AMOKSICILIN HF

AMOKSICILIN HF 500 mg kapsula

16 kapsula, tvrdih (2 PVC/Al - blistera po 8 kapsula), u kutiji

Supstance:
amoksicilin
Jačina ATC Oblik
500 mg kapsula J01CA04 kapsula, tvrda

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

AMOKSICILIN HF
500 mg, kapsula, tvrda

amoksicilin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, prije nego što počnete da koristite ovaj lijek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek propisan je Vama i ne smijete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste

znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primijetite neko neželjeno dejstvo koje nije

navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je lijek AMOKSICILIN HF i čemu je namijenjen
2. Šta treba da znate prije nego što uzmete lijek AMOKSICILIN HF
3. Kako se upotrebljava lijek AMOKSICILIN HF
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek AMOKSICILIN HF
6. Dodatne informacije.

1. ŠTA JE LIJEK AMOKSICILIN HF I ČEMU JE NAMIJENJEN?
AMOKSICILIN HF je lijek iz grupe penicilinskih antibiotika. Kapsule sadrže lijek amoksicilin.

KAKO LIJEK AMOKSICILIN HF

DJELUJE?

AMOKSICILIN HF djeluje tako što ubija bakterije koje izazivaju infekcije.

KADA SE LIJEK AMOKSICILIN HF UPOTREBLJAVA?
AMOKSICILIN HF se koristi za liječenje infekcija u različitim dijelovima tijela koje izazivaju bakterije.
Takođe se koristi u liječenju infekcija poslije vađenja zuba ili druge hirurške intervencije. Amoksicilin
se, u kombinaciji sa drugim lijekovima, može koristiti za liječenje čira u želucu.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRIJE NEGO ŠTO UZMETE LIJEK AMOKSICILIN HF?

Upozorite ljekara ako uzimate druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj

metabolizma, preosjetljivi ste na lijekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

KADA NE SMIJETE UZIMATI AMOKSICILIN HF?
Ne uzimajte AMOKSICILIN HF ako ste:

alergični (preosjetljivi) na penicilinske antibiotike ili na bilo koju supstancu koja se nalazi u
preparatu (vidjeti dio 6)

ranije imali alergijsku reakciju (preosjetljivost) na neki antibiotik kao što su ospa na koži i
oticanje lica ili vrata.

Nemojte koristiti amoksicilin ako se bilo šta od navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni
razgovarajte sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

UPOZORENJA I MJERE OPREZA
Provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom prije ovog uzimanja lijeka ako:

imate upalu žlijezda.

se liječite zbog problema sa bubrezima.

ne mokrite redovno.

Ako niste sigurni da li se nešto od navedenog odnosi na Vas razgovarajte sa svojim ljekarom ili
farmaceutom prije nego što počnete da koristite lijek.

Ako se kod Vas rade analize urina ili krvi
Ako se kod Vas rade analize glukoze u urinu ili analize krvi koje se odnose na funkciju jetre
obavijestite ljekara ili medicinsku sestru da koristite amoksicilin zbog toga što amoksicilin može da
utiče na rezultate ovih testova.

NA ŠTA MORATE PAZITI AKO UZIMATE DRUGE LIJEKOVE

Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi na lijekove koje više ne pijete, kao i na lijekove koje

planirate da uzimate u budućnosti. Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do

nedavno uzimali neki drugi lijek, uključujući biljne lijekove i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog

recepta.

Ovo je zbog toga što amoksicilin može da utiče na dejstvo drugih lijekova i drugi lijekovi mogu da utiču
na način djelovanja amoksicilina.

Ako uzimate alopurinol (za liječenje gihta) sa amoksicilinom, obzirom da je moguće da se

pojave alergijske reakcije na koži.

Ako uzimate probenecid (za liječenje gihta) Vaš ljekar može da odluči da prilagodi dozu

amoksicilina.

Ako se istovremeno uzimaju lijekovi protiv zgrušavanja krvi (kao što je varfarin) i amoksicilin

mogu biti neophodne dodatne analize krvi.

Amoksicilin može da zaustavi dejstvo kontraceptivnih pilula. Treba da preduzmete dodatne mjere
kontracepcije kao što je upotreba kondoma. Ako Vam je potreban savjet razgovarajte sa svojim
ljekarom ili farmaceutom.

PRIMJENA U TRUDNOĆI I DOJENJU

Prije nego što počnete da uzimate neki lijek, posavetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Ako mislite da ste ili bi mogli biti trudni ili ako dojite pitajte svog ljekatra ili farmaceuta za savjet prije
nego što počnete da koristite lijek.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LIJEK AMOKSICILIN HF?

Uvijek uzimajte lijek tačno kako Vam je ljekar preporučio i ne prekidajte liječenje ukoliko Vam Vaš

ljekar ne kaže da to uradite. Ukoliko mislite da lijek AMOKSICILIN HF suviše slabo ili jako djeluje na

Vaš organizam, obratite se ljekaru ili farmaceutu.

Kada uzimate AMOKSICILIN HF:

Progutajte kapsule sa vodom na početku obroka ili nešto ranije.

Rasporedite doze jednako u toku dana odvajajući ih najmanje 4 sata.

Nikada ne uzimajte dvije doze u toku jednog sata.

Najveća preporučena doza je 6 grama dnevno dato kao dva puta po 3 grama.

Preporučena doza je:

Djeca lakša od 40 kg koja mogu da progutaju kapsule

Sve doze se računaju u odnosu na tjelesnu težinu djeteta u kilogramima.

Vaš ljekar će preporučiti koliko amoksicilina treba dati Vašem djetetu ili bebi.

Preporučena doza – 40 do 90 mg po kilogramu težine djeteta dnevno dato u dvije ili tri
podijeljene doze.

Odrasli, stariji i djeca teža od 40 kg

Standardna doza: 1 x 250 mg kapsule tri puta dnevno.

Ozbiljne infekcije: 1 x 500 mg kapsule tri puta dnevno.

Ozbiljne i povratne infekcije u grudima: 3 g (6 x 500 mg kapsule) dva puta dnevno.

Infekcije mokraćnih puteva: 2 x 3 g (6 x 500 mg kapsule) sa intervalom od 10-12 sati između
doza.

Dentalni apsces (infekcija ispod desni i zuba): 2 x 3 g (6 x 500 mg kapsule) sa intervalom od 8
sati između doza.

Gonoreja (seksualno prenosiva infekcija): 1 x 3 g (6 x 500 mg kapsule).

Čir u želucu: 1 x 750 mg (3 x 250 mg kapsule ili 1 x 500 mg kapsula i 1 x 250 mg kapsula) ili 1
x 1 g (2 x 500 mg kapsule) dva puta dnevno u toku 7 dana sa drugim antibioticima.

Za zaustavljanje infekcije u toku hirurške intervencije

Doza može da varira prema vrsti intervencije. Istovremeno se mogu dati i drugi lijekovi.

Vaš ljekar, farmaceut ili medicinska sestra će Vam detaljnije objasniti.

Problemi sa bubrezima

Ako imate probleme sa bubrezima doza može da bude manja u odnosu na preporučene doze.

UKOLIKO STE UZELI VIŠE LIJEKA NEGO ŠTO BI TREBALO
Ukoliko mislite da ste Vi ili neko drugi uzeo veću dozu lijeka AMOKSICILIN

HF nego što je

preporučeno, odmah se obratite Vašem ljekaru ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi. Ponesite sa sobom
kutiju ili preostale kapsule lijeka.

Ako ste uzeli previše amoksicilina znaci mogu da budu uznemiren želudac (slabost, proliv) ili kristali u
mokraći, što se može vidjeti kao zamućena mokraća ili problemi pri mokrenju. Razgovarajte sa svojim
ljekarom što je prije moguće.

UKOLIKO STE ZABORAVILI DA UZMETE LIJEK AMOKSICILIN HF

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomjestite to što ste preskočili da uzmete lijek!

Ukoliko ste zaboravili da uzmete dozu lijeka ne brinite i uzmite je čim se sjetite. Ne uzimajte slijedeću
dozu previše brzo, čekajte oko 4 sata prije nego što je uzmete.

ŠTA SE DEŠAVA AKO NAGLO PRESTANETE DA UZIMATE LIJEK AMOKSICILIN HF?
Liječenje ne treba da prekidate bez preporuke ljekara.

Nastavite da uzimate amoksicilin dok se ne završi liječenje čak i ako se osjećate bolje. Potrebna Vam
je svaka doza u borbi protiv infekcije. Ako neke bakterije prežive one mogu dovesti do povratka
infekcije. Liječenje treba nastaviti 2-3 dana poslije prestanka simptoma.

Ne koristite amoksicilin duže od dvije nedjelje. Ako se još uvijek ne osjećate dobro obratite se svom
ljekaru.

Može se razviti gljivična infekcija (na vlažnim površinama tijela) i ako koristite amoksicilin u dužem
periodu. Ako se ovo dogodi i ako ste koristili amoksicilin duže nego što je preporučeno obavijestite
svog ljekara.

Ako imate dodatna pitanja koja se odnose na amoksicilin razgovarajte sa Vašim ljekarom ili
farmaceutom.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Kao i svi lijekovi, i AMOKSICILIN

HF može izazvati neželjena dejstva kod nekih pacijenata. Slijedeća

neželjena dejstva se mogu pojaviti poslije primjene amoksicilina:

Prekinite primjenu amoksicilina i odmah idite do ljekara. Ako se pojave neka od navedenih ozbiljnih
neželjenih dejstava možda će Vam biti potrebna hitna medicinska pomoć.

Sljedeća neželjena dejstva javljaju se veoma rijetko (kod manje od 1 na 10000 pacijenata):

Alergijske reakcije čiji znaci mogu da budu: ospa ili svrab po koži, oticanje lica, usana, jezika,
tijela ili teškoće sa disanjem. Ove reakcije mogu da budu ozbiljne i ponekad je dolazilo do
smrtnih slučajeva.

Ospa ili ravne, crvenkaste, okrugle tačkice ispod površine kože ili pojava modrica na koži. Ovo
nastaje zbog upale zidova krvnih sudova izazvane alergijskom reakcijom. To može da bude
praćeno bolom u zglobovima (artritis) i problemima sa bubrezima.

Može se pojaviti odložena alergijska reakcija obično 7 do 12 dana poslije uzimanja
amoksicilina, a neki znaci su: ospa, groznica, bol u zglobovima i povećanje limfnih čvorova
posebno ispod ruku.

Reakcija na koži poznata kao multiformni eritem gdje se mogu pojaviti crvenkaste površine
koje svrbe na koži posebno na dlanovima i tabanima, otečena podignuta koža slična
koprivnjači, nježna koža u ustima, oko oka i genitalija. Možete imati groznicu i biti veoma
umorni.

Druge ozbiljne reakcije na koži kao što su promjena boje kože, neravnine ispod kože, plikovi,
bubuljice, ljuštenje, crvenilo, bol, svrab. Ovi znaci mogu biti praćeni groznicom, glavoboljom i
bolovima u tijelu.

Visoka temperatura (groznica), hladnoća, suvo grlo ili drugi znaci infekcije ili pojava modrica.
Ovo mogu biti znaci problema sa krvnim ćelijama.

Upala debelog crijeva sa prolivom koji ponekad sadrži krv, bol i groznica.

Ozbiljna i reverzibilna neželjena dejstva na jetru koja se uglavnom javljaju kod ljudi koji se
dugo liječe, muškaraca i starijih pacijenata. Morate hitno obavijestiti ljekara ako se kod Vas
pojave:
- Ozbiljan proliv sa krvarenjem.
- Plikovi, crvenilo ili modrice na koži.
- Tamna mokraća ili blijeda stolica.

Žuta boja kože i beonjača očiju (žutica). Vidjeti dalje anemija koja može dovesti do žutice.

Ovi efekti mogu se javiti dok koristite lijek ili nekoliko nedjelja kasnije.

Ako se bilo šta od navedenog dogodi prekinite primjenu amoksicilina i odmah idite kod svog ljekara.

Ponekad se mogu pojaviti manje ozbiljne reakcije na koži kao što su:

Blaga ospa (okrugle crvenkaste tačkice), otečene površine kože slične koprivnjači u
podlakticama, nogama, dlanovima, rukama ili stopalima. Ove reakcije su manje česte (javljaju
se kod manje od 1 na 100 pacijenata).

Ako ste imali bilo šta od navedenog obavijestite svog ljekara obzirom da se mora prekinuti primjena
amoksicilina.

Ostala neželjena dejstva su:
Često (javlja se kod manje od 1 na 10 pacijenata)

Ospa po koži.

Mučnina.

Proliv.

Manje često (javlja se kod manje od 1 na 100 pacijenata)

povraćanje.

Veoma rijetko (javlja se kod manje od 1 na 10000 pacijenata)

Gljivična infekcija vagine, u ustima ili naborima kože; lijekove protiv takvih infekcija možete
dobiti od ljekara ili farmaceuta.

Problemi sa bubrezima.

Grčevi (konvulzije) kod pacijenata koji se liječe visokim dozama ili koji imaju probleme sa
bubrezima.

Vrtoglavica.

Hiperaktivnost.

Kristali u mokraći koji se vide kao zamućena mokraća ili teškoće ili nelagodnost prilikom
mokrenja. Pijte dosta tečnosti da smanjite šanse za pojavu ovih simptoma.

Zubi mogu biti obojeni, obično se boja vraća na normalnu poslije pranja zuba četkicom (ovo je
prijavljeno kod djece).

Boja jezika može da postane žuta, braon ili crna i može nastati dlakav izgled.

Intenzivna razgradnja crvenih krvnih ćelija koja izaziva jedan oblik anemije. Znaci su umor,
glavobolje, kratak dah, vrtoglavica, blijedilo, žuta boja kože i beonjača oka.

Sporije zgrušavanje krvi nego što je normalno. To se može primjetiti prilikom krvarenja iz nosa
ili ako se posiječete.

Ukoliko primjetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakcija lijeka Amoksicilin HF, a nisu

pomenuti u uputstvu, obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK AMOKSICILIN HF
ČUVANJE
Čuvati na temperaturi do 25°C. Čuvati u originalnom pakovanju u cilju zaštite od svjetlosti i vlage.
Čuvati van domašaja djece.

ROK UPOTREBE
4 (četiri) godine.
Lijek se ne smije koristiti nakon isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.

POSEBNE MJERE UNIŠTAVANJA NEUPOTRIJEBLJENOG LIJEKA ILI OSTATAKA LIJEKA
Neupotrijebljeni lijek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži lijek AMOKSICILIN HF
Aktivna supstanca:
1 kapsula tvrda sadrži: 500 mg amoksicilina (u obliku amoksicilin trihidrata).

Ostali sastojci su:
Magnezijum-stearat; celuloza, mikrokristalna PH 102; tvrda želatinska kapsula N

2 (0,37 cm

); glava

kapsule: Dark green op. Sastav: titan-dioksid E 171 C.I.77891, Quinoline yellow E 104 C.I.47005,
Azorubin E 122 C.I.14720, Patent blue V E 131 C.I.42051, Brilliant black E 151 C.I.28440; tijelo
kapsule: Ivory op. Sastav: titan-dioksid E 171 C.I.77891, Quinoline yellow E 104 C.I.47005.

Kako izgleda lijek AMOKSICILIN HF i sadržaj pakovanja
Kartonska kutija sa dva blistera sa po 8 kapsula jačine 500 mg.
Kapsula, tvrda (bijeli do blijedožut granulirani prašak u neprovidnim, dvodijelnim i dvobojnim
želatinskim

kapsulama

sa

glavom

kapsule

crvene

boje

i

tijelom

žute

boje).

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Proizvođač
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Proizvođač gotovog lijeka
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje lijeka u promet
04-07.3-2-7087/15 od 27.05.2016.