Supstanca: Ciprofloksacin

CIPROFLOKSACIN 36

TOPISTIN rastvor za infuziju 400 mg/200 mL | 1 PET/Alu/PP kesa sa 200 ml rastvora za infuziju
TOPISTIN rastvor za infuziju 200 mg/100 mL | 1 PET/Alu/PP kesa sa100 ml rastvora za infuziju
CIFLOX filmom obložena tableta 250 mg/1 tableta | 10 filmom obloženih tableta (1 PVC//Al blister), u kutiji
CIFLOX filmom obložena tableta 500 mg/1 tableta | 10 filmom obloženih tableta (1 PVC//Al blister), u kutiji
CIFLOXINAL film tableta 500 mg/1 tableta | 10 film tableta (1 PVC/Al blister), u kutiji
CIPRINOL filmom obložena tableta 250 mg/1 tableta | 10 filmom obloženih tableta u PVC/ PVDC// Al - blisteru u kutiji
CIPRINOL filmom obložena tableta 500 mg/1 tableta | 10 filmom obloženih tableta u PVC/ PVDC// Al - blisteru u kutiji
CIPROBAY 500 film tableta 500 mg/1 tableta | 10 film tableta u PP/Al - blisteru, u kutiji
CIPROCINAL film tableta 500 mg/1 tableta | 10 film tableta (2 PVC/Al blistera po 5 film tableta), u kutiji
CIPROCINAL film tableta 250 mg/1 tableta | 10 film tableta (1 PVC/Al blister), u kutiji
CIPROFLOKSACIN Actavis film tableta 500 mg/1 tableta | 10 film tableta (1 blister sa 10 film tableta) u kutiji
CIPROFLOXACIN REMEDICA film tableta 250 mg/1 tableta | 10 film tableta (1 blister sa 10 tableta) u kutiji
CIPROFLOXACIN REMEDICA film tableta 500 mg/1 tableta | 10 film tableta (1blister sa 10 tableta) u kutiji
CIPROL film tableta 500 mg/1 tableta | 10 film tableta (1 PVC/Al - blister) u kutiji
CIPROMED filmom obložena tableta 500 mg/1 tableta | 10 filmom obloženih tableta (1 prozirni blister) u kutiji
CIPROMED filmom obložena tableta 500 mg/1 tableta | 10 filmom obloženih tableta (1 bijeli neprozirni blister) u kutiji
CIPROZAD film tableta 250 mg/1 tableta | 10 film tableta (1 blister) u kutiji
CIPROZAD film tableta 500 mg/1 tableta | 10 film- tableta (1 blister) u kutiji
CIPROZAD film tableta 500 mg/1 tableta | 14 film tableta (2 blistera po 7 tableta), u kutiji
CITERAL film tableta 500 mg/1 tableta | 10 film tableta (1 blister), u kutiji
CITERAL film tableta 250 mg/1 tableta | 10 film tableta (1 blister), u kutiji
SIPROBEL film tableta 500 mg/1 tableta | 14 film tableta (1 PVC/PE/PVDC//Al blister), u kutiji
CIPRINOL koncentrat za otopinu za injekciju/ infuziju 100 mg/10 mL | 5 ampula po 10 mL koncentrata za otopinu za infuziju
CIPRINOL otopina za infuziju 200 mg/100 mL | 1 staklena bočica sa 100 ml otopine za infuziju, u kutiji
CIPROBAY 400 otopina za infuziju 400 mg/200 mL | 1 bezbojna staklena boca (staklo tip 2) koja je iznutra silikonizirana sa sivim silikoniziranim čepom od hlorobutila i sadrži 200 mL otopine za infuziju
MAROCEN film tableta 500 mg/1 tableta | 10 film tableta u blisteru (PVC/PVdC-Al), u kutiji
MAROCEN koncentrat za rastvor za infuziju 100 mg/10 mL | 5 ampula po 10 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji
Ciprofloxacin Biofarma filmom obložena tableta 250 mg/1 tableta | 14 filmom obloženih tableta (1 Al/PVC blister sa 14 tableta) u kutiji
Ciprofloxacin Biofarma filmom obložena tableta 500 mg/1 tableta | 14 filmom oblozenih tableta (2 Al/PVC blistera po 7 tableta) u kutiji
Ciprofloxacin Biofarma filmom obložena tableta 750 mg/1 tableta | 14 filmom obloženih tableta (2 Al/PVC blistera po 7 tableta) u kutiji
CIPROFLOKSACIN Replek Farm film tableta 500 mg/1 tableta | 10 film tableta (PVC-PVDC/Al folija-blister sa 10 tableta) u kutiji
CITERAL koncentrat za rastvor za infuziju 100 mg/10 mL | 5 ampula po 10 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji
MAROCEN kapi za oči , rastvor 3 mg/1 mL | 5 mL rastvora u smeđoj staklenoj bočici sa gumenim zatvaračem i Al – kapicom i priloženim nastavkom za doziranje (polietilen niske gustine), u kutiji
CITERAL kapi za uši/oči, rastvor 3 mg/1 mL | bočica sa 5 ml kapi za oči i uši, rastvora, i plastična kapaljka, u kutiji
CETRAXAL kapi za uho, otopina 2 mg/1 mL | 15 bočica sa 0,25 ml rastvora od tamnog stakla sa kapaljkom i zatvaračem sa navojem, u kutiji
CETRAXAL PLUS kapi za uho, otopina 3 mg/1 mL+ 0,25 mg/1 mL | 1 plastična bočica od tamnog stakla sa 10 ml rastvora sa kapaljkom i zatvaračem sa navojem, u kutiji