CONTROLOC

CONTROLOC 40 mg viala

1 staklena bočica sa praškom za rastvor za injekcije, u kutiji

Supstance:
pantoprazol
Jačina ATC Oblik
40 mg viala A02BC02 prašak za rastvor za injekciju