ENTEROFURYL

ENTEROFURYL 200 mg kapsula

16 kapsula, tvrdih (2 PVC/Al blistera po 8 kapsula,tvrdih), u kutiji

Supstance:
nifuroksazid
Jačina ATC Oblik
200 mg kapsula A07AX03 kapsula, tvrda

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo! Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se ljekaru ili farmaceutu. Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugima. Drugima ovaj lijek može štetiti čak i ako imaju znakove bolesti slične Vašima.

1. ŠTA JE LIJEK ENTEROFURYL 200 mg KAPSULE, TVRDE I ZA ŠTA SE PRIMJENJUJE
Ovaj lijek je intestinalni antiinfektiv.

ENTEROFURYL 200 mg kapsule primjenjuju se u odraslih i djece starije od 6 godina kao dodatak rehidrataciji u liječenju akutnog proljeva infektivnog porijekla.

Tretman ne izuzima dijetetske mjere i rehidrataciju ukoliko se ukaže potreba za istom.

2. PRIJE NEGO POČNETE PRIMJENJIVATI LIJEK ENTEROFURYL 200 mg KAPSULE, TVRDE

Upozorite ljekara ako primjenjujete druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosjetljivi ste na lijekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

Nemojte primjenjivati lijek ENTEROFURYL 200 mg kapsule
- ako ste alergični (preosjetljivi) na derivate nitrofurana ili na druge sastojke lijeka (navedeni u tački 6);
-u djece mlađe od 6 godina.


Budite oprezni s lijekom ENTEROFURYL 200 mg kapsule
Posebna upozorenja

Hitno se posavjetujte sa Vašim ljekarom:
u slučaju da ne dođe do poboljšanja nakon 3 dana liječenja;
u slučaju pojave visoke temperature, povraćanja;
u slučaju da imate više od 6 tečnih stolica dnevno, ako proljev traje duže od 24 sata ili je praćen gubitkom tjelesne mase;
u slučaju pojave krvi ili sluzi u stolici;
u slučaju intenzivne žeđi ili osjećaja suhog jezika. Naime, ovi znaci pokazuju početak dehidratacije, tj. značajnog gubitka tečnosti zbog proljeva. Vaš ljekar će procijeniti potrebu da li da Vam propiše rehidrataciju koja će se moći vršiti oralnim ili intravenoznim putem.#


Mjere opreza
Obavezno se pridržavajte načina primjene kao i načina otapanja rastvora za oralnu rehidrataciju kojeg će Vaš ljekar možda propisati, te slijedite njegove savjete u vezi sa ishranom.
Ovo liječenje je dopuna dijetetskim pravilima:
- o rehidrataciji velikom količinom slanih ili zašećerenih napitaka kako bi se nadoknadio gubitak tečnosti usljed proljeva (prosječni dnevni unos vode u odraslih je 2 litra)
- o uzimanju hrane tokom trajanja proljeva
- izbjegavanje određenih namirnica, a naročito sirove hrane poput voća, povrća, začinjenih jela, te zaleđene hrane ili pića;
- preferiranje mesa sa roštilja i riže.

O izbjegavanju mlijeka i mliječnih proizvoda se treba konsultovati sa ljekarom.


Primjena drugih lijekova s lijekom ENTEROFURYL 200 mg kapsule
Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lijekove koje više ne primjenjujete, kao i na lijekove koje planirate da primjenjujete u budućnosti. Obavijestite Vašeg ljekara ako primjenjujete, ili ste nedavno primjenjivali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta.
Ne preporučuje se istovremena primjena lijeka ENTEROFURYL 200 mg kapsule s lijekovima koji mogu prouzrokovati antabusnu reakciju ili depresorima CNS-a.

Primjena hrane i pića s lijekom ENTEROFURYL 200 mg kapsule
Pridržavajte se uputa za uzimanje hrane tokom trajanja proljeva (vidjeti Mjere opreza).

Trudnoća i dojenje
Prije nego što počnete da primjenjujete neki lijek, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.
Poželjno je izbjegavati primjenu ovog lijeka u toku trudnoće
Dojenje je moguće u slučaju kratkotrajnog tretmana ovim lijekom

Upravljanje vozilima i mašinama
Lijek ne utiče na psihofizičke sposobnosti pacijenta

Ostala upozorenja
Ovaj lijek sadrži saharozu. Ako Vam je ljekar rekao da imate bolest tzv. nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete primjenjivati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim ljekarom.


3. KAKO PRIMJENJIVATI LIJEK ENTEROFURYL 200 mg KAPSULE, TVRDE
Lijek primijeniti prema priloženom uputstvu.
Ako mislite da je djelovanje lijeka prejako ili preslabo, posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.

Način primjene
ENTEROFURYL 200 mg kapsule su namijenjene za oralnu primjenu.
Kapsule progutajte s čašom vode.

Doziranje
Lijek se primjenjuje u odraslih i djece starije od 6 godina.

Odrasli
4 puta dnevno po jedna kapsula (ukupno 800 mg nifuroksazida dnevno).

Djeca starija od 6 godina
3-4 puta dnevno po jedna kapsula (ukupno 600 mg do 800 mg nifuroksazida dnevno).

Primjena kapsula je kontraindicirana u djece mlađe od 6 godina, jer može dovesti do gušenja. U djece se preporučuje primjena suspenzije.

Trajanje liječenja
Trajanje liječenja je ograničeno na 7 dana.
Ako primijenite više lijeka ENTEROFURYL 200 mg kapsule nego što ste trebali
Ako ste primijenili veću količinu lijeka od propisane, odmah se obratite Vašem ljekaru ili farmaceutu!
Nisu opisani slučajevi trovanja ovim lijekom.

Ako ste zaboravili primijeniti lijek ENTEROFURYL 200 mg kapsule
Ako ste zaboravili primijeniti lijek, ne primjenjujte dvostruku količinu lijeka naknadno, već  nastavite primjenu lijeka prema uobičajenom rasporedu.

Ako prestanete primjenjivati lijek ENTEROFURYL 200 mg kapsule
Ovaj lijek primjenjujte onoliko dugo koliko Vam je propisao ljekar.

Pri naglom prestanku uzimanja ovog lijeka ne očekuju se nikakvi negativni efekti. U svakom slučaju, preporučujemo da se pridržavate terapijskog režima, a o obustavi terapije, bude li potrebno, posavjetujte se sa svojim ljekarom.


Ako imate dodatnih pitanja vezanih uz primjenu ovog lijeka,  obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu.


4. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA
Kao i svi drugi lijekovi tako i lijek ENTEROFURYL 200 mg kapsule može izazvati neželjena djelovanja.

Mogućnost alergijskih reakcija poput kutane erupcije, urtikarije, Quinkeovog edema (iznenadna otečenost dijela tijela koja se najčešće javlja na licu, jeziku ili vratu) ili anafilaktičkog šoka (alergijski šok koji bi mogao biti generalizirani).


Prijavljivanje sumnje na neželjena djelovanja lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu.


5. KAKO ČUVATI LIJEK ENTEROFURYL 200 mg KAPSULE, TVRDE

Lijek ENTEROFURYL 200 mg kapsule morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Čuvati na temperaturi do 30 °C.
Rok trajanja: 60 mjeseci.
Lijek ENTEROFURYL 200 mg kapsule se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.


6. DODATNE INFORMACIJE

Šta lijek ENTEROFURYL 200 mg kapsule sadrži
Jedna ENTEROFURYL 200 mg kapsula, tvrda sadrži: Nifuroksazida 200,00 mg

Lijek ENTEROFURYL 200 mg kapsule, tvrde sadrži sljedeće pomoćne supstance: kukuruzni skrob, saharozu, celulozni prašak, magnezij stearat, tvrdu želatinsku kapsulu. Tvrda želatinska kapsula sadrži: titan dioksid (E171), željezo oksid žuti (E172) i želatinu.

Kako lijek ENTEROFURYL 200 mg kapsule izgleda i sadržaj pakovanja

ENTEROFURYL 200 mg kapsule su duguljaste, tvrde želatinske kapsule sastavljene od tijela i kapice. Kapsule su oker žute boje. Sadržaj kapsule je žuti granulat ili blago komprimovani granulat koji se raspada pri laganom pritisku.

ENTEROFURYL 200 mg kapsule su pakovane u kutije s 8 i 16 kapsula (1 ili 2 blistera sa po 8 kapsula u kutiji).

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na ljekarski recept.

Proizvođač
Bosnalijek d.d., Jukićeva 53, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Proizvođač gotovog lijeka
Bosnalijek d.d., Jukićeva 53, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Nositelj dozvole za stavljanje u promet gotovog lijeka
Bosnalijek d.d., Jukićeva 53, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet
ENTEROFURYL 200 mg kapsule, tvrde x 8; reg.br.: 04-07.3-2-1064/16 od 06.09.2016.

ENTEROFURYL 200 mg kapsule, tvrde x 16; reg.br.: 04-07.3-2-1063/16 od 06.09.2016.

Datum revizije uputstvA
Decembar/prosinac 2016.