ANGAL S Limun

ANGAL S Limun 2 mg mL+ 0.5 mg mL

1 bočica sa pumpom za raspršivanje sa 30 ml spreja za usnu sluznicu, rastvora, u kutiji

Supstance:
hlorheksidin lidokain
Jačina ATC Oblik
2 mg mL+ 0.5 mg mL R02AA05 sprej za usnu sluznicu, rastvor