ENALAPRIL LEK 10 mg

ENALAPRIL LEK 10 mg 10 mg tableta

20 tableta (2 Al/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

Supstance:
enalapril
Jačina ATC Oblik
10 mg tableta C09AA02 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Enalapril Lek 10 mg
Enalapril Lek 20 mg
tableta

enalapril maleat

Prije početka uzimanja tačno pročitajte upute!

Upute sačuvajte. Možda ćete ih opet željeti pročitati.

Ako imate dodatna pitanja posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Lijek vam je bio propisan lično i ne smijete ga davati drugima. Njima bi moglo štetiti iako imaju
znakove bolesti slične vašim.

Ako bilo koje od neželjenih dejstavaa postane ozbiljno ili ako primjetite bilo koje neželjeno
dejstvou koje nije navedeno u ovom uputstvu, obavjestite svog ljekara ili farmaceuta.

Ovo uputstvo sadrži:
1. Šta je Enalapril Lek i za šta se koristi
2. O čemu morate voditi računa prije nego što počnete koristiti Enalapril Lek
3. Kako se Enalapril Lek uzima
4. Moguća neželjena dejstva
5. Čuvanje i rok trajanja Enalapril Lek
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE ENALAPRIL LEK I ZA ŠTA SE KORISTI

Enalapril Lek pripada grupi lijekova koji se nazivaju inhibitorima angiotenzin konvertirajućeg enzima.
Oni snižavaju povišen krvni pritisak posebnim blokiranjme supstance koja je prirodno prisutna u
organizmu i zove se angiotenzin II. Angiotenzin II normalno očvršćava vaše krvne sudove.Enalapril
Lek im omogućava da se opuste i na tan način olakšava da se snizi povišen krvni pritisak.

Ovaj lijek ne liječi povišen krvni pritisak, već pomaže u njegovoj kontroli. Zbog toga, važno je da se
redovno uzimaju ove tablete da bi se održala snižena vrijednost vašeg krvnog pritiska. Možda će biti
potrebno da doživotno uzimate ovaj lijek.

Redovno posjećujte vašeg ljekara, čak i ako se osjećate dobro. Možda simptome povišenog krvnog
pritiska nećete lako da prepoznate, jer ćete možda imati osjećaj da ne „osjećate bilo koji simptom“, ali
vaš ljekar vrlo lako može da vam izmjeri krvni pritisak i da provjeri kako ga lijek kontroliše.

Enalapril Lek tablete se koriste:

za liječenje visokog krvnoga pritiska (hipertenzije) : kada je krvni pritisak povišen, vremenom se
povećava opterećenje srca i arterija, tako da može da dođe do slabljena njihove funkcije. Kao
posljedica toga može da dođe do oštećenja vitalnih organa: srca, mozga i bubrega i kao posljedica
toga do moždanog udara, srčane insuficijencije (zatajenje srca), srčanog udara, bolesti krvnih
sudova ili bolesti bubrega.

za liječenje zatajenja srca (srčane insuficijencije): ovo je stanje u kojem srce nije sposobno
ispumpati dovoljno krvi da bi zadovoljilo potrebe u tijelu.

Ako vam je ljekar preporučio da se pridržavate određene dijete, na primjer dijeta sa smanjenim
unosom soli, pažljivo se pridržavajte savjeta za održavanje ovog načina ishrane. Ovaj način vam
pomaže da lijek bolje kontroliše vaš krvni pritisak. Ljekar vam takođe može preporučiti i da
smanjite tjelesnu težinu. Pridržavajte se preporučenih savjeta.

2. O ČEMU MORATE VODITI RAČUNA PRIJE NEGO ŠTO POČNETE KORISTITI ENALAPRIL LEK

Ne uzimajte Enalapril Lek

Ako ste alergični (preosjetljivi) na enalapril maleat ili bilo koji drugi pomoćni sastojak lijeka
(pogledajte dio 6).

Ako ste nekada ranije imali i da je zabilježeno u medicinskoj dokumentaciji simptome kao što
su:oticanje lica, usana, jezika ili grla ili naglo nastale poteškoće u disanju i gutanjuAko su vam
ranije bili dijagnostifikovani oticanje lica, usana,jezika ili grla ili iznenadne poteškoće u u disanju ili
gutanju zbog genetskih faktora ili nepoznatih razloga (pogledajte dio 4)

Ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i liječite se lijekom za snižavanje krvnog
pritiska koji sadrži aliskiren.

Ako mislite da se bilo koje od gore navedenih stanja odnosi na vas, tablete ne uzimajte. Posavjetujte
se sa ljekarom i poštujte njegov/njen savjet.

Budite posebno oprezni kod upotrebe lijeka Enalapril Lek

Enalapril Lek se ne smije koristiti za vrijeme trudnoće. Ako ostanete trudni za vrijeme liječenja sa
enalaprilom, pretsnite sa upotrebom ovog lijeka i odmah se obratite vašem ljekaru.

Ovaj lijek ne mora da bude odgovarajući za određenu populaciju pacijenata. Recite vašem ljekaru ili
apotekaru ako mislite da se bilo šta od navedenog odnosi na vas:

ako ste u ranijem periodu koristili enalapril ili bilo koji drugi lijek iz grupe ACE inhibitora kao što su
lizinopril ili kaptopril i imali ste alergijsku reakciju (reakciju preosjetljivosti) ili ste loše odreagovali
na lijek, naročito ako su vam se javili oticanje lica, usana,jezika ili grla ili iznenadne poteškoće u u
disanju ili gutanju. Ovo su sve simptomi stanja koje se naziva hereditarni angioedem ili idiopatski
angioedem.

ako upotrebljavate lijekove koji sadrže aliskiren, koji se takođe upotrebljava za snižavanje krvnog
pritiska. Kombinacija enalaprila sa ovim lijekom se ne preporučuje.

ako upotrebljavate blokatore angiotenzinskih receptora. Ovu grupu lijekova možete prepoznati, jer
se završavaju sa „sartan“.

ako upotrebljavate lijekove za liječenje malignih bolesti (temsirolimus, everolimus) ili lijekove koji
sprečavaju određena odbacivanja tkiva u organizmu (sirolimus). Upotreba ACE inhibitora, kao što
je enalapril, sa ovim lijekovima može da poveća šansu da dobijete alergijsku reakciju
(angioedem).

ne biste trebali da upotrebljavate ako vam je postavljena dijagnoza hereditarnog (nasljednog)
angioedema ili idiopatskog angioedema (angioedem nepoznatog porijekla).

ošamućenost i pospanost mogu povremeno da se jave kada se upotrebljava ovaj lijek zbog
snižavanja krvnog pritiska. Zbog toga, prije obavljanja određenih zadataka koji zahtijevaju posebu
pažnju (vožnja automobila ili upravljanje zahtjevnim mašinama) pričekajte da biste mogli da
procijenite kako ovaj lijek utiče na vas.

bitno je naglasiti da je kod pacijenata koji su pripadnici crne rase veći rizik od ovih reakcija na ACE
inhibitore.

ako ste trudni, dojite ili mislite da biste mogli biti trudni. Upotreba Enalaprila Lek za vrijeme
trudnoće može da prouzrokuje oštećenja ili čak i smrtni ishod kod ploda. Ovaj lijek se ne bi trebao
upotrebljavati za vrijeme trudnoće. Ako ostanete trudni za vrijeme upotrebe Enalaprila Lek,
prestanite sa upotrebom ovog lijeka i što prije se obratite vašem ljekaru. Postoji mogućnost da
Enalapril Lek prelazi u majčino mlijeko. Ne biste trebali da dojite za vrijeme upotrebe ovog lijeka.

ako patite od niskog krvnog pritiska (ovo možete da osjetite kao nesvjesticu ili ošamućenost,
naročito za vrijeme stajanja)

ako se dijalizirate

ako imate bilo koji od navedenih stanja:
-

šećernu bolest (diabetes mellitus)

bolest srca ili krvnih sudova

oboljenje jetre

oboljenje bubrega.

ako primate injekcije željeza (natrijum aurotiomalat)

ako upotrebljavate lijekove koji se zovu diuretici („vodene pilule“) ili suplemente kalijuma

ako upotrebljavate nadomjeske soli koji sadrže kalijum uz vašu hranu.

Potrebno je da obavijestite vašeg ljekara ili farmaceuta ako ste u skorije vrijeme imali obilno
povraćanje ili proljev.

Ako ste oboljeli od šećerne bolesti i ako pijete lijekove za liječenje šećerne bolesti (oralni antidijabetici)
ili primate inzulin, pažljivo morate pratiti i kontrolisati nivo šećera u krvi (zbog niskog nivoa), naročito u
toku prvog mjeseca liječenja sa Enalaprilom Lek.

Ako je potrebno da uradite bilo kakvu zubarsku (stomatološku) operativnu intervenciju ili bilo koji drugi
operativni zahvat, obavijestite vašeg zubara ili ljekara da upotrebljavate ovaj lijek.

Takođe zapamtite da je ovaj lijek propisan samo vama zbog vaših određenih tegoba. Nemojte ovaj
lijek davati drugim osobama, niti ga upotrebljavajte za bilo koje drugo stanje.

Uzimanje drugih lijekova
Nemojte da koristite bilo koje druge lijekove dok ne porazgovarate o tome sa vašim ljekarom ili
farmaceutom. Određeni lijekovi mogu da povećaju vaš krvi pritisak, na primjer lijekovi koji se kupuju u
slobodnoj prodaji za kontrolu apetita, za astmu, prehladu, kašalj, polensku groznicu i probleme sa
sinusima ili mogu takođe da loše reaguju sa Enalaprilom Lek.
Obavjestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ako ste nedavno uzimali bilo koji lijek, čak i ako
ste ga dobili bez recepta.
Posebno morate sa svojim ljekarom provjeriti da li uzimate neki od sljedećih lijekova da bi se uvjerili da
je uzimanje lijeka Enalapril Lek sigurno:

diuretike ili „vodene pilule“ (lijekovi za izmokravanje) ili bilo koji drugi lijek za snižavanje krvnog
pritiska

lijekove koji se uzimaju „na usta“ (oralni oblici) ili inzulin za liječenje šećerne bolesti (diabetes
mellitus)

lijekovi za snižavanje krvnog pritiska, uključujući diuretike, lijekove koji sadrže aliskiren ili blokatore
receptora angiotenzina

lijekove koji sadrže kalijum, suplemente kalijuma

nadomjeske soli koji sadrže kalijum, jer oni mogu da dovedu do povećanja nivoa kalijuma u krvi,
što može da bude sa opasnim posljedicama. U ovim slučajevima ljekar treba da prilagodi dozu
Enalaprila Lek ili da kontroliše nivo kalijuma u krvi.

litijum (lijek koji se upotrebljava za liječenje određenih oblika depresije /mentalna bolest/)

određene lijekove koji se upotrebljavaju protiv bolova i zapaljenja zglobova (artritis), uključujući
liječenje sa preparatima željeza i nesteroidne antiinflamatorne lijekove (NSAIL)

mTOR inhibitore (npr. temsirolimus, sirolimus, everolimus). Uzimanje ovih lijekova sa enalaprilom
može da poveća rizik od alergijske reakcije koja se naziva angioedem.

Trudnoća i dojenje
Posavjetujte se sa ljekarom ili sa farmaceutom prije uzimanja bilo kojeg lijeka.

Trudnoća
Ljekaru morate reći ako mislite da ste trudni ili planirate trudnoću. Ljekar će vam pravilno savjetovati
da prekinete sa uzimanjem lijeka Enalapril Lek prije nego zatrudnite ili odmah kada ga obavjestite da
ste trudni, i umjesto uzimanja lijeka Enalapril Lek će vam savjetovati uzimanje drugog lijeka. Dojenje
Obavjestite svog ljekara da dojite ili da ste upravo pred tim da počnete dojiti. Dojenje novorođene
djece (prvih nekoliko sedmica nakon rođenja), osim prerano rođene djece, tokom uzimanja lijeka
Enalapril Lek nije preporučljivo.

Uticaj na sposobnost upravljanja sa vozilima i strojevima
Studije o uticaju na sposobnost vožnje i upravljanja sa mašinama nisu napravljene.
Lijek Enalapril Lek ne utiče na budnost, može doći do drugih reakcija kao na primjer vrtoglavice ili
umora u vezi sa smanjenjem krvnog pritiska. Ako do toga dođe vaša sposobnost za vožnju ili
upravljanje strojevima može biti smanjena.

Važne informacije o pojedinim sastojcima lijeka Enalapril Lek
Lijek Enalapril Lek sadrži laktozu (pogledajte poglavlje 6). Ako vam je ljekar rekao da imate
intoleranciju za pojedine šećere prije upotrebe ovog lijeka se posavjetujte sa ljekarom.

3. KAKO SE ENALAPRIL LEK UZIMA

Savjeti:

Ovaj lijek uvijek uzimajte na način kako vam je propisao vaš ljekar.

Na apsorpciju ovog lijeka ne utiče hrana, tako da se lijek može uzeti neovisno o obroku.

Pokušajte da lijek upotrebljavate svaki dan u isto vrijeme. Na ovaj način olakšavate sebi da
zapamtite upotrebu vašeg lijeka.

Uobičajene doze Enalapril Leka su sljedeće:

Za pacijente se visokim krvnim pritiskom

Odrasli
Ljekar može da vam prilagodi dozu lijeka na osnovu odgovora vašeg krvnog pritiska. Uobičajeni dozni
raspon je od 10 mg do 40 mg dnevno, s tim što se lijek može uzeti u jednoj ili u dve podjeljene doze.
Maksimalna dnevna doza za Enalapril Lek koji se uzima oralno je 40 mg.

Djeca (mlađi od 16 godina)
Uobičajena početna doza je do 5 mg jednom dnevno. Doze preko 40 mg se nisu ispitivale.
Za pacijente sa zatajenjem srca
Uobičajena početna doza je 2.5 mg koja se uzima jednom dnevno. Vaš ljekar će da vas pažljivo prati i
kontroliše da bi utvrdio početni učinak na vaš krvni pritisak. Uobičajena početna doza je 5 mg do 20
mg s tim što se lijek može uzeti u jednoj ili u dve podjeljene doze. Maksimalna dnevna doza je 40 mg.
Ako ste uzeli veću dozu Enalapril Lek nego što bi smjeli
U slučaju predoziranja, obratite se vašem ljekaru, Službi hitne pomoći ili regionalnom centru za
kontrolu trovanja (ako postoji u vašem mjestu boravka), čak i ako nemate simptoma predoziranja.
Simptomi koji mogu da se jave najčešće su osjećaj ošamućenosti ili vrtoglavica zbog iznenadnog ili
prekomjernog pada krvnog pritiska.

Ako ste zaboravili uzeti Enalapril Lek
Ako ste zaboravili da popijete tabletu, učinite to čim prije se sjetite. Međutim, ako nije prošlo više od 6
sati od propuštene doze lijeka, možete uzeti dozu lijeka koja vam je predviđena za taj dan i zatim
nastavite po uobičajenom planu korištenja lijeka. Nemojte uzimati duplu dozu lijeka da biste
nadoknadili propuštenu dozu.

Ako imate dodatna pitanja o upotrebi lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Kao i svi lijekovi, tako i lijek Enalapril Lek može imati neželjena dejstva. Većina osoba nema bilo
kakvih problema kada uzima ovaj lijek, ali ako primjetite bilo koji od sljedeće navedenih, imate neka
druga neželjena dejstva ili se vaše stanje ne mijenja ili pogoršava, potražite medicinsku pomoć.

Suhi kašalj, bol u grl

Početna doza može da prouzrokuje veći pad krvnog pritiska, nego doze u toku kontiniurane
primjene. Ovo možete da osjetite kao nesvjesticu ili ošamućenost; od pomoći vam može da bude
da legnete. Ako ste zabrinuti zbog vašeg stanja, molimo vas obratite se vašem ljekaru ili
farmaceutu.

Ocjena neželjenih dejstava je utemeljena na sljedećoj učestalosti pojavljivanja:

Vrlo često:

Pojavljuje se kod više od 1 od 10 bolesnika

Često:

Pojavljuje se kod 1 do 10 bolesnika od 100 bolesnika

Manje često:

Pojavljuje se kod 1 do 10 bolesnika od 1.000 bolesnika

Rijetko:

Pojavljuje se kod 1 do 10 bolesnika od 10.000 bolesnika

Vrlo rijetko:

Pojavljuje se kod manje od 1 bolesnika od 10.000 bolesnika

Nepoznata

Učestalost iz raspoloživih podataka nije bilo moguće ocijeniti

učestalost:

Ozbiljna neželjena dejstva, koliko često se javljaju i kako postupiti sa njima

Razgovarajte sa vašim ljekarom ili
farmaceutom

Simptomi/dejstva

Samo ako su
teški

U svim
slučajevima

Prestanite sa upotrebom
ovog lijeka i obratite se
vašem ljekaru ili
farmaceutu

Često

Umor

Vrtoglavica, nesvjestica,
ošamućenost naročito
nakon fizičkog napora i/ili
kada je toplo i kada
izgubite dosta tečnosti
znojenjem

Nizak krvni pritisak

Glavobolja

Osip/svrab

Mučnina/povraćanje/prolj
ev

Dugotrajan kašalj

Bol u grudima

Kratkoća daha

Manje
često

Alergijske
reakcije/angioedem
(iznenadne poteškoće u
disanju ili gutanju,
oticanje lica, očiju, usana,
jezika i/ili grla, šaka ili
stopala)

Simptomi slični prehladi
(povišena tjelesna
temperatura, slabost,
bolovi u mišićima, osip,
svrab, bol u
trbuhu,mučnina,
povraćanje, proljev,
žutica, gubitak apetita)

Oštećenje jetre kao što je
žutica, taman/smeđ urin

Bol u trbuhu

Nizak šećer u krvi kod
pacijenata sa šećernom
bolesti

Gubitak apetita

Ovo nije kompletna lista neželjenih dejstava. Za bilo koja neočekivana neželjena dejstva koja se jave u
toku upotrebe Enalaprila Lek, obratite se vašem ljekaru ili farmaceutu.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. ČUVANJE I ROK TRAJANJA

Lijek čuvajte izvan dohvata i pogleda djece!
Lijek čuvajte pri temperaturi do 25°C, zaštićeno od vlage.

Rok trajanja lijeka je 2 godine
Enalapril Lek ne smijete koristiti nakon datuma isteka roka upotrebe koji je naveden na omotu. Datum
isteka roka upotrebe se odnosi na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijekove ne smijete bacati u otpadne vode ili među otpatke iz domaćnistva. O načinu odstranjivanja
lijeka koji ne trebate više posavjetujte se sa farmaceutom. Takve mjere pomažu u očuvanju okoliša.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lijek Enalapril Lek
Tvar koja liječi je enalapril maleat.
Jedna tableta sadrži 10 mg ili 20 mg enalapril maleata.

Pomoćne tvari:
natrij hidrogenkarbonat, laktoza monohidrat, kukuruzni škrob, preželatinirani škrob, crveni željezni
oksid (E172), crni željezni oksid (E172), kroskarmeloza natrij, magnezij stearat (E470b)

Izgled lijeka Enalapril Lek i sadržaj pakovanja
Enalapril Lek 10 mg tablete su tamno ružičaste, melirane, okrugle, ravne tablete sa obrušenim
rubovima, sa natpisom "ELP 10".

Enalapril Lek 20 mg tablete su sivo ljubičaste melirane, okrugle, ravne tablete sa obrušenim rubovima,
sa natpisom "ELP 20".

Lijek je pakovan u:

kutije sa dva blistera po 10 tableta (10 mg ili 20 mg tablete)

Način i mjesto izdavanja lijeka
Rp – Lijek se izdaje na ljekarski recept

Ime i adresa posjednika odobrenja za stavljanje lijeka u promet
Novartis BA d.o.o., Antuna Hangija b.b., Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Ime i adresa proizvođača (administrativno sjedište)
Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

Proizvođač gotovog lijeka (puštanje lijeka u promet)
Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

Broj i datum rješenja o odobrenju za stavljanje gotovog lijeka u promet
Enalapril Lek, tableta, 20x10 mg: 04-07.3-2-6561/16 od 03.04.2017.
Enalapril Lek, tableta, 20x20 mg: 04-07.3-2-6559/16 od 03.04.2017.