ZYTRON

ZYTRON 4 mg tableta

10 film tableta (1 AL/PVC blister), u kutiji

Supstance:
ondansetron
Jačina ATC Oblik
4 mg tableta A04AA01 film tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

ZYTRON
4 mg
8 mg
film tableta
ondasetron

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo

- Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu
- Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome. Drugome ovaj lijek može  da škodi, čak i ako ima znake bolesti slične Vašima
- Ako bilo koje od neželjenih dejstava postane ozbiljno, ili ako primjetite neželjena dejstva koje ovdje
nisu navedena, molimo Vas recite to Vašem ljekaru ili farmaceutu.


Uputstvo sadrži:
1. Šta je Zytron i za šta se koristi
2.Prije nego počnete uzimati Zytron
3.Kako uzimati Zytron
4.Moguća neželjena djelovanja
5.Kako čuvati Zytron
6.Dodatne informacije

1. ŠTA JE ZYTRON I ZA ŠTA SE KORISTI

Zytron (ondansetron hidrohlorid) spada u grupu lijekova koji se zovu antiemetici. Zytron sprečava
nastanak mučnine i povraćanja koji nastaju kao posljedica lijekova za liječenje karcinoma –
hemoterapija ili zračenje (kod odraslih i djece), ili mučnine i povraćanja nakon operativnog zahvata
(samo kod odraslih).
Pitajte svog ljekara, medicinsku sestru ili farmaceuta ako želite bilo kakvo dalje objašnjenje u vezi sa
namjenom lijeka.

2. PRIJE NEGO ŠTO POČNETE DA UZIMATE ZYTRON

Nemojte uzimati lijek Zytron ako:
- uzimate apomorfin (koristi se za liječenje Parkinsonove bolesti) i
- ste alergični (preosjetljivi) na ondansetron ili na bilo koji drugi sastojak lijeka (pogledati dio 6).

Ako niste sigurni, razgovarajte sa svojim ljekarom, medicinskom sestrom ili farmaceutom prije
uzimanja tablete Zytron.

Budite oprezni sa lijekom Zytron:
Provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom prije uzimanja Zytron tablete ako:
- ste ikada imali problema sa srcem,
- imate neujednačen rad srca (aritmija),
- ste imali alergiju na bilo koji lijek sličan ondansetronu, kao što granisetron,
- imate oboljenje jetre,
- imate blokadu u crijevima i
- imate problema s nivoom soli u krvi, kao što su kalijum, natrijum i magnezijum.

Obavijestite svog ljekara ako imate ili ste imali neko od navedenih stanja u prošlosti.

Uzimanje drugih lijekova sa lijekom Zytron
Važno je da tokom uzimanja Zytron tableta vodite računa o lijekovima koje ste uzimali prije ili ih planirate uzimati.

Neophodno je da svog ljekara ili farmaceuta obavijestite o svim lijekovima koje uzimate ili ste uzimali
u skorije vrijeme, uključujući i one lijekove koje ste dobili bez recepta.
Poseban oprez je potreban ako istovremeno sa Zytron tabletama uzimate sljedeće lijekove:
- karbamazepin ili fenitoin – koristi se za liječenje napada grčeva (epilepsije)
-rifampicin se koristi za liječenje infekcija poput tuberkuloze (TB),
- antiaritmijske lijekove koji se koriste za liječenje neujednačenog rada srca,
-beta-blokatore koji se koriste za liječenje određenih problema sa srcem ili očima, tjeskobe ili prevencija migrene,
- tramadol – lijek protiv bola,
-lijekove koji djeluju na rad srca (kao što su haloperidol ili metadon) i lijekove za liječenje raka (posebno antraciklini i trastuzumab).

Ako niste sigurni da li se bilo šta od gorenavedenog odnosi na Vas, razgovarajte sa svojim ljekarom,
medicinskom sestrom ili farmaceutom prije nego što uzmete Zytron tablete.

Uzimanje hrane i pića sa lijekom Zytron
Zytron možete uzimati istovremeno sa hranom ili bez hrane. U toku primjene Zytrona ne smijete uzimati alkoholna pića.

Trudnoća i dojenje
Pitajte svog ljekara ili farmaceuta za savjet prije nego što počnete da koristite bilo koji lijek!

Nije poznato da li je Zytron bezbjedan lijek tokom trudnoće. Razgovarajte sa svojim ljekarom prije
uzimanja tableta Zytron ako ste trudni ili sumnjate da biste mogli zatrudnjeti. Ne dojite ako uzimate
Zytron. To je zato što male količine prolaze u majčino mlijeko. Pitajte svog ljekara ili babicu za savjet.

Upravljanje vozilima i mašinama
Zytron ne utiče na sposobnost upravljanja vozilima i mašinama, pa se može bezbjedno koristiti.

Šta morate znati o pomoćnim supstancama koje sadrži lijek Zytron
Lijek sadrži laktozu. Ako Vam je ljekar rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego
što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim ljekarom.

3. KAKO UZIMATI LIJEK ZYTRON
Uvijek uzimajte Zytron onako kako Vas je uputio ljekar. Ukoliko niste sigurni kako, posavjetujte se sa ljekarom, medicinskom sestrom ili farmaceutom. Doza koju Vam je ljekar prepisao će zavisiti od toga šta treba da liječite.

Doziranje kod pacijenata koji primaju hemoterapiju i/ili radioterapiju koji uzrokuju mučninu i povraćanje

Odrasli:

Na dan hemoterapije ili radioterapije:
Preporučena doza je 8 mg jedan do dva sata prije hemoterapije, a zatim 8 mg 12 sati kasnije. Nakon
24 sata poslije hemoterapije, Zytron se može dati da spriječi mučninu i povraćanje.
Naredni dani:
Preporučena doza za odrasle je 8 mg dva puta dnevno i može se davati do pet dana.

Djeca od šest mjeseci i adolescenti

Ljekar će odlučiti koju će Vam dozu dati. Uobičajena doza za dijete je 4 mg dva puta na dan.
To se može dati i do pet dana.

Doziranje lijeka radi sprečavanja mučnine i povraćanja poslije operacije

Odrasli

Preporučena doza za odrasle je 16 mg prije operacije ili 8 mg prije operacije, a zatim dvije doze od 8
mg u intervalu od osam sati.

Djeca koja imaju više od mjesec dana i adolescenti

Preporučuje se da se Zytron daje kao injekcija.

Doziranje lijeka kod pacijenata sa umjerenim ili teškim oštećenjem jetre

Ukupna dnevna doza ne treba biti veća od 8 mg.

Ako se osećate loše (povraćate) u roku od sat vremena od uzimanja doze
Uzmite istu dozu ponovo.
Inače, ne uzimajte više tableta nego što je preporučeno.
Ako se i dalje osjećate loše ili povraćate, obavijestite svog ljekara ili medicinsku sestru.

Ako uzmete više lijeka Zytron nego što treba

Ako uzmete veći broj Zytron tableta odjednom, obavezno odmah posjetite svog ljekara ili farmaceuta.

Ponesite pakovanje lijeka sa sobom.

Simptomi predoziranja su: promjene vida, zatvor, izražena vrtoglavica ili neravnomjeran rad srca.

Ako ste zaboravili uzeti Zytron

Nikada ne treba uzimati duplu dozu da bi se nadomjestila propuštena doza lijeka!

Ako zaboravite uzeti lijek na vrijeme, a povraćate i osjećate se loše, tabletu uzmite što prije i nastavite
sa daljim uzimanjem lijeka kako Vam je preporučeno.
Ako zaboravite uzeti lijek, ali se ne osjećate loše, narednu dozu uzmite kada Vam je prepisana.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom lijeka Zytron, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA

Kao i svi drugi lijekovi, Zytron može izazvati neželjena dejstva, koja se ne javljaju kod svih.

Alergijske reakcije
Ako imate alergijsku reakciju, prestanite da uzimate lijek i odmah posjetite ljekara. Znakovi mogu
uključivati:
• naglo stezanje i sviranje u grudima,
• otok kapaka, lica, usana, usta ili jezika,
• osip na koži – crvene tačke ili kvržice ispod kože (urtikarija) bilo gdje na Vašem tijelu i
• kolaps.

Ostala neželjena dejstva obuhvataju:

Vrlo česta neželjena dejstva (javljaju se kod više od jednog na deset korisnika):
• glavobolja.

Česta neželjena dejstva

(javljaju se kod manje od jednog na deset korisnika, ali kod više od jednog

na 100 korisnika):
• osjećaj toplote, naglo crvenilo u licu,
• zatvor,
• promjene rezultata ispitivanja funkcije jetre (ako se Zytron tablete uzimaju zajedno sa lijekom koji

se naziva cisplatin, inače ovo neželjeno dejstvo je manje često).

Manje česta neželjena dejstva

(javljaju se kod manje od jednog na 100 korisnika, ali kod više od

jednog na 1.000 korisnika):
• štucanje,
• nizak krvni pritisak, što može učiniti da se osjećate da ćete se onesvijestiti ili imate osjećaj

ošamućenosti,
• neravnomjerni otkucaji srca,
• bol u prsima,
• napad grčeva,
• neuobičajena ukočenost mišića, pokreti ili drhtanje tijela.

Rijetka neželjena dejstva

(javljaju se kod manje od jednog na 1.000 korisnika, ali kod više od jednog

na 10.000 korisnika):
• ošamućenost,
• zamućen vid,
• poremećaj srčanog ritma (ponekad uzrokuje nagli gubitak svijesti).

Vrlo rijetka neželjena dejstva

(javljaju se kod manje od jednog na 10.000 korisnika, ali kod više od

jednog na 100.000 korisnika):
• slabovidost ili privremeni gubitak vida, koji se obično vrati u roku od 20 minuta.

Ako primijetite bilo koje neželjeno djelovanje potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta!

5. KAKO ČUVATI ZYTRON

Zytron morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Zytron se ne smije koristiti poslije isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju. Rok trajanja odnosi se
na zadnji dan tog mjeseca.
Lijek treba čuvati na temperaturi do 25

C.

Neiskorišteni lijek ne treba odlagati u kućni otpad ili ga bacati u otpadne vode. Potrebno je
pitati farmaceuta za najbolji način odlaganja neutrošenog lijeka, jer se na taj način čuva
okolina.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta Zytron sadrži
• Aktivna supstanca je ondansetron. Film tablete dostupne su u dvije doze:

Jedna film tableta sadrži 4 mg ondansetrona (4,988 mg u obliku ondansetron-hidrohlorid, dihidrata).
Jedna film tableta sadrži 8 mg ondansetrona (9,976 mg u obliku ondansetron-hidrohlorid, dihidrata).

• Pomoćne supstance su:

Jezgro tablete: mikrokristalna celuloza; laktoza, monohidrat; skrob, preželatinizovani; magnezijum-

stearat.

Film obloga: film opadraj, žuti (hipromeloza, makrogol, titanijum-dioksid, željezni oksid, žuti E172).

Kako Zytron izgleda i sadržaj pakovanja
Zytron 4 mg i 8 mg film tablete su okrugle, bikonveksne film tablete žute boje.

Zytron, 4 mg film tablete
Film tablete su pakovane u blister pakovanje (alu folija/PVC folija) koji sadrži

10 tableta.

Kutija sadrži 10 film tableta (1 blister), uz priloženo uputstvo.

Zytron, 8 mg film tablete
Film tablete su pakovane u blister pakovanje (alu folija/PVC folija oil) koji sadrži

10 tableta.

Kutija sadrži 10 film tableta (1 blister), uz priloženo uputstvo.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Proizvođač (administrativno sjedište)
Alkaloid AD – Skopje
Bul. Aleksandar Makedonski 12
1000 Skopje, Republika Makedonija

Proizvođač gotovog lijeka (mjesto puštanja lijeka u promet)
Alkaloid AD – Skopje
Bul. Aleksandar Makedonski 12
1000 Skopje, Republika Makedonija

Nositelj dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
ALKALOID doo Sarajevo
Isevića sokak 4b, Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
Zytron, film tableta, 10 x 4 mg: 04-07.10-4514/13 od 19.02.2014
.
Zytron, film tableta, 10 x 8 mg: 04-07.10-4515/13 od 19.02.2014.