GLUKOZA 10% IMUNA

GLUKOZA 10% IMUNA 10 g00 mL

18 plastičnih polipropilenskih (PP) kesa sa po 250 ml rastvora za infuziju, u kartonskoj kutiji

Supstance:
glukoza
Jačina ATC Oblik
10 g00 mL B05BA03 rastvor za infuziju