ENTEROFURYL

ENTEROFURYL 200 mg/5 mL

staklena boca sa 90 ml oralne suspenzije i plastična odmjerna kašika, u kutiji

Supstance:
nifuroksazid
Jačina ATC Oblik
200 mg/5 mL A07AX03 oralna suspenzija

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

ENTEROFURYL
200 mg/5 ml
oralna suspenzija

nifuroksazid

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugima. Drugima ovaj lijek može štetiti čak i ako

imaju znakove bolesti slične Vašima.

U ovom uputstvu možete pročitati:

1. Šta je lijek ENTEROFURYL 200 mg/5 ml oralna suspenzija i za šta se primjenjuje
2. Prije nego počnete primjenjivati lijek ENTEROFURYL 200 mg/5 ml oralna suspenzija
3. Kako primjenjivati lijek ENTEROFURYL 200 mg/5 ml oralna suspenzija
4. Moguća neželjena djelovanja
5. Kako čuvati lijek ENTEROFURYL 200 mg/5 ml oralna suspenzija
6. Dodatne informacije

1. Šta je lijek ENTEROFURYL 200 mg/5 ml oralna suspenzija i za šta se primjenjuje

Ovaj lijek je intestinalni antiinfektiv.
ENTEROFURYL 200 mg/5 ml oralna suspenzija primjenjuje se u djece starije od 2 godine i odraslih
kao dodatak rehidraciji u liječenju akutnog proljeva infektivnog porijekla.
Tretman ne izuzima dijetetske mjere i rehidraciju ukoliko se ukaže potreba za istom.

2. Prije nego počnete primjenjivati lijek ENTEROFURYL 200 mg/5 ml oralna suspenzija

Upozorite ljekara ako primjenjujete druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj

metabolizma, preosjetljivi ste na lijekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

Nemojte primjenjivati lijek ENTEROFURYL 200 mg/5 ml oralna suspenzija

ako ste alergični (preosjetljivi) na derivate nitrofurana ili na druge sastojke lijeka (navedeni u

tački 6);

u nedonoščadi, novorođenčadi (0-1 mjeseci) i dojenčadi mlađih od 2 godine.

Budite oprezni s lijekom ENTEROFURYL 200 mg/5 ml oralna suspenzija

Posebna upozorenja

Hitno se posavjetujte sa Vašim ljekarom:

u slučaju da ne dođe do poboljšanja nakon 2 dana liječenja;

u slučaju pojave visoke temperature, povraćanja;

u slučaju da imate više od 6 tečnih stolica dnevno, ako proljev traje duže od 24 sata ili je
praćen gubitkom tjelesne mase;

u slučaju pojave krvi ili sluzi u stolici;

u slučaju intenzivne žeđi ili osjećaja suhog jezika. Naime, ovi znaci pokazuju početak
dehidratacije, tj. značajnog gubitka tečnosti zbog proljeva. Vaš ljekar će procijeniti potrebu da
li da Vam propiše rehidraciju koja će se moći vršiti oralnim ili intravenoznim putem.

Mjere opreza
Obavezno se pridržavajte načina primjene kao i načina otapanja rastvora za oralnu rehidraciju koji će
Vaš ljekar možda propisati, te slijedite njegove savjete u vezi s ishranom.

Ovo liječenje je dopuna dijetetskim pravilima:
o rehidraciji velikom količinom slanih ili zašećerenih napitaka kako bi se nadoknadio gubitak tečnosti
usljed proljeva (prosječni dnevni unos vode u odraslih je 2 litra),
o uzimanju hrane tokom trajanja proljeva

izbjegavanje određenih namirnica, a naročito sirove hrane poput voća, povrća, začinjenih jela, te
zaleđene hrane ili pića;

preferiranje mesa sa roštilja i riže.

O izbjegavanju mlijeka i mliječnih proizvoda treba se konsultovati s ljekarom.

Primjena drugih lijekova s lijekom ENTEROFURYL 200 mg/5 ml oralna suspenzija

Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lijekove koje više ne primjenjujete, kao i na

lijekove koje planirate primjenjivati u budućnosti. Obavijestite Vašeg ljekara ako primjenjujete, ili ste

nedavno primjenjivali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta.

Ne preporučuje se istovremena primjena lijeka ENTEROFURYL 200 mg/5 ml oralna suspenzija s
lijekovima koji mogu prouzrokovati antabusnu reakciju ili s depresorima CNS-a.

Primjena hrane i pića s lijekom ENTEROFURYL 200 mg/5 ml oralna suspenzija

Pridržavajte se uputa za uzimanje hrane tokom trajanja proliva (vidjeti dio Mjere opreza).

Trudnoća i dojenje

Prije nego što počnete primjenjivati neki lijek, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Poželjno je izbjegavati primjenu ovog lijeka u toku trudnoće.

Dojenje je moguće u slučaju kratkotrajnog tretmana ovim lijekom.

Upravljanje vozilima i mašinama
Lijek ne utječe na psihofizičke sposobnosti pacijenta.

Ostala upozorenja
Ovaj lijek sadrži saharozu. Ako Vam je ljekar rekao da imate bolest tzv. nepodnošenja nekih šećera,
prije nego što počnete primjenjivati ovaj lijek, posavjetujte se sa svojim ljekarom.
U sastavu lijeka je metil parahidroksibenzoat (E218), koji može uzrokovati alergijske reakcije (moguće
i reakcije odgođene preosjetljivosti).
ENTEROFURYL 200 mg/5 ml oralna suspenzija sadrži malu količinu etanola (alkohola), manje od 100
mg „po dozi“. Zbog prisustva alkohola u lijeku, upozorite Vašeg ljekara ukoliko bolujete od neke
bolesti jetre, epilepsije ili ako ste trudni.

3. Kako primjenjivati lijek ENTEROFURYL 200 mg/5 ml oralna suspenzija

Lijek primijeniti prema priloženom uputstvu.

Ako mislite da je djelovanje lijeka prejako ili preslabo, posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili

farmaceutom.

Način primjene

ENTEROFURYL 200 mg/5 ml oralna suspenzija je namijenjena za oralnu primjenu.
Prije primjene bočicu sa suspenzijom treba dobro promućkati.
Za doziranje sirupa koristi se dozirna kašika zapremine 5 ml, graduirana na 2,5 ml (nalazi se u kutiji).

Doziranje

Lijek se primjenjuje u djece starije od 2 godine i odraslih.

Djeca starija od 2 godine:

3 puta na dan po 5 ml.

Odrasli:

4 puta na dan po 5 ml.

Trajanje liječenja

Trajanje liječenja je ograničeno na 7 dana.
Ako primijenite više lijeka ENTEROFURYL 200 mg/5 ml oralna suspenzija nego što ste trebali

Ako ste primijenili veću količinu lijeka od propisane, odmah se obratite Vašem ljekaru ili farmaceutu!

Nisu opisani slučajevi trovanja ovim lijekom.

Ako ste zaboravili primijeniti lijek ENTEROFURYL 200 mg/5 ml oralna suspenzija

Ako ste zaboravili primijeniti lijek, ne primjenjujte dvostruku količinu lijeka naknadno, već nastavite

primjenu lijeka prema uobičajenom rasporedu.

Ako prestanete primjenjivati lijek ENTEROFURYL 200 mg/5 ml oralna suspenzija

Ovaj lijek primjenjujte onoliko dugo koliko Vam je propisao ljekar.

Pri naglom prestanku uzimanja ovog lijeka ne očekuju se nikakvi negativni efekti. U svakom slučaju,
preporučujemo da se pridržavate terapijskog režima, a o obustavi terapije, bude li potrebno,
posavjetujte se sa svojim ljekarom.

Ako imate dodatnih pitanja vezanih uz primjenu ovog lijeka,

obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena djelovanja

Kao i svi drugi lijekovi tako i lijek ENTEROFURYL 200 mg/5 ml oralna suspenzija može izazvati

neželjena djelovanja.

Mogućnost alergijskih reakcija poput kutane erupcije, urtikarije, Quinkeovog edema (iznenadna
otečenost dijela tijela koja se najčešće javlja na licu, jeziku ili vratu) ili anafilaktičkog šoka (alergijski
šok koji bi mogao biti generalizirani).

Prijavljivanje sumnje na neželjena djelovanja lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. Kako čuvati lijek ENTEROFURYL 200 mg/5 ml oralna suspenzija
Lijek ENTEROFURYL 200 mg/5 ml oralna suspenzija morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Čuvati na temperaturi do 30˚C. Ne zamrzavati.
Upotrijebiti u roku od 14 dana nakon prvog otvaranja bočice.
Rok trajanja: 36 mjeseci.
Lijek ENTEROFURYL 200 mg/5 ml oralna suspenzija ne smije se upotrijebiti nakon isteka roka
upotrebe navedenog na pakovanju.

6. Dodatne informacije
Šta lijek ENTEROFURYL 200 mg/5 ml oralna suspenzija sadrži
5 ml ENTEROFURYL oralne suspenzije sadrži: nifuroksazida 200,00 mg.
Lijek ENTEROFURYL 200 mg/5 ml oralna suspenzija sadrži sljedeće pomoćne supstance: saharozu,
etanol 96%, karbomer, aromu banane, metil parahidroksibenzoat, natrij hidroksid, limunsku kiselinu,
bezvodnu i pročišćenu vodu.

Kako lijek ENTEROFURYL 200 mg/5 ml oralna suspenzija izgleda i sadržaj pakovanja
ENTEROFURYL 200 mg/5 ml oralna suspenzija je gusta suspenzija, žute boje s mirisom banane.
ENTEROFURYL 200 mg/5 ml oralna suspenzija pakovan je u smeđe staklene boce s 90 ml suspenzije
sa sigurnosnim zatvaračem za djecu. Originalno pakovanje uključuje dozirnu kašiku za ispravno
doziranje lijeka.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na ljekarski recept.

Proizvođač
Bosnalijek d.d., Jukićeva 53, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Proizvođač gotovog lijeka
Bosnalijek d.d., Jukićeva 53, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Nositelj dozvole za stavljanje u promet gotovog lijeka
Bosnalijek d.d., Jukićeva 53, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet
Enterofuryl, 90 ml (200 mg/5 ml), oralna suspenzija: 04-07.3-2-4447/16 od 28.11.2016.