Lista lijekova

Lista lijekova

TEMOZOLOMID LEK kapsula, tvrda 100 mg/1 kapsula | 5 kapsula tvrdih, u bočici od smeđeg stakla tipa III s propilenskim sigurnosnim zatvaračem, u kutiji
MABTHERA rastvor za injekciju 1600 mg/13.4 mL | staklena bočica sa 13,4 ml rastvora za injekciju, u kutiji
BLITZIMA (▼) Koncentrat za otopinu za infuziju 10 mg/1 mL | 1 staklena bočica od 50 ml koncentrata za otopinu za infuziju, u kutiji
KISQALI (▼) filmom obložena tableta 200 mg/1 tableta | 21 filmom obložena tableta (1 PVC/PCTFE blister sa 21 tabletom), u kutiji
KISQALI (▼) filmom obložena tableta 200 mg/1 tableta | 63 filmom obložene tablete (3 PVC/PCTFE blistera sa po 21 tabletom), u kutiji
BIKALUTAMID LEK filmom obložena tableta 150 mg/1 tableta | 28 filmom obloženih tableta (4 PVC/Aclar/Alu blistera sa po 7 tableta), u kutiji
Bolex Forte film tableta 550 mg/1 tableta | 20 film tableta (2 PVC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
ROSACTA krema 100 mg/1 g | 50 g kreme u aluminijskoj tubi, u kutiji
NOMIGREN film tableta 200 mg/1 tableta+ 80 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta+ 20 mg/1 tableta+ 0,75 mg/1 tableta | 2 film tablete (1 Alu/Alu blister sa 2 tablete), u kutiji
NOMIGREN film tableta 200 mg/1 tableta+ 80 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta+ 20 mg/1 tableta+ 0,75 mg/1 tableta | 4 film tablete (1 Alu/Alu blister sa 4 tablete), u kutiji
NOMIGREN film tableta 200 mg/1 tableta+ 80 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta+ 20 mg/1 tableta+ 0,75 mg/1 tableta | 10 film tableta (1 Alu/Alu blister sa 10 tableta), u kutiji
NOMIGREN film tableta 200 mg/1 tableta+ 80 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta+ 20 mg/1 tableta+ 0,75 mg/1 tableta | 20 film tableta (2 Alu/Alu blistera sa po 10 tableta), u kutiji
LEPTICA film tableta 500 mg/1 tableta | 50 film tableta (5 PVC/PVDC-Al blistera sa po 10 tableta),u kutiji
LUMINEL oralna disperzibilna tableta 10 mg/1 tableta | 30 oralnih disperzibilnih tableta (3 Al/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
LUMINEL oralna disperzibilna tableta 15 mg/1 tableta | 30 oralnih disperzibilnih tableta (3 Al/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
SERTRALIN BGP Products filmom obložena tableta 50 mg/1 tableta | 28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PVDC blistera sa po 14 tableta), u kutiji
FUARTE (▼) tableta za oralnu suspenziju 500 mg/1 tableta | 28 tableta za oralnu suspenziju (2 PVC/PE/PVDC//Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji
FUARTE (▼) tableta za oralnu suspenziju 125 mg/1 tableta | 28 tableta za oralnu suspenziju (2 PVC/PE/PVDC//Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji
FUARTE (▼) tableta za oralnu suspenziju 250 mg/1 tableta | 28 tableta za oralnu suspenziju (2 PVC/PE/PVDC//Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji
CLARISCAN otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki 0,5 mmol/1 mL | 10 napunjenih injekcionih štrcaljki sa po 10 ml otopine za injekciju,u kutiji
CLARISCAN otopina za injekciju 0,5 mmol/1 mL | 10 staklenih bočica sa po 20 ml otopine za injekciju, u kutiji
CLARISCAN otopina za injekciju 0,5 mmol/1 mL | 10 staklenih bočica sa po 15 ml otopine za injekciju, u kutiji
CLARISCAN otopina za injekciju 0,5 mmol/1 mL | 10 staklenih bočica sa po 10 ml otopine za injekciju, u kutiji