CAPERIL

CAPERIL 8 mg tableta

30 tableta (3 Al/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
perindopril
Jačina ATC Oblik
8 mg tableta C09AA04 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Caperil 2 mg tablete
Caperil 4 mg tablete
Caperil 8 mg tablete

Perindopril erbumin

PRIJE UPOTREBE PAŽLJIVO PROČITAJTE PRILOŽENO UPUTSTVO

Sačuvajte ovo uputstvo. Možda će vam trebati kasnije da pročitate

Ako imate bilo koja druga pitanja, obratite se vašem ljekaru ili farmaceutu

Ovaj medicinski proizvod je propisan za vas. Ne prosljeđujte ga drugima. Može im štetiti, čak iako
su simptomi isti kao kod vas

Ako se bilo koje od neželjenih dejstava pogorša ili ako primijetite bilo koje od neželjenih dejstava
da nije navedeno u ovom uputstvu, molimo vas navedite vašem ljekaru ili farmaceutu.

Ovo uputstvo sadrži:
1. Šta je Caperil i za šta se koristi
2. O čemu morate voditi računa prije nego što počnete koristiti Caperil
3. Kako se Caperil uzima
4. Moguća neželjena dejstva
5. Čuvanje i rok trajanja Caperila
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE CAPERIL I ZA ŠTA SE KORISTI

Perindopril pripada grupi lijekova koji se nazivaju ACE inhibitori. Oni djeluju tako da dovode do širenja
krvnih žila, te olakšavaju srcu da pumpa krv kroz njih.

Caperil tablete se upotrebljavaju za:

liječenje povišenog krvnog pritiska (hipertenzije)

liječenje zatajenja srca (stanje u kojem srce ne može da pumpa dovoljno krvi kako bi se
zadovoljile tjelesne potrebe) (samo za jačine od 2 mg i 4 mg)

smanjenje rizika od srčanih poremećaja, kao što su srčani udar, kod pacijenata sa stabilnom
bolesti koronarnih arterija (stanje u kojem je dotok krvi do srca smanjen ili blokiran), a koji su već
imali srčani udar i/ili operacije u svrhu poboljšanja dotoka krvi prema srcu, širenjem žila koje ga
opskrbljuju.

2. O ČEMU MORATE VODITI RAČUNA PRIJE NEGO ŠTO POČNETE KORISTITI CAPERIL

Ne koristite Caperil:

ako ste alergični (hipersenzitivni) na perindopril ili bilo koji drugi sastojak Caperila ili bilo koji drugi
ACE inhibitor (pogledajte dio 6)

ako ste pri prethodnom liječenju ACE inhibitorima imali simptome kao što su otežano disanje,
oticanje lica, jezika ili grla, intenzivan svrab, osip po koži, nesvjestica ili vrtoglavica ili ste navedene
simptome imali u bilo kojim drugim okolnostima (stanje koje se naziva angioedem)

ako ste više od 3 mjeseca trudni (takođe je bolje izbjegavati Caperil u ranoj trudnoći – pogledati
takođe dio „Trudnoća“)

ako imate šećernu bolest (diabetes mellitus) ili oštećenu bubrežnu funkciju i liječite se lijekom za
snižavanje krvnog pritiska koji sadrži aliskiren.

Obratite posebnu pažnju sa Caperilom
Razgovarajte sa vašim ljekarom ili farmaceutom prije korištenja ovog lijeka:

ako imate aortnu stenozu (suženje glavne krvne žile koja vodi krv od srca), hipertropijsku
kardiomiopatiju (bolest srčanog mišića) ili stenozu bubrežne arterije (suženje arterije koja
opskrbljuje bubreg krvlju)

ako imate problema sa srcem

ako imate problema sa jetrom

ako imate problema sa bubrezima ili ako se podvrgavate dijalizi

ako patite od kolagenih vaskularnih bolesti kao što su sistemski eritemski lupus ili skleroderma

ako imate šećernu bolest (diabetes mllitus)

ako ste na dijeti sa malim sadržajem soli ili koritstite nadomjeske soli koji sadrže kalijum

ako ćete primiti anesteziju i/ili ćete se podvrgnuti velikom hirurškom zahvatu

ako ćete se podvrgnuti LDL aferezi (uklanjanje holesterola iz vašeg organizma uz pomoć
specijalnog uređaja /mašina koja se zove separator/)

ako ćete se liječiti putem desenzibilizacijskog liječenja da bi se smanjio učinak alergije
(preosjetljivosti) na ubod pčele ili ose

ako ste skoro imali proljev ili povraćanje ili ste dehidrirali (izgubili tečnost)

ako vam je ljekar rekao da imate preosjetljivost na određene šećere

ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku, koji se koriste za liječenje visokog krvnog
pritiska:

blokator angiotenzin II receptora (ARB) (nazivaju se i sartanima – npr. valsartan,
telmisartan, irbesartan), naročito ako imate bubrežne tegobe povezane sa šećernom
bolešću.

aliskiren.

Ljekar Vam može provjeriti bubrežnu bubrežnu funkciju, krvni pritisak i količinu elektrolita (npr.
kalijuma) u krvi u redovnim intervalima.
Pogledajte takođe informacije pod naslovom “Nemojte koristiti Caperil“.

ako ste crnačkog porijekla, jer možete imati veći rizik od angioedema i ovaj lijek može biti manje
učinkovit u snižavanju vašeg krvnog pritiska nego kod necrnačke populacije.

Angioedem
Angioedem (teška alergijska reakcija sa oticanjem lica, usana, jezika ili grla, praćena sa poteškoćama
u gutanju ili disanju) je prijavljen kod pacijenata koji se liječe sa ACE inhibitorima, uključujući i
Caperil.Ovo se može desiti za vrijeme bilo kojeg perioda liječenja. Ako vam se jave ovakvi simptomi,
odmah obustavite primjenu Caperila i odmah se obratite vašem ljekaru. Pogledajte takođe dio 4.

Morate reći vašem ljekaru ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću. Caperil
se ne preporučuje u ranoj trudnoći. Caperil se ne smije primjenjivati ako ste trudni više od 3 mjeseca,
jer može ozbiljno da ošteti vaše dijete ako se upotrebljava u ovom stadijumu trudnoće (pogledati dio
„Trudnoća“).
Djeca i adolescenti
Caperil se ne upotrebljava za liječenje djece i adolescenata koji su mlađi od 18 godina.
Uzimanje drugih lijekova
Molimo vas recite vašem ljekaru ili farmaceutu ako koristite, ako ste skoro koristili bilo koji drugi lijek ili
ćete možda koristiti druge lijekove. Drugi lijekovi mogu da utiču na liječenje sa Caperilom. Vaš ljekar
može da promijeni dozu i/ili da preuzme druge mjere opreza ako upotrebljavate:

ostale lijekove za liječenje povišenog krvnog pritiska, uključujući blokatore receptora angiotenzina
II (ARB- antagonisti angiotenzina), aliskiren (pogledati takođe informacije koje u navedene u dijelu
„Ne koristite Caperil“ i „Obratite posebnu pažnju sa Caperilom“) ili diuretike (lijekovi koji se
upotrebljavaju za povećano izlučivanje urina koji stvaraju vaši bubrezi)

diuretike koji štede kalijum (npr. triamteren, amilorid), nadomjeske kalijuma ili nadomjeske soli koji
sadrže kalijum

lijekove koji štede kalijum koji se upotrebljavaju u liječenju zatajenja srca: eplerenon i
spironolakton u dozama od 12.5 mg do 50 mg dnevno

litijum za liječenje manije ili depresije

nesteroidne antiinflamatorne lijekove (NSAIL) (npr. ibuprofen) za olakšanje bolova ili visoke doze
acetilsalicilne kiseline

lijekove za liječenje šećerne bolesti /diabetes mellitusa/ (kao što su insulin ili metformin)

baklofen (upotrebljava se za liječenje ukočenosti mišića kod bolesti kao što je multipla skletoza)

lijekovi za liječenje mentalnih poremećaja kao što su depresija, anksioznost (tjeskoba), šizofrenija
ili druge psihoze (npr. ticiklične antidepresive, antipsihotike)

imunosupresive (lijekovi koji smanjuju poremećaj odbrambenih mehanizama u vašem tijelu) za
liječenje autoimunih poremećaja ili nakon operacija transplantacije (npr. ciklosporin, takrolimus)

trimetorprim (za liječenje infekcija /upala/)

estramustin (za liječenje zloćudnih bolesti)

alopurinol (za liječenje gihta)

prokainamid (za liječenje nepravilnog srčanog ritma)

vazodilatatore, uključujući i nitrate (lijekovi koji dovode do širenja krvnih sudova)

heparin (lijek za razrjeđivanje krvi-antikoagulans)

lijekoveza liječenje niskog krvnog pritiska, šoka ili astme (npr. efedrin, noradrenalin ili adrenalin)

soli zlata, naročito intravenskim putem (za liječenje simptoma reumatoidnog artritisa).

Uzimanje

Caperila sa hranom i pićem

Preporučuje se da Caperil uzimate prije jela.

Trudnoća i dojenje

Trudnoća
Morate reći vašem ljekaru ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću. Vaš
ljekar će vas posavjetovati da prestanete sa upotrebom Caperila prije nego zatrudnite ili čim prije
saznate da ste trudni i takođe će vam savjetovati da uzmete drugi lijek umjesto Caperila. Caperil se ne
preporučuje u ranoj trudnoći. Caperil se ne smije primjenjivati ako ste trudni više od 3 mjeseca, jer
može ozbiljno da ošteti vaše dijete ako se upotrebljava nakon trećeg mjeseca trudnoće.

Dojenje
Recite vašem ljekaru ako dojite ili ako imate namjeru da dojite dijete. Caperil se ne preoručuje za
upotrebu u toku dojenja. Vaš ljekar će da odabere drugi lijek za vas ako želite da nastavite sa
dojenjem , naročito ako je beba novorođenče ili nedonošče.

Upravljanje vozilima i mašinama

Caperil ne utiče na budnost, ali ošamućenost ili slabost se mogu javiti kod nekih pacijenata zbog
niskog krvnog pritiska. Stoga, ako vam se javi navedeno vaša sposobnost upravljanja vozilima i
mašinama može biti umanjena.

3. KAKO SE CAPERIL UZIMA

Uvijek uzmite Caperil tačno kako vam je rekao vaš ljekar. Ako niste sigurni, provjerite sa vašim
ljekarom ili farmaceutom.
Uzmite svoju tabletu(e) sa čašom vode, po mogućnosti u isto vrijeme svaki dan, ujutro, prije jela. Vaš
ljekar će da odluči koja je doza lijeka najbolja za vas.
Uobičajene preporučene doze Caperila su:

Povišen krvni pritisak: Uobičajena početna doza i doza održavanja je 4 mg jednom dnevno (1 tableta
od 4 mg ili pola tablete od 8 mg). Nakon mjesec dana, ako je potrebno, doza može biti povećana na 8
mg dnevno. 8 mg dnevno je najveća preporučena doza za pacijente sa povišenim krvnim pritiskom.
Kod pacijenata starijih od 65 godina uobičajena početna doza je 2 mg jednom dnevno (1 tableta od 2
mg ili pola tablete od 4 mg). Nakon mjesec dana doza može biti povećana na 4 mg dnevno, a po
potrebi i na 8 mg dnevno.

Zatajenje srca: Uobičajena početna doza je 2 mg (1 tableta od 2 mg ili pola tablete od 4 mg) jednom
dnevno. Nakon dve sedmice vaš ljekar može povećati dozu do 4 mg jednom dnevno, što je i
maksimalna preporučena doza za zatajenje srca.

Stabilna bolest koronarnih arterija: Uobičajena početna doza je 4 mg jednom dnevno. Ukoliko se doza
od 4 mg dobro podnosi, nakon dvije sedmice ljekar može povećati dozu na 8 mg jednom dnevno, što
je maksimalno preporučena doza za ovu indikaciju (namjenu)

Kod pacijenata starijih od 65 godina uobičajena početna doza je 2 mg jednom dnevno (1 tableta od 2
mg ili pola tablete od 4 mg).. Nakon jedne sedmice, doza se može povećati na 4 mg jednom dnevno, a
nakon druge sedmice na 8 mg jednom dnevno.

Prije povećanja doze na 8 mg, vaš ljekar vam može uraditi testove krvi kako bi provjerio ispravnost
bubrežne funkcije.
U slučaju poremećaja jetrene ili bubrežne funkcije ljekar će za vas izvršiti prilagođavanje doze
Caperila.
Liječenje ovakvih stanja je obično doživotno.

Upotreba kod djece i adolescenata
Caperil nije prikladan za primjenu kod djece.

Ako ste uzeli više Caperila nego što ste trebali
Ako ste uzeli previše tableta, obratite se odmah u Službu hitne pomoći ili odjelu za hitne slučajeve
najbliže bolnice ili odmah recite vašem ljekaru. Najtipičniji znak u slučaju predoziranja je snižen krvni
pritisak, koji može dovesti do simptoma kao što su vrtoglavica ili nesvjestica. Ako vam se ovo desi,
ležanje sa uzdignutim nogama može biti od pomoći.

Ako ste zaboravili da popijete Caperil
Važno je da vaš lijek uzimate svaki dan, jer redovno korištenje lijekova ima bolji učinak. Međutim, ako
zaboravite uzeti jednu ili više doza, narednu uzmite čim se prije sjetite, a zatim terapiju nastavite kako
je propisano. Ne uzimajte duplu dozu lijeka kako biste nadoknadili onu koju ste propustili.

Ako prestanete sa korištenjem Caperila
S obzirom da se Caperil uobičajeno uzima do kraja života, lijek nemojte prestiti upotrebljavati dok se
ne konsultujete sa vašim ljekarom.

Ako imate bilo kakva dalja pitanja oko korištenja ovog lijeka, pitajte vašeg ljekara ili farmaceuta.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Kao i svaki drugi lijek, tako i Caperil može da prouzrokuje neželjena dejstva, mada se ne javljaju kod
svakoga.

Odmah obustavite sa upotrebom ovog lijeka i obratite se vašem ljekaru ako vam se jave sljedeća
neželjena dejstva, koja mogu biti ozbiljna:
oticanje lica, usana, usta, jezika ili grlapoteškoće u disanju (angioedem) (pogledati dio „Obratite
posebnu pažnju sa Caperilom“)

teška vrtoglavica ili nesvjestica zbog niskog krvnog pritiska

neobično brz ili nepravilan srčani ritam, bol u grudima (angina pektoris) ili srčani udar

slabost u rukama ili nogama ili poteškoće u govoru, koje mogu biti znak mogućeg moždanog
udara

iznenadno zviždanje u grudima, bol u grudima, kratkoća daha ili poteškoće u disanju
(bronhospazam)

upala gušterače (pankreasa), koja može da izazove jak bol u trbuhu i leđima i sa opštim lošim
stanjem

žutilo po koži i očima (žutica), koja može da bude znak hepatitisa (upale jetre)

osip po koži, koji se obično javlja u obliku crvenih mrlja koje svrbe na licu, rukama ili nogama
(eritema multiforme).

Ostala neželjena dejstva
Ako primjetite bilo koje od sljedećih neželjenih dejstava, obratite se vašem ljekaru:

Česta (javljaju se kod manje od 1 na svakih 10 pacijenata):

glavobolja

ošamućenost

vrtoglavica (vertigo)

bockanje i peckanje

poremećaji vida

zujanje u ušima /tinitus/, omamljenost zbog niskog krvnog pritiska

kašalj

kratkoća daha (dispneja)

poremećaji probavnog sistema (mučnina, povraćanje, bol u trbuhu, poremećaji okusa, loša
probava ili poteškoće sa probavom, proljev, zatvor)

alergijske reakcije /reakcije preosjetljivosti/ (kao što su osip i svrab po koži)

grčevi u mišićima

osjećaj umora.

Manje česta (javljaju se kod manje od 1 na svakih 100 pacijenata)

promjene raspoloženja

poremećaji spavanja, bronhospazam (stezanje u grudima, zviždanje u grudima i kratkoća daha)

suva usta, angioedem (simptomi kao što su zviždanje u grudima, oticanje lica, jezika ili grla)

jak svrab ili ozbiljan, težak osip na koži

stvaranje nakupnina mjehura na koži

poteškoće sa bubrezima

impotencija (poremećaj polne funkcije muškarca)

preznojavanje

porast eozinofila (vrsta bijelih krvnih ćelija)

pospanost

nesvjestica

ubrzan rad srca (tahikardija)

vaskulitis (upala krvnih sudova)

fotosenzitivne reakcije (povećana osjetljivost na svjetlost)

artralgija (bolovi u zglobovima)

mialgija (bolovi u mišićima)

opšta slabost

periferni otok

povišena tjelesna temperatura

padovi

promjene laboratorijskih parametara: povećanje nivoa kalijuma u krvi koje se vraća u normalne
vrijednosti sa prekidom liječenja, smanjen nivo natrijuma, hipoglikemija (smanjenje šećera u krvi) kod
pacijenata sa šećernom bolesti, povišeni urea i kreatinin u krvi. (
Rijetka

promjene laboratorijskih parametara: povišene vrijednosti enzima jetre, povišen nivo bilirubina u
serumu.

Vrlo rijetka (javljaju se kod manje od 1 na svakih 10.000 pacijenata)

zbunjenost, poremećaji srca (nepravilni srčani otkucaji, srčani ili moždani udar)

eozinofilna pneumonija (rijetka vrsta upale pluća)

rinitis (zapušen nos, curenje iz nosa tečnog i bistrog sadržaja)

akutno zatajenje bubrega

promjene u krvnoj slici kao što su smanjen broj bijelih i crvenih krvnih ćelija, snižen hemoglobina,
snižen broj trombocita (krvnih pločica), upala gušterače /pankreasa/ (koja izaziva jak bol u leđima i
trbuhu), upala jetre (hepatitis).

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. ČUVANJE I ROK TRAJANJA

Lijek čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Lijek čuvati na temperaturi do 30°C.
Čuvajte u originalnom pakovanju.

Rok trajanja lijeka je 2 godine.

Ne koristite Caperil nakon isteka roka trajanja označenog na kutijici. Datum roka isteka se odnosi na
zadnji dan u mjesecu.

Lijekovi se ne bi trebali odlagati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte vašeg farmaceuta kako
da odložite lijekove koji više ne važe. Ove mjere će pomoći da zaštite okoliš.

6. DODATNE INFORNACIJE

Šta Caperil sadrži
Aktivna supstanca je perindopril erbumin.
ATC: C09AA04

Caperil 2 mg, tablete:
Svaka tableta sadrži 2 mg perindopril erbumina, što je ekvivalentno 1.669 mg perindoprila.

Caperil 4 mg, tablete:
Svaka tableta sadrži 4 mg perindopril erbumina, što je ekvivalentno 3.338 mg perindoprila.

Caperil 8 mg, tablete:
Svaka tableta sadrži 8 mg perindopril erbumina, što je ekvivalentno 6.676 mg perindoprila.

Pomoćne supstance su: mikrokristalna celuloza, silificirana mikrokristalna celuloza, kalijev polakrilin,
silicij dioksid, bezvodni koloidni silicij dioksid, magnezij stearat i hidroksipropilbetadeks

Kako Caperil izgleda i šta sadrži pakovanje
Caperil 2 mg tablete su bijele, okrugle, bikonveksne tablete sa utisnutim brojem 2 sa jedne strane.

Caperil 4 mg tablete su bijele, okrugle, binkonveksne tablete sa usjekom na jednoj strani i utisnutim
brojem 4 na drugoj strani. Tableta se može podijeliti na dvije jednake polovine.

Caperil 8 mg tablete su bijele, okrugle, bikonveksne tablete sa utisnutim brojem 8 sa jedne strane.

Al/Al blister.
Veličina pakovanja Caperil tableta 2 mg, 4 mg i 8 mg: 30 tableta

Način i mjesto izdavanja lijeka
Rp – Lijek se izdaje na ljekarski recept

Ime i adresa posjednika odobrenja za stavljanje lijeka u promet
Novartis BA d.o.o., Antuna Hangija b.b., Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Ime i adresa proizvođača (administrativno sjedište)
Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

Proizvođač gotovog lijeka (puštanje lijeka u promet)
Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

Broj i datum rješenja o odobrenju za stavljanje gotovog lijeka u promet
Caperil 2 mg tablete x 30, reg.br.: 04-07.3-2-727/16 od 28.09.2016.
Caperil 4 mg tablete x 30, reg.br.: 04-07.3-2-728/16 od 28.09.2016.
Caperil 8 mg, tablete x 30, reg.br.: 04-07.3-2-729/16 od 28.09.2016.