ENALAPRIL ZDRAVLJE

ENALAPRIL ZDRAVLJE 10 mg tableta

30 tableta (3 Al/Al - blistera po 10 tableta) u kutiji

Supstance:
enalapril
Jačina ATC Oblik
10 mg tableta C09AA02 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

ENALAPRIL ZDRAVLJE
10 mg
20 mg
tableta

enalapril

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svome ljekaru ili farmaceutu.
Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome.
Drugome ovaj lijek može da škodi, čak iako ima znake bolesti slične Vašima.

1. Šta je lijek Enalapril Zdravlje i za šta se koristi
2. Prije nego počnete uzimati lijek Enalapril Zdravlje
3. Kako se upotrebljava lijek Enalapril Zdravlje
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek Enalapril Zdravlje
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LIJEK ENALAPRIL ZDRAVLJE I ZA ŠTA SE KORISTI

Enalapril Zdravlje sadrži aktivnu supstancu koja se zove enalapril-maleat. Spada u grupu lijekova koji se
nazivaju ACE inhibitori, (inhibitori enzima angiotenzinske konvertaze).

Enalapril Zdravlje je namijenjen:

liječenju povišenog krvnog pritiska, (hipertenzije)

Enalapril Zdravlje djeluje tako što širi krvne sudove. To snižava krvni pritisak. Ovaj lijek obično počinje da
djeluje u roku od sat vremena i njegovo dejstvo traje najmanje 24 sata. Kod nekih osoba će biti potrebno
nekoliko nedelja dok se ne primijeti puno dejstvo lijeka na krvni pritisak.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI LIJEK ENALAPRIL ZDRAVLJE
Lijek Enalapril Zdravlje ne smijete koristiti:
Lijek ne smijete uzimati:

ako ste preosjetljivi (alergični) na enalapril-maleat ili druge sastojke lijeka Enalapril Zdravlje,
(nabrojani u tački 6),

ako ste ikada imali alergijsku reakciju na vrstu lijekova koja je slična lijeku Enalapril Zdravlje i
nazivaju se ACE inhibitori,

ako se kod Vas ikada javilo oticanje lica, usana, usta, jezika ili grla koje prouzrokuje teškoće u
gutanju ili disanju, (angioedem), kada uzrok nije bio poznat ili je nasljedan,

ako imate dijabetes ili problem sa bubrezima i uzimate aliskiren za snižavanje krvnog pritiska

ako ste trudni više od 3 mjeseca (I u ranoj trudnoći je bolje izbjegavati lijek Enalapril Zdravlje –
vidjeti odjeljak o trudnoći).

Nemojte uzimati Enalapril Zdravlje ako se bila šta od ovoga odnosi na Vas. Ako niste sigurni, razgovarajte
sa svojim ljekarom ili farmaceutom prije nego što počnete da uzimate Enalapril Zdravlje.

Kada uzimate lijek Enalapril Zdravlje, posebno vodite računa:
Prije početka liječenja enalaprilom posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom:

ako imate problem sa srcem

ako imate stanje koje uključuje promjene na krvnim sudovima u mozgu

ako imate problem sa krvlju kao što su nedostatak ili mali broj bijelih krvnih zrnaca
(neutropenija/agranulocitoza), mali broj krvnih pločica, (trombocitopenija) ili smanjen broj crvenih
krvnih zrnaca, (anemija)

ako imate problema sa jetrom

ako imate problem sa bubrezima, ako ste nedavno imali transplantaciju (presađivanje) bubrega.
To može da dovede do veće koncentracije kalijuma u krvi, što može biti ozbiljno. Ljekar će možda
morati da prilagodi dozu lijeka Enalapril Zdravlje i prati koncentraciju kalijuma u krvi.

ako idete na dijalizu

ako ste nedavno patili od pretjeranog povraćanja ili imali ozbiljnu dijareju (proliv)

ako ste na dijeti sa ograničenim unosom soli, ako uzimate preparate za dodavanje kalijuma,
lijekove koji čuvaju kalijum ili zamjene za kuhinjsku so koje sadrže kalijum

ako ste stariji od 70 godina,

ako se liječite od šećerne bolesti, morate redovno kontrolisati krv zbog pojave niske koncentracije
glukoze u krvi, naročito tokom prvog mjeseca terapije. Koncentracija kalijuma u krvi takođe može
biti povišena.

ako ste bilo kada imali alergijsku reakciju sa oticanjem lica, usana, jezika ili grla sa problemima u
gutanju i disanju. Trebalo bi da imate na umu da kod pacijenata crne rase postoji veći rizik od ove
vrste reakcija na ACE inhibitore,

ako se dešava da imate nizak krvni pritisak, (to možete da primijetite kao vrtoglavicu ili
nesvjesticu, naročito kada stojite)

ako imate kolagene vaskularne bolesti, (npr. lupus eritematozus, reumatoidni artritis ili
skleroderma)

uzimate imunosupresivnu terapiju, uzimate alopurinol, (koristi se u liječenju gihta) ili prokainamid,
(koristi se za liječenje poremećaja srčanog ritma) ili neku kombinaciju ovih lijekova

ako tokom primjene lijeka kašljete

ako uzimate bilo koji od navedenih lijekova za liječenje povišenog krvnog pritiska:
• blokatori receptora za angiotenzin II (ARB) (takođe poznati kao sartani- na primjer valsartan,
telmisartan, ibersartan, itd), naročito ako imate probleme sa bubrezima koji su povezani sa
šećernom bolešću
• aliskiren

ako mislite da ste trudni, (ili ako planirate trudnoću). Enalapril se ne preporučuje u ranoj trudnoći i
ne smije se uzimati ako ste trudni više od 3 mjeseca, zato što u tom stadijumu trudnoće može
ozbiljno da naškodi bebi, (vidjeti odjeljak o trudnoći)

ako dojite ili ako namjeravate da počnete da dojite (vidjeti odjeljak o dojenju).

Morate imati na umu da lijek Enalapril Zdravlje kod pacijenata crne rase manje efikasno snižava krvni
pritisak nego kod pacijenata ostalih rasa.
Ako niste sigurni da li se bilo šta od nabrojanog odnosi na Vas, razgovarajte sa ljekarom ili farmaceutom
prije nego što počnete da uzimate lijek Enalapril Zdravlje.

Ako treba da imate neku intervenciju
Ako treba da imate bilo koji od sljedećih zahvata, morate reći ljekaru koji Vas liječi da uzimate lijek
Enalapril Zdravlje:

bilo kakva hirurška intervencija ili dobijanje anestetika, (čak i kod stomatologa),

terapija za uklanjanje holesterola iz krvi koja se zove „LDL afereza“,

liječenje preosjetljivosti, (desenzibilizacija), da bi se smanjili efekti alergije na otrov ose ili pčele.

Razgovarajte sa ljekarom ili stomatologom prije zahvata ako se bilo šta od ovoga odnosi na Vas.

Primjena drugih lijekova
Kažite svom ljekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lijek, uključujući i
one koji se mogu nabaviti bez ljekarskog recepta, zato što dejstvo nekih lijekova može da se izmjeni zbog

međusobne reakcije. Ovo uključuje i biljne lijekove. Takođe, neki drugi lijekovi mogu da utiču na dejstvo
lijeka Enalapril Zdravlje.
Obavezno obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova:

blokatore receptora za angiotenzin II (ARB) ili aliskiren (vidjeti takođe informacije u odjeljcima
„Lijek Enalapril Zdravlje ne smijete koristiti:“ i „Kada uzimate lijek Enalapril Zdravlje, posebno
vodite računa:“)

druge lijekove za snižavanje krvnog pritiska, kao što su beta blokatori ili tablete za izmokravanje
(diuretici)

lijekove koji sadrže kalijum, (uključujući zamjene za kuhinjsku so u ishrani)

antidijabetičke lijekove, (za liječenje šećerne bolesti), uključujući i oralne antidijabetike i insulin

litijum, koristi se za liječenje nekih psihijatrijskih poremećaja

lijekove za liječenje depresije koji se zovu „triciklični antidepresivi“

lijekove za liječenje mentalnih problema koji se zovu „antipsihotici“

određene lijekovi za kašalj i prehladu, kao i lijekove za smanjenje tjelesne težine koji sadrže
supstancu koja se zove „simpatomimetički agens“

određene lijekove protiv bolova ili artritisa uključujući terapiju zlatom

nesteroidni antiinflamatorni lijekovi, uključujući COX-2 inhibitore (lijekove koji smanjuju zapaljenje,
I mogu se koristiti za umanjenje bolova)

aspirin, (acetilsalicilna kiselina),

lijekove koji se koriste za razlaganje ugrušaka u krvi, (trombolitici)

alkohol.

Ako niste sigurni da li se bilo šta od nabrojanog odnosi na Vas, razgovarajte sa ljekarom ili farmaceutom
prije nego što počnete da uzimate Enalapril Zdravlje.

Uzimanje lijeka Enalapril Zdravlje sa hranom ili pićima
Enalapril Zdravlje možete da uzimate sa hranom ili bez nje. Većina pacijenata ga uzima sa čašom vode.

Primjena lijeka Enalapril Zdravlje u periodu trudnoće i dojenja
Prije nego što počnete da uzimate neki lijek, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Trudnoća
Morate reći ljekaru ako mislite da ste trudni, (ili ako planirate trudnoću). Ljekar će obično savjetovati da
prestanete da uzimate Enalapril Zdravlje prije nego što zatrudnite ili čim saznate da ste trudni, i
savjetovaće Vam da uzimate neki drugi lijek umjesto lijeka Enalapril Zdravlje. Enalapril Zdravlje se ne
preporučuje u ranoj trudnoći i ne smije se uzimati ako ste trudni više od 3 mjeseca, zato što u tom
stadijumu trudnoće može ozbiljno da naškodi bebi.

Dojenje
Obavijestite ljekara ako dojite ili ako namjeravate da počnete da dojite. Dojenje novoronenčadi, (prvih
nekoliko nedelja nakon rođenja), a naročito prerano rođenih beba, ne preporučuje se tokom uzimanja
lijeka Enalapril Zdravlje.
Ako je beba starija, ljekar bi trebalo da Vam predoči korist i rizike uzimanja lijeka Enalapril Zdravlje tokom
dojenja, u poređenju sa ostalim terapijama.

Uticaj lijeka Enalapril Zdravlje na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama
Možete osjećati vrtoglavicu ili pospanost dok uzimate lijek Enalapril Zdravlje. Ako do ovoga dođe, nemojte
upravljatim motornim vozilom ili koristiti alate ili mašine.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Enalapril Zdravlje
Enalapril Zdravlje sadrži laktozu. U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se Vašem ljekaru
prije upotrebe ovog lijeka.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LIJEK ENALAPRIL ZDRAVLJE

Lijek Enalapril Zdravlje uzimajte uvijek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš ljekar. Ako niste sasvim
sigurni, provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom:

Veoma je važno da nastavite sa uzimanjem lijeka Enalapril Zdravlje onoliko dugo koliko vam je ljekar
propisao.
Nemojte uzimati više tableta nego što je propisano.

Doza se uvek prilagođava stanju bolesnika, njegovim potrebama i mogućoj terapiji drugim lijekovima, i
zato je uvijek određuje ljekar.

Liječenje hipertenzije:

Preporučena početna doza iznosi od 5 do 20 mg jednom dnevno.

Nekim pacijentima će biti neophodna manja početna doza.

Uobičajena doza kod dugotrajne terapije je 20 mg jednom dnevno.

Maksimalna doza kod dugotrajne terapije je 40 mg jednom dnevno.

Pacijenti sa oboljenjem bubrega

Doza lijeka će biti određena na osnovu toga koliko dobro Vam rade bubrezi:

umjereni problemi sa bubrezima od 5 mg do 10 mg svakog dana.

Stariji pacijenti

Vašu dozu će odrediti ljekar i zasnivaće se na tome koliko dobro Vam rade bubrezi.

Djeca

Ograničeno je iskustvo u upotrebi lijeka Enalapril Zdravlje kod djece sa visokim krvnim pritiskom. Ako
dijete može da proguta tabletu, doza će se određivati prema težini djeteta i odgovoru krvnog pritiska.
Preporučena početna doza je:

5 mg svakog dana kod djece koja su teška 50 kg i više.

Enalapril Zdravlje se daje jednom dnevno. Doziranje treba prilagoditi potrebama djeteta:

do maksimalnih 20 mg dnevno kod djece težine od 20 kg do manje od 50 kg i

maksimalno 40 mg kod djece koja su teška 50 kg i više.

Enalapril Zdravlje se ne preporučuje kod novorođenih beba, (prvih nekoliko nedelja nakon rođenja) i kod
djece sa problemima u radu bubrega.
Ako mislite da je dejstvo lijeka prejako ili preslabo, odmah se obratite ljekaru ili idite u bolnicu. Sa sobom
ponesite pakovanje lijeka.

Tablete jačine 10 mg mogu se podijeliti po podionoj crti, čime se omogućava primjena doze od 5 mg.

Ako ste uzeli više lijeka Enalapril Zdravlje nego što je trebalo
Ukoliko ste uzeli veću dozu lijeka Enalapril Zdravlje nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa svojim
ljekarom ili idite u najbližu bolnicu. Sa sobom ponesite pakovanje ovog lijeka. Mogu se javiti sljedeća
dejstva:

osjećanje ošamućenosti ili vrtoglavice. To je usljed iznenadnog pada krvnog pritiska.

Ako ste zaboravili da uzmete lijek Enalapril Zdravlje
Ako ste zaboravili da uzmete tabletu, preskočite propuštenu dozu.Sljedeću dozu uzmite u uobičajeno
vrijeme. Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu.

Ako naglo prestanete da uzimate lijek Enalapril Zdravlje
Nemojte prestajati da uzimate lijek, osim ako Vam to nije rekao ljekar.

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primjeni ovog lijeka, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA
Lijek Enalapril Zdravlje, kao i drugi lijekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju
ispoljiti kod svih. Sa ovim lijekom može da dođe do sljedećih neželjenih dejstva.

Veoma je važno da odmah prestanete da uzimate lijek Enalapril Zdravlje i potražite hitnu medicinsku
pomoć ako počnete da osjećate sljedeće simptome:

oticanje lica, usana, jezika ili grla koje može da izazove probleme sa disanjem ili gutanjem

oticanje šaka, stopala ili gležnjeva

ako se javi izdignuti osip na koži, (koprivnjača).

Trebalo bi da imate na umu da kod pacijenata crne rase postoji veći rizik od ove vrste reakcija. Ako se
dogodi nešto od spomenutog, prestanite da uzimate enalapril i odmah se obratite ljekaru.
Kada počnete da uzimate enalapril možda ćete osjećati vrtoglavicu ili nesvjesticu. Ukoliko do ovoga dođe,
biće Vam bolje ako legnete. To je prouzrokovano snižavanjem krvnog pritiska. Ovi simptomi bi trebalo da
se poboljšaju sa nastavkom terapije. Ako ste zabrinuti, razgovarajte sa svojim ljekarom.

Ostala moguća neželjena dejstva:

Vrlo često (javljaju se kod više od 1 na 10 osoba):

osjećanje vrtoglavice, slabosti ili mučnine

zamagljen vid

kašalj.

Često (javljaju se kod manje od 1 na 10 osoba):

nizak krvni pritisak, promjene srčanog ritma, ubrzani rad srca, angina ili bol u grudima,

glavobolja, gubitak svijesti, (sinkopa)

promjene u čulu ukusa, kratak dah

proliv, bol u predjelu stomaka, osip

osjećanje umora, depresija

alergijske reakcije sa oticanjem lica, usana, jezika ili grla sa problemima u gutanju ili disanju

povećana koncentracija kalijuma u krvi i povećanje kreatinina u serumu, (oba se obično otkriju
analizom).

Manje često, (javljaju se kod manje od 1 na 100 osoba):

iznenadan pad krvnog pritiska

ubrzan ili neravnomjeran rad srca, (palpitacije)

srčani udar, (vjerovatno zbog veoma niskog krvnog pritiska kod određenih pacijenata sa viskom
rizikom, uključujući i one koji imaju problema sa protokom krvi u srcu ili mozgu)

anemija, (uključujući aplastičnu anemiju i hemolitičku anemiju)

moždani udar, (vjerovatno zbog veoma niskog krvnog pritiska kod pacijenta sa visokim rizikom)

zbunjenost, nesanica ili pospanost, nervoza, osjećanje bockanja na koži ili utrnulost

vrtoglavica

zujanje u ušima, (tinitus)

curenje nosa, bol u grlu ili promuklost

astma

usporeno kretanje hrane kroz crijeva, zapaljenje pankreasa

mučnina, (povraćanje), problemi sa varenjem, zatvor, (opstipacija), gubitak apetita

nelagodnost u stomaku, (iritiran želudac), suva usta, čir, smanjena funkcija bubrega, otkazivanje
bubrega

pojačano znojenje

svrbež ili koprivnjača

opadanje kose

grčevi u mišićima, rumenilo, utisak da se ne osjećate dobro, (osjećanje slabosti), visoka
temperatura (groznica), impotencija

velika koncentracija proteina u urinu, (mjeri se analizom)

mala koncentracija šećera ili natrijuma u krvi, velika koncentracija uree u krvi, (mjere se analizom
krvi).

Rijetko, (javljaju se kod manje od 1 na 1.000 osoba):

„Rejnoov fenomen“, kada šake i stopala postanu veoma hladni i bijeli zbog malog dotoka krvi

promjene u vrijednostima testova krvi kao što su manji broj bijelih i crevnih krvnih zrnaca, niži
hemoglobin, manji broj krvnih pločica

depresija koštane srži

autoimuna oboljenja

neobični snovi ili problemi sa spavanjem

infiltrati na plućima

zapaljenje nosa

upala pluća

zapaljenje obraza, desni, jezika, usana i grla

smanjena količina izlučenog urina

eritem multiforme

„Stivens-Džonsonov sindrom“, ozbiljno stanje na koži kada se jave crvenilo i ljuštenje kože,
plikovi ili otvorene rane ili razdvajanje gornjeg sloja kože od donjih slojeva

problemi sa jetrom kao što su: smanjenje funkcije jetre, zapaljenje jetre, žutica, (promjena boje
kože ili beonjača u žuto), veća koncentracija enzima jetre ili bilirubina, (mjeri se analizom krvi)

uvećanje mliječnih žlezda kod muškaraca.

Vrlo rijetko (javljaju se kod manje od 1 na 10.000 osoba):

oticanje crijeva, (intestinalni angioedem).

Nepoznata učestalost (ne može se procjeniti na osnovu dostupnih podataka).

sindrom neadekvatne sekrecije antidiuretskog hormona (ADH)

skup simptoma, koji može uključivati nešto od navedenog: groznica, serozitis (zapaljenje seroznih
opni), vaskulitis (zapaljenje krvnih sudova), mijalgija/miozitis (bol/zapaljenje u mišićima),
artralgija/artritis( zapaljenje/bol u zglobovima), pozitivni ANA, povišena sedimentacija,
eozinofilija(povećan broj eozinofilnih granulocita (grupa leukocita)) i leukocitoza (povećan broj
leukocita). Mogu se javiti i ospa, fotoosjetljivost (osjetljivost na sunčevo zračenje) ili druge
promjene na koži.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumjeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LEK ENALAPRIL ZDRAVLJE
Čuvati van domašaja i pogleda djece.
Čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi ispod 25°C.

Rok upotrebe
18 mjeseci
Ne upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta Enalapril Zdravlje sadrži

Enalapril Zdravlje 10 mg tableta

Svaka tableta sadrži 10 mg enalapril maleata.

Enalapril Zdravlje 20 mg tableta
Svaka tableta sadrži 20 mg enalapril maleata.

Lista pomoćnih supstanci
Kukuruzni skrob
Laktoza monohidrat
Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni
Povidon K-30
Boja čokolade E 155 (tablete 10 mg)
Boja žuta E110 (tablete 20 mg)
Natrijum hidrogenkarbonat
Magnezijum stearat
Purifikovana voda

Priroda i sadržaj pakovanja
Primarno pakovanje: Alu/Alu blister
Sekundarno pakovanje: kartonska kutija
Enalapril Zdravlje tablete se nalaze u prometu u obliku aluminijumskih blister folija u kartonskoj kutiji koja
sadrži tri blistera po 10 tableta.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept

PROIZVOĐAČ (administrativno sjedište)
Zdravlje A.D.- Leskovac
Vlajkova 199
16 000 Leskovac
Republika Srbija

PROIZVOĐAČ GOTOVOG LIJEKA
Zdravlje A.D.- Leskovac
Vlajkova 199
16 000 Leskovac
Republika Srbija

NOSILAC ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET
Pliva d.o.o. Sarajevo
Trg heroja 10,
Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Broj i datum rješenja:
Enalapril Zdravlje tableta 30 x 10 mg; br: 04-07.3-2-3985/16 od 21.12.2016.
Enalapril Zdravlje tableta 30 x 20 mg; br: 04-07.3-2-3984/16 od 21.12.2016.