DAKTANOL

DAKTANOL 20 mg g

Al - tuba sa 30 g krema, u kutiji

Supstance:
mikonazol
Jačina ATC Oblik
20 mg g D01AC02 krema

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

DAKTANOL
20 mg/g krem

mikonazol

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome.

Drugome ovaj lijek može da škodi, čak i ako ima znake bolesti slične Vašima.

Uputstvo sadrži:

1. Šta je lijek DAKTANOL i za što se koristi
2. Prije nego počnete uzimati lijek DAKTANOL
3. Kako uzimati lijek DAKTANOL
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek DAKTANOL
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LIJEK DAKTANOL I ZA ŠTO SE KORISTI
DAKTANOL 20 mg/g krem
1 g krema sadrži: mikonazol-nitrata 20 mg

DAKTANOL krem sadrži aktivan sastojak mikonazol-nitrat.

DAKTANOL krem je lijek koji pripada grupi tzv. antimikotika. To su lijekovi koji se koriste za liječenje
infekcija izazvanih gljivicama (uključujući kvasnice) i nekim bakterijama.

DAKTANOL krem se koristi u liječenju infekcija kože koje se mogu javiti na šakama, stopalima,
spoljašnjem uhu, trupu, preponama, kosmatom dijelu glave. Takođe se koristi u liječenju inficiranog
osipa izazvanog pelenama i kod infekcija noktiju.

DAKTANOL krem djeluje tako što uništava gljivice i neke bakterije koje takođe mogu biti prisutne.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI LIJEK DAKTANOL

Upozorite ljekara ako uzimate druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj

metabolizma, preosjetljivi ste na neke od lijekova ili ste imali alergijsku reakciju na neki od njih.

Nemojte uzimati lijek DAKTANOL

Ne smijete uzimati lijek ukoliko ste alergični na mikonazol, bilo koji od sastojaka lijeka (vidjeti odjeljak
6) ili na slične lijekove koji se primjenjuju u liječenju gljivičnih infekcija.

Ne smijete koristiti ovaj lijek ukoliko se gore navedeno odnosi na Vas. Ako niste sigurni, razgovarajte
sa svojim ljekarom ili farmaceutom prije upotrebe lijeka DAKTANOL krem.

Budite oprezni s lijekom DAKTANOL

Izbjegavajte kontakt lijeka DAKTANOL sa očima. Ukoliko krem kojim slučajem dospije u oči, odmah
isperite vodom. Prilikom ispiranja, držite oči otvorene.

Ukoliko niste sigurni da li se nešto od navedenog odnosi na Vas, porazgovarajte sa ljekarom ili

farmaceutom prije nego što uzmete lijek..

Uzimanje drugih lijekova s lijekom DAKTANOL

Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lijekove koje više ne pijete, kao i na lijekove koje

planirate da uzimate u budućnosti. Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do

nedavno uzimali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta.

Posebno recite svom ljekaru ako uzimate antikoagulanse (lijekove koji sprječavaju zgrušavanje krvi),
kao što je varfarin. Vaš ljekar može provjeriti djelovanje tih lijekova.

Trudnoća i dojenje

Ukoliko ste trudni, namjeravate da zatrudnite ili ukoliko dojite posavjetujte se sa svojim ljekarom ili

farmaceutom prije započinjanja primjene ovog lijeka.

Ukoliko Vaš ljekar misli da je potrebno, možda ćete ipak moći da koristite DAKTANOL krem.

Upravljanje vozilima i mašinama

Lijek DAKTANOL nema uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i
mašinama.

Ostala upozorenja

Šta morate znati o pomoćnim supstancama koje sadrži lijek DAKTANOL
DAKTANOL krem sadrži kao pomoćne materije benzojevu kiselinu koja može blago da iritira kožu oči i
sluzokožu, butilhidroksianizol od koga se može javiti lokalna reakcija na koži (npr. zapaljenje kože na
mjestu kontakta sa kremom), iritacija očiju i sluzokože i cetostearilalkohol koji može izazvati lokalne
reakcije na koži (npr. zapaljenje kože na mjestu kontakta sa kremom).

3. KAKO UZIMATI LIJEK DAKTANOL

Ukoliko mislite da lijek DAKTANOL suviše slabo ili jako djeluje na Vaš organizam, treba da se obratite

vašem ljekaru.

Uvijek koristite lijek tačno onako kako je opisano u ovom uputstvu ili kako Vam je rekao Vaš ljekar.

Ukoliko niste sigurni, provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Korišćenje krema

Svaka tuba lijeka DAKTANOL krem je zapečaćena. Neophodno je da koristite poklopac da bi probili
pečat.

Utrljajte DAKTANOL krem nježno na oblasti zahvaćene promjenama i na okolnu kožu čistim prstima.

Ne stavljajte krem u oči ili blizu očiju - krem je samo za upotrebu na koži i noktima.

Nemojte gutati krem.

Infekcije kože:

Koristite kremu dva puta dnevno - jednom ujutru i ponovo uveče. Nastavite sa korišćenjem krema
najmanje 7 dana nakon što su se povukli svi znaci infekcije. To će spriječiti da se infekcija ponovo javi.

Infekcije noktiju:

Koristite krem jednom ili dva puta dnevno, što će Vam reći Vaš ljekar. Nastavite sa korišćenjem krema
najmanje 10 dana nakon što su se povukli svi znaci infekcije. To će spriječiti da se infekcija ponovo
javi.

Lična higijena

Nakon nanošenja krema dobro operite ruke (osim ako se oboljela koža ne nalazi na šakama).

Pranjem ruku nakon upotrebe krema sprječava se širenje infekcije na druge dijelove tijela i druge
ljude.

Ne dozvolite drugim ljudima da koriste Vaš peškir. To će spriječiti da se infekcija prenese na njih.

Češće mijenjajte i perite odjeću koja dolazi u dodir sa inficiranim područjima kože.

Lijek DAKTANOL krem nije mastan i ne bi trebalo da prlja odeću.

Ako uzmete više lijeka DAKTANOL

nego što ste trebali

Ukoliko ste uzeli veću dozu lijeka DAKTANOL nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim

ljekarom ili farmaceutom!

Ukoliko Vi ili Vaše dijete progutate krem, razgovarajte sa ljekarom ili odmah idite u najbližu bolnicu.

Ako ste zaboravili uzeti lijek DAKTANOL

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomjestite to što ste preskočili da uzmete lijek!

Nikada nemojte davati Vašem djetetu duplu dozu da biste nadomjestili to što ste preskočili da

primjenite lijek.

Nemojte nanositi zaboravljenu dozu krema.

Nanesite sljedeću dozu lijeka DAKTANOL krem kao i obično i nastavite da koristite krem kao i do
sada.

Ne koristite duplu dozu kako bi nadoknadili zaboravljenu.

Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja o korišćenju ovog lijeka, obratite se svom ljekaru
ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Kao i svi drugi lijekovi i lijek DAKTANOL može izazvati neželjena dejstva, iako se ona ne moraju javiti

kod svih.

Prestanite sa korišćenjem lijeka DAKTANOL krem i odmah recite svom ljekaru ako primijetite sljedeće
reakcije. Možda će Vam biti potrebno liječenje.

Veoma rijetko (javlja se kod manje od 1 na 10 000 ljudi)

Oticanje lica, jezika ili grla, otežano gutanje ili otežano disanje.

Koprivnjača (urtikarija), teška iritacija, crvenilo i plikovi po koži. To mogu biti znaci teške alergijske
reakcije.

Recite svom ljekaru ili farmaceutu ako primijetite neku od sljedećih neželjenih reakcija:

Veoma rijetko (javlja se kod manje od 1 na 10 000 ljudi)

Osećaj žarenja, svrab, crvenilo ili osip na koži.

Rijetko (javlja se kod manje od 1 na 1000 ljudi)

Lokalna iritacija na mjestu primjene lijeka. Ona je dosta blaža od alergijske reakcije.

Ako primijetite bilo koje neželjeno dejstvo , potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK DAKTANOL

Lijek DAKTANOL čuvati van domašaja i pogleda djece.

Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svjetlosti i vlage.
Poslije prvog otvaranja čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju, najduže 28 dana.
Rok upotrebe: 3 godine

Lijek DAKTANOL se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.

Posebne mjere uništavanja neupotrijebljenog lijeka ili ostatka lijeka

Neupotrijebljeni lijek uništiti u skladu sa važećim propisima.

Neupotrijebljeni lijek ne treba odlagati u kućni otpad ili ga bacati u otpadne vode. Potrebno je pitati

farmaceuta za najbolji način odlaganja neupotrijebljenog lijeka, jer se na taj način čuva okolina.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta lijek DAKTANOL

sadrži

Aktivna supstanca: 1 g krema sadrži mikonazol-nitrata 20 mg.
Pomoćne supstance: parafin, laki, tečni; cetostearil alkohol; parafin, čvrsti; butilhidroksianizol (E320);

benzojeva kiselina (E210); polisorbat 60; sorbitanstearat 60; voda, prečišćena.

Kako lijek DAKTANOL

izgleda i sadržaj pakovanja

Izgled: homogen krem bijele do žućkastobijele boje.
Pakovanje: aluminijumska tuba zatvorenog grla sa plastičnim zatvaračem sa trnom i navojima. Tuba
sa 30 g krema.

Režim izdavanja
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA
Administrativno sjedište proizvođača
Galenika a.d.
Batajnički drum bb, Beograd, Republika Srbija

Proizvođač gotovog lijeka
Galenika a.d.
Batajnički drum bb, Beograd, Republika Srbija

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Galenika d.o.o.
Vidovdanska bb, Banja Luka, BiH

BROJ I DATUM RJEŠENJA O DOZVOLI ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET
04-07.3-2-06502/16 od 30.03.2017.