AirFluSal Forspiro

AirFluSal Forspiro 50 µg doza+ 500 µg doza

1 plastični inhalator koji sadrži OPA/Al/PVC/Al blister trakice sa 60 doza praška, u kutiji

Supstance:
flutikazon salmeterol
Jačina ATC Oblik
50 µg doza+ 500 µg doza R03AK06 prašak za inhaliranje, podijeljeni