CEFEPIM

CEFEPIM 500 mg viala

1 staklena bočica

Supstance:
cefepim
Jačina ATC Oblik
500 mg viala J01DE01 prašak za rastvor za injekciju ili infuziju