Supstanca: Filgrastim

FILGRASTIM 11

TEVAGRASTIM otopina za injekciju/ infuziju 480 µg/0.8 mL | 1 napunjena štrcaljka sa 0,8 ml otopine sa iglom za injekciju, sa zaštitom za iglu, u kutiji
TEVAGRASTIM otopina za injekciju/ infuziju 480 µg/0.8 mL | 1 napunjena štrcaljka sa 0,8 ml otopine sa iglom za injekciju, bez zaštite za iglu, u kutiji
TEVAGRASTIM otopina za injekciju/ infuziju 300 µg/0.5 mL | 1 napunjena štrcaljka sa 0,5 ml otopine sa iglom za injekciju, sa zaštitom za iglu, u kutiji
TEVAGRASTIM otopina za injekciju/ infuziju 300 µg/0.5 mL | 1 napunjena štrcaljka sa 0,5 ml otopine sa iglom za injekciju, bez zaštite za iglu, u kutiji
NIVESTIM rastvor za injekciju/ infuziju 120 µg/0.2 mL | 1 napunjen injekcioni špric sa 0,2 ml rastvora za injekciju/infuziju, kutija sa 5 napunjenih injekcionih špriceva
NIVESTIM rastvor za injekciju/ infuziju 300 µg/0.5 mL | 1 napunjen injekcioni špric sa 0,5 ml rastvora za injekciju /infuziju, kutija sa 5 napunjenih injekcionih špriceva
NIVESTIM rastvor za injekciju/ infuziju 480 µg/0.5 mL | 1 napunjen injekcioni špric sa 0,5 ml rastvora za injekciju/infuziju, kutija sa 5 napunjenih injekcionih špriceva
ZARZIO rastvor za injekciju /infuziju u napunjenoj šprici 480 µg/0.5 mL | 1 napunjena šprica sa sigurnosnom zaštitom za iglu u kutiji
ZARZIO rastvor za injekciju /infuziju u napunjenoj šprici 480 µg/0.5 mL | 1 napunjena šprica bez sigurnosne zaštite za iglu u kutiji
ZARZIO rastvor za injekciju /infuziju u napunjenoj šprici 300 µg/0.5 mL | 1 napunjena šprica bez sigurnosne zaštite za iglu, u kutiji
ZARZIO rastvor za injekciju /infuziju u napunjenoj šprici 300 µg/0.5 mL | 1 napunjena šprica sa sigurnosnom zaštitom za iglu, u kutiji