AMOKSIKLAV Lek 3X

AMOKSIKLAV Lek 3X 500 mg tableta+ 125 mg tableta

10 filmom obloženih tableta (2 Al/Al - blistera po 5 tableta), u kutiji

Supstance:
amoksicilin klavulanska kiselina
Jačina ATC Oblik
500 mg tableta+ 125 mg tableta J01CR02 filmom obložena tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

AMOKSIKLAV LEK 3X
500 mg + 125 mg, filmom obložena tableta

amoksicilin, klavulanska kiselina

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo.

Spremite uputstvo. Možda ćete ga željeti ponovo pročitati.

Ako imate dodatna pitanja, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Ovaj je lijek propisan Vama i zato ga ne smijete davati drugima. Njima može škoditi, čak i ako

imaju znakove bolesti koji su slični Vašima.

Ako se bilo koji od neželjenih dejstava pogorša ili primjetite bilo koje neželjeno dejstvo koje nije

navedeno u ovom Uputstvu, molimo Vas da obavjestite Vašeg ljakara ili farmaceuta.

Ovo uputstvo sadrži:
1. Šta je Amoksiklav Lek 3x i za šta se koristi
2. Prije nego počnete koristiti Amoksiklav Lek 3x
3. Kako uzimati Amoksiklav Lek 3x
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati Amoksiklav Lek 3x
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE AMOKSIKLAV LEK 3X I ZA ŠTA SE KORISTI
Amoksiklav Lek 3x je antibiotik i djeluje na taj način da ubija bakterije koje prouzrokuju infekciju.
Sastoji se od dva različita lijeka koje se zovu amoksicilin i klavulanska kiselina. Amoksicilin pripada
grupi lijekova koji se zovu penicilini koji ponekad mogu da postanu nedjelotvorni. Druga aktivna
komponenta (klavulanska kiselina) sprečava da se desi ta neaktivnost.

Amoksiklav Lek 3x se koristi kod odraslih i djece za liječenje sljedećih infekcija:

Infekcija srednjeg uha i sinusa

Infekcije disajnog sistema

Infekcije urinarnog sistema

Infekcije kože i mekog tkiva, uključujući i zubne infekcije

Infekcije kosti i zglobova.

2. PRIJE NEGO POČNETE KORISTITI AMOKSIKLAV LEK 3X
Ne koristite Amoksiklav Lek 3x:

ako ste alergični (preosjetljivi) na amoksicilin, klavulansku kiselinu, penicilin ili bilo koji drugi
sastojak Amoksiklava Lek 3x (pogledati dio 6.)

ako ste ikad imali tešku alergijsku reakciju (preosjetljivost) na bilo koji drugi antibiotik. Ovo
uključuje osip po koži ili oticanje lica ili vrata

ako ste ikad imali problema sa jetrom ili žuticu (žutilo kože) kod korištenja antibiotika.

Ne koristite Amoksiklav Lek 3x ako bilo šta od gore navedenog se odnosi na vas.
Ako niste sigurni, razgovarajte sa vašim ljekarom ili farmaceutom prije korištenja Amoksiklava Lek 3x.

Obratite posebnu pažnju sa Amoksiklavom Lekom 3x
Razgovarajte sa vašim ljekarom ili farmaceutom prije korištenja ovog lijeka ako:

imate infektivnu mononukleozu („bolest poljupca“)

liječite jetru ili imate problema sa bubrezima

ne izmokravate redovno.

Ako niste sigurni da se bilo šta od gore navedenog odnosi na vas, molimo vas razgovarajte sa vašim
ljekarom ili farmaceutom prije korištenja ovog lijeka.

U nekim slučajevima vaš ljekar može da ispituje tip bakterije koja je uzrokovala infekciju kod vas.
Zavisno od rezultata, možete dobiti različitu jačinu Amoksiklava Leka ili drugi lijek.

Stanja na koja treba da obratite pažnju
Amoksiklav Lek 3x može da pogorša postojeća stanja ili da prouzrokuje ozbiljna neželjena dejstva.
Ovo uključuje alergijske reakcije, konvulzije (grčeve) i zapaljenje debelog crijeva. Morate obratiti
pažnju na određene simptome dok koristite Amoksiklav Lek 3x, da smanjite rizik od bilo kakvog
problema.

Pogledajte "Stanja na koja treba da obratite pažnju" u dijelu 4.

Testovi krvi i urina
Ako radite laboratorijske pretrage krvi (kao što je broj eritrocita ili testovi funkcije jetre) ili test urina (na
šećer) obavijestite ljekara ili drugo zdravstveno osoblje da zna da koristite Amoksiklav Lek 3x. Ovo se
navodi jer ovaj lijek može da utiče na rezultat ovih tipova testa.

Uzimanje drugih lijekova
Molimo vas recite vašem ljekaru ili farmaceutu ako koristite ili ste skoro koristili bilo koji drugi lijek. Ovo
uključuje lijekove koji se mogu kupiti bez recepta ili biljne preparate.

Ako koristite alopurinol (zbog gihta) sa Amoksiklavom Lek 3x, postoji vjerovatnoća da dobijete kožne
alergijske reakcije.

Ako koristite probenecid (zbog gihta) vaš ljekar može da odluči da vam prilagodi dozu Amoksiklava
Lek 3x.

Ako koristite lijekove za zgrušavanje krvi (kao što je varfarin) zajedno sa Amoksiklavom Lek 3x, tad će
možda biti potrebno uraditi dodatne testove krvi.

Amoksiklav Lek 3x može uticati na djelovanja metotreksata (lijek koji se koristi za karcinom ili
reumatska oboljenja).

Recite vašem ljekaru ako upotrebljavate mikofenolat mofetil (lijek koji se upotrebljava za kontrolu
imunološkog sistema).

Trudnoća i dojenje
Ako ste trudni, mislite da bi ste mogli biti trudni ili dojite, molimo vas kažite to vašem ljekaru ili
farmaceutu.

Pitajte vašeg ljekara ili farmaceuta za savjet prije korištenja bilo kojeg lijeka.

Upravljanje vozilima i mašinama
Amoksiklav Lek 3x može imati neželjena dejstva i simptomi vas mogu onesposobiti za vožnju. Ne
vozite i ne upravljajte mašinama dok se ne budete dobro osjećali.

3. KAKO UZIMATI AMOKSIKLAV LEK 3X
Uvijek uzmite Amoksiklav Lek 3x tačno kako vam je rekao vaš ljekar. Ako niste sigurni, provjerite sa
vašim ljekarom ili farmaceutom.

Odrasli i djeca teška 40kg i više
Jedna tableta (500mg/125mg) se uzima 3 puta dnevno (svakih 8 sati).

Djeca koja su lakša od 40kg
Djeca od 6 godina i mlađa bi trebali prvenstveno biti liječeni sa amoksicilin/klavulanska kiselina
oralnom suspenzijom.

Pitajte vašeg ljekara ili farmaceuta za savjet kada dajete Amoksiklav Lek 3x tablete djeci koja su teška
manje od 40 kg. Tablete nisu pogodne za djecu koja su lakša od 25 kg.

Pacijenti sa bubrežnim i jetrenim problemima

Ako imate problema sa bubrezima, doza može biti promijenjena. Ljekar može da odabere drugu
jačinu ili drugi lijek.

Ako imate problema sa jetrom, možda ćete morati češće raditi testove krvi da provjerite funkciju
jetre.

Kako koristiti Amoksiklav Lek 3x

Popijte cijelu tabletu sa čašom vode na početku ili neposredno prije jela. Tableta se može podijeliti
na razdjelnoj crti da bi se olakšalo gutanje. Morate uzeti oba dijela tablete u isto vrijeme.

Rasporedite doze tokom dana, najmanje na 4 sata. Ne uzimajte 2 doze u roku od sat vremena.

Ne uzimajte ovaj lijek duže od 2 sedmice. Ako se i dalje osjećate loše, trebate ponovo posjetiti
ljekara.

Ako ste uzeli više Amoksiklava Lek 3x nego što ste trebali
Ako ste uzeli previše Amoksiklava Lek 3x, znakovi mogu upućivati na stomačne tegobe (možete se
osjećati bolesno, bolesni ste ili imate proljev) ili grčeve (konvulzije). Razgovarajte sa vašim ljekarom
što prije možete. Ponesite vaš medicinski karton ili kutiju da pokažete ljekaru.

Ako ste zaboravili da popijete Amoksiklav Lek 3x
Ako ste zaboravili da uzmete dozu lijeka, popijete je čim se prije sjetite. Ne biste trebali koristiti
sljedeću dozu ubrzo, nego sačekajte 4 sata prije korištenja sljedeće doze.

Ako prestanete sa korištenjem Amoksiklava Lek 3x
Pijte Amoksiklav Lek 3x dok se liječenje ne završi, čak iako se osjećate bolje. Svaka doza vam treba
za borbu protiv infekcije. Ako neke bakterije prežive, one mogu prouzrokovati da se infekcija vrati.

Ako imate bilo kakva dalja pitanja oko korištenja ovog lijeka, pitajte vašeg ljekara ili farmaceuta.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA
Kao i svaki drugi lijek, tako i Amoksiklav Lek 3x može da prouzrokuje neželjena dejstva, mada se ne
javljaju kod svakoga.

Stanja na koja morate obratiti pažnju
Alergijske reakcije:

osip po koži

zapaljenje krvnog suda (vaskulitis) koje se može vidjeti kao crvene ili purpurne izdignute tačke po
koži, ali može zahvatiti bilo koji dio tijela

groznica, bol u zglobovima, otečene žlijezde vrata, pazuha ili prepone

otečenost, ponekad lica ili usta (angioedema) koja prouzrokuje poteškoće u disanju

kolaps (nesvjestica).

Hitno kontaktirajte ljekara ako imate bilo koji od ovih simptoma. Prestanite sa korištenjem Amoksiklav
Lek 3x.

Zapaljenje debelog crijeva
Zapaljenje debelog crijeva, koje prouzrokuje vodenaste prolive obično sa krvlju i sluzi, stomačni bol i
/ili groznicu.
Kontaktirajte svog ljekara što je prije moguće za savjet ako imate bilo koji od navedenih simptoma.

Druga neželjena djelovanja
Vrlo česta
(javljaju se kod više od 1 od 10 ljudi )

Proliv (kod odraslih)

Česta (javljaju se kod 1 od 10 ljudi )

gljivice (kandida – gljivična infekcija rodnice, usta ili kožnih pregiba)

osjećaj mučnine (mučnina), pogotovo kod uzimanja visokih doza. Ako se ovo javi, uzmite
Amoksiklav Lek 3x prije jela

povraćanje

proljev (kod djece).

Manje česta (javljaju se kod 1 od 100 ljudi)

osip po koži, svrbež

koprivnjača

loša probava

vrtoglavice

glavobolje

Manje česta neželjena dejstva koja se mogu pojaviti kod laboratorijskih testova krvi:

povišenje nekih supstanci (enzima) koje proizvodi jetra.

Rijetka (javljaju se kod 1 od 1000 ljudi)

osip po koži, koji može biti kao plik i izgleda kao male mete (središnja crna tačka okružena sa
bljeđim područjem sa tamnim krugom oko ivice ) – erythema multiforme

.

Ako primijetite bilo koji od ovih simptoma, hitno kontaktirajte vašeg ljekara.

Rijetka neželjena dejstva koja se mogu pojaviti u vašim lab. testovima krvi:

niži broj ćelija koje su uključene u zgrušavanje krvi

niži broj bijelih krvnih ćelija.

Ostala neželjena dejstva (neželjena dejstva se javljaju kod vrlo malog broja ljudi, ali je njihova tačna
učestalost nepoznata):

Alergijske reakcije (pogledati gore u tekstu)

Zapaljenje debelog crijeva (pogledati gore u tekstu)

Zapaljenje moždanica oko mozga (aseptički meningitis)

Ozbiljne kožne reakcije:

prošireni osip sa mjehurićima i izljuštenom kožom, naročito oko usta, nosa, očiju i
genitalija (Stiven–Džonsonov sindrom) i još ozbiljniji oblik koji uzrokuje prošireno ljuštenje
kože (zahvata više od 30% kože – toksična epidermalna nekroliza)

široko proširen crveni kožni osip sa malim gnojnim mjehurićima (bulozni eksfolijativni
dermatitis)

crveni, sjajkasti osip

sa oteklinama ispod kože i mjehurićima (pustulozni egzantem)


Ako primijetite bilo koji od ovih simptoma, hitno kontaktirajte vašeg ljekara.

zapaljenje jetre (hepatitis)

žutica, prouzrokovana povećanjem bilirubina u krvi (jedinjenje koje se proizvodi u jetri ) koji može
da učini vašu kožu i beonjače žutim

zapaljenje bubrežnih kanalića

produženo zgrušavanje krvi

hiperaktivnost

grčevi (kod ljudi koji uzimaju visoke doze Amoksiklava Lek 3x ili imaju bubrežnih problema)

taman jezik koji djeluje dlakavo.

Neželjena dejstva koja se mogu pojaviti u vašim laboratorijskim testovima krvi ili urina:

ozbiljno smanjenje broja bijelih krvnih ćelija

nizak broj crvenih krvnih ćelija (hemolitička anemija)

kristali u urinu.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI AMOKSIKLAVA LEK 3X
Lijek čuvajte izvan dohvata i pogleda djece.
Lijek čuvati na temperaturi do 25°C, na suhom mjestu. Lijek čuvajte u originalnom pakovanju da bi se
zaštitio od vlage. Nemojte koristiti tablete ako su zdrobljene ili oštećene.

Rok trajanja lijeka je 2 godine.
Ne koristite Amoksiklav Lek 3x nakon isteka roka trajanja označenog na kutijici. Datum roka isteka se
odnosi na zadnji dan u mjesecu.

Lijekovi se ne bi trebali odlagati putem tečnog otpada ili kućnog otpada. Pitajte vašeg farmaceuta kako
da odložite lijekove koji više ne važe. Ove mjere će pomoći da zaštite okoliš.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta Amoksiklav Lek 3x sadrži
Aktivne supstance su amoksiklav i klavulanska kiselina.

Svaka tableta sadrži 500 mg amoksicilina u obliku amoksicilin trihidrata i 125 mg klavulanske kiseline
u obliku kalijumovog klavulanata.
Svaka tableta sadrži također 25 mg kalija.

Ostali sastojci su:

Jezgro:

Koloidni silicij dioksid
Krospovidon
Umreženi karboksimetil celuloza natrij
Magnezijum stearat
Mikrokristalna celuloza.

Omotač:

Natrijumdodecil sulfat
Etilceluloza,
Trietilcitrat
Cetilalkohol (Ph.Eur)
Hipermeloza
Talk
Titanium dioksid (E171).

Kako Amoksiklav Lek 3x izgleda i šta sadrži pakovanje
625mg tablete su bijele do skoro bijele, ovalne, bikonveksne filmom obložene tablete.

Lijek je dostupan:
Kutija sa dva blister pakovanja, od kojih svaki sadrži 5 filmom obloženih tableta (10 tableta).

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept

Naziv i adresa proizvođača
LEK farmacevtska družba d.d.
Verovškova 57, Ljubljana

Proizvođač gotovog lijeka
LEK farmacevtska družba d.d.
Verovškova 57, Ljubljana

LEK farmacevtska družba d.d.
Perzonali 47, Prevalje, Slovenija

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Novartis BA d.o.o.
A. Hangija bb, Poslovni centar, Sarajevo

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje lijeka u promet
04-07.3-2-5379/15 od 16.06.2016.

Savjet/medicinska edukacija
Antibiotici se koriste da liječe infekcije prouzrokovane bakterijama. Nemaju učinak na infekcije
uzrokovane virusima. Ponekad, infekcija prouzrokovana bakterijama ne odgovara na propisani
antibiotik. Najčešći razlog javljanja je taj što su bakterije koje uzrokuju infekciju otporne na antibiotik
koji se koristi. Ovo znači da one mogu da prežive i čak se umnože uprkos antibiotiku.

Bakterije mogu postati otporne na antibiotike zbog mnogo razloga. Pažljivo korištenje antibiotika može
pomoći da se smanji vjerovatnoća da bakterije postanu otporne na njih.

Kad vam vaš ljekar propiše antibiotik, podrazumijeva se da liječi samo sadašnje oboljenje.

Obraćanje pažnje na sljedeće savjete će vam pomoći da spriječite nastanak rezistencije bakterija koje
mogu učiniti antibiotik neefikasnim.

1. Vrlo je važno da koristite antibiotik u pravoj dozi, u pravo vrijeme i pravi (propisani) broj dana.

Pročitajte informacije u uputi i ako bilo šta ne razumijete, pitajte vašeg ljekara ili farmaceuta da
vam pojasni.

2. Ne biste trebali koristiti antibiotik ako nije izričito propisan za vas i treba da ga koristite samo za

liječenje infekcije za koju je propisan.

3. Ne biste trebali koristiti antibiotike koji su propisani drugim ljudima, čak i ako oni imaju infekciju

sličnu vašoj.

4. Ne biste trebali davati antibiotike koji su vama propisani drugim ljudima.
5. Ako vam je ostalo nešto od antibiotika nakon završenog uzimanja po uputama vašeg ljekara,

trebali bi ste se obratiti farmaceutu da vas posjeti na pravilno odlaganje lijeka.