VOLUVEN 6% (▼) rastvor za infuziju

VOLUVEN 6% (▼) 60 g000 mL+ 9 g000 mL

20 poliolefinskih vreća (freeflex) sa omotom sa po 500 ml rastvora za infuziju, u kutiji

Supstance:
natrijum-hlorid hidroksietilskrob
Jačina ATC Oblik
60 g000 mL+ 9 g000 mL B05AA07 rastvor za infuziju