Lista lijekova

Lista lijekova

NATRIJ HLORID 0,9% IMUNA rastvor za infuziju 9 g/1000 mL | 10 plastičnih (PP) kesa sa po 1000 ml rastvora za infuziju upakovane svaka u zaštitnu ovojnu kesu; u kutiji
NATRIJ HLORID 0,9% IMUNA rastvor za infuziju 9 g/1000 mL | 1 plastična (PP) kesa sa 1000 ml rastvora za infuziju upakovana u zaštitnu ovojnu kesu, u kutiji
MANNITOL 20% VIOSER otopina za infuziju 200 mg/1 mL | 10 polietilenskih boca sa po 250 ml otopine za infuziju, u kutiji
BISOPROLOL BGP PRODUCTS filmom obložena tableta 2,5 mg/1 tableta | 20 filmom obloženih tableta (1 PVC/Al blister sa 20 tableta), u kutiji
BISOPROLOL BGP PRODUCTS filmom obložena tableta 5 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta (1 PVC/Al blister sa 30 tableta), u kutiji
PODAX film tableta 30 mg/1 tableta | 3 film tablete (1 PVC/PE/PVDC-Al blister sa 3 tablete),u kutiji
PODAX film tableta 60 mg/1 tableta | 3 film tablete (1 PVC/PE/PVDC-Al blister sa 3 tablete),u kutiji
METILPREDNIZOLON NORMON prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 40 mg/1 mL | 1 staklena bočica s liofiliziranim praškom i 1 staklena ampula sa 1 ml vode za injekciju, u kutiji
MOVYMIA (▼) rastvor za injekciju u ulošku 20 µg/80 µL | 1 uložak sa 2,4 ml rastvora za injekciju, što odgovara 28 doza od 20 mikrograma (na 80 mikrolitara)
MOVYMIA (▼) rastvor za injekciju u ulošku 20 µg/80 µL | 3 uloška sa po 2,4 ml rastvora za injekciju, što odgovara 28 doza od 20 mikrograma (na 80 mikrolitara)
BETAKLAV filmom obložena tableta 500 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta | 20 filmom obloženih tableta (2 Al/Al stripa sa po 10 tableta),u kutiji
BETAKLAV filmom obložena tableta 500 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta | 20 filmom obloženih tableta (2 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
BETAKLAV filmom obložena tableta 500 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta | 10 filmom obloženih tableta (1 OPA/Al/PVC/Al blister sa 10 tableta), u kutiji
BETAKLAV filmom obložena tableta 500 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta | 10 filmom obloženih tableta (1 Al/Al blister sa 10 tableta), u kutiji
BETAKLAV filmom obložena tableta 500 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta | 14 filmom obloženih tableta (2 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 7 tableta), u kutiji
BETAKLAV filmom obložena tableta 500 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta | 14 filmom obloženih tableta (2 Al/Al blistera sa po 7 tableta), u kutiji
BETAKLAV filmom obložena tableta 875 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta | 14 filmom obloženih tableta (2 Al/Al blistera sa po 7 tableta), u kutiji
BETAKLAV filmom obložena tableta 875 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta | 14 filmom obloženih tableta (2 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 7 tableta), u kutiji
BETAKLAV filmom obložena tableta 875 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta | 10 filmom obloženih tableta (1 Al/Al blister sa 10 tableta), u kutiji
BETAKLAV filmom obložena tableta 875 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta | 10 filmom obloženih tableta (1 OPA/Al/PVC/Al blister sa po 10 tableta), u kutiji
IMIPENEM / CILASTATIN KABI prašak za rastvor za infuziju 500 mg/1 Boca/ Bocica+ 500 mg/1 Boca/ Bocica | 10 staklenih bočica zapremine 20 ml sa praškom za rastvor za infuziju, u kutiji
MOXIRAL film tableta 400 mg/1 tableta | 7 film tableta (1 OPA/Alu/PVC-Alu blister sa 7 tableta), u kutiji
MOXIRAL film tableta 400 mg/1 tableta | 5 film tableta (1 OPA/Alu/PVC-Alu blister sa 5 tableta), u kutiji
HIVERAC film tableta 245 mg/1 tableta | 30 film tableta (3 Al/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
VIRENTE film tableta 0,5 mg/1 tableta | 30 film tableta (3 Al/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
VIRENTE film tableta 1 mg/1 tableta | 30 film tableta (3 Al/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
FORTEVIR film tableta 1 mg/1 tableta | 30 film tableta (2 Al/Al blistera po 15 tableta), u kutiji
FORTEVIR film tableta 0,5 mg/1 tableta | 30 film tableta (2 Al/Al blistera po 15 tableta), u kutiji
TEMOZOLOMID LEK kapsula, tvrda 5 mg/1 kapsula | 5 kapsula tvrdih, u bočici od smeđeg stakla tipa III s propilenskim sigurnosnim zatvaračem, u kutiji
TEMOZOLOMID LEK kapsula, tvrda 20 mg/1 kapsula | 5 kapsula tvrdih, u bočici od smeđeg stakla tipa III s propilenskim sigurnosnim zatvaračem, u kutiji