti korist za Vas i rizik za Vaše dijete ukoliko koristite ovaj lijek za vrijeme trudnoće.

Vožnja i upravljanje mašinama

Ventolin rastvor za raspršivanje najvjerovatnije neće uticati na sposobnost upravljanja vozilima ili

mašinama.

Ventolin rastvor za raspršivanje sadrži benzalkonijum hlorid

Benzalkonijum hlorid može prouzrokovati bronhospazam.

3 KAKO TREBA UZIMATI VENTOLIN RASTVOR ZA RASPRŠIVANJE

• VAŽNO JE da uzimate lijek onako kako Vam je rekao Vaš ljekar. Ako niste sigurni kako

trebate uzimati lijek, uvijek pitajte svog ljekara ili farmaceuta.

• Ventolin rastvor za raspršivanje se koristi isključivo inhaliranjem, tj. udisanjem kroz usta.

Rastvor se ne smije progutati ili primjeniti putem injekcije. Nebulizator (inhalator) proizvodi finu

maglu koju udišete kroz masku za lice ili nastavkom za usta. Provjerite da li nebulizator

(inhalator) koristite pravilno. Ako imate nedoumica pitajte Vašeg ljekara ili farmacuta.

• Ne dozvolite da Ventolin rastvor za raspršivanje ili magla koju proizvodi nebulizator (inhalator)

dospije do Vaših očiju.

• Koristite nebulizator (inhalator) u dobro provjetrenoj prostoriji jer dio magle može biti

oslobođen u vazduh i mogle bi je udisati i druge osobe.

• Budite sigurni da znate kako, kada i koliko rastvora trebate da koristite.

Vaš ljekar može propisati povremeno ili kontinuirano liječenje Ventolin rastvorom za raspršivanje.

Povremena primjena

Odrasli i djeca iznad 12 godina starosti

Uobičajena doza je 0,5 do 1,0 ml salbutamol rastvora (2,5 do 5,0 mg salbutamola). Salbutamol

rastvor za raspršivanje se za povremenu primjenu može koristiti i u nerazrijeđenoj formi. 2,0 ml

salbutamol rastvora za raspršivanje (10,0 mg salbutamola).

Djeca od 18 mjeseci do 12 godina starosti

Uobičajena doza za djecu mlađu od 12 godina iznosi 0,5 ml do 1 ml (2,5 mg do 5 mg salbutamola)

Primjena salbutamola se može ponoviti četiri puta dnevno.

Ljekar Vas je možda uputio da Ventolin rastvor za raspršivanje prije upotrebe sa nebulizatorom

(inhalatorom) razrijede sterilnim fiziološkim rastvorom. Ne zaboraviti da se morate pridržavati

primljenih uputa o razrjeđivanju.

Kontinuirana primjena

Uobičajena doza iznosi 1 do 2 mg po satu.

Potrebno je razblažiti 1 ili 2 ml Ventolin rastvora za raspršivanje sa sterilnim fiziološkim rastvorom do

100 ml, čime se dobije rastvor koji sadrži 50 ili 100 mikrograma/ml salbutamola, i inhalira se u obliku

magle stvorene nebulizatorom (inhalatorom ).

Priprema Ventolin rastvora za raspršivanje

1. Pripremite inhalator (nebulizator) za upotrebu

2. Odmjerite pravu količinu Ventolin rastvora za raspršivanje i stavite u posudu inhalatora

(nebulizatora)

3. Dodajte tačnu količinu fiziološkog rastvora ( budite sigurni da Vam je ljekar dao tačne

instrukcije koju količinu lijeka trebate koristiti, a koju količinu fiziološkog rastvora). Za

razblaživanje Ventolin rastvora za raspršivanje koristite isključivo sterilni fiziološki rastvor.

4. Stavite poklopac na posudu inhalatora (nebulizatora) i nježno protresite posudu da se sadržaj

izmiješa.

5. Sklopite nebulizator i koristite ga onako kako je preporučeno.

6. Nakon upotrebe bacite rastvor koji je zaostao u posudi nebulizatora. Nakon upotrebe očistite

inhalator (nebulizator)

Ako uzmete više Ventolin rastvora za raspršivanje nego što ste trebali

Trebate o tome obavijestiti svog ljekara što prije.

Možete imati slijedeće simptome:

• Rad srca se može ubrzati

• Možete osjećati drhtavicu

• Hiperaktivnost

Ovi simptomi obično nestanu za par sati.

Ako ste zaboravili uzeti lijek Ventolin rastvor za raspršivanje

• Ako zaboravite uzeti dozu lijeka, uzmite slijedeću dozu što prije

• Ako je vrijeme slijedeće doze , propustite zaboravljenu dozu

• Nemojte nikada uzimati duplu dozu lijeka kako biste nadomjestili propuštenu.

Ako prestanete uzimati lijek Ventolin rastvor za raspršivanje

Nemojte sami prekidati uzimanje lijeka prije konsultacije sa Vašim ljekarom.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka obratite se svom ljekaru ili

farmaceutu.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Ako Vaše disanje postane otežano odmah nakon uzimanja lijeka Ventolin rastvor za raspršivanje,

odmah prestanite sa upotrebom lijeka i hitno potražite pomoć ljekara.

Kao i svi lijekovi, Ventolin rastvor za raspršivanje može izazvati nuspojave, ali ih neće svako dobiti.

Moguće su slijedeće nuspojave:

Alergijske reakcije se javljaju vrlo rijetko (jedna od 10 000 osoba)

Ako dobijete alergijsku reakciju odmah prestanite sa uzimanjem lijeka i potražite pomoć ljekara.

Simptomi alergijske reakcije mogu biti:

• oticanje, lica , usana,usta, jezika ili grla što može uzrokovati poteškoće u gutanju ili disanju

• osip po koži koji svrbi, nesvjestica, i zbunjenost i kolaps.

Odmah se obratite ljekaru ako osjetite bilo koji od navedenih simptoma:

• Osjetite da Vaše srce kuca brže ili jače nego obično (palpitacije). Palpitacije su obično

bezazlene i obično prestaju nakon kratkotrajne primjene lijeka

• Osjetite nepravilan rad srca ili postojanje dodatnih otkucaja
• Navedena dejstva javljaju se kod manje od 1 na 10 osoba

Ukoliko primjetite neko od navedenih neželjenih dejstava posavjetujte se sa Vašim ljekarom što je prije

moguće. Ne prekidajte terapiju lijekom Ventolin osim ukoliko Vam nije rečeno da tako učinite.

Odmah se obratite ljekaru ako osjetite bilo koji od navedenih simptoma. Prekinite sa upotrebom lijeka.

Česte nuspojave (manje od jedna od 10 osoba)

• osjećaj drhtavice
• glavobolja

Manje česte nuspojave (manje od jedna od 100 osoba)

• iritacija usta i grla

• grčevi u mišićima

Rijetke nuspojave ( manje od jedna od 1000 osoba)

• nizak nivo kalijuma u krvi

• povećani dotok krvi u ekstremitete ( periferna vazodolatacija)

Vrlo rijetke nuspojave ( jedna od 10 000 osoba)

• poremećaj sna ili poremećaj ponašanja kao što su nemir i razdražljivost

Takođe, može doći do pojave nekog od navedenih neželjenih dejstava, međutim učestalost njihove

pojave nije poznata:

• bol u grudima, zbog srčanih problema kao što je angina pektoris. Obavijestite Vašeg ljekara,

medicinsku sestru ili farmaceuta ukoliko dođe do pojave navedenog dejstva. Ne prekidajte

terapiju lijekom Ventolin osim ukoliko Vam nije rečeno da tako učinite.

• stanje poznato kao laktična acidoza uključuju:

• ubrzano disanje, kratkoću daha, nepravilan rad srca ili žeđ

• osjećanje hladnoće ruku i nogu

• bol u stomaku

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili

farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o

lijeku, kao i one koje jesu.

Ukoliko Vam se čini da lijek nema isti efekat kao prilikom dosadašnje primjene

Obavijestite Vašeg ljekara ukoliko Vam se čini da lijek nema isti efekat kao prilikom dosadašnje

primjene, jer može doći do pogoršanja Vaše bolesti i možda će Vam biti potrebna primjena drugog

lijeka. Ne uzimajte dodatnu dozu lijeka Ventolin ukoliko Vam ljekar to nije propisao.

5.

KAKO ČUVATI VENTOLIN RASTVOR ZA RASPRŠIVANJE

Lijek čuvajte van domašaja djece!

Rok upotrebe: 3 godine

Rok trajanja lijeka označen je na pakovanju.

Ventolin rastvor za raspršivanje čuvajte na sobnoj temperaturi do 25°C, zaštićeno od direktne sunčeve

svjetlosti. Ne smije se smrzavati.

Ne ostavljajte rastvora u Vašem nebulizatoru poslije završetka tretmana.

Rok trajanja lijeka nakon otvaranja bočice je 4 sedmice. Zapišite datum otvaranja.

Lijek nemojte upotrebljavati nakon isteka roka trajanja otisnutog na pakovanju.

Ne koristite već korišten Ventolin rastvor za raspršivanje poslije 4 sedmice, predajte ga Vašem

farmaceutu radi uništavanja.

Ako prestanete uzimati lijek, neiskorišteni lijek predajte Vašem farmaceutu.

Lijekove ne odlagati putem otpadnih voda ili otpada iz domaćinstva. Potražite savjet Vašeg farmaceuta

kako da uklonite lijekove koji Vam više nisu potrebni. Takve mjere će pomoći u zaštiti životne sredine

.

6. OSTALI PODACI

Šta sadrži Ventolin rastvor za raspršivanje

1 mililitar (ml) Ventolin rastvora za raspršivanje sadrži 5 miligrama salbutamola u obliku sulfata.

Pomoćne komponente: rastvor benzalkonijum hlorida, razblažena sumporna kiselina, prečišćena

voda.

Farmaceutski oblik i sadržaj pakovanja

Rastvor za raspršivanje

Kutija sa bočicom sa 20 mililitara (ml) rastvora za raspršivanje, 5mg/ml

Način i mjesto izdavanja

Lijek se izdaje na ljekarski recept.

Proizvođač

Administrativno sjedište: Wellcome Limited. Great West Road 980, Brentford, Middlesex, Engleska

Nositelj odobrenja: GlaxoSmithKline d.o.o., Zmaja od Bosne 7-7a, Sarajevo

(SmPC UK V 10, PIL UK V 7, od 09.07.2015.)

Datum i broj rješenja

04-07.2-1209/12 od 26.10.2012. godine

Datum revizije teksta

Septembar, 2015.