AirFluSal Forspiro

AirFluSal Forspiro 50 µg doza+ 250 µg doza

1 plastični inhalator koji sadrži OPA/Al/PVC/Al blister trakice sa 60 doza praška, u kutiji

Supstance:
flutikazon salmeterol
Jačina ATC Oblik
50 µg doza+ 250 µg doza R03AK06 prašak za inhaliranje, podijeljeni