ZANFEXA XR

ZANFEXA XR 75 mg kapsula

30 kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrdih (3 PVC/Al blistera po 10 kapsula), u kutiji

Supstance:
venlafaksin
Jačina ATC Oblik
75 mg kapsula N06AX16 kapsula s produženim oslobađanjem, tvrda

Alkaloid AD- Skopje

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

ZANFEXA XR 75 mg kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

ZANFEXA XR 150 mg kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

venlafaksin

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo.
- Uputstvo sačuvajte. Možda čete željeti ponovo da ga pročitate
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu
- Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome. Drugome ovaj lijek može da škodi, čak i
ako ima znake bolesti slične Vašima
- Ako bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primijetite neželjena dejstva koja ovdje nisu
navedena, molimo Vas da to kažete svom ljekaru ili farmaceutu.

Uputstvo sadrži:
1.

Šta je ZANFEXA XR

i za šta se koristi

2.

Prije nego počnete uzimati ZANFEXA XR

3.

Kako uzimati ZANFEXA XR

4.

Moguća neželjena djelovanja

5.

Kako čuvati ZANFEXA XR

6.

Dodatne informacije

1. ŠTA JE ZANFEXA XR

I ZA ŠTA SE KORISTI

Zanfexa XR je antidepresiv koji pripada grupi lijekova koji su inhibitori ponovnog preuzimanja
serotonina i noradrenalina. Ova grupa lijekova se koristi za liječenje depresije i drugih stanja kao što
su anksiozni poremećaji. Smatra se da ljudi koji su depresivni i/ili anksiozni imaju niži nivo serotonina i
noradrenalina u mozgu. Nije potpuno jasno kako antidepresivi djeluju ali pomažu u povećanju nivoa
serotonina i noradrenalina u mozgu.
Zanfexa XR se koristi za liječenje depresije kod odraslih. Zanfexa XR se takođe koristi u liječenju
odraslih sa anksioznim poremećajima (strah ili izbjegavanje socijalnih kontakata). Liječenje depresije
ili anksioznih poremećaja je veoma važno u procesu ozdravljenja. Ako se ne liječi, vaša bolest neće
nestati i može postati mnogo ozbiljnija i mnogo komplikovanija za liječenje.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI ZANFEXA XR

Nemojte uzimati lijek Zanfexa XR
 ako ste alergični na venlafaksin ili bilo koji drugi sastojak lijeka (pogledati odjeljak 6. „Dodatne
informacije“),
 ako uzimate ili ste uzimali tokom proteklih 14 dana lijekove poznate kao nepovratni inhibitori
monoaminooksidaze, koji se koriste za liječenje depresije ili Parkinskonove bolesti. Uzimanje
nepovratnih inhibitora monoaminooksidaze sa drugim lijekovima, uključujući Zanfexa XR, može
izazvati ozbiljne ili čak po život opasne neželjene pojave. Takođe, morate čekati najmanje sedam
dana nakon što se prestali uzimati Zanfexa XR da biste mogli početi uzimati nepovratne inhibitore
monoaminooksidaze (pogledajte odjeljak „Uzimanje drugih lijekova“).

Budite oprezni sa lijekom Zanfexa XR
-

ako uzimate druge lijekove koji, uzeti zajedno sa lijekom Zanfexa XR, mogu povećati rizik od

razvijanja serotoninskog sindroma (pogledajte odjeljak „Uzimanje drugih lijekova“),
-

ako imate probleme sa očima, kao što su određene vrste glaukoma (povećan očni pritisak),

ako imate visok krvni pritisak,

ako imate određene srčane bolesti,

ako Vam je rečeno da imate abnormalan ritam srca,

ako imate anamnezu napada grčeva,

ako imate nizak nivo natrijuma u krvi (hiponatrijemija),

ako vam se lako pojavljuju modrice ili lako krvarite (krvni poremećaji) ili ako uzimate druge

lijekove koji mogu povećati rizik od krvarenja, na primjer varfarin (koji se koristi za sprečavanje krvnih
ugrušaka),

Alkaloid AD- Skopje

ako ste imali, ili je neko u vašoj porodici imao manični ili bipolarni poremećaj (stanje pretjeranje

uzbuđenosti ili euforije),
-

ako imate istoriju agresivnog ponašanja.

Zanfexa XR može prouzrokovati nemir ili nemogućnost mirnog sjedenja ili stojanja u prvih nekoliko
sedmica tretmana. Ovo treba da kažete svom ljekaru ako vam se desi.

Ako se bilo koje od ovih stanja odnosi na Vas, razgovarajte sa svojim ljekarom prije uzimanja lijeka
Zanfexa XR.

Razmišljanje o samoubistvu ili pogoršanje depresije ili anksioznog poremećaja
Ako ste depresivni i/ili imate anksiozne poremećaje, ponekad možete imati misli o samopovređivanju
ili samoubistvu. Ovakve misli se čak mogu povećati sa početkom uzimanja antidepresiva, pošto je
ovim lijekovima potrebno određeno vrijeme da počnu djelovati, obično oko dvije sedmice, a ponekad i
duže.
Može se desiti da ćete više razmišljati ovako:
-

ako ste ranije imali misli o samopovređivanju ili samoubistvu,

ako ste mlada odrasla osoba. Informacije iz kliničkih studija su pokazale povećan rizik od

suicidnog ponašanja kod mlađih odraslih (manje od 25 godina) sa psihijatrijskim oboljenjima liječenim
antidepresivima.
Ako bilo kada imate misli o samopovređivanju ili samoubistvu, kontaktiraje svog ljekara ako budete
mislili da Vam se depresije ili anksioznost pogoršavaju, ili idite odmah u bolnicu.
Možda će Vam pomoći da razgovarate sa rođakom ili bliskim prijateljem o tome da ste depresivni ili da
imate anksiozni poremećaj i zamolite ih da pročitaju ovo uputstvo. Možete ih pitati da Vam kažu da se
Vaša depresija ili anksiozni poremećaj pogoršao ili ako su zabrinuti zbog promjena u Vašem
ponašanju.

Suva usta
Suva usta su zabilježena kod 10% pacijenata liječenih venlafaksinom. Može se povećati rizik od
karijesa. U svakom slučaju, morate voditi specijalnu njegu svojih zuba.

Dijabetes
Lijek Zanfexa XR može promijeniti nivo glukoze u krvi. Zbog toga može biti potrebno prilagoditi dozu
Vašeg lijeka za dijabetes.

Upotreba kod djece i mlađih od 18 godina
Lijek Zanfexa XR se ne bi trebalo upotrebljavati kod djece i adolescenata koji imaju manje od 18
godina. Isto tako morate znati da su pacijenti mlađi od 18 godina u povećanom riziku od neželjenih
efekata, kao što su pokušaj samoubistva, suicidne misli i neprijateljsko ponašanje (prvenstveno
agresivnost, negativizam i ljutnja) kada uzimate ovu vrstu lijekova. Usprkos ovome, Vaš ljekar može
prepisati lijek Zanfexa XR za pacijente mlađe od 18 godina zato što je odlučio da je to u najboljem
interesu pacijenta. Ako je Vaš ljekar prepisao lijek Zanfexa XR za pacijenta mlađeg o18 godina i ako
želite da razgovarate o ovome, molimo Vas da se javite svom ljekaru.

Uzimanje drugih lijekova sa lijekom Zanfexa XR

Molimo Vas da obavijestite svog ljekara ili farmaceuta o svim lijekovima koje uzimate, ili koje ste

nedavno uzimali, uključujući i one koje ste kupili bez recepta.

Vaš ljekar treba odlučiti možete li uzimati lijek Zanfexa XR sa drugim lijekovima.
Ne počinjite ili prestajte da uzimate bilo koje lijekove, uključujući one koje kupujete bez recepta,
prirodne i biljne pripravke, prije nego što to provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom.
- Inhibitori monoaminooksidaze koji se koriste u terapiji depresije ili Parkinsonove bolesti ne smiju se
uzimati zajedno sa lijekom Zanfexom XR. Recite svom ljekaru ukoliko ste uzimali ove lijekove u
zadnjih 14 dana (pogledajte odjeljak “Prije nego počnete uzimati Zanfexa XR”).
- Serotonim sindrom: stanje potencijalno opasno po život ili reakcije slične neuroleptičkom malignom
sindromu (pogledajte odjeljak “Moguća neželjena djelovanja”) se može pojaviti sa venlafaksin
liječenjem, naročito kada se uzima sa drugim lijekovima. Neki od tih lijekova su:

triptani (koriste se za liječenje migrene),

lijekovi za liječenje depresije, na primjer SNRI, SSRIs, triciklici ili lijekovi koji sadrže litijum,

lijekovi koji sadrže linezolid, antibiotik (koriste se za liječenje infekcija),

lijekovi koji sadrže moklobemid, MAOI (koristi se za liječenje depresije),

Alkaloid AD- Skopje

lijekovi koji sadrže sibutramin (koristi se za gubitak kilograma),

lijekovi koji sadrže tramadol, fentanil, tapentadol, petidin, ili pentazocin (koriste se za

ublažavanje bolova),

lijekovi koji sadrže dekstrometorfan (koriste se za liječenje kašlja),

lijekovi koji sadrže metadon (koriste se za liječenje opioidne zavisnosti droga ili jakog bola),

lijekovi koji sadrže metilen plavo (koriste se za liječenje visokog nivoa methemoglobina u krvi),

proizvodi koji sadrže kantarion (takođe poznat kao

Hypericum perforatum, prirodni ili biljni lijek

koji se koristi za liječenje blažih oblika depresije),

proizvodi koji sadrže triptofan (koriste se za liječenje nesanice i depresije),

antipsihotici (koriste se za liječenje bolesti sa simptomima kao što su slušanje, gledanje ili

osjećanje stvari koje nisu tamo, pogrešna uvjerenja, neobična sumnjičavost, nejasno obrazloženje i
postaju povučeni).

Znaci i simptomi serotoninskog sindroma mogu uključivati kombinaciju sljedećih: uznemirenosti,
halucinacije, gubitak koordinacije, ubrzano lupanje srca, povećanje tjelesne temperature, brze
promjene krvnog pritiska, dijareja, koma, mučnina, povraćanje. Odmah zatražite medicinsku njegu
ako mislite da Vam se desio serotoninski sindrom.

U svom najtežem obliku, serotoninski sindrom može podsjećati na neuroleptički maligni sindrom
(NMS). Znakovi i simptomi NMS mogu uključivati kombinaciju groznice, ubrzanog rada srca,
znojenje, tešku ukočenost mišića, zbunjenost, povećanje mišićnih enzima (određuju se testovima
krvi).

Ako Vam se pojavi serotoninski sindrom odmah idite svom ljekaru ili u najbližu bolnicu.
Morate reći svom ljekaru ako uzimate lijekove koji mogu uticati na Vaš srčani ritam.
Primjeri ovih lijekova su:
- antiaritmici, kao što su kinidin, amiodaron, sotalol ili dofetilid (koriste se za liječenje abnormalnog
srčanog ritma),
- antipsihotici, kao što su tioridazin (pogledati serotoninski sindrom gore),
- antibiotik, kao što su eritromicin ili moksifloksacin (koriste se za liječenje bakterijskih infekcija),
- antihistaminici (koriste se za liječenje alergija).

Sljedeći lijekovi takođe mogu imati interakciju sa lijekom Zanfexa XR i treba ih uzimati sa oprezom.
Naročito je važno da kažete svom ljekaru ili farmaceutu ako uzimate lijekove koji sadrže:
-

ketokonazol (lijek protiv gljivica),

haloperidol ili risperidon (liječenje psihijatrijskih oboljenja),

metoprolol (beta-blokator za liječenje visokog krvnog pritiska i srčanih problema).

Uzimanje hrane i pića sa lijekom Zanfexa XR
Zanfexa XR se može uzimati sa hranom (pogledajte odjeljak “ Kako uzimati Zanfexa XR“). Ne biste
smjeli uzimati alkohol dok uzimate lijek Zanfexa XR.

Trudnoća i dojenje
Obavijestite svog ljekara ako ste trudni ili planirate trudnoću. Možete koristiti lijek Zanfexa XR samo
nakon razgovora sa ljekarom o potencijalnim koristima i potencijalnim rizicima po vaše nerođeno
dijete.
Ako uzimate lijek Zanfexa XR tokom trudnoće, to recite Vašoj babici i/ili ljekaru, budući da Vaša beba
može ispoljavati određene simptome po rođenju. Ovi simptomi se obično pojavljuju tokom prva 24
sata od bebinog rođenja. Oni uključuju poteškoće sa hranjenjem i disanjem. Ako Vaša beba ima ove
simptome kada je rođena i ako ste zabrinuti, kontaktirajte babicu i/ili ljekara koji će Vas onda
posavjetovati šta činiti.
Lijek Zanfexa XR prolazi u majčino mlijeko. Postoji rizik da može uticati na bebu. Zbog toga, o ovom
treba da razgovarate sa svojim ljekarom i on će odlučiti o tome treba li da prestanete dojiti ili da
prestanete uzimati lijek Zanfexa XR.

Upravljanje vozilima i mašinama
Ne upravljajte motorinim vozilom ili mašinom dok ne saznate kako lijek Zanfexa XR utiče na vas.
Δ Trigonik, lijek sa mogućim uticajem na psihofizičke sposobnosti (upozorenje prilikom upravljanja
motornim vozilima i mašinama).

Alkaloid AD- Skopje

Šta morate znati o pomoćnim supstancama koje sadrži lijek Zanfexa XR
Boja E110 koja se nalazi u kapsulama može prouzrokovati alergijski tip reakcija.
Ovaj lijek sadrži saharozu. Ako vam je ljekar rekao da imate bolest tzv. nepodnošenja nekih šećera,
prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavetujte se sa svojim ljekarom.

3. KAKO UZIMATI ZANFEXA XR

Uvijek uzimajte Zanfexa XR tačno kako vam je propisao vaš ljekar. Ukoliko niste sigurni kako,

posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Uobičajna preporučena početna doza za liječenje depresije, generalizovanog anksioznog poremećaja
i socijalnog anksioznog poremećaja je 75 mg dnevno. Ovu dozu vaš ljekar može postepeno
povećavati, ako je potrebno, do maksimalne doze od 375 mg dnevno za liječenje depresije.
Maksimalna dnevna doza za generalizovani anksiozni poremećaj i socijalno anksiozni poremećaj je
225 mg dnevno.
Uzimajte lijek Zanfexa XR otprilike uvijek u isto doba dana, bilo ujutro ili naveče. Kapsule moraju biti
progutane cijele, sa tečnošću, a ne otvorene, slomljenje, sažvakane ili otopljene.
Lijek Zanfexa XR se treba uzimati sa hranom.
Ako imate problema sa jetrom ili bubrezima, razgovarajte sa svojim ljekarom, pošto je moguće da će
Vam trebati drugačija doza lijeka Zanfexa XR.
Ne prestajte uzimati lijek Zanfexa XR bez prethodnog razgovora sa ljekarom (pogledajte odjeljak “Ako
prestanete uzimati Zanfexa XR”).

Ako uzmete više lijeka Zanfexa XR nego što ste trebali
Ako ste uzeli previše kapsula morate zatražiti hitnu medicinsku pomoć, čak i ako se osjećate dobro,
zbog rizika od ozbiljnih neželjenih dejstava. Sjetite se da sa sobom ponesete pakovanje lijeka, čak i
ako je prazno.
Simptomi mogućeg predoziranja su ubrzan rad srca, promjene u nivou svijesti (koje variraju od
somnolencije do kome), zamućen vid, napadi grčeva i povraćanje.

Ako ste zaboravili uzeti lijek Zanfexa XR

Nikada ne treba uzimati duplu dozu da bi se nadomjestila preskočena doza lijeka!

Ako propustite dozu, uzmite je čim se sjetite. Međutim, ako je vrijeme za sljedeću dozu, preskočite
propuštenu dozu i uzmite samo jednu dozu kao i obično. Ne uzimajte više od dnevne količine lijeka
Zanfexe XR koja je prepisana za Vas u jednom danu.

Ako prestanete uzimati Zanfexa XR
Ne prekidajte uzimanje terapije ili ne smanjujte dozu bez prethodnog savjetovanja sa vašim ljekarom
čak i ako se osjećate bolje. Ako Vaš ljekar bude smatrao da Vam više ne treba Zanfexa XR, može
zatražiti da postepeno smanjujete dozu lijeka prije nego što ga u potpunosti prestanete uzimati.
Određena neželjena dejstva lijeka se mogu pojaviti kod ljudi koji su prestali uzimati Zanfexa XR,
naročito kada se Zanfexa XR naglo prestane uzimati ili ako se doza prenaglo smanjuje. Neki pacijenti
mogu osjećati sljedeće simptome: umor, vrtoglavicu, ošamućenost, glavobolju, nesanicu, noćne
more, suva usta, gubitak apetita, mučninu, proliv, nervozu, nemir, zbunjenost, zvonjavu u ušima,
trnjenja, slabost, znojenje, napade grčeva ili simptome slične gripu.
Ljekar će Vas posavjetovati kako da postepeno prestanete uzimati lijek Zanfexu XR. Ako osjetite bilo
koji od ovih simptoma ili neke druge simptome koji Vam stvaraju probleme, zatražite savjet od svog
ljekara.

Ako imate još pitanja u vezi sa upotrebom ovog lijeka, pitajte svog ljekara ili farmaceuta.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA

Kao i svi drugi lijekovi, Zanfexa XR može izazvati neželjena dejstva, koja se ne javljaju kod svih.

Ako se bilo šta od doljenavedenog dogodi, prestanite da uzimate lijek Zanfexa XR. Odmah recite
svom ljekaru ili idite na odjel hitne pomoći u najbližoj bolnici
:
-

stezanje u grudima, pištanje u grudima, teškoće sa gutanjem ili disanjem,

oticanje lica, grla, ruku ili stopala,

Alkaloid AD- Skopje

osjećanje nervoze ili anksioznosti, vrtoglavice, pojačano lupanje srca, iznenadno crvenilo kože

i/ili osjećaj toplote,
-

ozbiljan osip, svrbež ili koprivnjača (podignute fleke crvene ili blijede kože koja često svrbi),

znakovi i simptomi serotoninskog sindroma koji mogu uključivati nemir, halucinacije, gubitak

koordinacije, ubrzan rad srca, povišena tjelesna temperatura, brze promjene krvnog pritiska, pojačane
reflekse, proliv, koma, mučnina, povraćanje.
-

u najtežem obliku, serotoninski sindrom može podsjećati na neuroleptički maligni sindrom

(NMS). Znakovi i simptomi NMS mogu uključivati kombinaciju groznice, ubrzanog rada srca, znojenje,
teška ukočenost mišića, zbunjenost, povećanje mišićnih enzima (određuju se testovima krvi).

Ostala neželjena dejstva koja treba da prijavite svom ljekaru uključuju:
-

kašalj, pištanje u grudima (vizing), nedostatak vazduha i visoka temperatura,

crna stolica (boje katrana) ili krv u stolici,

žuta obojenost kože ili očiju, svrbež ili tamna mokrača, koji mogu biti simptomi upale jetre

(hepatitis),
-

problemi sa srcem, kao što su brz ili nepravilan rad srca, povećan krvni pritisak,

problemi sa očima, kao što su zamagljen vid, proširene zjenice,

problemi sa nervima, kao što su vrtoglavica, trnci i žmarci, poremećaj pokreta, napadi grčeva,

psihijatrijski problemi, kao što su hiperaktivnost i euforija (osjećaj preuzbuđenosti),

prekidanje terapije (pogledajte odjeljak “Ako prestanete uzimati Zanfexa XR”),

produženo krvarenje - ako se posijećete ili povrijedite, zaustavljanja krvarenja može potrajati

malo duže nego što je uobičajeno.

Kompletna lista neželjenih dejstava

Vrlo česta neželjena dejstva (

javljaju se kod kod više od jednog na deset korisnika),

vrtoglavica, glavobolja,

mučnina, suva usta,

znojenje (uključujući noćno znojenje)

Česta neželjena dejstva

(javljaju se kod manje od jednog na deset korisnika):

smanjen apetit,

zbunjenost, osjećaj izolovanosti (ili odvojenosti) od sebe, nedostatak orgazma, smanjen libido,

nervoza, nesanica, abnormalni snovi,
-

pospanost, tremor, trnci i žmarci, pojačani mišićni tonus,

vizuelne smetnje, uključujući zamućen vid, proširenje zjenica, nesposobnost oka da automatski

promijeni fokus sa udaljenih objekata u blizini,
-

zvonjava u ušima (tinitus),

palpitacije,

povećan krvni pritisak, crvenilo,

zijevanje,

povraćanje, zatvor, proliv,

povećana učestalost mokrenja, teškoće prilikom mokrenja,

menstrualne nepravilnosti kao što su povećano krvarenje ili povećano neredovno krvarenje,

nenormalna ejakulacija/orgazam (muškarci); erektilna disfunkcija (impotencija),
-

slabost (astenija), malaksalost, drhtavica,

povećan holesterol.

Manje česta neželjena dejstva

(javljaju se kod manje od jednog na 100 korisnika):

halucinacije, osjećaj izolovanosti (ili odvojenosti) od realnosti, nemir, nenormalni orgazmi

(žene), nedostatak osjećaja ili emocija, osjećaj preuzbuđenosti ili euforije, škripanje zubima,
-

osjećaj nemira ili nemogućnost mirnog sjedenja ili stajanja, nesvjestica, nevoljni mišićni pokreti,

oštećena kordinacija i ravnoteža, izmijenjeno čulo okusa,
-

brzo lupanje srca, osjećaj vrtoglavice (naročito kada se brzo ustane),

nedostatak vazduha,

povraćanje krvi, crna stolica (izmet) ili krv u stolici (što može biti znak unutrašnjeg krvarenja),

moguća je pojava generalnog oticanja kože, posebno lica, usta, jezika, područje grla ili ruke i

noge i/ili osip koji svrbi (koprivnjača), osjetljivost na sunčevo svjetlo, modrice, osip, nenormalan
gubitak kose,
-

nemogućnost mokrenja,

gubitak težine, povećanje težine.

Alkaloid AD- Skopje

Rijetka neželjena dejstva

(javljaju se kod manje od jednog na 1.000 korisnika):

napadi grčeva,

nemogućnost za kontrolisanje mokrenja,

-

povećana aktivnost, galopirajuće misli i smanjena potreba za snom (manija).

Učestalost nepoznata

(ne može se procijeniti iz dostupnih podataka):

smanjen broj trombocita u krvi dovodi do povećanog rizika od modrica ili krvarenja, krvnih

poremećaja koji mogu voditi do povećanog rizika od infekcije,
-

otečeno lice ili jezik, nedostatak vazduha ili teškoće pri disanju, često praćeni sa kožnim osipom

(ovo može biti ozbiljna alergijska reakcija),
-

prekomjerno konzumiranje vode (poznato kao SIADH),

smanjenje nivoa natrijuma u krvi,

misli o samopovređivanju ili samoubistvu,

dezorijentacija i zbunjenost, često praćeni sa halucinacijama (delirijum), agresija,

visoka temperatura sa mišićnom ukočenošću, zbunjenost ili nemir i znojenje, ili ako osjećate

grčevite pokrete mišića koje ne možete kontrolisati, sve ovo mogu biti simptomi ozbiljnih stanja
poznatih kao maligni neuroleptički sindrom; osjećanja euforije, dremljivost, neprekidni brzi pokreti
očiju, nespretnost, nemir, osjećaj opijenosti, znojenje ili ukočeni mišići, koji su simptomi serotoninskog
sindroma; ukočenost, spazam i nevoljni mišićni pokreti,
-

jak bol u očima i smanjen ili zamagljen vid,

vertigo,

sniženje krvnog pritiska; nenormalni, brzi ili nepravilni otkucaji srca, koji mogu dovesti do

nesvjestice; neočekivano krvarenje, na primjer krvarenje desni, krv u mokraći ili prilikom povraćanja, ili
pojava neočekivanih modrica ili prskanje krvnih sudova (prskanje vena),
-

kašalj, pištanje u grudima (vizing), nedostatak vazduha i visoka temperatura, koji su simptomi

zapaljenja pluća povezani sa povećanjem bijelih krvnih zrnca (plućna eozinofilija),
-

jak abdominalni bol ili bol u leđima (što može biti znak ozbiljnog problema sa crijevima, jetrom ili

pankreasom),
-

svrbež, žuta obojenost kože ili očiju, tamna mokraća, ili simptomi slični gripu, koji su simptomi

zapaljenja jetre (hepatis); mala promjena nivoa jetrenih enzima u krvi,
-

kožni osip, koji može dovesti do pojave plikova ili guljenja kože, svrbeža, blagog osipa,

neobjašnjiva mišićna bol, bol ili slabost (rabdomioliza),

abnormalna proizvodnja majčinog mlijeka.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje su navedene.

5. KAKO ČUVATI ZANFEXA XR

Lijek Zanfexa XR morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Lijek treba čuvati na temperaturi do 25° C, u originalnom pakovanju.
Lijek Zanfexa XR se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.
Neiskorišteni lijek ne treba odlagati u kućni otpad ili ga bacati u otpadne vode. Potrebno je pitati
farmaceuta za najbolji način odlaganja neutrošenog lijeka, jer se na taj način čuva okolina.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta Zanfexa XR sadrži
ZANFEXA XR 75 mg kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda
Aktivna supstanca je venlafaksin.
Jedna kapsula sa produženim oslobađanjem sadrži 75 mg venlafaksina (89,25 mg u obliku
venlafaksin-hidrohlorida).
Pomoćne supstance: Šećerna jezgra (sadrže saharozu), Hidroksipropilceluloza, Hipromeloza, Talk,
Polimerni omotač E-7-7050 (etilceluloza; amonijum hidroksid; dibutil sebakat; oleinska kiselina; silika,
koloidna bezvodna). Tvrde želatinske kapsule: boja quinoline žuta E104, boja sunset žuta E110; titan
dioksid E171; želatin.

Alkaloid AD- Skopje

ZANFEXA XR 150 mg kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda
Aktivna supstanca je venlafaksin.
Jedna kapsula sa produženim oslobađanjem sadrži 150 mg venlafaksina (178,50 mg u obliku
venlafaksin-hidrohlorida).
Pomoćne supstance: Šećerna jezgra (sadrže saharozu), Hidroksipropilceluloza, Hipromeloza, Talk,
Polimerni omotač E-7-7050 (etilceluloza; amonijum hidroksid; dibutil sebakat; oleinska kiselina; silika,
koloidna bezvodna). Tvrde želatinske kapsule: boja patent plava E131; boja quinoline žuta E104, boja
sunset žuta E110; titan dioksid E171; želatin.

Kako Zanfexa XR izgleda i sadržaj pakovanja
ZANFEXA XR 75 mg kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda
Bijele do prljavo bijele pelete punjenje u tvrde želatinozne kapsule “veličine 1” sa žutom kapicom i
prozirnim tijelom. Kutija sa 30 kapsula u blister-pakovanju (3 blistera x 10 kapsula).

ZANFEXA XR 150 mg kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda
Bijele do prljavo bijele pelete punjenje u tvrde želatinozne kapsule “veličine 0” sa žutom kapicom i
prozirnim tijelom. Kutija sa 30 kapsula u blister-pakovanju (3 blistera x 10 kapsula).

7. REŽIM IZDAVANJA LIJEKA
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

8. PROIZVOĐAČ

ALKALOID AD Skopje
Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje
Republika Makedonija

Proizvođač gotovog lijeka
ALKALOID AD Skopje
Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje
Republika Makedonija

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Alkaloid d.o.o. Sarajevo
Isevića sokak br. 4b, Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Broj i datum rješenja
ZANFEXA XR 75 mg,kapsula sa produženim oslobađanjem,tvrda:04-07.3-2-6808/15 od 28.07.2016.
ZANFEXA XR 150 mg,kapsula sa produženim oslobađanjem,tvrda: 04-07.3-2-6809/15 od 28.07.2016.