CONTROLOC

CONTROLOC 40 mg tableta

14 gastrorezistentnih tableta (1 Al/Al - blister sa 14 tableta) u kutiji

Supstance:
pantoprazol
Jačina ATC Oblik
40 mg tableta A02BC02 gastrorezistentna tableta