XANAX SR

XANAX SR 2 mg tableta

30 tableta sa produženim oslobađanjem (3 PVC/Al blister po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
alprazolam
Jačina ATC Oblik
2 mg tableta N05BA12 tableta sa produženim oslobađanjem

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

XANAX SR

0,5 mg, tableta s produženim oslobađanjem
1 mg, tableta s produženim oslobađanjem
2 mg, tableta s produženim oslobađanjem

alprazolam

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo
● Uputstvo sačuvajte. Možda ćete ga željeti ponovo pročitati.
● Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
● Ovaj lijek je propisan osobno Vama i ne smijete ga davati drugome. Drugome ovaj lijek može škoditi,
čak i ako ima simptome bolesti slične Vašima.
● Ako bilo koja nuspojava postane ozbiljna ili primijetite neku nuspojavu koja nije navedena u ovom
uputstvu recite to vašem ljekaru ili farmaceutu. Vidjeti dio 4.

Ovo uputstvo sadrži sljedeća poglavlja:
1. Šta je XANAX SR i za šta se koristi
2. Prije nego počnete uzimati XANAX SR
3. Kako uzimati XANAX SR
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati XANAX SR
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE XANAX SR I ZA ŠTA SE KORISTI
XANAX SR je trankvilizer koji sadrži aktivnu supstancu alprazolam. Alprazolam pripada grupi lijekova koji se
nazivaju benzodiazepini. Benzodiazepini djeluju na hemijsku aktivnost u mozgu i pomažu spavanju i smanjenju
tjeskobe i brige.

Tablete XANAX SR s produženim oslobađanjem koriste se za:
● liječenje ozbiljnih anksioznih stanja, stresa i paničnih poremećaja. Xanax SR ne preporučuje se za liječenje
depresije
● prevenciju ili potiskivanje paničnih napada i fobija kod pacijenata sa agorofobijom (straha od velikih i
otvorenih prostora), udruženom sa paničnim napadima

XANAX SR tablete smiju se koristiti samo za kratkotrajno liječenje anksioznosti (tjeskobe). Ukupno trajanje liječenja
ne bi smjelo prelaziti 12 sedmica, uključujući i period postepenog smanjivanja doze lijeka. Nakon ponovne procjene
vašeg stanja, ljekar može u izuzetnim slučajevima produžiti period liječenja.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI XANAX SR
Nemojte uzimati XANAX SR:
● ako ste alergični (preosjetljivi) na alprazolam, benzodiazepine ili na bilo koji drugi sastojak tableta (za više detalja
pogledati odjeljak 6)
● ako bolujete od bolesti zvane „mijastenija gravis“, kada su vaši mišići veoma slabi i umorni
● ako imate probleme sa disanjem (npr. hronični bronhitis iliemfizem)
● ako imate tešku insuficijenciju jetre
● ako bolujete od „apneje u snu“ – to je stanje isprekidanog disanja ili čak prestanak disanja u kraćim vremenskim
intervalima dok spavate

Budite oprezni s upotrebom lijeka XANAX SR
Porazgovarajte s ljekarom ili farmaceutom prije nego što počnete uzimati Xanax SR ukoliko ste se nekada:

osjećali toliko depresivno da ste razmišljali o samoubistvu.

bolovali od mentalnog oboljenja koje iziskuje bolnički tretman

imate problema s plućima, bubrezima ili jetrom

u prošlosti uživali droge ili alkohol ili ako imate poteškoća s prestankom uzimanja lijekova, alkohola ili droga.
Vaš ljekar može ponuditi da vam pomogne da prestanete uzimati te tablete

Nakon nekoliko sedmica stalne upotrebe lijeka može doći do smanjenja efikasnosti benzodiazepšina.
Djeca i adolescenti
Alprazolam se ne preporućuje za upotrebu kod djece i adolescenata mlađih od 18 godina.

Uzimanje drugih lijekova s XANAX SR tabletama
Recite svom ljekaru ili farmaceutu ukoliko uzimate ili ste nedavno uzimali neke druge lijekove, uključujući lijekove
koji se dobivaju bez recepta. Posebno je važno da ljekaru kažete ako uzimate neki od lijekova navedenih ispod, jer
se istovremenim uzimanjem tih lijekova može pojačati djelovanje lijeka Xanax SR:
● drugi lijekovi za liječenje anksioznosti (napetosti), depresije ili nesanice (npr.nefazodon, fluvoksamin, fluoksetin);
● jaki lijekovi protiv bolova i kašlja (npr. morfijum, kodein ili propoksifen);
● antipsihotični lijekovi koji se koriste za liječenje mentalnih bolesti kao što je šizofrenija;
● lijekovi za liječenje epilepsije;
● antihistaminici za olakšavanje alergijskih stanja;
● lijekovi za liječenje gljivičnih oboljenja (npr. ketokonazol, itrakonazol, posakonazol, vorikonazol);
● oralni kontraceptivi („pilula“);
● određeni antibiotici (npr. eritromicin, klaritromicin, telitromicin);
● cimetidin (za liječenje stomačnih ulkusa);
● diltiazem (koristi se protiv angine i visokog krvnog pritiska);
● ritonavir ili drugi slični lijekovi koji se koriste za liječenje HIV-a.
● digoksin (za liječenje srčanih stanja)

Ako morate na operaciju na kojoj trebate primiti opću anesteziju, recite ljekaru ili anesteziologu da uzimate Xanax
SR.

Uzimanje XANAX SR tableta sa hranom i pićem
Nemojte konzumirati alkohol dok ste pod terapijom tabletama XANAX SR s produženim oslobađanjem jer alkohol
pojačava učinak lijeka.

Trudnoća, dojenje i plodnost
Xanax SR može štetno djelovati na razvoj djeteta te se stoga ne preporućuje upotreba Xanax SR tableta ako ste
trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću. Odmah se obratite svom ljekaru ako mislite da ste
trudni.
U izuzetnim slučajevima ljekar se može odlučiti za liječenje ovim lijekom. Ukoliko je liječenje neophodno u
posljednjoj fazi trudnoće trebaju se izbjegavati visoke doze lijeka i pažljivo promatrati stanje pacijenta usljed
mogućnosti pojave simptoma povlaćenja ili nekih drugih simptoma kod novorođenčeta (npr. nenormalno smanjen
tonus mišića).

Pošto se lijek izlučuje u majčinom mlijeku, uzimanje lijeka se ne preporučuje za vrijeme dojenja.

Nema dostupnih podataka o tome da li Xanax utječe na plodnost.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama
∆ Trigonik sa mogućim utjecajem na psihofizičke sposobnosti (pažnja prilikom upravljanja motornim vozilima i
mašinama).

Xanax SR vas može učiniti pospanim i tromim te izazvati gubitak koncentracije tako da je veoma važno da ne vozite
i ne rukujete mašinama dok ne saznate kako lijek utiče na vas.

Ako bolesnik ne spava dovoljno, smanjena pažnja je jače izražena.

Xanax SR sadrži laktozu
Xanax SR sadrži laktozu monohidrat. Ako Vam je poznato da ne podnosite neke šećere, obratite se ljekaru prije
uzimanja lijeka.

3. KAKO UZIMATI XANAX SR
XANAX SR uvijek uzimajte tačno onako kako vam je ljekar rekao. Provjerite s ljekarom ili farmaceutom ako niste
sigurni. Ljekar će vam odrediti koliko tableta trebate uzeti i kada. Nemojte uzimati tablete sa alkoholom.

Ukoliko uzimate Xanax SR jednom dnevno uzmite ga u jutarnjim satima.

U slučaju pojave neželjenih dejstava lijeka vaš ljekar može smanjiti dozu lijeka.

Liječenje anksioznosti (tjeskobe)
Terapija se uobićajeno započinje sa 1 mg Xanaxa SR, podijeljeno u 1-2 doze. Dnevna doza lijeka se može
postepeno povećavati do 4 mg, podijeljeno u 1-2 doze.

Liječenje napada panike
Terapija se uobićajeno započinje sa 0,5 mg ili 1 mg prije spavanja. Ljekar će prilagoditi dozu vašem stanju i
podijeliti je u 1 ili 2 doze na dan. Ukoliko to Vaš ljekar odluči, doza se može povećavati za ne više od 1 mg na 3-4
dana. Dnevna doza može varirati od 4mg do 8 mg, a ukoliko je potrebno ljekar može ići i do maksimalnih 10 mg
dnevno.

Stariji i onemoćali pacijenti
Ukoliko ste stariji ili debilni pacijent i potrebna vam je niža doza lijeka zapoćet ćete lijećenje sa 0,5 mg ili 1 mg
dnevno, podijeljeno u 1 ili 2 doze. Ako je potrebno i ako nema neželjenih dejstava, ova se doza može lagano
povećati.

Djeca i adolescenti
Alprazolam se ne preporućuje za upotrebu kod djece i adolescenata mlađih od 18 godina.

Način primjene
Tabletu progutajte s tekućinom. Tableta se ne smije žvakati nego progutati cijela.

Ako ste uzeli više lijeka XANAX SR negó što je trebalo
Važno je da ne uzimate više tableta nego što vam je ljekar rekao. Ako slučajno uzmete previše tableta, možete
osjetiti pospanost, zbunjenost, zimicu, smetnje govora, pad pritiska i teškoće pri disanju. Ako slučajno uzmete
previše tableta, odmah potražite pomoć ljekara.

Rizik je još veći ako ste tablete uzeli skupa s alkoholom ili drugim depresorima centralnog nervnog sistema i zato
odmah obavijestite ljekara ako ste to učinili.

Nakon predoziranja oralnim benzodiazepinima potrebno je izazvati povraćanje (unutar 1 sata).

U teškim slučajevima može nastupiti koma.

Ako ste zaboravite uzeti XANAX SR tabletu
Ako zaboravite uzeti dozu, uzmite je čim se sjetite, osim ako nije vrijeme da uzmete narednu dozu. Nemojte uzimati
dvostruku dozu kako biste nadoknadili propuštenu.

Ako prestanete uzimati lijek XANAX SR
Konsultirajte se s ljekarom prije nego prestanete uzimati Xanax SR tablete obzirom da se smanjenje doze lijeka
mora provoditi postepeno. Ako iznenada prestanete uzimati lijek ili iznenada smanjite dozu lijeka može doći do
povrata simptoma što može prouzročiti osjećaj još veće anksioznosti ili nemira ili se javiti poteškoće spavanja. Ovi
simptomi će nestati kada se organizam navikne na novo stanje.

Ako imate dodatnih pitanja o korištenju proizvoda, obratite se ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE
Kao i svi drugi lijekovi, i XANAX SR može izazvati nuspojave, iako se one ne javljaju kod svih pacijenata; ako ih ipak
dobijete one nisu iste kod svih vrsta pacijenata.

ODMAH prestanite sa uzimanjem lijeka Xanax SR:

Ako primjetite bilo koji od ovih simptoma posjetite odmah svog ljekara jer se liječenje mora prekinuti. Vaš ljekar će
vas posavjetovati kako prekinuti terapiju.
● Povremeno, liječenje Xanax-om SR može prouzročiti ozbiljne psihijatrijske poremećaje ili poremećaje u ponašanju
– npr. agitaciju, nemogućnost odmaranja, agresivnost, razdražljivost, nasilnu ljutnju, lažna vjerovanja, noćne more i
halucinacije ili drugo neprikladno ponašanje
● iznenadu omamljenost, teškoće gutanja i disanja, oticanje očnih kapaka, lica ili usana, svrab ili osip (koji zahvati
cijelo tijelo)

Razlozi zbog kojih morate odmah posjetiti ljekara
Odmah obavijestite ljekara ako ste primijetili neki od sljedećih simptoma jer se vaša terapija mora odmah izmjeniti:
● gubitak pamćenja (amnezija) ili
● pojava žutila kože i bijelog dijela oka (beonjača)

Simptomi ovisnosti i povlaćenja
Dok ste na terapiji moguća je pojava ovisnosti o lijekovima poput Xanaxa SR. Kada prestanete sa terapijom
povećava se mogućnost pojave simptoma povlaćenja.
● Simptomi povlaćenja su češći ako:
- iznenada prekinete liječenje
- uzimate visoke doze lijeka
- uzimate lijek duže vrijeme
- imate historiju uzimanja alkohola ili narkotika

Može doći do pojave efekata poput glavobolje, bola u mišićima, osjećaja ekstremne tjeskobe (anksioznosti),
napetosti, nemira, konfuzije i iritacije.

U ozbiljnim slučajevima povlaćenja lijeka mogu se pojaviti i sljedeći simptomi: osjećaj nerealnosti ili odvojenosti,
depersonalizacija ličnosti, neobična osjetljivost na zvukove, oticanje stopala i ruku, preosjetljivost na svjetlo, zvuk ili
fizički kontakt, halucinacije ili epileptični trzaji.

Ostala neželjena dejstva koja se mogu pojaviti su:

Veoma česta: mogu se javiti kod više od 1 na 10 pacijenata
● depresija
● Prekomjerna smirenost (sedacija), pospanost
● pospanost
● grčevi, nekontrolisani poreti mišića
● oslabljena memorija
● poremećaj govora uljed oštećenja mozga ili nerava (disantrija)
● vrtoglavica
● glavobolja
● zatvor
● suha usta
● umor
● iritabilnost

Česta: mogu se javiti kod najviše 1 na 10 pacijenata
● Gubitak apetita
● Konfuzija
● gubitak ili smanjena sposobnost vlastite identifikacije u prstoru i vremenu (dezorjentacija)
● smanjena želja za seksom
● anksioznost
● nesanica
● nervoza

● povećana žeja za seksom

● Problemi sa balansom i stavom mirno (osjećaj sličan stanju pijanstva) posebno tokom dana
● porećena koordinacija
● poteškoće s koncentracijom
● pojačano spavanje (hipersomnija)
● stanje slično dubokom snu (letargija)
● drhtanje mičia, ekstremiteta i drugih dijelova tijela (tremor)
● zamagljen vid
● mučnina
● upala kože (dermatitis)
● seksualni poremećaj
● smanjenje tjelesne težine
● povećanje tjelesne težine

Manje često: mogu se javiti kod najviše 1 na 100 pacijenata
● manija (prekomerna aktivnost, rojenje misli i smanjena potreba za snom)
● halucinacije
● ljutnja
● ozbiljna anksioznost udružena sa agitacijom
● gubitak memorije (amnezija)
● slabost mišića
● nesposobnost zadržavanja urina (inkontinencija)
● neregularna menstruacija

Nepoznato: Učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka
● gubitak menstruacije i visok nivo prolaktina (hormona koji stimuliše proizvodnju mlijeka) u žena
● manje ozbiljna vrsta manije
● agresija
● neprijateljsko ponašanje
● neregularne misli
● anksioznost sa spazmom mišića (psihomotorna hiperaktivnost)
● disfunkcija u nervnom sistemu; simptomi mogu uključivati brze otkucaje srca i nestabilan krvni pritisak (osjećaj
omamljenosti, vrtoglavice)
● promjene u tonusu mišića (distonija)
● gastrointestinalni poremećaji
● upala jetre (hepatitis)
● abnormalna funkcija jetre
● žutilo kože i beonjača (žutica)
● teška alergijska reakcija uz oticanje lica ili grla
preosjetljivost kože na sunce
● zadržavanje urina
● oticanje zglobova, stopala ili prsti na rukama
● povišen očni pritisak (koji ože utjecati na vid)

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili farmaceuta.
Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o lijeku, kao i one koje
jesu.

5. KAKO ČUVATI XANAX SR
Lijek čuvati izvan pogleda i dohvata djece.
Lijek čuvati na temperaturi do 25 °С.
Nemojte uzimati XANAX SR nakon datuma isteka roka upotrebe koji je naveden na kartonskoj kutiji i blisterima
nakon oznake „Exp“. Rok upotrebe odnosi se na posljednji dan navedenog mjeseca.
Nemojte bacati lijekove skupa s otpadnom vodom ili kućnim otpadom. Upitajte ljekara kako da bacite lijekova koje

više ne koristite. Tim mjerama se pomaže zaštita okoliša.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta lijek XANAX SR sadrži?
● Aktivna supstanca lijeka: alprazolam.
Svaka XANAX SR 0,5 mg tableta s produženim oslobađanjem sadrži 0,5 mg alprazolama.
Svaka XANAX SR 1 mg tableta s produženim oslobađanjem sadrži 1mg alprazolama.
Svaka XANAX SR 2 mg tableta s produženim oslobađanjem sadrži 2 mg alprazolama.

● Pomoćni sastojci lijeka su: laktoza monohidrat, hipromeloza (E464), anhidrični koloidni silicij dioksid i
magnezij stearat (E572).
Tablete Xanax SR od 0,5 mg i 2 mg dodatno sadrže boju indigotin (E132).

Kako XANAX SR izgleda i sadržaj pakovanja/kontejnera
Xanax SR 0,50 mg su plave, okrugle tablete sa oznakom „P&U 57“ na jednoj strani.
Xanax SR 1 mg su bijele, okrugle tablete sa oznakom „P&U 59“ na jednoj strani.
Xanax SR 2 mg su plave, petougaone tablete sa oznakom „P&U 66“ na jednoj strani.

Sve jačine lijeka dostupne su na tržištu u pakovanjima od 30 tableta (3 x 10 tableta u blister pakovanju).

Režim izdavanja
Lijek se izdaje uz ljekarski recept, u apotekama.

Rok upotrebe
2 godine
Lijek se ne smije koristiti nakon isteka roka upotrebe

Proizvođač
Pfizer Luxemborug SARL
51 Avenue J.F.Kennedy.L-1855, Luxembourg, Luksemburg

Proizvođač gotovog lijeka
Pfizer Italia S.r.l
Localita Marino del Tronto
63 100 Ascoli Piceno, Italija

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Pfizer BH d.o.o
Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet
∆ XANAX SR, tableta s produženim oslobađanjem, 30 x 0,5mg: 04-07.10-1965/13 od 07.10.2013
∆ XANAX SR, tableta s produženim oslobađanjem, 30 x 1mg: 04-07.10-1966/13 od 07.10.2013
∆ XANAX SR, tableta s produženim oslobađanjem, 30 x 2 mg: 04-07.10-1967/13 od 07.10.2013