Supstanca: Salmeterol

SALMETEROL 31

SEREVENT suspenzija za inhalaciju pod pritiskom 25 µg/1 doza | 1 aluminijumska bočica sa suspenzijom za inhalaciju pod pritiskom (sa 120 doza) s odmjernim ventilom, smještena u plastični nosač sa aktivatorom i nastavkom za usta sa atomizerom, u kutiji
OSPERTUS suspenzija za inhalaciju pod pritiskom 25 µg/1 doza | 120 inhalacijskih doza u aluminijskom spremniku s odmjernim ventilom smještenim u plastični raspršivač s nastavkom za usta s poklopcem, u kutiji
SERETIDE Diskus prašak za inhaliranje 50 µg/1 doza+ 100 µg/1 doza | 1 plastični dozator (diskus) sa mjeračem doza sa blister trakom sa 60 pojedinačnih doza praška za inhaliranje, u kutiji
SERETIDE Diskus prašak za inhaliranje 50 µg/1 doza+ 250 µg/1 doza | 1 plastični dozator (diskus) sa mjeračem doza sa blister trakom sa 60 pojedinačnih doza praška za inhaliranje, u kutiji
SERETIDE Diskus prašak za inhaliranje 50 µg/1 doza+ 500 µg/1 doza | 1 plastični dozator (diskus) sa mjeračem doza sa blister trakom sa 60 pojedinačnih doza praška za inhaliranje, u kutiji
SERETIDE inhaler suspenzija za inhalaciju pod pritiskom 25 µg/1 doza+ 50 µg/1 doza | 1 metalni spremnik (sa 120 doza) s odmjernim ventilom, u plastičnom raspršivaču u kutiji
SERETIDE inhaler suspenzija za inhalaciju pod pritiskom 25 µg/1 doza+ 125 µg/1 doza | 1 metalni spremnik (sa 120 doza) s odmjernim ventilom, u plastičnom raspršivaču u kutiji
SERETIDE inhaler suspenzija za inhalaciju pod pritiskom 25 µg/1 doza+ 250 µg/1 doza | 1 metalni spremnik (sa 120 doza) s odmjernim ventilom, u plastičnom raspršivaču u kutiji
BRONHIAL 250/50 prašak za inhaliranje, tvrda kapsula 250 µg/1 kapsula+ 50 µg/1 kapsula | 60 tvrdih kapsula sa praškom za inhalaciju (6 blistera po 10 kapsula) i inhaler, u kutiji
BRONHIAL 500/50 prašak za inhalaciju, tvrda kapsula 500 µg/1 kapsula+ 50 µg/1 kapsula | 60 tvrdih kapsula sa praškom za inhalaciju (6 blistera po 10 kapsula) i raspršivač, u kutiji
FLUSAL - 50 HFA INHALER suspenzija za inhalaciju pod pritiskom 25 µg/1 doza+ 50 µg/1 doza | 1 aluminijumski spremnik sa 120 doza suspenzije za inhalaciju pod pritiskom u kutiji
FLUSAL -125 HFA Inhaler suspenzija za inhalaciju pod pritiskom 25 µg/1 doza+ 125 µg/1 doza | 1 aluminijski spremnik sa 120 doza suspenzije za inhalaciju pod pritiskom u kutiji
FLUSAL -250 HFA Inhaler suspenzija za inhalaciju pod pritiskom 25 µg/1 doza+ 250 µg/1 doza | 1 aluminijski spremnik sa 120 doza suspenzije za inhalaciju pod pritiskom u kutiji
RESPIRO suspenzija za inhaliranje pod pritiskom 25 µg/1 doza+ 250 µg/1 doza | 120 doza, metalni kontejner konkavnog dna sa odmjernim ventilom, aerosol salmeterol/flutikazon, 25/250 mikrograma sa 10,22 g suspenzije za inhaliranje pod pritiskom u kutiji
AirFluSal Forspiro prašak za inhaliranje, podijeljeni 50 µg/1 doza+ 250 µg/1 doza | 1 plastični inhalator koji sadrži OPA/Al/PVC/Al blister trakice sa 60 doza praška, u kutiji
AirFluSal Forspiro prašak za inhaliranje, podijeljeni 50 µg/1 doza+ 500 µg/1 doza | 1 plastični inhalator koji sadrži OPA/Al/PVC/Al blister trakice sa 60 doza praška, u kutiji
RESPIRO suspenzija za inhaliranje pod pritiskom 25 µg/1 doza+ 50 µg/1 doza | 120 doza, metalni kontejner konkavnog dna sa odmjernim ventilom, aerosol salmeterol/flutikazon, 25/50 mikrograma sa 10,22 g suspenzije za inhaliranje pod pritiskom u kutiji
RESPIRO suspenzija za inhaliranje pod pritiskom 25 µg/1 doza+ 125 µg/1 doza | 120 doza, metalni kontejner konkavnog dna sa odmjernim ventilom, aerosol salmeterol/flutikazon, 25/125 mikrograma sa 10,22 g suspenzije za inhaliranje pod pritiskom u kutiji
ALAPHION suspenzija za inhalaciju pod pritiskom 25 µg/1 doza+ 125 µg/1 doza | inhaler sa 120 doza (suspenzija za inhalaciju pod pritiskom), u kutiji
ALAPHION suspenzija za inhalaciju pod pritiskom 25 µg/1 doza+ 250 µg/1 doza | inhaler sa 120 doza (suspenzija za inhalaciju pod pritiskom), u kutiji
SALDISK prašak inhalata, dozirani 50 µg/1 doza+ 100 µg/1 doza | 60 doza u aluminijskoj blister traci (sa zaštitnom folijom) namotanoj u plastičnom kućištu, u kutiji
SALDISK prašak inhalata, dozirani 50 µg/1 doza+ 250 µg/1 doza | 60 doza u aluminijskoj blister traci (sa zaštitnom folijom) namotanoj u plastičnom kućištu, u kutiji
SALDISK prašak inhalata, dozirani 50 µg/1 doza+ 500 µg/1 doza | 60 doza u aluminijskoj blister traci (sa zaštitnom folijom) namotanoj u plastičnom kućištu, u kutiji
SPYRO prašak za inhaliranje, podijeljeni 100 µg/1 doza+ 50 µg/1 doza | 60 Al/Al traka sa po dva blistera ispunjena sa praškom za inhalaciju + 1 inhalator, u kutiji
SPYRO prašak za inhaliranje, podijeljeni 250 µg/1 doza+ 50 µg/1 doza | 60 Al/Al traka sa po dva blistera ispunjena sa praškom za inhalaciju + 1 inhalator, u kutiji
SPYRO prašak za inhalaciju, podijeljeni 500 µg/1 doza+ 50 µg/1 doza | 60 Al/Al traka sa po dva blistera ispunjena sa praškom za inhalaciju + 1 inhalator, u kutiji
BREQUAL prašak za inhalaciju, tvrda kapsula 50 µg/1 kapsula+ 100 µg/1 kapsula | 60 kapsula (6 Al/Al blistera po 10 kapsula i Qhaler inhalacioni uređaj), u kutiji
BREQUAL prašak za inhalaciju, tvrda kapsula 50 µg/1 kapsula+ 500 µg/1 kapsula | 60 kapsula (6 Al/Al blistera po 10 kapsula i Qhaler inhalacioni uređaj), u kutiji
BREQUAL prašak za inhalaciju, tvrda kapsula 50 µg/1 kapsula+ 250 µg/1 kapsula | 60 kapsula (6 Al/Al blistera po 10 kapsula i Qhaler inhalacioni uređaj), u kutiji
SERZYL suspenzija za inhalaciju pod pritiskom 25 µg/1 doza+ 125 µg/1 doza | 1 inhalator sa 120 doza suspenzije za inhalaciju pod pritiskom, u kutiji
SERZYL suspenzija za inhalaciju pod pritiskom 25 µg/1 doza+ 250 µg/1 doza | 1 inhalator sa 120 doza suspenzije za inhalaciju pod pritiskom, u kutiji