ENTEROFURYL

ENTEROFURYL 100 mg kapsula

30 kapsula, tvrdih (3 PVC/Al - blistera po 10 kapsula), u kutiji

Supstance:
nifuroksazid
Jačina ATC Oblik
100 mg kapsula A07AX03 kapsula, tvrda

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

ENTEROFURYL

100 mg

kapsula, tvrda

nifuroksazid

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugima. Drugima ovaj lijek može štetiti čak i ako

imaju znakove bolesti slične Vašima.

U ovom uputstvu možete pročitati:

1.

Šta je lijek ENTEROFURYL 100 mg kapsule i za šta se primjenjuje

2.

Prije nego počnete primjenjivati lijek ENTEROFURYL 100 mg kapsule

3.

Kako primjenjivati lijek ENTEROFURYL 100 mg kapsule

4.

Moguća neželjena djelovanja

5.

Kako čuvati lijek ENTEROFURYL 100 mg kapsule

6.

Dodatne informacije

1. Šta je lijek ENTEROFURYL 100 mg kapsule i za šta se primjenjuje

Ovaj lijek je intestinalni antiinfektiv.
ENTEROFURYL 100 mg kapsule primjenjuju se u odraslih i djece starije od 6 godina kao dodatak
rehidrataciji u liječenju akutnog proljeva infektivnog porijekla.
Tretman ne izuzima dijetetske mjere i rehidrataciju ukoliko se ukaže potreba za istom.

2. Prije nego počnete primjenjivati lijek ENTEROFURYL 100 mg kapsule

Upozorite ljekara ako primjenjujete druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj

metabolizma, preosjetljivi ste na lijekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

Nemojte primjenjivati lijek ENTEROFURYL 100 mg kapsule

ako ste alergični (preosjetljivi) na derivate nitrofurana ili na druge sastojke lijeka (navedeni u

tački 6);

u djece mlađe od 6 godina.

Budite oprezni s lijekom ENTEROFURYL 100 mg kapsule

Posebna upozorenja

Hitno se posavjetujte sa Vašim ljekarom:

u slučaju da ne dođe do poboljšanja nakon 2 dana liječenja;

u slučaju pojave visoke temperature, povraćanja;

u slučaju da imate više od 6 tečnih stolica dnevno, ako proljev traje duže od 24 sata ili je
praćen gubitkom tjelesne mase;

u slučaju pojave krvi ili sluzi u stolici;

u slučaju intenzivne žeđi ili osjećaja suhog jezika. Naime, ovi znaci pokazuju početak
dehidratacije, tj. značajnog gubitka tečnosti zbog proljeva. Vaš ljekar će procijeniti potrebu da
li da Vam propiše rehidrataciju koja će se moći vršiti oralnim ili intravenoznim putem.

Mjere opreza
Obavezno se pridržavajte načina primjene kao i načina otapanja rastvora za oralnu rehidrataciju kojeg
će Vaš ljekar možda propisati, te slijedite njegove savjete u vezi sa ishranom.

Ovo liječenje je dopuna dijetetskim pravilima:
o rehidrataciji velikom količinom slanih ili zašećerenih napitaka kako bi se nadoknadio gubitak tečnosti
usljed proljeva (prosječni dnevni unos vode u odraslih je 2 litra)

o uzimanju hrane tokom trajanja proljeva

izbjegavanje određenih namirnica, a naročito sirove hrane poput voća, povrća, začinjenih jela, te
zaleđene hrane ili pića;

preferiranje mesa sa roštilja i riže.

O izbjegavanju mlijeka i mliječnih proizvoda se treba konsultovati sa ljekarom.

Primjena drugih lijekova s lijekom ENTEROFURYL 100 mg kapsule

Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lijekove koje više ne primjenjujete, kao i na

lijekove koje planirate da primjenjujete u budućnosti. Obavijestite Vašeg ljekara ako primjenjujete, ili

ste nedavno primjenjivali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta.

Ne preporučuje se istovremena primjena lijeka ENTEROFURYL 100 mg kapsule s lijekovima koji
mogu prouzrokovati antabusnu reakciju ili depresorima CNS-a.

Primjena hrane i pića s lijekom ENTEROFURYL 100 mg kapsule

Pridržavajte se uputa za uzimanje hrane tokom trajanja proliva (vidjeti Mjere opreza).

Trudnoća i dojenje

Prije nego što počnete da primjenjujete neki lijek, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Poželjno je izbjegavati primjenu ovog lijeka u toku trudnoće.

Dojenje je moguće u slučaju kratkotrajnog tretmana ovim lijekom.

Upravljanje vozilima i mašinama
Lijek ne utiče na psihofizičke sposobnosti pacijenta.

Ostala upozorenja
Ovaj lijek sadrži saharozu. Ako Vam je ljekar rekao da imate bolest tzv. nepodnošenja nekih šećera,
prije nego što počnete primjenjivati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim ljekarom.
U sastavu želatinske kapsule lijeka su boje azorubin (E122) i ponceau 4R (E124) koje mogu
uzrokovati alergijski tip reakcija.

3. Kako primjenjivati lijek ENTEROFURYL 100 mg kapsule

Lijek primijeniti prema priloženom uputstvu.

Ako mislite da je djelovanje lijeka prejako ili preslabo, posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili

farmaceutom.

Način primjene

ENTEROFURYL 100 mg kapsule su namijenjene za oralnu primjenu.
Kapsule progutajte s čašom vode.

Doziranje

Lijek se primjenjuje u odraslih i djece starije od 6 godina.

Odrasli

4 puta dnevno po dvije kapsule (ukupno 800 mg nifuroksazida dnevno).

Djeca starija od 6 godina

3-4 puta dnevno po dvije kapsule (ukupno 600 mg do 800 mg nifuroksazida dnevno).

Primjena kapsula je kontraindicirana u djece mlađe od 6 godina, jer može dovesti do davljenja. U
djece se preporučuje primjena suspenzije.

Trajanje liječenja

Trajanje liječenja je ograničeno na 7 dana.

Ako primijenite više lijeka ENTEROFURYL 100 mg kapsule nego što ste trebali

Ako ste primijenili veću količinu lijeka od propisane, odmah se obratite Vašem ljekaru ili farmaceutu!

Nisu opisani slučajevi trovanja ovim lijekom.
Ako ste zaboravili primijeniti lijek ENTEROFURYL 100 mg kapsule

Ako ste zaboravili primijeniti lijek, ne primjenjujte dvostruku količinu lijeka naknadno, već nastavite

primjenu lijeka prema uobičajenom rasporedu.

Ako prestanete primjenjivati lijek ENTEROFURYL 100 mg kapsule

Ovaj lijek primjenjujte onoliko dugo koliko Vam je propisao ljekar.

Pri naglom prestanku uzimanja ovog lijeka ne očekuju se nikakvi negativni efekti. U svakom slučaju,
preporučujemo da se pridržavate terapijskog režima, a o obustavi terapije, bude li potrebno,
posavjetujte se sa svojim ljekarom.

Ako imate dodatnih pitanja vezanih uz primjenu ovog lijeka,

obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena djelovanja

Kao i svi drugi lijekovi tako i lijek ENTEROFURYL 100 mg kapsule može izazvati neželjena

djelovanja.

Mogućnost alergijskih reakcija poput kutane erupcije, urtikarije, Quinkeovog edema (iznenadna
otečenost dijela tijela koja se najčešće javlja na licu, jeziku ili vratu) ili anafilaktičkog šoka (alergijski
šok koji bi mogao biti generalizirani).

Prijavljivanje sumnje na neželjena djelovanja lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.

5. Kako čuvati lijek ENTEROFURYL 100 mg kapsule
Lijek ENTEROFURYL 100 mg kapsule morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Čuvati na temperaturi do 30 °C.
Rok trajanja: 60 mjeseci.
Lijek ENTEROFURYL 100 mg kapsule se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka upotrebe navedenog
na pakovanju.

6. Dodatne informacije
Šta lijek ENTEROFURYL 100 mg kapsule sadrži
Jedna ENTEROFURYL 100 mg kapsula, tvrda sadrži: Nifuroksazida 100,00 mg.
Lijek ENTEROFURYL 100 mg kapsule, tvrde sadrži sljedeće pomoćne supstance: kukuruzni skrob,
saharozu, celulozni prašak, magnezij stearat, tvrdu želatinsku kapsulu. Tvrda želatinska kapsula
sadrži: titan dioksid (E171), quinoline yellow (E104), azorubin (E122), ponceau 4R (E124) i želatinu.

Kako lijek ENTEROFURYL 100 mg kapsule izgleda i sadržaj pakovanja
ENTEROFURYL 100 mg kapsule su duguljaste, tvrde želatinske kapsule sastavljene od tijela i kapice.
Kapsule su žute boje. Sadržaj kapsule je žuti granulat ili blago komprinovani granulat koji se raspada
pri laganom pritisku.
ENTEROFURYL 100 mg kapsule su pakovane u kutije s 30 kapsula (3 blistera sa po 10 kapsula u
kutiji).

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na ljekarski recept.

Proizvođač
Bosnalijek d.d., Jukićeva 53, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Proizvođač gotovog lijeka
Bosnalijek d.d., Jukićeva 53, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Nositelj dozvole za stavljanje u promet gotovog lijeka
Bosnalijek d.d., Jukićeva 53, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet
ENTEROFURYL 100 mg kapsula, tvrda x30; reg.br.: 04-07.3-2-1062/16 od 06.09.2016.