CIPRINOL

CIPRINOL 500 mg tableta

10 filmom obloženih tableta u PVC/ PVDC// Al - blisteru u kutiji

Supstance:
ciprofloksacin
Jačina ATC Oblik
500 mg tableta J01MA02 filmom obložena tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

CIPRINOL
250 mg filmom obložena tableta
500 mg filmom obložena tableta

ciprofloksacin

Prije uzimanja lijeka pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku.

Čuvajte ovo uputstvo o lijeku jer Vam može ponovo zatrebati. Ako imate dodatnih pitanja, upitajte svog

ljekara ili farmaceuta.

Ovaj lijek je propisan Vama lično i ne smijete ga davati drugima jer im može štetiti čak i ako imaju

simptome jednake Vašima.

Ako primijetite bilo koje neželjeno djelovanje potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta.

Uputstvo sadrži:

1. Šta je Ciprinol i za šta se koristi?
2. Prije nego počnete uzimati Ciprinol
3. Kako uzimati Ciprinol?
4. Moguća neželjena djelovanja
5. Kako čuvati Ciprinol?
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE CIPRINOL I ČEMU JE NAMIJENJEN?
Ciprinol je antibiotik koji spada u skupinu fluorokinolona. Aktivna supstanca je ciprofloksacin.
Ciprofloksacin djeluje tako da ubija bakterije koje uzrokuju infekcije. Djeluje samo na posebne sojeve
bakterija.

Odrasli
Ciprinol se upotrebljava kod odraslih za liječenje sljedećih bakterijskih infekcija:

infekcije respiratornog trakta

dugotrajne ili rekurentne infekcije uha ili sinusa

infekcije urinarnog trakta

infekcije genitalnih organa kod muškaraca i kod žena

infekcije gastrointestinalnog trakta i intraabdominalne infekcije

infekcije kože i mekog tkiva

infekcije kosti i zglobova

za sprečavanje infekcija izazvanih bakterijom

Neisseria meningitidis

izlaganje inhalaciji uzročnicima antraksa

Ciprofloksacin se može koristiti u zbrinjavanju bolesnika sa niskim brojem bijelih krvnih stanica
(neutropenijom) koji imaju vrućicu za koju se sumnja da je izazvana sa bakterijskom infekcijom.

Ako imate tešku infekciju ili ako je uzrokuju više vrsta bakterija, možda čete dobiti liječenje dodatnim
antibiotikom kao dodatak Ciprinolu.

Djeca i adolescenti
Ciprinol se, uz nadzor ljekara specijaliste, upotrebljava kod djece i adolescenata za liječenje sljedećih
bakterijskih infekcija:

infekcije pluća i bronha kod djece i adolescenata koji su oboljeli od cistične fibroze

komplicirane infekcije urinarnog trakta, uključujući infekcije koje zahvaćaju bubrege
(pijelonefritis)

izlaganje inhalaciji uzročnicima antraksa

Ciprinol se također može upotrebljavati za liječenje drugih specifičnih teških infekcija kod djece i
adolescenata, kad vaš ljekar zaključi da je potrebno.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI CIPRINOL
Upozorite ljekara ako uzimate druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj
metabolizma, preosjetljivi ste na neke od lijekova ili ste imali alergijsku reakciju na neki od njih.

Nemojte uzimati Ciprinol:

ako ste alergični (preosjetljivi) na aktivnu supstancu, na druge kinolonske lijekove ili na bilo
koji sastojak Ciprinola (pogledajte dio uputstva koji se odnosi na sastav lijeka).

ako uzimate tizanidin (pogledajte odjeljak: „Uzimanje drugih lijekova sa Ciprinolom“)

Budite oprezni sa Ciprinolom
Prije nego što ćete uzimati Ciprinol recite svom ljekaru:

ako ste ikada imali problema sa bubrezima jer se vaše liječenje možda mora prilagoditi

ako bolujete od epilepsije ili drugih neuroloških stanja

ako u anamnezi imate tegobe s tetivom tokom prethodnog liječenja antibioticima kao što je
Ciprinol

ako ste dijabetičar jer primjena ciprofloksacina može povećati rizik za pojavu hipoglikemije

ako imate miasteniju gravis (vrsta mišićne slabosti), pošto se simptomi mogu pogoršati

ako imate problema sa srcem. Oprez je potreban prilikom primjene ciprofloksacina ako ste
rođeni sa ili imate porodičnu istoriju produženog QT - intervala (što se vidi na EKG-u, snimku
električne aktivnosti srca), imate disbalans soli u krvi (osobito nizak nivo kalija ili magnezija u
krvi), imate usporen srčani ritam (što se zove „bradikardija“), imate slabo srce (srčano
popuštanje), istoriju srčanog napada (infarkt miokarda), ste ženskog pola ili starija osoba ili
uzimate druge lijekove koji dovode do nepravilnih promjena na EKG-u (pogledajte odjeljak:
Uzimanje drugih lijekova sa Ciprinolom)

ako vi ili član vaše porodice ima deficit glukoza-6-fosfat dehidrogenaze (G6PD), jer uz
ciprofloksacin možete imati rizik za anemiju.

Za liječenje nekih infekcija spolnog sistema, Vaš ljekar može propisati drugi antibiotik kao dodatak
ciprofloksacinu. Ukoliko nema poboljšanja simptoma nakon 3 dana liječenja, molimo obratite se svom
ljekaru.

Odmah recite ljekaru ako se bilo što od dolje navedenog pojavi dok uzimate Ciprinol. Vaš ljekar će
odlučiti treba li prekinuti liječenje Ciprinolom.

Jake, trenutne alergijske reakcije (anafilaktička reakcija/šok, angioedem). Čak i uz prvu dozu,
mala je vjerovatnoća da biste dobili jaku alergijsku reakciju sa sljedećim simptomima: napetost
u prsima, osjećaj omame, slabosti ili nesvjestice te vrtoglavica kod ustajanja. Ako se to
dogodi, prestanite uzimati Ciprinol i odmah se javite svom ljekaru.

Povremeno se mogu pojaviti bol i oticanje zglobova i tendinitis, osobito ako ste stariji te ako
ste liječeni kortikosteroidima. Neki simptomi se mogu javiti čak i poslije nekoliko mjeseci nakon
prestanka uzimanja ciprofloksacina. Na prve znakove bilo kakvog bola ili upale, davanje
Ciprinola treba prekinuti, uz mirovanje bolnog područja. Izbjegavajte bilo kakvu nepotrebnu
vježbu, jer ona može povećati rizik rupture tetive.

Ako ste oboljeli od epilepsije ili drugih neuroloških stanja kao što su ishemija mozga ili
moždani udar, mogu vam se pojaviti neželjeni učinci na centralnom nervnom sistemu. Ako se
to dogodi, prekinite uzimati Ciprinol i odmah se javite svom ljekaru.

Kad prvi puta uzimate Ciprinol, mogu vam se pojaviti psihičke reakcije. Ako ste oboljeli od
depresije ili psihoze, vaši simptomi se, uslijed terapije Ciprinolom, mogu pogoršati. U rijetkim
slučajevima, depresija ili psihoza se mogu pogoršati do misli o samoubistvu, pokušaja ili
izvršenja samoubistva. Ako se to dogodi, prekinite uzimanje Ciprinola i odmah se javite
svojem ljekaru.

Mogli biste osjetiti simptome neuropatije kao što su bol, žarenje, trnjenje, ukočenost i/ili
slabost. Ako se to dogodi, prestanite uzimati Ciprinol i odmah se javite svom ljekaru

Hipoglikemija se najčešće javljala kod dijabetičara, i to kod pacijenata. Ako se ona dogodi,
odmah kontaktirajte svog ljekara.

Dok uzimate antibiotike, uključujući Ciprinol, ili čak nekoliko sedmica nakon što ih prestanete
uzimati možete dobiti proljev. Ako postane jak ili uporan ili ako opazite da stolica sadržava krv
ili sluz, odmah prestanite uzimato Ciprinol jer to može biti opasno za život. Ne uzimajte
lijekove koji mogu zaustaviti ili usporiti gibanje crijeva.

Ako dajete uzorak krvi ili stolice, recite ljekaru ili laboratorijskom osoblju da uzimate Ciprinol.

Ako imate probleme sa bubrezima, recite svom ljekaru jer će možda biti potrebno prilagoditi
dozu lijeka.

Ciprinol može oštetiti jetru. Ako opazite bilo koji simptom kao što je gubitak apetita, žutica
(žuta boja kože), taman urin, svrbež ili osjetljivost trbuha, prestanite uzimati Ciprinol i javite se
odmah svom ljekaru.

Ciprinol može uzrokovati smanjivanje broja bijelih krvnih stanica, zbog čega vam otpornost na
infekcije može biti smanjena.
Ako imate infekciju sa simptomima kao što su vrućica i ozbiljno
pogoršanje općeg stanja ili vrućicu sa simptomima lokalne infekcije kao što je bolno
grlo/ždrijelo/usta ili urinarne tegobe, odmah se morate javiti ljekaru. Napravit će se krvni test
kako bi se provjerilo moguće smanjivanje broja bijelih krvnih stanica (agranulocitoza). Važno
je da obavijestite ljekara o lijeku.

Kad uzimate Ciprinol, vaša koža postaje osjetljivija na sunčevo svjetlo ili ultravioletno (UV)
svjetlo.
Izbjegavajte izlaganje jakom sunčevom svjetlu ili umjetnom UV svjetlu kao što je
solarij.

Ako vam se pogorša vid ili osjetite na neki drugi način promjenu na očima, odmah se
posavjetujte sa očnim specijalistom.

Uzimanje drugih lijekova sa Ciprinolom
Treba imati u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lijekove koje više ne pijete, kao i na lijekove
koje planirate uzimati u budućnosti. Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste
donedavno uzimali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta.

Ne uzimajte Ciprinol s tizanidinom, jer to može uzrokovati neželjena dejstva kao što su niski krvni
pritisak i pospanost (pogledajte odjeljak "Ne uzimajte Ciprinol").

Za sljedeće lijekove je poznato da u vašem tijelu stupaju u interakciju sa Ciprinolom. Istovremena
upotreba Ciprinola uz te lijekove može djelovati na terapeutski učinak tih lijekova. Vjerovatnoća
neželjenih dejstava može se povećati.

Recite ljekaru ako uzimate:

antagoniste vitamina K (na primjer varfarin, acenokumarol, fenprokumon ili fluindion)
i ostale antikoagulanse (za razrijeđivanje krvi)

probenecid (za giht)

metotreksat (za različite vrste raka, psorijazu, reumatoidni artritis)

teofilin (za tegobe s disanjem)

tizanidin (za spastičnost mišića kod multiple skleroze)

olanzapin (antipsihotik)

klozapin (antipsihotik)

ropinirol (za Parkinsonovu bolest)

fenitoin (za epilepsiju)

metoklopramid (za mučninu i povraćanje)

ciklosporin (za kožna stanja, reumatoidni artritis i kod transplatacije organa)

druge lijekove koji utiču na vaš srčani ritam: lijekove iz skupine antiaritmika (npr. kinidin,
hidrokinidin, disopramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), triciklične antidepresive, neke
antimikrobike (koji pripadaju skupini makrolida), neke antipsihotike.

Ciprinol može povećati razinu sljedećih lijekova u vašoj krvi:

pentoksifilin (za poremećaje cirkulacije)

kofein

duloksetin (za depresiju, dijabetesom oštećene nerve ili inkontinenciju)

lidokain (za srčana stanja ili anestetsku primjenu)

sildenafil (npr. za erektilnu disfunkciju)

Neki lijekovi mogu smanjiti učinak Ciprinola. Recite svojem ljekaru ako uzimate ili želite uzimati:

antacide

omeprazol

nadomjestke minerala

sukralfat

polimerna fosfatna veziva (npr. Sevelamer or lanthanum carbonate)

lijekove ili nadomjestke koji sadržavaju kalcij, magnezij, aluminij ili željezo

Ako je uzimanje ovih pripravaka neophodno, Ciprinol uzmite oko dva sata prije ili najmanje četiri sata
nakon njih.

Uzimanje hrane i pića zajedno sa Ciprinolom
Osim ako ne uzimate Ciprinol tokom jela, ne jedite i ne pijte nikakve mliječne proizvode (kao što su
mlijeko ili jogurt) ili pića s dodanim kalcijem dok uzimate ove tablete, jer one mogu uticati na apsorpciju
aktivne supstance.

Trudnoća i dojenje
Potrebno je obavijestiti svog farmaceuta ili ljekara o trudnoći prije uzimanja bilo kojeg lijeka

.

Poželjno je izbjegavati upotrebu Ciprinola tokom trudnoće. Recite svom ljekaru ako planirate trudnoću.
Ne uzimajte Ciprinol tokom dojenja jer se ciprofloksacin izlučuje u mlijeko i može biti štetan za vaše
dijete.

Upravljanje vozilima i mašinama
Trigonik, lijek sa mogućim uticajem na psihofizičke sposobnosti (upozorenje prilikom upravljanja
motornim vozilima i mašinama ).
Ciprinol može djelovati tako da se osjećate manje opreznim. Budući da može doći do nekih
neuroloških neželjenih dejstava, morate biti sigurni kako reagirate na Ciprinol prije vožnje prevoznim
sredstvom ili upravljanja mašinom. Ako niste sigurni, razgovarajte sa svojim ljekarom.

3. KAKO UZIMATI CIPRINOL?
Ukoliko mislite da lijek Ciprinol suviše slabo ili suviše jako djeluje na Vaš organizam, treba da se
obratite Vašem ljekaru.

Vaš ljekar će vam točno objasniti koliko Ciprinola ćete uzimati te kako često i kako dugo. Ovisit će to o
vrsti infekcije koju imate i koliko je teška.

Recite ljekaru ako imate probleme sa bubrezima, možda će biti potrebno prilagoditi dozu.

Liječenje obično traje 5 do 21 dan, ali može i duže za teške infekcije. Uzimajte tablete tačno kako vam
je rekao ljekar. Pitajte svojeg ljekara ili farmaceuta ako niste sigurni koliko tableta uzimati i kako
uzimati Ciprinol.

Progutajte tablete sa mnogo tekućine. Nemojte žvakati tablete jer nemaju ugodan okus.

Pokušajte uzeti tablete približno u isto vrijeme svakog dana.

Tablete možete uzeti za vrijeme ili između obroka. Iako kalcij koji ćete uzeti kao sastojak jela
neće ozbiljno utjecati na unos, ne uzimajte tablete Ciprinola sa mliječnim proizvodima kao što
su mlijeko ili jogurt ili s obogaćenim voćnim sokovima (npr. kalcijem obogaćen sok naranče).

Ne zaboravite piti mnogo tekućine dok uzimate Ciprinol.

Ako uzmete više Ciprinola nego što ste trebali
Ako uzmete više od preporučene doze, potrebno je da odmah obavijestite svog farmaceuta ili ljekara
Ako ste uzeli više od propisane doze, odmah potražite liječničku pomoć. Ako je moguće, uzmite
tablete ili kutiju sa sobom da pokažete liječniku.

Ako ste zaboravili uzeti Ciprinol
Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadoknadite dozu koju ste preskočili uzeti!

Uzmite uobičajenu dozu što je moguće prije i zatim nastavite kako je propisano. Ako je blizu vrijeme za
sljedeću dozu, zaboravljenu izostavite i nastavite kao obično.

Ako prestanete uzimati Ciprinol
Važno je da završite cijeli tok liječenja, iako se osjećate bolje već nakon nekoliko dana. Ako prerano
prestanete uzimati lijek, može se dogoditi da infekcija nije potpuno izliječena te se simptomi mogu
vratiti ili pogoršati. Također se može razviti rezistencija na antibiotik.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi sa primjenom Ciprinola obratite se svom ljekaru ili
farmaceutu.

4. NEŽELJENA DJELOVANJA
Kao svi lijekovi i Ciprinol može prouzročiti neželjena djelovanja koja se ne pojavljuju kod svih.

Česta neželjena djelovanja (vjerovatno ih imaju između 1 i 10 na svakih 100 bolesnika):

mučnina, proljev, povraćanje

bolovi u zglobovima kod djece

Manje česta (vjerovatno ih imaju između 1 i 10 na svakih 1000 bolesnika):

superinfekcija gljivicama

visoka koncentracija eozinofila, vrste bijelih krvnih stanica

gubitak apetita (anoreksija)

hiperaktivnost ili agitacija

glavobolja, vrtoglavica, problemi sa spavanjem ili poremećaji okusa

povraćanje, bolovi u trbuhu, probavne teškoće kao što su osjećaj dizanja želuca (loša
probava/žgaravica) ili vjetrovi

povećana količina nekih supstanci u krvi (transaminaze i/ili bilirubin)

osip, svrbež ili koprivnjača

bol u zglobu kod odraslih

slaba funkcija bubrega

bolovi u mišićima i kostima, loše osjećanje (astenija) ili vrućica,

povećanje alkalne fosfataze u krvi (određena tvar u krvi)

Rijetka neželjena djelovanja (vjerojatno ih imaju između 1 i 10 na svakih 10.000 bolesnika):

upala crijeva (kolitis) povezan sa upotrebom antibiotika (u rijetkim slučajevima može biti
fatalna) (pogledajte odjeljak: „Budite oprezni sa Ciprinolom“).

promjene kod brojanja u krvi (leukopenija, leukocitoza, neutropenija, anemija), povećana ili
smanjena količina faktora zgrušavanja u krvi (trombociti)

alergijska reakcija, oticanje (edem) ili brzo oticanje kože i sluznice (angioedem)

povećan šećer u krvi (hiperglikemija)

smanjen šećer u krvi (hipoglikemija) (vidjeti u odjeljku 2: Budite oprezni sa Ciprinolom)

konfuzija, dezorijentacija, anksiozne reakcije, čudni snovi, depresija (potencijalno dovodi do
misli o samoubistvu, pokušaja samoubistva ili izvršenog samoubistva) ili halucinacije,

trnci, neuobičajena osjetljivost na podraživanje osjetila, tremori, napadaji (pogledajte odjeljak:
„Budite oprezni sa Ciprinolom“) ili vrtoglavica

teškoće s vidom uključujući dvostruki vid

zujanje u ušima, gubitak sluha, oštećen sluh

brzo kucanje srca (tahikardija)

širenje krvnih žila (vazoldilatacija), nizak krvni pritisak ili nesvjestica

skraćivanje daha, uključujući astmatske simptome

poremećaji jetrene funkcije, žutica (holestatski ikterus) ili hepatitis

osjetljivost na svjetlo (pogledajte odjeljak: „Budite oprezni sa Ciprinolom“).

mišićna bol, upala zglobova, povećani mišićni tonus ili grčev

zatajivanje bubrega, krv ili kristali u mokraći (pogledajte odjeljak: „Budite oprezni sa
Ciprinolom“), infekcija mokraćnog trakta

zadržavanje tekućine ili prekomjerno znojenje

povećana razina enzima amilaze

Veoma rijetka neželjena dejstva ( vjerovatno ih ima manje od 1 na svakih 10.000 bolesnika):

posebna vrsta smanjenog broja crvenih krvnih stanica (hemolitička anemija); opasan pad
jedne vrste bijelih krvnih stanica (agranulocitoza), pad broja crvenih i bijelih krvnih stanica i
pločica (pancitopenija) koji može biti fatalan i depresija koštane moždine koja također može
biti fatalna (pogledajte odjeljak: „Budite oprezni sa Ciprinolom“).

jaka alergijska reakcija (anafilaktička reakcija, anafilaktički šok koji može biti fatalan -
serumska bolest) (pogledajte odjeljak: „Budite oprezni sa Ciprinolom“)

mentalni poremećaji (psihotične reakcije) (pogledajte odjeljak: „Budite oprezni sa Ciprinolom“)

migrena, poremećena koordinacija, nesiguran hod (smetnje u koracima), poremećaj u osjetu
mirisa (olfaktorni poremećaji),

pritisak u mozgu (intrakranijalni pritisak i moždani

pseudotumor)

poremećaji prepoznavanja boja

upala stijenke krvnih žila (vaskulitis)

pankreatitis

smrt jetrenih stanica (nekroza jetre), veoma rijetko dovodi da zatajivanja jetre opasnog za
život

malo, poput vrška igle krvarenje ispod kože (petehije); različite erupcije na koži ili osip (npr.
potencijalno fatalan Stevens-Johnsonov sindrom ili toksična epidermalna nekroliza)

slabost mišića, upala tetive, ruptura tetive – osobito dugačke tetive na stražnjoj strani gležnja
(Ahilova tetiva) (pogledajte odjeljak: „Budite oprezni sa Ciprinolom“), pogoršanje miastenije
gravis (pogledajte odjeljak: „Budite oprezni sa Ciprinolom“)

Učestalost nije poznata (ne može se odrediti iz raspoloživih podataka)

tegobe povezane sa nervnim sistemom kao što su bol, žarenje, trnjenje. ukočenost i/ili
slabost u udovima

teški kožni osip

teške nepravilnosti srčanog ritma, po život opasno nepravilno kucanje srca, nepravilnost
srčanog ritma (nazvana „prduženje QT intervala, što se može uočiti na EKG-u, snimku
električne aktivnosti srca),

uticaj na zgrušavanje krvi (kod pacijenata koji uzimaju antagoniste Vitamina K)

Prijavljivanje nuspojava
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI CIPRINOL?
Ciprinol morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Čuvati na temperaturi do 30°C.

Ciprinol se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka trajanja navedenog na pakovanju. Datum isteka roka
trajanja odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Rok trajanja lijeka Cprinol je 5 godina od datuma proizvodnje.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog farmaceuta kako
ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6.DODATNE INFORMACIJE
Šta Ciprinol sadrži?

Ciprinol filmom obložene tablete 250 mg

Aktivna supstanca: aktivna supstanca je ciprofloksacin. Svaka tableta sadrži 250 mg u obliku 297 mg
ciprofloksacin hidrohlorida
Pomoćne supstance: povidon, mikrokristalna celuloza (E460), natrij škrob glikolat (tip A),
kroskarmeloza natrij (E468), bezvodni koloidni silicij dioksid i magnezij stearat (E572) u jezgri tablete,
te hipromeloza (E464), talk (E553b), titan dioksid (E171) i propilen glikol (E1520) u film-ovojnici.

Ciprinol filmom obložene tablete 500 mg

Aktivna supstanca: aktivna supstanca je ciprofloksacin. Svaka tableta sadrži 500 mg u obliku 594 mg
ciprofloksacin hidrohlorida
Pomoćne supstance: povidon, mikrokristalna celuloza (E460), natrij škrob glikolat (tip A),
kroskarmeloza natrij (E468), bezvodni koloidni silicij dioksid i magnezij stearat (E572) u jezgri tablete,
te hipromeloza (E464), talk (E553b), titan dioksid (E171) i propilen glikol (E1520) u film-ovojnici.

Kako Ciprinol izgleda i sadržaj pakovanja?
Kutija lijeka Ciprinol filmom obložene tablete 250 mg sadrži 10 tableta u blisteru.
Filmom obložene tablete od 250 mg su bijele, okrugle s urezom na jednoj strani. Tableta se može
podijeliti na jednake polovine.

Kutija lijeka Ciprinol filmom obložene tablete 500 mg sadrži 10 tableta u blisteru.
Filmom obložene tablete od 500 mg su bijele, ovalne s urezom na jednoj strani. Tableta se može
podijeliti na jednake polovine.

Režim izdavanja
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Naziv i adresa proizvođača
KRKA, tovarna zdravil, d.d.
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Proizvođač gotovog lijeka
KRKA, tovarna zdravil, d.d.
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Nosilac dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
KRKA FARMA d.o.o. Sarajevo
Džemala Bijedića 125 A, Sarajevo

Datum i broj rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
10 x 250 mg filmom obložena tableta: 04-07.3-2-13040/15 od 29.10.2015.
10 x 500 mg filmom obložena tableta: 04-07.3-2-13041/15 od 29.10.2015.

Savjet/ medicinska edukacija
Antibiotici se koriste za liječenje bakterijskih infekcija. Oni su neučinkoviti protiv virusnih infekcija.
Ukoliko Vam je ljekar propisao antibiotike, trebate ih tačno za Vašu sadašnju bolest.
Bez obzira na antibiotike, neke bakterije mogu preživjeti ili se mogu umnožiti. Ovaj fenomen se naziva
otpornost: poneko liječenje sa antibioticima postaje neučinkovito.
Zloupotreba antibiotika povećava otpornost. Možete čak pomoći bakterijama da postanu otporne i time
odlože Vaše izliječenje ili smanje učinkovitost antibiotika ukoliko ne poštujete na odgovarajući način:

doziranje

raspored

trajanje liječenja

Zbog toga, kako biste sačuvali učinkovitost ovog lijeka:

1. Koristite antibiotike samo kada su propisani.
2. Strogo se pridržavajte onog što je propisano.
3. Nemojte ponovo koristiti antibiotik bez ljekarske preporuke, čak i ukoliko želite liječiti sličnu

bolest.

4. Nemojte nikada davati Vaš antibiotik drugoj osobi; možda nije odgovarajući za njenu/njegovu
1. bolest.
5. Nakon završetka liječenja, vratite sve neiskorištene lijekove u Vašu apoteku kako biste

osigurali da će biti odloženi na ispravan način.