ANGAL MED

ANGAL MED 5 mg pastila+ 1 mg pastila

24 komprimirane pastile (2 Al//PVC/PCTFE blistera sa po 12 pastila), u kutiji

Supstance:
hlorheksidin lidokain
Jačina ATC Oblik
5 mg pastila+ 1 mg pastila R02AA05 komprimirana pastila